Luật chơi

Luật chơi tạo thành một phần của các Điều khoản & Điều kiện. Trong trường hợp bị k tài khoản hoặc để kiểm tra xem điều gì được phép và điều gì không được phép, bạn cũng nên tham khảo các Điều khoản & Điều kiện, đặc biệt là Phần §6.


Nỗ lực lách luật chơi, khuyến khích người chơi khác vi phạm luật chơi hoặc giành lợi thế do vi phạm luật chơi sẽ bị coi là vi phạm luật chơi và bị trừng phạt tương xứng tỷ lệ với hành vi vi phạm đó và theo quyết định của đội ngũ Travian: Legends. Mọi luật chơi sẽ vẫn áp dụng với những người chơi muốn xóa tài khoản chính (Lobby) hoặc avatar của họ hoặc đang tiến hành xóa tài khoản chính hoặc avatar. 

§ 1. Avatar

 • § 1.1.a Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu và chơi một avatar trong mỗi thế giới trò chơi.  

 • § 1.1.b Một avatar phải luôn được chơi vì lợi ích của chính họ hoặc lợi ích của liên bang của avatar đó. Những avatar tồn tại vì lợi ích của một avatar bên ngoài liên minh hoặc liên bang đó sẽ có thể bị khóa và xóa vĩnh viễn. Những avatar nào hưởng lợi từ các avatar đã tồn tại vì lợi ích của mình sẽ có thể bị trừng phạt nặng. 

  Hành vi bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động sau đây: 

  • Cướp bóc riêng - là việc đi cướp bóc các avatar không thuộc liên bang của của người cướp bóc và cho phép một người chơi cụ thể hoặc nhiều người chơi của liên bang đó cướp bóc chính họ. Quy định này không ảnh hưởng đến hoạt động cướp bóc thông thường khi những người chơi không hoạt động bị nhiều liên bang cướp bóc. 

  • Xây dựng làng nhằm mục đích để những người chơi khác ngoài liên bang của họ có thể xâm chiếm. 

 • § 1.2 Chủ sở hữu một tài khoản chính và một avatar là người có địa chỉ email gắn liền với tài khoản chính đó.  Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý, chúng tôi có thể đề nghị người chơi gửi email đến bộ phận Hỗ trợ bằng địa chỉ email đã đăng ký của tài khoản chính đó nhằm xác thực rằng người chơi đó là chủ sở hữu của tài khoản chính. Thành viên đội ngũ Travian: Legends sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn. 
   
 • § 1.3.a Không được phép chia sẻ mật khẩu tài khoản chính, gồm cả trường hợp "người cùng chơi" – khi hai người chơi trở lên cùng chơi một avatar. Những người cùng chơi phải được thêm vào tài khoản chính trong các thế giới trò chơi cụ thể và họ phải đăng nhập vào tài khoản chính của riêng mình để truy cập vào avatar mà họ được chỉ định làm người cùng chơi. 

  Travian Games sẽ không bồi thường cho chủ sở hữu một tài khoản chính nếu có bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho tài khoản chính đó hoặc các avatar do có người đã lấy được mật khẩu tài khoản. 
   
 • § 1.3.b Nếu một người chơi muốn chuyển từ avatar này sang avatar khác hoặc tạo một avatar mới, thì phải xóa avatar cũ trước khi được cấp quyền truy cập vào avatar mới hoặc trước khi tạo avatar mới. 
   
 • § 1.4 Nếu không hoạt động, một avatar sẽ tự động bị xóa trong vòng không dưới bảy ngày sau lần đăng nhập cuối cùng. 
   
 • § 1.5 Nguồn giới thiệu - Trong trường hợp hệ thống giới thiệu bị lạm dụng (chẳng hạn như bằng cách tạo ra vài avatar vi phạm điều §1.1), thì cả nguồn giới thiệu và người giới thiệu đều có thể phải chịu trách nhiệm và bị phạt. 
   
