Pravila igre

Pravila igre so dodatek k splošnim pogojem in določilom. V primeru zaklepa računa ali da bi preveril, kaj je dovoljeno in kaj ne, se posvetuj tudi s splošnimi pogoji in določili, zlasti odsekom §6.

 Vsakršno izogibanje pravil igre ali spodbujanje kršitev pravil igre bo obravnavano kot kršitev in tudi ustrezno kaznovano. Vsa pravila igre veljajo tudi za igralce, ki imajo namen izbrisati račun oziroma je njihov račun v postopku izbrisa.

§ 1. Račun

 • § 1.1.a Vsak igralec lahko poseduje in igra le en račun na posameznem igralnem svetu.

 • § 1.1.b Račun je treba vedno igrati v njegovo korist ali v korist njegove konfederacije. Računi, ki obstajajo v korist drugih računov, ki so zunaj alianse ali konfederacije, so lahko trajno zaklenjeni in izbrisani. Računi, ki imajo koristi od računov, ki so obstajali v njihovo korist, so lahko strogo kaznovani.
   
 • § 1.2 Lastnik računa je oseba, katere elektronski naslov je povezan z računom. Če želiš spremeniti povezani elektronski naslov, to lahko storiš v svojem računu (Profil -> Račun) z uporabo možnosti "spremeni elektronski  naslov". V primeru upravičenega dvoma, je lahko igralec naprošen, da iz registriranega elektronskega naslova računa pošlje email podpori, z namenom potrditve lastništva računa. Člani Travian: Legends osebja te ne bodo nikoli vprašali za tvoje geslo.
   
 • § 1.3 Posredovanje gesla računa drugim ni dovoljeno, z izjemo "dual računov". "Dual računi" so računi, ki jih igrata dva ali več igralcev. To je dovoljeno dokler noben od vpletenih igralcev ne poseduje ali igra drugega računa na istem igralnem svetu. Če se igralec želi premakniti iz enega računa na drugega, je potrebno najprej opraviti prenos lastništva prvotnega računa in spremeniti geslo, ali izbrisati prvotni račun, PREDEN se omogoči dostop na novi račun ali ustvari novi račun.

   Če želi igralec zapustiti trenutni račun in ustvariti novega, se mora začeti izbris starega računa, igralec pa se mora obrniti na ekipo za pomoč strankam in jo obvestiti o tej spremembi. V nobenem od teh primerov igralec po dostopu do novega računa ne sme dostopati do starega računa. Računi povezani z uporabo sitter funkcije ali računi igrani na istem računalniku ne smejo imeti enakega gesla.

   Travian Games ne bo povrnil kakršne koli škode lastniku računa, povzročene s strani osebe, ki je prejela geslo računa.

   
 • § 1.4 Če je račun neaktiven, bo izbrisan nič prej kot v sedmih dneh po zadnji prijavi.
   
 • § 1.5 Vabitve - V primeru zlorabe funkcije za vabljenje igralcev (npr. kršenje odseka pravil §1.1 z registracijo večih računov), sta lahko kaznovana oba, vabljeni in vabitelj.
   
 • § 1.6 Zloraba plačilnega sistema in sistema za zaklepe lahko privede do izbrisa računa brez možnosti pritožbe.
   
 • § 1.7 Zloraba zasnove igre, ki jo podpora za stranke šteje za motečo igralno izkušnjo drugih, je lahko sankcionirana.
   
 • § 1.8 “Posebne” ponudbe, kot je na primer začetni paket zlatnikov, ni mogoče prenesti. Ta določba nadomešča 2.6 T&C.

§ 2. Sittanje računa

 • § 2.1 Vsak igralec ima pravico imenovati sitterje, ki lahko skrbijo za račun. Sitter računa mora uporabiti funkcijo v igri namenjeno sittanju. Geslo računa ne sme biti dano sitterju. Zloraba sitter funkcije je prepovedana.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani sitterja. Lastnik računa je odgovoren za vsa dejanja sitterjev in soigralcev računa. V primeru nespoštovanja pravil igre ali splošnih pogojev in določil Travian: Legends, sta lahko kaznovana tako sitter kot lastnik sittanega računa.
   

§ 3. Uporaba zunanjih programov

Travian: Legends je dovoljeno igrati samo na nespremenjenem navadnem spletnem brskalniku. Uporaba skript/botov za avtomatizacijo dejanj na računu ali oponašanje premium funkcij je prepovedana.

