Travian: Legends เมฆพื้นหลังปราสาท

กฎของเกม

กฎของเกมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข ในกรณีการแบนหรือเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุญาตนั้น คุณควรศึกษาข้อมูลจาก ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด §6


ความพยายามในการหลีกเลี่ยงกฎของเกมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นอื่นละเมิดกฎของเกมหรือเพื่อได้รับประโยชน์จากการละเมิดกฎจะได้รับการปฏิบัติเป็นละเมิดและลงโทษตามสัดส่วนการละเมิดและดุลพินิจของทีมTravian: Legends กฎของเกมทั้งหมดยังมีผลกับผู้เล่นที่ต้องการจะลบบัญชีล็อบบี้ หรืออวาตาร์ของตน หรืออยู่ในระหว่างการลบบัญชีล็อบบี้ หรืออวาตาร์ของตน 

§ 1. อวาตาร์

 • § 1.1.aผู้เล่นแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของและเล่นด้วยอวาตาร์เดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น  

 • § 1.1.b อวาตาร์จะต้องเล่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือของสหพันธ์ของมันเท่านั้น อวาตาร์ที่มีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของอวาตาร์ภายนอกพันธมิตรหรือสหพันธ์เดียวกันอาจถูกแบนและลบอย่างถาวรได้ อวาตาร์ที่ได้รับประโยชน์จากอวาตาร์ที่มีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของมันแต่เพียงผู้เดียวอาจได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงได้ 

  พฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่จำกัด ประกอบด้วยกระทำต่อไปนี้: 

  • การทำฟาร์มแบบส่วนตัว - การปล้นอวาตาร์ภายนอกสหพันธ์ของผู้ปล้นที่อนุญาตให้ตัวเองถูกปล้นโดยผู้เล่นหรือผู้เล่นหลายคนที่เฉพาะเจาะจงจากสหพันธ์ สิ่งนี้ไม่มีผลต่อการทำฟาร์มตามปกติซึ่งผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานถูกปล้นโดยหลายสหพันธ์ 

  • การสร้างหมู่บ้านเพื่อจุดประสงค์ในการรอถูกพิชิตโดยผู้เล่นอื่นๆ นอกสหพันธ์ของตัวเอง 

 • § 1.2เจ้าของบัญชีล็อบบี้และอวาตาร์คือผู้ที่มีอีเมลเกี่ยวข้องกับบัญชีล็อบบี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล ผู้เล่นอาจสอบถามโดยการเขียนอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้วยที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนบัญชีล็อบบี้เพื่อยืนยันว่าผู้เล่นเป็นเจ้าของบัญชีล็อบบี้ สมาชิกของเจ้าหน้าที่ Travian: Legends จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณ 
   
 • § 1.3. การแชร์รหัสผ่านบัญชีล็อบบี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีของ "ท้าดวล" - เมื่ออวตาร์ถูกเล่นโดยผู้เล่นสองคนหรือมากกว่านั้น ท้าดวลต้องถูกเพิ่มในล็อบบี้สำหรับเกมเวิลด์ที่เฉพาะเจาะจง และพวกเขาจะต้องเข้าสู่ระบบในบัญชีล็อบบี้ของตัวเองเพื่อเข้าถึงอวตาร์ที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้เป็นท้าดวล 

  Travian Games GmbH ไม่ชดเชยให้แก่เจ้าของบัญชีล็อบบี้สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีล็อบบี้หรืออวาตาร์จากการที่มีบางคนได้รับรหัสผ่านไป 
   
 • § 1.3.b หากผู้เล่นต้องการย้ายจากอวตาร์หนึ่งไปอีกอวตาร์หนึ่ง หรือสร้างอวตาร์ใหม่ จะต้องลบอวตาร์เดิมออกก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงอวตาร์ใหม่ได้ หรืออวตาร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้น 
   
 • § 1.4หากไม่มีการใช้งาน อวาตาร์อาจจะถูกลบโดยอัตโนมัติภายในเจ็ดวันหลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย 
   
