กฎของเกม

กฎของเกมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข ในกรณีการแบนหรือเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุญาตนั้น คุณควรศึกษาข้อมูลจาก ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด §11

ความพยายามหลีกเลี่ยงกฎของเกมจะถือว่าเป็นการละเมิดกฎของเกมและจะได้รับการลงโทษด้วย กฎของเกมทั้งหมดยังใช้กับผู้เล่นที่ต้องการจะลบบัญชีของตน หรืออยู่ในระหว่างการลบบัญชี

 • § 1. บัญชี
  • § 1.1 ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น บัญชีจะต้องถูกเล่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น บัญชีที่มีเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีอื่นอาจถูกแบนอย่างถาวร
  • § 1.2 เจ้าของบัญชีคือผู้ที่มีที่อยู่อีเมลเกี่ยวข้องกับบัญชี หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแก้ไขได้จากบัญชีของคุณ (โปรไฟล์ -> บัญชี) โดยใช้ตัวเลือก "เปลี่ยนที่อยู่อีเมล" ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล ผู้เล่นอาจสอบถามโดยการเขียนอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้วยที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนบัญชีเพื่อยืนยันว่าผู้เล่นเป็นเจ้าของบัญชี สมาชิกของเจ้าหน้าที่ Travian: Legends จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณ
  • § 1.3 ไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านร่วมกัน เว้นแต่ในกรณี "บัญชีคู่" "บัญชีคู่" เป็นบัญชีที่เล่นโดยผู้เล่น 2 คน หรือมากกว่า อนุญาตให้ใช้ได้ตราบเท่าที่ไม่มีผู้เล่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหรือเล่นด้วยบัญชีอื่นในเกมเวิลด์เดียวกัน หากผู้เล่นต้องการจะย้ายจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง เจ้าของบัญชีแรกจะต้องโอนและเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือบัญชีจะต้องถูกลบก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีใหม่ หรือสร้างบัญชีใหม่

   บัญชีที่เชื่อมโยงกันผ่าน "ฟังก์ชันผู้ดูแล" หรือเล่นจากคอมพิวเตอร์เดียวกันอาจไม่สามารถแบ่งปันรหัสผ่านเดียวกัน Travian Games GmbH ไม่ชดเชยให้แก่เจ้าของบัญชีสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีจากการที่มีบางคนได้รับรหัสผ่านบัญชี
  • § 1.4 หากไม่มีการใช้งาน บัญชีอาจจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย
  • § 1.5 §1.5 การอ้างอิง - ในกรณีที่ระบบอ้างอิงถูกใช้ในทางที่ผิด (เช่น การสร้างหลายบัญชี ละเมิดกฎ §1.1) ทั้งผู้อ้างอิงและผู้ถูกอ้างอิงจะต้องรับผิดชอบ และได้รับการลงโทษ

 • § 2. การดูแลและการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
  • § 2.1 ผู้เล่นแต่ละคนสามารถตั้งผู้ดูแลได้ 2 คน เพื่อดูแลบัญชี ผู้ดูแลจะต้องเล่นด้วยบัญชีที่ดูแลเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีอย่างเต็มที่ การละเมิดฟังก์ชันนี้จะถูกลงโทษ ผู้ดูแลบัญชีจะต้องดูแลบัญชีโดยใช้ฟังก์ชันการดูแลบัญชีในเกม รหัสผ่านบัญชีจะต้องไม่ถูกมอบให้กับผู้ดูแล

   Travian Games GmbH ไม่เสนอชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแล เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการของผู้ดูแลบัญชีของตน หากผู้ดูและละเมิดกฏหรือข้อตกลงและเงื่อนไขของ Travian: Legends ทั้งเจ้าของบัญชีและผู้ดูแลอาจได้รับการลงโทษ

 • § 3. การใช้โปรแกรมภายนอก

 • จะต้องเล่น Travian: Legends ด้วยเบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับแต่ง การใช้งานสคริปต์ และ/หรือ บอทเพื่อทำมีการดำเนินการบนบัญชีโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อให้คล้ายกับคุณลักษณะพิเศษเป็นสิ่งต้องห้าม