To vključuje, vendar ni omejeno na, naslednja dejanja:

 • Samodejno ropanje drugih računov (samodejno pošiljanje napadalnih valov)
 • Samodejno opravljanje dogodivščin
 • Samodejna gradnja in nadgrajevanje surovinskih polj in zgradb v naselju
 • Samodejno preverjanje zemljevida
 • Samodejno preverjanje statistike drugih igralcev
 • Samodejno pošiljanje surovin drugim računom
 • Samodejno urjenje enot
 • Samodejno oddajanje ponudb na dražbe za predmete
 • Samodejno prirejanje festivalov
 • Samodejno preverjanje količine surovin v lastnih naseljih in prikazovanje na enem mestu
 • Vsaka druga samodejna dejanja, ki jih izvaja programska oprema tretje osebe

Travian Games si pridržuje pravico do kaznovanja igralcev, ki uporabljajo skripte ali bote za avtomatizacijo dejanj trajno ali za določen čas, medtem ko je igralni svet aktiven.

§ 4. Programske napake

Zloraba napak v igri v korist računa ni dovoljena in morajo biti prijavljene podpori. Zloraba kakršne koli napake je kazniva.

§ 5. Prodaja/nakup vsebine igre

Prodaja ali nakup računov, surovin, enot, vasi, zlatnikov, srebrnikov ali drugih storitev od tretjih oseb je prepovedana. Ponujanje ali prodaja vsebin v igri je prav tako prepovedana. Oddaja računov v zameno za denar ni dovoljena.

§ 6. Spletni bonton

 • § 6.1 Igralci morajo vedno komunicirati na vljuden način.
   
 • § 6.2 Neprimerni profili, imena vasi ali katera koli druga vsebina so lahko spremenjeni s strani ekipe za stranke brez opozorila. Zavezništva z neprimernimi imeni in/ali neprimerno vsebino v profilu, javnem forumu in drugih javnih krajih so lahko nemudoma izbrisana.
   
 • § 6.3 Naslednje obnašanje je strogo prepovedano: žaljiv, obrekljiv, seksističen, rasističen ali nespodoben jezik; sovražni govor proti katerikoli religiji, rasi, narodnosti, spolu, starostni skupini ali spolni usmerjenosti; grožnje v resničnem življenju; imitacija osebja Travian: Legends ali katerega drugega uradna položaja v podjetju.
   
 • § 6.4 Igra naj bo brez politike in religije iz resničnega sveta.
   
 • § 6.5 Objavljanje in prikazovanje vsebin, ki niso primerne za mladoletnike, je prepovedano.
   
 • § 6.6 Sporočila iz igre, je dovoljeno objaviti, samo s soglasjem obeh strani. Objavljanje sporočil ali e-pošte Travian: Legends osebja ni dovoljeno, razen, če je bilo podano izrecno soglasje.
   
 • § 6.7 Oglaševanje katere koli vrste ni dovoljeno.
   
 • § 6.8 Kakršna koli neprimerna vsebina, ki jo podpora za stranke šteje za motečo igralno izkušnjo drugih, je lahko sankcionirana.
   

§ 7. Kazni

 • §7.1 V primeru kršenja pravil igre ali splošnih pogojev in določil, lahko pride do zaklepa računa, katerega se ga nato lahko odklene s kaznijo, ki ustreza storjeni kršitvi. Travian Games GmbH ne bo povrnil karšnih koli izgub povzročenih v času zaklepa, vključno s "Plus računi" in zlatniki. Vsi igralci so obravnavani enako, ne glede na uporabo zlatnikov.
   
 • § 7.2 O zaklepu je mogoče kontaktirati ekipo za podporo strankam samo preko portala za pomoč strankam.

  Zaklep in kazen izreče en član skupine za izvrševanje pravil. V primeru pritožbe bo zaklep in kazen pregledal drug član skupine za izvrševanje pravil. Njihova odločitev je dokončna.

  Igralci se strinjajo, da ekipa Travian: Legends ne more razkriti mehanizmov, ki se uporabljajo za odkrivanje kršitev, saj bi se takim mehanizmom lahko na tak način izognili.

  O zaklepih, izbrisih in njihovih posledicah se ne razpravlja javno. Ekipa Travian: Legends ne razkriva informacij o zaklepih osebam, ki niso vpletene.
   
 • § 7.3 Multi računi na hitrem strežniku in multi računi z manj kot 100 prebivalci, so lahko izbrisani brez zaklepa/opozorila.


§ 8. Sprememba pravil in korekturna klavzula

 • § 8.1 Travian Games GmbH si pridržuje pravico do spremembe pravil kadarkoli.
   
 • § 8.2 V primeru, da posamezen predpis pravil igre postane neučinkovit ali neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalih predpisov. Travian Games GmbH se obvezuje, da bodo neučinkoviti predpisi zamenjani v čim krajšem času.
   
 • § 8.3 V primeru neskladnosti med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico te publikacije prevlada angleška različica.