 • § 1.5 การเชิญชวน - ในกรณีที่ระบบการเชิญชวนถูกใช้ในทางที่ผิด (เช่น การสร้างหลายอวาตาร์ ละเมิดกฎ §1.1) ทั้งผู้ชวนและผู้ถูกชวนจะต้องรับผิดชอบ และได้รับการลงโทษ 
   
 • § 1.6 การใช้ระบบการชำระเงินและการแบนในทางที่ผิดอาจนำไปสู่การลบอวาตาร์ได้โดยไม่มีโอกาสโต้แย้ง 
   
 • § 1.7 การใช้การออกแบบเกมในทางที่ผิด ที่ถูกพิจารณาจากฝ่ายบริการลูกค้าว่าเป็นการรบกวนประสบการณ์การเล่นเกมของผู้อื่น สามารถถูกลงโทษได้ 
   
 • § 1.8 “ข้อเสนอพิเศษ” เช่นแพ็กทองคำเริ่มต้นมือใหม่ ถูกแยกออกจากการโอนทอง กฎนี้ใช้แทน 2.6 ของข้อตกลงและเงื่อนไข

§ 2. ผู้ดูแลอวตาร

 • § 2.1 ผู้เล่นแต่ละคนสามารถตั้งผู้ดูแลเพื่อดูแลอวาตาร์ได้ ผู้ดูแลอวาตาร์จะต้องดูแลอวาตาร์โดยใช้ฟังก์ชันการดูแลอวาตาร์ในเกม รหัสผ่านของบัญชีล็อบบี้จะไม่ถูกมอบให้กับผู้ช่วยดูแล ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ดูแลในทางที่ผิด
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ไม่เสนอชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแล เจ้าของบัญชีล็อบบี้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการของผู้ดูแลอวาตาร์ของตน หากผู้ดูและละเมิดกฏหรือข้อตกลงและเงื่อนไขของ Travian: Legends ทั้งเจ้าของบัญชีล็อบบี้และผู้ดูแลอาจได้รับการลงโทษ

§ 3. การใช้โปรแกรมภายนอก

จะต้องเล่น Travian: Legends ด้วยเบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับแต่ง การใช้งานสคริปต์ และ/หรือ บอทเพื่อทำมีให้การดำเนินการของอวาตาร์เป็นแบบอัตโนมัติ หรือเพื่อให้คล้ายกับฟีเจอร์พิเศษถือเป็นสิ่งต้องห้าม 

นี่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำต่อไปนี้:

 • ปล้นอวาตาร์อื่นโดยอัตโนมัติ (และส่งคลื่นการโจมตีไปโดยอัตโนมัติ) 
 • เริ่มต้นการผจญภัยโดยอัตโนมัติ 
 • สร้างและอัปเกรดทุ่งทรัพยากรและสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านโดยอัตโนมัติ 
 • ค้นหาแผนที่โดยอัตโนมัติ 
 • ค้นหาสถิติของผู้เล่นอื่นโดยอัตโนมัติ 
 • ส่งทรัพยากรให้อวาตาร์อื่นโดยอัตโนมัติ 
 • ฝึกทหารโดยอัตโนมัติ 
 • ประมูลไอเท็มโดยอัตโนมัติ 
 • เริ่มต้นการเฉลิมฉลองโดยอัตโนมัติ 
 • การค้นหาหมู่บ้านของตัวเองเพื่อแสดงทรัพยากรของหมู่บ้านและข้อมูลในที่เดียวกัน 
 • การดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม 
   

Travian Games ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้เล่นที่ใช้สคริปต์หรือบอทเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างถาวรหรือในระยะเวลาที่จำกัดในขณะที่เกมเวิลด์ยังดำเนินอยู่ 

§ 4. ข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของโปรแกรม

ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องหรือที่คล้ายกันในเกมจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของอวาตาร์ และควรจะรายงานให้ทีมสนับสนุนทราบ การใช้งานข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในทางที่ผิดจะมีโทษ 

§ 5. ขาย / ซื้อเนื้อหาเกม

การขายหรือการซื้อบริการจากบุคคลที่สาม บัญชีล็อบบี้ อวาตาร์ ทรัพยากร ยูนิต หมู่บ้าน ทอง หรือเงิน คือสิ่งต้องห้าม ห้ามเสนอเพื่อซื้อหรือขายเนื้อหาเกมเพื่อแลกกับเงิน  ห้ามแลกบัญชีล็อบบี้ และอวาตาร์ไปเป็นเงิน 

