Luật chơi

Luật chơi tạo thành một phần của các Điều khoản & Điều kiện. Trong trường hợp bị cấm hoặc để kiểm tra xem điều gì được phép và điều gì không được phép, bạn cũng nên tham khảo các  Điều khoản & Điều kiện, đặc biệt là Phần §11.

Toan tính tránh né luật chơi là hành động sẽ được xem là vi phạm luật chơi và bị trừng phạt tương xứng. Mọi luật chơi vẫn áp dụng với những người chơi muốn xóa tài khoản của họ hoặc đang tiến hành xóa tài khoản.

 • § 1. Tài khoản
  • § 1.1 Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu và chơi một tài khoản trong mỗi thế giới trò chơi. Một tài khoản phải luôn được chơi vì chính lợi ích của nó. Tài khoản nào tồn tại chỉ vì lợi ích của các tài khoản khác có thể bị cấm hoạt động vĩnh viễn.
  • § 1.2 Chủ sở hữu một tài khoản là người có địa chỉ email sử dụng khi đăng ký tài khoản đó. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email đó, bạn có thể thực hiện trong tài khoản của mình (Hồ sơ - Tài khoản) bằng cách dùng tùy chọn "Thay đổi địa chỉ email". Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý, chúng tôi có thể đề nghị người chơi viết email đến bộ phận Hỗ trợ từ địa chỉ email đăng ký của tài khoản đó, nhằm xác thực rằng người chơi là chủ sở hữu tài khoản. Không thành viên nào của đội ngũ Travian: Legends sẽ hỏi mật khẩu của bạn.
  • § 1.3 Chia sẻ mật khẩu tài khoản là việc không được cho phép, trừ trường hợp "tài khoản kép". "Tài khoản kép" là những tài khoản được ít nhất là hai người cùng chơi. Điều này được cho phép chừng nào không một người chơi liên quan nào sở hữu hay chơi một tài khoản khác trong cùng một thế giới trò chơi. Nếu một người chơi muốn chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác, trước tiên phải chuyển giao quyền sở hữu tài khoản đầu tiên và mật khẩu phải được thay đổi, hoặc tài khoản phải được xóa, TRƯỚC KHI quyền truy cập được cấp cho tài khoản mới, hoặc trước khi tạo ra một tài khoản mới.

   Các tài khoản được kết nối qua "chức năng người trông nom" hoặc được chơi trên cùng một máy tính không được có chung mật khẩu. Travian Games không bồi thường cho bất kỳ chủ sở hữu tài khoản nào đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho tài khoản đó do có người đã nhận được mật khẩu tài khoản.
  • § 1.4 Nếu không hoạt động, một tài khoản sẽ bị xóa trong vòng không dưới bảy ngày sau lần đăng nhập cuối cùng.
  • § 1.5 Nguồn giới thiệu - Trong trường hợp hệ thống giới thiệu bị lạm dụng (chẳng hạn như bằng cách tạo ra vài tài khoản vi phạm điều §1.1), thì cả nguồn giới thiệu và người giới thiệu đều có thể phải chịu trách nhiệm và bị phạt.

 • § 2. Trông nom và dùng chung máy tính
  • § 2.1 Mỗi người chơi có thể thiết lập tối đa là hai người trông nom để trông coi tài khoản. Người trông nom phải chơi tài khoản mà họ đang trông nom cho toàn bộ lợi ích của tài khoản đó. Việc lạm dụng tính năng này có thể bị phạt. Người trông nom một tài khoản phải trông tài khoản đó bằng cách sử dụng tính năng trông nom tài khoản trong trò chơi. Không được đưa mật khẩu tài khoản cho người trông nom.

   Travian Games GmbH không bồi thường cho những thiệt hại do người trông nom gây ra. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành động của bất kỳ người trông nom nào trên tài khoản của họ. Nếu một người trông nom vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện của Travian: Legends, thì cả chủ tài khoản và người trông nom đều có thể bị phạt.

 • § 3. Sử dụng các chương trình bên ngoài

 • Travian: Legends phải được chơi bằng một trình duyệt thông thường, không qua chỉnh sửa. Việc sử dụng các script và/hoặc bot để tự động hóa các hoạt động trên tài khoản hay mô phỏng các tính năng cao cấp đều bị nghiêm cấm.

