Liên kết

Bạn có thể tìm thấy một số liên kết thú vị về TRAVIAN tại đây.

 • Blog các game Travian (http://blog.travian.com)

  Blog các game Travian

 • Diễn đàn .VN (http://forum.travian.com.vn/)

  Diễn đàn .VN

 • Giải đáp của Travian (http://t4.answers.travian.com)

  Website này được thiết kế đặc biệt dành cho Travian dưới dạng Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) và sẽ cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về Travian.

 • Biểu đồ công trình hình cây - T4 (http://www.travianteam.com/answers/t4/com/buildingtreet4.png)

  Một biểu đồ hoàn chỉnh và rõ ràng về tất cả các công trình cùng với tình trạng của chúng.

 • Bảng xếp hạng Travian: Legends toàn cầu (http://www.travianranking.com)

  Những người chiến thắng và những người chơi đáng chú ý nhất của tất cả các game trên mọi máy chủ Travian sẽ được đối chiếu so sánh để lập bảng xếp hạng Travian toàn cầu này.