กฎของเกม

กฎของเกมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข ในกรณีการแบนหรือเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุญาตนั้น คุณควรศึกษาข้อมูลจาก ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด§6

 ความพยายามหลีกเลี่ยงกฎของเกมหรือจูงใจให้ผู้เล่นอื่นละเมิดกฎของเกมจะถือว่าเป็นการละเมิดกฎของเกมและจะได้รับการลงโทษด้วย กฎของเกมทั้งหมดยังใช้กับผู้เล่นที่ต้องการจะลบบัญชีของตน หรืออยู่ในระหว่างการลบบัญชี

§ 1. บัญชี

 • § 1.1.a ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น
   
 • § 1.1.b บัญชีจะต้องเล่นเพื่อประโยชน์หรือผลประโยชน์ของสหพันธ์เสมอ บัญชีที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของบัญชีที่อยู่นอกพันธมิตรหรือสหพันธ์เดียวกันอาจถูกแบนและลบอย่างถาวร บัญชีที่ได้รับประโยชน์จากบัญชีที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของตนอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรง
   
 • § 1.2 เจ้าของบัญชีคือผู้ที่มีที่อยู่อีเมลเกี่ยวข้องกับบัญชี หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแก้ไขได้จากบัญชีของคุณ (โปรไฟล์ -> บัญชี) โดยใช้ตัวเลือก "เปลี่ยนที่อยู่อีเมล" ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล ผู้เล่นอาจสอบถามโดยการเขียนอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้วยที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนบัญชีเพื่อยืนยันว่าผู้เล่นเป็นเจ้าของบัญชี สมาชิกของเจ้าหน้าที่ Travian: Legends จะไม่สอบถามรหัสผ่านของคุณ
   
 • § 1.3 ไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านร่วมกัน เว้นแต่ในกรณี "บัญชีคู่" "บัญชีคู่" เป็นบัญชีที่เล่นโดยผู้เล่น 2 คน หรือมากกว่า อนุญาตให้ใช้ได้ตราบเท่าที่ไม่มีผู้เล่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหรือเล่นด้วยบัญชีอื่นในเกมเวิลด์เดียวกัน หากผู้เล่นต้องการจะย้ายจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง เจ้าของบัญชีแรกจะต้องโอนและเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีใหม่

   หากผู้เล่นต้องการทิ้งบัญชีปัจจุบันและสร้างบัญชีใหม่ จะต้องเริ่มลบบัญชีเก่าและผู้เล่นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ในกรณีเหล่านี้ ผู้เล่นไม่ควรเข้าใช้งานบัญชีเก่าหลังจากเข้าใช้งานบัญชีใหม่ บัญชีที่เชื่อมโยงกันผ่าน "ฟังก์ชันผู้ดูแล" หรือเล่นจากคอมพิวเตอร์เดียวกันอาจไม่สามารถแบ่งปันรหัสผ่านเดียวกัน

   Travian Games GmbH ไม่ชดเชยให้แก่เจ้าของบัญชีสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีจากการที่มีบางคนได้รับรหัสผ่านบัญชี

   
 • § 1.4 หากไม่มีการใช้งาน บัญชีอาจจะถูกลบหลังจาก 7 วัน หลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย
   
 • § 1.5 การแนะนำ - หากระบบแนะนำถูกใช้ในทางที่ผิด (เช่น การสร้างหลายบัญชี ละเมิดกฎ §1.1) ทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องรับผิดชอบ และได้รับการลงโทษ
   
 • § 1.6 การใช้ระบบการชำระเงินและการแบนในทางที่ผิดอาจนำไปสู่การลบบัญชีโดยไม่มีการอุทธรณ์
   
 • § 1.7 การใช้การออกแบบเกมในทางที่ผิดโดยพิจารณาจากฝ่ายบริการลูกค้าถือว่าเป็นการรบกวนประสบการณ์การเล่นเกมของผู้อื่น สามารถถูกลงโทษได้
   
 • § 1.8 ข้อเสนอ "พิเศษ" เช่น แพ็กเริ่มต้นทอง ไม่รวมอยู่ในการโอนทอง ข้อกำหนดนี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไข 2.6

§ 2. ผู้ดูแลบัญชี

 • § 2.1 ผู้เล่นแต่ละคนสามารถตั้ง ผู้ดูแลเพื่อดูแลบัญชีได้ ผู้ดูแลบัญชีจะต้องดูแลบัญชีโดยใช้ฟังก์ชันการดูแลบัญชีในเกม รหัสผ่านบัญชีจะต้องไม่ถูกมอบให้กับผู้ดูแล ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ดูแลในทางที่ผิด
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ไม่เสนอชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแล เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการของผู้ดูแลบัญชีของตน หากผู้ดูและละเมิดกฏหรือข้อตกลงและเงื่อนไขของ Travian: Legends ทั้งเจ้าของบัญชีและผู้ดูแลอาจได้รับการลงโทษ
   

§ 3. การใช้โปรแกรมภายนอก

จะต้องเล่น Travian: Legends ด้วยเบราว์เซอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับแต่ง การใช้งานสคริปต์ และ/หรือ บอทเพื่อทำมีการดำเนินการบนบัญชีโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อให้คล้ายกับคุณลักษณะพิเศษเป็นสิ่งต้องห้าม

นี่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำต่อไปนี้:

 • ปล้นบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ (และส่งคลื่นการโจมตีไปโดยอัตโนมัติ)
 • เริ่มต้นการผจญภัยโดยอัตโนมัติ
 • สร้างและอัปเกรดทุ่งทรัพยากรและสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านโดยอัตโนมัติ
 • ค้นหาแผนที่โดยอัตโนมัติ
 • ค้นหาสถิติของผู้เล่นอื่นโดยอัตโนมัติ
 • ส่งทรัพยากรให้บัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ
 • ฝึกทหารโดยอัตโนมัติ
 • ประมูลไอเท็มโดยอัตโนมัติ
 • เริ่มต้นการเฉลิมฉลองโดยอัตโนมัติ
 • การค้นหาหมู่บ้านของตัวเองเพื่อแสดงทรัพยากรของหมู่บ้านและข้อมูลในที่เดียวกัน
 • การดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

Travian Games ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้เล่นที่ใช้สคริปต์หรือบอทเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างถาวรหรือในระยะเวลาที่จำกัดในขณะที่เกมเวิลด์ยังดำเนินอยู่

§ 4. ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ข้อผิดพลาดในเกมจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของบัญชี และควรจะรายงานให้ทีมสนับสนุนทราบ การละเมิดข้อผิดพลาดใดๆ จะมีโทษ

§ 5. การขาย/การซื้อเนื้อหาเกม

การซื้อหรือการขายบริการจากบุคคลที่สาม เช่น บัญชี, ทรัพยากร, หน่วย, หมู่บ้าน, ทอง หรือเงินเป็นเรื่องต้องห้าม ห้ามเสนอเพื่อซื้อหรือขายเนื้อหาเกมเพื่อแลกกับเงิน จะต้องไม่ให้บัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน

§ 6. มารยาทเครือข่าย

 • § 6.1 ผู้เล่นจะต้องสื่อสารด้วยมารยาทที่สุภาพเสมอ
   
 • § 6.2 โปรไฟล์, ชื่อหมู่บ้าน หรือเนื้อหาอื่นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกแก้ไขโดยฝ่ายบริการลูกค้าโดยไม่มีการเตือน พันธมิตรที่มีชื่อ และ/หรือเนื้อหาในโปรไฟล์ ฟอรัมส่วนรวม และพื้นที่ส่วนรวมใดๆ ไม่เหมาะสมอาจถูกลบเมื่อพบ
   
 • § 6.3 ความประพฤติต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่งยวด: การเหยียดหยาม, หมิ่นประมาท, การแบ่งเพศ, เหยียดผิว หรือใช้ภาษาหยาบคาย พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อศาสนา ,ชาติพันธุ์, ประเทศ, เพศ, กลุ่มอายุ หรือรสนิยมทางเพศ ภัยคุกคามในชีวิตจริง การปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งที่เป็นทางการภายในบริษัทของ Travian: Legends
   
 • § 6.4 เกมจะต้องรักษาไว้ให้เป็นอิสระจากการเมืองและศาสนาของโลกแห่งความเป็นจริง
   
 • § 6.5 การโพสต์และการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์ถือเป็นเรื่องต้องห้าม
   
 • § 6.6 ข้อความภายในเกมสามารถเผยแพร่ได้โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การเผยแพร่ข้อความ หรืออีเมลถึง หรืออีเมลจากเจ้าหน้าที่ของ Travian: Legends ถือเป็นเรื่องต้องห้าม เว้นแต่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจน
   
 • § 6.7 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาทุกประเภท
   
 • § 6.8 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ โดยพิจารณาจากฝ่ายบริการลูกค้าถือว่าเป็นการรบกวนประสบการณ์การเล่นเกมของผู้อื่น สามารถถูกลงโทษได้
   

§7. การลงโทษ

 • §7.1 ในกรณีที่มีการละเมิดกฎของเกมหรือข้อตกลงและเงื่อนไข บัญชีจะถูกแบนและอาจได้รับการปล่อยพร้อมกับการลงโทษตามการละเมิดที่เกิดขึ้น ชื่อบัญชีที่ไม่เหมาะสมอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแบน รวมทั้ง "บัญชี Plus" และทอง จะไม่ถูกชดใช้คืนโดย Travian Games GmbH ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงสถานะทอง
   
 • § 7.2 การแบนจะถูกพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้นผ่านช่องทางฝ่ายบริการลูกค้า

  สมาชิกคนหนึ่งของทีมบังคับใช้กฎเป็นคนจัดการการแบนและการลงโทษ ในกรณีของข้อร้องเรียน สมาชิกอีกคนของทีมบังคับใช้กฎจะตรวจสอบการแบนและการลงโทษ การตัดสินของพวกเขาถือเป็นที่สุด

  ผู้เล่นยอมรับว่าทีมงาน Travian: Legends ไม่สามารถเปิดเผยกลไกที่ใช้ในการตรวจจับการละเมิดได้ เนื่องจากกลไกดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้

  การแบน การลบ และผลที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกกล่าวถึงในที่สาธารณะ ทีมงาน Travian: Legends จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแบนให้กับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
   
 • § 7.3 บัญชีแบบหลายบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูง และบัญชีแบบหลายบัญชีที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100 หน่วย อาจจะถูกลบโดยปราศจากการแบน/เตือน


§ 8. การเปลี่ยนแปลงกฎและการแก้ไขข้อกำหนดให้ถูกต้อง

 • § 8.1 Travian Games GmbH สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎได้ทุกเมื่อ
   
 • § 8.2 หากกฎแต่ละกฎของเกมไม่มีผลใช้บังคับหรือเป็นโมฆะ ความถูกต้องของกฎระเบียบที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ Travian Games GmbH รับหน้าที่ในการแทนที่กฎระเบียบที่ไม่เป็นผลด้วยกฎระเบียบใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
   
 • § 8.3 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า