Thông tin

Chịu trách nhiệm về website này:

Travian Games GmbH
Moosacher Str. 70
80809 Munich
Đức

mail@traviangames.com

Thẩm quyền xét xử:
Munich District Court, HRB 173511
Mã số VAT: DE 246258085
Giám đốc điều hành: Jörg Strathaus, Frederik Hammes
Điện thoại: 004989/32 49 15 93 8 (không hỗ trợ game)
Fax: 004989/32 49 15 97 3 (chỉ hỗ trợ plus)

Hỗ trợ:
Liên hệ

Giám đốc bảo vệ thanh thiếu niên:
Rechtsanwalt Dr. Andreas Lober
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

youthprotection@traviangames.com

Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu:

Philipp Heindorff

privacy@traviangames.com

Vui lòng nhớ ghi tên người dùng và máy chủ game của bạn khi viết email cho bộ phận Hỗ trợ.

Travian Games GmbH giữ mọi quyền về văn bản, đồ họa và mã nguồn.


Travian là một thương hiệu đã đăng ký của Travian Games GmbH.

Ủy ban Châu Âu đã tạo một nền tảng dành cho giải pháp tranh chấp trực tuyến (nền tảng ODR) giữa các lái buôn và người tiêu dùng. Nền tảng ODR này khả dụng thông qua liên kết sau: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Chúng ta không có trách nhiệm tham gia và sẽ không tham gia vào các giải pháp tranh chấp hoặc nền tảng giải pháp tranh chấp khác.