Liên kết

Bạn có thể tìm thấy một số liên kết thú vị về TRAVIAN tại đây.

Thông tin trò chơi:

 • Travian Answers (http://t4.answers.travian.com)
  Website này được thiết kế đặc biệt dành cho Travian dưới dạng Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) và sẽ cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về Travian.
   
 • Building tree - T4 (http://www.travianteam.com/answers/t4/com/buildingtreet4.png)
  Một biểu đồ hoàn chỉnh và rõ ràng về tất cả các công trình cùng với tình trạng của chúng.
   

Trang hâm mộ:

 • Kirilloid - Tính toán trận đánh (http://travian.kirilloid.ru/)
  Được phát triển bởi Kirill, trang web có nhiều công cụ tính toán hữu dụng về thời gian và kết quả trận đánh, các thông số quân lính, tài nguyên cần thiết để phát triển, cũng như có thể lưu trữ lại các chiến báo
   
 • GetterTool - Trang quản lý chiến báo và quân số (https://www.gettertools.com)
  Được phát triển bởi Dominic, trang web chứa công cụ quản lý quân số và chiến báo, là công cụ được sử dụng nhiều nhất cho sự phối hợp & tổ chức hoạt động của liên minh.