 • § 4. Lỗi chương trình

 • Không được lạm dụng các lỗi trong trò chơi vì lợi ích của một tài khoản và nên báo cáo các lỗi đó cho nhóm hỗ trợ. Việc lạm dụng bất kỳ lỗi nào đều có thể bị phạt.

 • §5. Bán/mua một tài khoản

 • Nghiêm cấm bán hay mua một tài khoản, tài nguyên, đội quân, làng mạc, Vàng, bạc hay các dịch vụ từ các bên thứ ba. Không được cho tài khoản để đổi lấy tiền.

 • §6. Nghi thức mạng
  • § 6.1 Người chơi luôn phải giao tiếp liên lạc theo phong cách lịch sự.
  • § 6.2 Những hồ sơ, tên làng mạc hay bất kỳ nội dung nào không phù hợp đều có thể bị multihunter chỉnh sửa mà không cần cảnh báo. Các liên minh có tên và/hoặc nội dung không phù hợp trong hồ sơ của họ, trong diễn đàn công khai và bất kỳ lĩnh vực công khai nào khác đều có thể bị xóa ngay lập tức.
  • § 6.3 Hành vi sau bị nghiêm cấm tuyệt đối: Lăng mạ, phỉ báng, phân biệt giới, phân biệt chủng tộc, hay ngôn ngữ tục tĩu; thái độ thù địch với bất kỳ tôn giáo, sắc tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi, hay định hướng tình dục nào; đe dọa thực sự đến cuộc sống; mạo danh đội ngũ nhân viên Travian: Legends hay những vị trí chính thức trong nội bộ công ty.
  • § 6.4 Cần duy trì game nằm ngoài ảnh hưởng của chính trị trong thế giới thực.
  • § 6.4 Cấm đăng tải và hiển thị những tài liệu không phù hợp với trẻ vị thành niên.
  • § 6.6 Các tin nhắn trong game chỉ có thể được đăng với sự đồng thuận của cả hai bên. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng trước, việc đăng tin nhắn hay email đến hoặc từ nhân viên Travian: Legends đều bị nghiêm cấm.
  • § 6.7 Không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.

 • §7. Hình phạt
  • §7.1 Trong trường hợp vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện, một tài khoản sẽ bị cấm hoạt động và chỉ có thể được tha khi chịu một hình phạt tương ứng với vi phạm đã xảy ra. Những tên tài khoản không phù hợp có thể sẽ bị thay đổi. Bất kỳ tổn thất nào trong thời gian bị cấm hoạt động, gồm các "tài khoản Plus" và Vàng, đều sẽ không được Travian Games GmbH bồi hoàn. Mọi người chơi đều được đối xử công bằng, bất kể tình trạng Vàng của họ thế nào.
  • § 7.2 Chỉ có thể trao đổi với các multihunter về một lệnh cấm hoạt động thông qua tin nhắn trong game hoặc với quản lý cộng đồng (admin@travian.com.vn) nếu một người chơi không bằng lòng với quyết định của một multihunter. Các lệnh cấm, xóa và các hệ quả của chúng sẽ không được trao đổi công khai. Đội ngũ Travian: Legends không tiết lộ thông tin về các lệnh cấm cho những người không có liên quan.
  • § 7.3 Nhiều tài khoản trên máy chủ tốc độ và nhiều tài khoản có số dân dưới 100 có thể bị xóa mà không cần lệnh cấm/cảnh báo.

 • § 8. Điều khoản sửa đổi và thay đổi luật chơi
  • § 8.1 Travian Games GmbH bảo lưu quyền thay đổi luật chơi bất cứ lúc nào.
  • § 8.2 Nếu những quy định riêng lẻ trong luật chơi bị mất hiệu lực hoặc vô hiệu, thì hiệu lực của những quy định còn lại cũng không bị ảnh hưởng. Travian Games GmbH đảm trách việc thay thế các quy định mất hiệu lực bằng các quy định mới một cách nhanh nhất có thể.