Luật chơi

Luật chơi tạo thành một phần của các Điều khoản & Điều kiện. Trong trường hợp bị khóa, hoặc để kiểm tra những gì được cho phép hoặc không cho phép, bạn nên tham khảo  Điều khoản & Điều kiện, đặc biệt là Mục §11.

Nỗ lực lách luật chơi hoặc khuyến khích người chơi khác vi phạm luật chơi sẽ bị xem là một sự vi phạm và sẽ bị trừng phạt tương ứng. Mọi luật chơi vẫn áp dụng với những người chơi muốn xóa tài khoản của họ hoặc đang tiến hành xóa tài khoản.

§ 1. Tài khoản

 • § 1.1 Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu và chơi một tài khoản trong mỗi thế giới trò chơi. 
   
 • § 1.2 Chủ sở hữu một tài khoản là người có địa chỉ email sử dụng khi đăng ký tài khoản đó. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email liên kết, bạn có thể làm điều đó trong tài khoản (Hồ sơ -> Tài khoản) bằng cách dùng tùy chọn "Đổi địa chỉ email". Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý, chúng tôi có thể đề nghị người chơi viết email đến bộ phận Hỗ trợ từ địa chỉ email đăng ký của tài khoản đó, nhằm xác thực rằng người chơi là chủ sở hữu tài khoản. Không thành viên nào của đội ngũ Travian: Legends sẽ hỏi mật khẩu của bạn.
   
 • § 1.3 Chia sẻ mật khẩu tài khoản cũng không được phép, ngoại trừ trường hợp "tài khoản kép". "Tài khoản kép" là những tài khoản được ít nhất là hai người cùng chơi. Điều này được cho phép chừng nào không một người chơi liên quan nào sở hữu hay chơi một tài khoản khác trong cùng một thế giới trò chơi. Nếu một người chơi muốn di chuyển từ một tài khoản sang một tài khoản khác, quyền sở hữu đối với tài khoản đầu tiên phải được chuyển và thay đổi mật khẩu TRƯỚC KHI cung cấp truy cập cho tài khoản mới.

  Nếu người chơi muốn bỏ tài khoản hiện tại và tạo một tài khoản mới, cần phải xóa tài khoản cũ và người chơi phải liên hệ Dịch vụ Khách hàng để thông báo về thay đổi này. Trong bất kỳ trường hợp trên, người chơi không nên truy cập vào tài khoản cũ sau khi truy cập vào tài khoản mới. Các tài khoản được kết nối thông qua "tính năng chăm nom" hoặc được chơi từ cùng máy tính có thể không được chia sẻ cùng mật khẩu.

  Travian Games GmbH không đền bù cho chủ sở hữu tài khoản vì bất kỳ tổn thất xảy ra với tài khoản bởi ai đó đã lấy mật khẩu của tài khoản.
   
 • § 1.4 Nếu không hoạt động, một tài khoản sẽ bị xóa trong vòng không dưới bảy ngày sau lần đăng nhập cuối cùng.
   
 • § 1.5 Nguồn giới thiệu - Trong trường hợp hệ thống giới thiệu bị lạm dụng (chẳng hạn như bằng cách tạo ra vài tài khoản vi phạm điều §1.1), thì cả nguồn giới thiệu và người giới thiệu đều có thể phải chịu trách nhiệm và bị phạt.
   
 • § 1.6 Lạm dụng hệ thống khóa và thanh toán và có thể dẫn đến xóa tài khoản mà không cần báo trước.

§ 2. Chăm nom một tài khoản

 • § 2.1 Mỗi người chơi có thể cài đặt các người chăm nom để có thể trông coi tài khoản. Người trông nom một tài khoản phải trông tài khoản đó bằng cách sử dụng tính năng trông nom tài khoản trong trò chơi. Không được đưa mật khẩu tài khoản cho người trông nom. Lạm dụng các quyền chăm nom cũng bị cấm.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH không đền bù cho các tổn thất được gây ra bởi một người chăm nom. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành động của bất kỳ người trông nom nào trên tài khoản của họ. Nếu một người trông nom vi phạm luật chơi hay các Điều khoản & Điều kiện của Travian: Legends, thì cả chủ tài khoản và người trông nom đều có thể bị phạt.

§ 3. Sử dụng các chương trình bên ngoài

Travian: Legends phải được chơi bằng cách dùng mộttrình duyệt thông thường và không bị sửa đổi. Việc sử dụng các script và/hoặc bot để tự động hóa các hoạt động trên tài khoản hay mô phỏng các tính năng cao cấp đều bị nghiêm cấm.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn với các hành động sau:

 • Tự động cướp bóc các tài khoản khác (và gửi các đợt tấn công)
 • Tự động Bắt đầu thám hiểm
 • Tự động xây dựng và nâng cấp các mỏ khai thác và công trình trong các làng
 • Tự động quét bản đồ
 • Tự động quét số liệu của các người chơi khác
 • Tự động đẩy tài nguyên sang các tài khoản khác
 • Tự động huấn luyện quân đội
 • Tự động đặt giá đồ vật trong đấu giá
 • Tự động bắt đầu ăn mừng
 • Quét các làng sở hữu để hiển thị các tài nguyên và thông tin làng tại một nơi
 • Bất kỳ hành động tự động hóa khác được thực hiện bởi phần mềm bên thứ ba
   

Travian Games bảo lưu quyền trừng phạt người chơi dùng Bot/mã-độc/kịch-bản-tự-động/Script để tự động hóa hành động vĩnh viễn hoặc trong một thời gian có hạn trong khi thế giới trò chơi còn hoạt động.

