Luật chơi

Luật chơi tạo thành một phần của các Điều khoản & Điều kiện. Trong trường hợp có lệnh cấm, hoặc để kiểm tra xem những việc được phép và những việc không được phép, bạn cũng nên tham khảo các Điều khoản và Điều kiện, đặc biệt là mục §6.

 Nỗ lực lách luật chơi hoặc khuyến khích người chơi khác vi phạm luật chơi sẽ bị xem là một sự vi phạm và sẽ bị trừng phạt tương ứng. Mọi luật chơi vẫn áp dụng với những người chơi muốn xóa tài khoản của họ hoặc đang tiến hành xóa tài khoản.

§ 1. Tài khoản

 • § 1.1.a Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu và chơi một tài khoản trong mỗi thế giới trò chơi.
   
 • § 1.1.b Một tài khoản phải luôn được chơi vì lợi ích của chính nó hoặc lợi ích của liên bang của tài khoản đó. Những tài khoản tồn tại vì lợi ích của tài khoản bên ngoài liên minh hoặc liên bang đó sẽ có thể bị cấm và xóa vĩnh viễn. Những tài khoản nào hưởng lợi từ các tài khoản tồn tại cho lợi ích của chúng sẽ có thể bị trừng phạt nặng.
   
 • § 1.2 Chủ sở hữu một tài khoản là người có địa chỉ email gắn liền với tài khoản đó. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email liên kết, bạn có thể làm điều đó trong tài khoản (Hồ sơ -> Tài khoản) bằng cách dùng tùy chọn "Đổi địa chỉ email". Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý, chúng tôi có thể đề nghị người chơi viết email đến bộ phận Hỗ trợ từ địa chỉ email đăng ký của tài khoản đó, nhằm xác thực rằng người chơi là chủ sở hữu tài khoản. Không thành viên nào của đội ngũ Travian: Legends sẽ hỏi mật khẩu của bạn.
   
 • § 1.3 Không được phép chia sẻ mật khẩu tài khoản, trừ trường hợp "tài khoản kép". "Tài khoản kép" là những tài khoản được ít nhất là hai người cùng chơi. Điều này được cho phép chừng nào không một người chơi liên quan nào sở hữu hay chơi một tài khoản khác trong cùng một thế giới trò chơi. Nếu một người chơi muốn di chuyển từ một tài khoản sang một tài khoản khác, quyền sở hữu đối với tài khoản đầu tiên phải được chuyển và thay đổi mật khẩu TRƯỚC KHI cung cấp truy cập cho tài khoản mới.

   Nếu người chơi muốn bỏ tài khoản hiện tại và tạo một tài khoản mới, cần phải xóa tài khoản cũ và người chơi phải liên hệ Dịch vụ Khách hàng để thông báo về thay đổi này. Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, người chơi không nên truy cập vào tài khoản cũ sau khi truy cập vào tài khoản mới. Các tài khoản được kết nối qua "chức năng người chăm nom" hoặc được chơi trên cùng một máy tính không được dùng chung mật khẩu.

   Travian Games GmbH không đền bù cho chủ sở hữu tài khoản vì bất kỳ tổn thất xảy ra với tài khoản bởi ai đó đã lấy mật khẩu của tài khoản.

   
 • § 1.4 Nếu không hoạt động, một tài khoản sẽ bị xóa trong vòng không dưới bảy ngày sau lần đăng nhập cuối cùng.
   
 • § 1.5 Nguồn giới thiệu - Nếu hệ thống giới thiệu bị lạm dụng (chẳng hạn như bằng cách tạo ra vài tài khoản vi phạm điều §1.1), thì cả nguồn giới thiệu và người giới thiệu đều có thể phải chịu trách nhiệm và bị phạt.
   
 • § 1.6 Lạm dụng hệ thống khóa và thanh toán có thể dẫn đến xóa tài khoản mà không được phản đối.
   
 • § 1.7 Việc lạm dụng thiết kế trò chơi mà bộ phận Dịch vụ Khách hàng coi là làm ảnh hưởng trải nghiệm chơi của người khác sẽ có thể bị xử phạt.
   
 • § 1.8 Các ưu đãi "Đặc biệt", như Gói Khởi Động Vàng, không được tính vào hoạt động Chuyển Vàng. Quy định này thay thế điều 2.6 trong các Điều khoản & Điều kiện.

§ 2. Chăm nom một tài khoản

 • § 2.1 Mỗi người chơi có thể thiết lập người chăm nom để trông coi tài khoản. Người chăm nom một tài khoản phải trông nom tài khoản đó bằng cách sử dụng tính năng chăm nom tài khoản trong trò chơi. Không được đưa mật khẩu tài khoản cho người chăm nom. Lạm dụng các quyền chăm nom cũng bị cấm.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH không bồi thường cho những tổn thất mà người chăm nom gây ra. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành động của bất kỳ người trông nom nào trên tài khoản của họ. Nếu một người chăm nom vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện của Travian: Legends, thì cả chủ tài khoản và người chăm nom đều có thể bị phạt.
   

