Travian: Legends Roman Ảnh Nền Mây Lâu Đài

Xem thêm các game của chúng tôi

Logo

Travian: Kingdoms

Kingdoms là trò chơi mới nhất và được truy cập nhiều nhất trong series Travian - được xây dựng trên công nghệ trình duyệt tiên tiến với các ứng dụng di động đồng hành bổ sung. Bạn có thể trở thành một vị vua giữa các vị vua của mình trong một thế giới các lãnh thổ chiến tranh phong kiến bằng cách sử dụng ngoại giao, chiến tranh và thương mại.
Logo

Vương quốc Tàu hỏa

Hãy xây dựng đế chế đường sắt trong trình duyệt của bạn! Là người thành lập công ty đường sắt, bạn có thể biến một thị trấn nhỏ thành một siêu thành phố sống động. Lập nhóm với những người chơi khác, mở rộng mạng lưới đường sắt của bạn và trở thành ông trùm có ảnh hưởng lớn nhất xuyên suốt 6 thời đại lý thú. Chơi Vương quốc Tàu hỏa ngay!