 • § 1.6 Việc lạm dụng hệ thống thanh toán và khóa tài khoản có thể dẫn đến bị xóa avatar mà không được kháng cáo. 
   
 • § 1.7 Việc lạm dụng thiết kế trò chơi mà bộ phận Dịch vụ Khách hàng coi là gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người khác sẽ có thể bị xử phạt. 
   
 • § 1.8 Các ưu đãi "Đặc biệt", như Gói Khởi Động Vàng, không được tính vào hoạt động Chuyển Vàng. Quy định này thay thế điều 2.6 trong các Điều khoản & Điều kiện.

§ 2. Chăm nom một avatar

 • § 2.1 Mỗi người chơi có thể thiết lập những người chăm nom để trông coi avatar. Người chăm nom một avatar phải trông nom avatar đó bằng cách sử dụng tính năng chăm nom avatar trong trò chơi. Không được cấp mật khẩu tài khoản chính cho người chăm nom. Lạm dụng các quyền chăm nom cũng bị cấm.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH không bồi thường cho những tổn thất xảy ra cho người chăm nom. Chủ tài khoản chính phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hành động của bất kỳ người chăm nom nào cho avatar của họ. Nếu một người chăm nom vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện của Travian: Legends, thì cả chủ tài khoản chính và người chăm nom đều có thể bị phạt.

§ 3. Sử dụng các chương trình bên ngoài

Travian: Legends phải được chơi bằng cách dùng một trình duyệt thông thường và không bị sửa đổi. Việc sử dụng các script và/hoặc bot để tự động hóa các hoạt động trên avatar hay mô phỏng các tính năng cao cấp đều bị nghiêm cấm. 

Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động sau:

 • Tự động cướp bóc các avatar khác (và tự động gửi các đợt tấn công) 
 • Tự động Bắt đầu thám hiểm 
 • Tự động xây dựng và nâng cấp các mỏ khai thác và công trình trong các làng 
 • Tự động quét bản đồ 
 • Tự động quét số liệu thống kê của người chơi khác 
 • Tự động đẩy tài nguyên sang các avatar khác 
 • Tự động huấn luyện quân đội 
 • Tự động đặt giá đồ vật trong các cuộc đấu giá 
 • Tự động bắt đầu lễ ăn mừng 
 • Rà quét các làng sở hữu để hiển thị các tài nguyên và thông tin làng tại cùng một nơi 
 • Bất kỳ hành động tự động hóa nào khác do phần mềm bên thứ ba thực hiện 
   

Travian Games bảo lưu quyền trừng phạt những người chơi dùng script hoặc bot để tự động hóa hành động vĩnh viễn hoặc trong một thời gian ngắn khi thế giới trò chơi còn hoạt động. 

§ 4. Lỗi chương trình/lỗi kỹ thuật

Không được lạm dụng các lỗi chương trình hoặc lỗi kỹ thuật hoặc điều tương tự trong trò chơi để phục vụ lợi ích của một avatar và cần báo cáo các lỗi đó cho bộ phận hỗ trợ. Việc lạm dụng bất kỳ lỗi chương trình hay lỗi kỹ thuật nào đều có thể bị phạt. 

§ 5. Bán/mua nội dung game

Nghiêm cấm bán hay mua các dịch vụ từ bên thứ ba, tài khoản chính, avatar, tài nguyên, đội quân, làng mạc, Vàng hoặc bạc. Việc đề nghị mua hoặc bán nội dung trò chơi lấy tiền thật cũng bị cấm.  Không được cho tặng tài khoản chính và avatar để đổi lấy tiền. 

§6. Nghi thức mạng

 • § 6.1 Người chơi luôn phải giao tiếp liên lạc theo phong cách lịch sự.
   