 • § 4. ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

 • ข้อผิดพลาดในเกมจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของบัญชี และควรจะรายงานให้ทีมสนับสนุนทราบ การละเมิดข้อผิดพลาดใดๆ จะมีโทษ

 • § 5. การขาย/การซื้อบัญชี

 • การซื้อหรือการขายบัญชี, ทรัพยากร, หน่วย, หมู่บ้าน, ทอง, เงิน หรือบริการจากบุคคลที่สามเป็นเรื่องต้องห้าม บัญชีจะต้องไม่ถูกให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน

 • §6. มารยาทเครือข่าย
  • § 6.1 ผู้เล่นจะต้องสื่อสารด้วยมารยาทที่สุภาพเสมอ
  • § 6.2 โปรไฟล์, ชื่อหมู่บ้าน หรือเนื้อหาอื่นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกแก้ไขโดย Multihunters โดยไม่มีการเตือน พันธมิตรที่มีชื่อ และ/หรือเนื้อหาในโปรไฟล์ ฟอรัมส่วนรวม และพื้นที่ส่วนรวมใดๆ ไม่เหมาะสมอาจถูกลบเมื่อพบ
  • § 6.3 ความประพฤติต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่งยวด: การเหยียดหยาม, หมิ่นประมาท, การแบ่งเพศ, เหยียดผิว หรือใช้ภาษาหยาบคาย พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อศาสนา ,ชาติพันธุ์, ประเทศ, เพศ, กลุ่มอายุ หรือรสนิยมทางเพศ ภัยคุกคามในชีวิตจริง การปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งที่เป็นทางการภายในบริษัทของ Travian: Legends
  • § 6.4 เกมจะต้องรักษาไว้ให้เป็นอิสระจากการเมืองของโลกแห่งความเป็นจริง
  • § 6.5 การโพสต์และการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์ถือเป็นเรื่องต้องห้าม
  • § 6.6 ข้อความภายในเกมสามารถเผยแพร่ได้โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การเผยแพร่ข้อความ หรืออีเมลถึง หรืออีเมลจากเจ้าหน้าที่ของ Travian: Legends ถือเป็นเรื่องต้องห้าม เว้นแต่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจน
  • § 6.7 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาทุกประเภท

 • §7. การลงโทษ
  • §7.1 ในกรณีที่มีการละเมิดกฎของเกมหรือข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชีจะถูกแบนและอาจได้รับการปล่อยพร้อมกับการลงโทษตามการละเมิดที่เกิดขึ้น ชื่อบัญชีที่ไม่เหมาะสมอาจถูกเปลี่ยนแปลง ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแบน รวมทั้ง "บัญชี Plus" และทอง Travian Games GmbH จะไม่ใช้คืน ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงสถานะทอง
  • § 7.2 ผู้ถูกแบนอาจเจรจากับ Multihunters ผ่านทางข้อความในเกม หรือเจรจากับผู้จัดการชุมชน (admin@travian.asia) หากผู้เล่นไม่พอใจกับการตัดสินใจของ Multihunter การแบน การลบ และผลที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกกล่าวถึงในที่สาธารณะ ทีมงาน Travian: Legends จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแบนให้กับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
  • § 7.3 บัญชีแบบหลายบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็ว และบัญชีแบบหลายบัญชีที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 บัญชี อาจจะถูกลบโดยปราศจากการแบน/เตือน

 • § 8. การเปลี่ยนแปลงกฎและการแก้ไขข้อกำหนดให้ถูกต้อง
  • § 8.1 Travian Games GmbH สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ
  • § 8.2 หากกฎแต่ละกฎของเกมไม่มีผลใช้บังคับหรือเป็นโมฆะ ความถูกต้องของกฎระเบียบที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ Travian Games GmbH รับหน้าที่ในการแทนที่กฎระเบียบที่ไม่เป็นผลด้วยกฎระเบียบใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้