§6. มารยาทเครือข่าย

 • § 6.1 ผู้เล่นจะต้องสื่อสารด้วยมารยาทที่สุภาพเสมอ
   
 • § 6.2 โปรไฟล์ ชื่อหมู่บ้าน หรือเนื้อหาอื่นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งเตือน พันธมิตรที่มีชื่อ และ/หรือเนื้อหาในโปรไฟล์ ฟอรัมส่วนรวม และพื้นที่ส่วนรวมใดๆ ไม่เหมาะสมอาจถูกลบเมื่อพบ
   
 • § 6.3 ความประพฤติต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่งยวด: การเหยียดหยาม, หมิ่นประมาท, การแบ่งเพศ, เหยียดผิว หรือใช้ภาษาหยาบคาย พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อศาสนา ,ชาติพันธุ์, ประเทศ, เพศ, กลุ่มอายุ หรือรสนิยมทางเพศ ภัยคุกคามในชีวิตจริง การปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งที่เป็นทางการภายในบริษัทของ Travian: Legends
   
 • § 6.4 เกมจะต้องถูกรักษาไว้ให้เป็นอิสระจากการเมืองและศาสนาของโลกแห่งความจริง
   
 • § 6.5 การโพสต์และการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์ถือเป็นเรื่องต้องห้าม
   
 • § 6.6 ข้อความภายในเกมสามารถเผยแพร่ได้โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การเผยแพร่ข้อความ หรืออีเมลถึง หรืออีเมลจากเจ้าหน้าที่ของ Travian: Legends ถือเป็นเรื่องต้องห้าม เว้นแต่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจน
   
 • § 6.7 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาทุกประเภท
   
 • § 6.8 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่ถูกพิจารณาจากฝ่ายบริการลูกค้าว่าเป็นการรบกวนประสบการณ์การเล่นเกมของผู้อื่น สามารถถูกลงโทษได้

§7. การลงโทษ

 • §7.1 ในกรณีที่มีการละเมิดกฎของเกมหรือข้อตกลงและเงื่อนไข อวาตาร์จะถูกแบนและอาจได้รับการทัณฑ์บนพร้อมกับบทลงโทษที่สอดคล้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้น ชื่อบัญชีล็อบบี้และอวาตาร์ที่ไม่เหมาะสมอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแบน รวมทั้ง "Travian Plus" และทอง Travian Games GmbH จะไม่ชดใช้คืน ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงสถานะทอง
   
 • § 7.2 เรื่องการแบนบัญชีจะสามารถพูดคุยกับทีมเจ้าหน้าดูแลลูกค้าผ่านทางพอร์ทัลดูแลลูกค้าเท่านั้น
   

  สมาชิกคนหนึ่งของทีมบังคับใช้กฎเป็นคนจัดการเรื่องการแบนและการลงโทษ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน การแบนและการลงโทษจะถูกตรวจสอบโดยสมาชิกอื่นจากทีมบังคับใช้กฎ การตัดสินของพวกเขาถือเป็นที่สุด

  ผู้เล่นยอมรับว่าทีมงาน Travian: Legends ไม่สามารถเปิดเผยกลไกที่ใช้ในการตรวจจับการละเมิดได้ เนื่องจากกลไกดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้

  การแบน การลบ และผลที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกกล่าวถึงในที่สาธารณะ ทีมงาน Travian: Legends จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแบนให้กับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง


§ 8. การเปลี่ยนแปลงกฎและการแก้ไขข้อกำหนดให้ถูกต้อง

 • § 8.1 Travian Games GmbH สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ
   
 • § 8.2 หากกฎแต่ละกฎของเกมไม่มีผลใช้บังคับหรือเป็นโมฆะ ความถูกต้องของกฎระเบียบที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ Travian Games GmbH รับหน้าที่ในการแทนที่กฎระเบียบที่ไม่เป็นผลด้วยกฎระเบียบใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
   
 • § 8.3 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า

 

คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของเกมบางอย่างสามารถพบได้ในคำถามที่ถามบ่อยกฎของเกมเกม