§ 4. Lỗi chương trình

Không được lạm dụng các lỗi trong trò chơi vì lợi ích của một tài khoản và nên báo cáo các lỗi đó cho nhóm hỗ trợ. Việc lạm dụng bất kỳ lỗi nào đều có thể bị phạt.

§ 5. Mua/Bán nội dung trò chơi

Nghiêm cấm bán hay mua một tài khoản, tài nguyên, đội quân, làng mạc, Vàng, bạc hay các dịch vụ từ các bên thứ ba. Việc mua hoặc bán nội dung trò chơi lấy tiền thật cũng bị cấm.  Tài khoản có thể không được đem tặng đổi lấy tiền thật.

§6. Nghi thức mạng

 • § 6.1 Người chơi luôn phải giao tiếp liên lạc theo phong cách lịch sự.
   
 • § 6.2 Các hồ sơ, tên làng hoặc bất kỳ nội dung khác không phù hợp có thể bị chỉnh sửa bởi Dịch vụ Khách hàng mà không cần cảnh báo. Các liên minh có tên và/hoặc nội dung không phù hợp trong hồ sơ của họ, trong diễn đàn công khai và bất kỳ lĩnh vực công khai nào khác đều có thể bị xóa ngay lập tức.
   
 • § 6.3 Hành vi sau bị nghiêm cấm tuyệt đối: Lăng mạ, phỉ báng, phân biệt giới, phân biệt chủng tộc, hay ngôn ngữ tục tĩu; thái độ thù địch với bất kỳ tôn giáo, sắc tộc, dân tộc, giới tính, độ tuổi, hay định hướng tình dục nào; đe dọa thực sự đến cuộc sống; mạo danh đội ngũ nhân viên Travian: Legends hay những vị trí chính thức trong nội bộ công ty.
   
 • § 6.4 Cần duy trì game nằm ngoài ảnh hưởng của chính trị trong thế giới thực.
   
 • § 6.4 Cấm đăng tải và hiển thị những tài liệu không phù hợp với trẻ vị thành niên.
   
 • § 6.6 Các tin nhắn trong game chỉ có thể được đăng với sự đồng thuận của cả hai bên. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng trước, việc đăng tin nhắn hay email đến hoặc từ nhân viên Travian: Legends đều bị nghiêm cấm.
   
 • § 6.7 Không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.
   

§7. Hình phạt

 • § 7.1 Trong trường hợp vi phạm luật chơi hoặc Điều khoản & Điều kiện, một tài khoản sẽ bị khóa và có thể được mở khóa với một lệnh trừng phạt tùy theo vi phạm đã xảy ra. Những tên tài khoản không phù hợp có thể sẽ bị thay đổi. Bất kỳ tổn thất nào trong thời gian bị cấm hoạt động, gồm các "tài khoản Plus" và Vàng, đều sẽ không được Travian Games GmbH bồi hoàn. Mọi người chơi đều được đối xử công bằng, bất kể tình trạng Vàng của họ thế nào.
   
 • § 7.2 Một lệnh khóa có thể được thảo luận với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng thông qua hệ thống Dịch vụ Khách hàng. Các lệnh cấm, xóa và các hệ quả của chúng sẽ không được trao đổi công khai. Đội ngũ Travian: Legends không tiết lộ thông tin về các lệnh khóa đối với các cá nhân khác ngoài những người liên quan.
   
 • § 7.3 Đa tài khoản trên các máy chủ tốc độ và đa tài khoản vớisố dân ít hơn 100 có thể bị xóa mà không cần khóa/cảnh báo.


§ 8. Điều khoản sửa đổi và thay đổi luật chơi

 • § 8.1 Travian Games GmbH bảo lưu quyền thay đổi luật chơi bất cứ lúc nào.
   
 • § 8.2 Nếu những quy định riêng lẻ trong luật chơi bị mất hiệu lực hoặc vô hiệu, thì hiệu lực của những quy định còn lại cũng không bị ảnh hưởng. Travian Games GmbH đảm trách việc thay thế các quy định mất hiệu lực bằng các quy định mới một cách nhanh nhất có thể.
   
 • § 8.3 Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc khác biệt giữa phiên bản Tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khác của ấn bản này, phiên bản ngôn ngữ Tiếng Anh sẽ được áp dụng.