§ 3. Sử dụng các chương trình bên ngoài

Travian: Legends phải được chơi bằng cách dùng một trình duyệt thông thường và không bị sửa đổi. Việc sử dụng các script và/hoặc bot để tự động hóa các hoạt động trên tài khoản hay mô phỏng các tính năng cao cấp đều bị nghiêm cấm.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn với các hành động sau:

 • Tự động cướp bóc các tài khoản khác (và gửi các đợt tấn công)
 • Tự động Bắt đầu thám hiểm
 • Tự động xây dựng và nâng cấp các mỏ khai thác và công trình trong các làng
 • Tự động quét bản đồ
 • Tự động quét số liệu của các người chơi khác
 • Tự động đẩy tài nguyên sang các tài khoản khác
 • Tự động huấn luyện quân đội
 • Tự động đặt giá đồ vật trong đấu giá
 • Tự động bắt đầu ăn mừng
 • Rà quét các làng sở hữu để hiển thị các tài nguyên và thông tin làng tại một nơi
 • Bất kỳ hành động tự động hóa nào khác do phần mềm của bên thứ ba thực hiện

Travian Games bảo lưu quyền trừng phạt những người chơi dùng Bot/mã-độc/kịch-bản-tự-động/Script để tự động hóa hành động vĩnh viễn hoặc trong một thời gian có hạn trong khi thế giới trò chơi còn hoạt động.

§ 4. Lỗi chương trình

Không được lạm dụng các lỗi trong trò chơi vì lợi ích của một tài khoản và nên báo cáo các lỗi đó cho nhóm hỗ trợ. Việc lạm dụng bất kỳ lỗi nào đều có thể bị phạt.

§ 5. Mua/Bán nội dung trò chơi

Nghiêm cấm bán hay mua các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như một tài khoản, tài nguyên, đội quân, làng mạc, Vàng hoặc bạc. Việc mua hoặc bán nội dung trò chơi lấy tiền thật cũng bị cấm. Tài khoản có thể không được đem tặng đổi lấy tiền thật.

§ 6. Nghi thức mạng

 • § 6.1 Người chơi phải luôn giao tiếp liên lạc theo phong cách lịch sự.
   
 • § 6.2 Những hồ sơ, tên làng mạc hay bất kỳ nội dung nào khác không phù hợp đều có thể bị bộ phận Dịch vụ Khách hàng chỉnh sửa mà không cần cảnh báo. Các liên minh có tên và/hoặc nội dung không phù hợp trong hồ sơ của họ, trong diễn đàn công khai và bất kỳ lĩnh vực công khai nào khác đều có thể bị xóa ngay lập tức.
   
 • § 6.3 Hành vi sau bị nghiêm cấm tuyệt đối: Lăng mạ, phỉ báng, phân biệt giới, phân biệt chủng tộc, hoặc dùng ngôn ngữ tục tĩu; thái độ thù địch với bất kỳ tôn giáo, sắc tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi, hay định hướng tình dục nào; đe dọa đến đời thực; mạo danh đội ngũ nhân viên Travian: Legends hay những vị trí chính thức trong nội bộ công ty.
   
 • § 6.4 Trò chơi này được giữ nằm ngoài ảnh hưởng của chính trị và tôn giáo trong thế giới thực.
   
 • § 6.5 Cấm đăng tải và hiển thị những tài liệu không phù hợp với trẻ vị thành niên.
   
 • § 6.6 Các tin nhắn trong trò chơi chỉ có thể được công bố với sự đồng thuận của cả hai bên. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng trước, việc đăng tin nhắn hay email đến hoặc từ nhân viên Travian: Legends đều bị nghiêm cấm.
   
 • § 6.7 Không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.
   
 • § 6.8 Bất kỳ nội dung nào không phù hợp mà bộ phận Dịch vụ Khách hàng coi là làm ảnh hưởng trải nghiệm chơi của người khác sẽ có thể bị xử phạt.
   

§7. Hình phạt

 • §7.1 Trong trường hợp vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện, tài khoản sẽ bị cấm hoạt động và chỉ có thể được tha khi chịu hình phạt tương ứng với vi phạm đã xảy ra. Tên tài khoản không phù hợp có thể sẽ bị thay đổi. Bất kỳ tổn thất nào trong thời gian bị cấm hoạt động, gồm các "tài khoản Plus" và Vàng, đều sẽ không được Travian Games GmbH bồi hoàn. Mọi người chơi đều được đối xử công bằng, bất kể tình trạng Vàng của họ thế nào.
   
 • § 7.2 Lệnh khóa tài khoản chỉ có thể được thảo luận với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng thông qua cổng thông tin Dịch vụ Khách hàng.

  Lệnh khóa tài khoản và hình phạt sẽ do một thành viên của Đội Thực thi Luật lệ đưa ra. Trong trường hợp có khiếu nại, một thành viên khác của Đội Thực thi Luật lệ sẽ xem xét lệnh khóa tài khoản và hình phạt đó. Quyết định của họ có giá trị tối hậu.

  Người chơi chấp nhận rằng đội ngũ Travian: Legends không thể tiết lộ các cơ chế được dùng để phát hiện vi phạm, vì những cơ chế đó có thể bị đối phó.

  Các lệnh cấm, xóa và các hệ quả của chúng sẽ không được trao đổi công khai. Đội ngũ Travian: Legends không tiết lộ thông tin về các lệnh khóa đối với các cá nhân khác ngoài những người liên quan.
   
 • § 7.3 Đa tài khoản trên các máy chủ tốc độ và đa tài khoản với số dân ít hơn 100 có thể sẽ bị xóa mà không cần khóa/cảnh báo.


§ 8. Điều khoản sửa đổi và thay đổi luật chơi

 • § 8.1 Travian Games GmbH bảo lưu quyền thay đổi luật chơi bất cứ lúc nào.
   
 • § 8.2 Nếu những quy định riêng lẻ trong luật chơi bị mất hiệu lực hoặc vô hiệu, thì hiệu lực của những quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Travian Games GmbH đảm trách việc thay thế các quy định mất hiệu lực bằng các quy định mới một cách nhanh nhất có thể.
   
 • § 8.3 Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc khác biệt giữa phiên bản Tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác của ấn bản này, thì phiên bản ngôn ngữ Tiếng Anh sẽ được áp dụng.