Thông tin

Chịu trách nhiệm về website này: 

Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 Munich
Germany 

Thẩm quyền xét xử:
Munich District Court, HRB 173511
Mã số VAT: DE 246258085
Giám đốc điều hành: Lars Janssen, Jörg Strathaus
Điện thoại: +49 89/32 49 15 93 8 (không hỗ trợ game)
Fax: +49 89/32 49 15 97 3 (chỉ hỗ trợ plus)

Hỗ trợ:
Liên hệ 

Giám đốc bảo vệ thanh thiếu niên:
Rechtsanwalt Dr. Andreas Lober
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

youthprotection@traviangames.com

Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu:

Philipp Heindorff

privacy@traviangames.com

Vui lòng nhớ ghi tên người dùng và máy chủ game của bạn khi viết email cho bộ phận Hỗ trợ 

Travian Games GmbH giữ mọi quyền về văn bản, đồ họa và mã nguồn. Travian là một thương hiệu đã đăng ký của Travian Games GmbH.