 • § 6.2 Các hồ sơ, tên làng hoặc bất kỳ nội dung khác không phù hợp có thể bị chỉnh sửa bởi Dịch vụ Khách hàng mà không cần cảnh báo. Các liên minh có tên và/hoặc nội dung không phù hợp trong hồ sơ của họ, trong diễn đàn công khai và bất kỳ lĩnh vực công khai nào khác đều có thể bị xóa ngay lập tức.
   
 • § 6.3 Hành vi sau bị nghiêm cấm tuyệt đối: Lăng mạ, phỉ báng, phân biệt giới, phân biệt chủng tộc, hay ngôn ngữ tục tĩu; thái độ thù địch với bất kỳ tôn giáo, sắc tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi, hay định hướng tình dục nào; đe dọa thực sự đến cuộc sống; mạo danh đội ngũ nhân viên Travian: Legends hay những vị trí chính thức trong nội bộ công ty.
   
 • § 6.4 Trò chơi này được duy trì nằm ngoài ảnh hưởng của chính trị và tôn giáo trong thế giới thực.
   
 • § 6.4 Cấm đăng tải và hiển thị những tài liệu không phù hợp với trẻ vị thành niên.
   
 • § 6.6 Các tin nhắn trong game chỉ có thể được đăng với sự đồng thuận của cả hai bên. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng trước, việc đăng tin nhắn hay email đến hoặc từ nhân viên Travian: Legends đều bị nghiêm cấm.
   
 • § 6.7 Không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.
   
 • § 6.8 Bất kỳ nội dung nào không phù hợp mà bộ phận Dịch vụ Khách hàng coi là gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người khác sẽ có thể bị xử phạt.

§7. Hình phạt

 • §7.1 Trong trường hợp vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện, một avatar sẽ bị khóa và chỉ có thể được tha khi chịu một hình phạt tương ứng với vi phạm đã xảy ra. Tên các tài khoản chính và avatar không phù hợp có thể sẽ bị thay đổi. Travian Games GmbH sẽ không bồi hoàn cho bất kỳ tổn thất nào trong thời gian khóa tài khoản, gồm cả "Travian Plus" và Vàng. Mọi người chơi đều được đối xử công bằng, bất kể tình trạng Vàng của họ thế nào.
   
 • § 7.2 Có thể trao đổi về lệnh khóa tài khoản với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng thông qua cổng thông tin Dịch vụ Khách hàng.
   

  Lệnh khóa tài khoản và hình phạt sẽ do một thành viên của Đội Thực thi Luật chơi đưa ra. Trong trường hợp có khiếu nại, một thành viên khác của Đội Thực thi Luật chơi sẽ xem xét lệnh khóa tài khoản và hình phạt đó. Quyết định của họ có giá trị tối hậu.

  Người chơi chấp nhận rằng đội ngũ Travian: Legends không thể tiết lộ các cơ chế được dùng để phát hiện vi phạm, vì những cơ chế đó có thể bị đối phó.

  Các lệnh cấm, xóa và các hệ quả của chúng sẽ không được trao đổi công khai. Đội ngũ Travian: Legends không tiết lộ thông tin về các lệnh cấm cho những người không có liên quan.


§ 8. Điều khoản sửa đổi và thay đổi luật chơi

 • § 8.1 Travian Games GmbH bảo lưu quyền thay đổi luật chơi bất cứ lúc nào.
   
 • § 8.2 Nếu những quy định riêng lẻ trong luật chơi bị mất hiệu lực hoặc vô hiệu, thì hiệu lực của những quy định còn lại cũng không bị ảnh hưởng. Travian Games GmbH đảm trách việc thay thế các quy định mất hiệu lực bằng các quy định mới một cách nhanh nhất có thể.
   
 • § 8.3 Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc có khác biệt giữa phiên bản Tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác của ấn bản này, thì phiên bản ngôn ngữ Tiếng Anh sẽ được áp dụng.

 

Có thể xem giải thích chi tiết hơn về các luật chơi nhất định trong phần Câu hỏi thường gặp về Luật chơi