Spelregler

Spelreglerna utgör en del av de allmänna villkoren. I händelse av avstängning eller för att kontrollera vad som är tillåtet och inte, vänligen läs även de allmänna villkoren, särskilt §11.

Att försöka kringgå spelreglerna ses som ett regelbrott, och kommer att behandlas därefter. Alla spelregler gäller även för spelare som vill eller håller på att radera sitt konto.

 • §1. Konto
  • §1.1 Varje spelare får endast äga och spela på ett konto per spelvärld. Alla konton måste spelas för egen vinning. Konton vars enda syfte är att gynna andra konton kan komma att stängas av permanent.
  • §1.2 Personen vars e-postadress kopplats till kontot anses vara kontots ägare. Den kopplade e-postadressen kan ändras genom alternativet "Ändra e-postadress" under Profil -> Konto. Spelare kan ombes att skicka ett meddelande till Support från den kopplade e-postadressen, i händelse av oklarhet kring vem som är kontots ägare. Ingen som representerar Travian: Legends kommer någonsin att be dig om ditt lösenord.
  • §1.3 Det är inte tillåtet att avslöja sitt kontolösenord för någon annan, förutom om det rör sig om ett "partnerkonto". "Partnerkonton" är konton som spelas av två eller fler spelare. Detta är tillåtet, så länge ingen av aktuella spelarna äger eller spelar på ett annat konto i samma spelvärld. Vill en spelare byta från ett konto till ett annat måste antingen ägarskapet av och lösenordet till det första kontot ändras, eller så kan det första kontot raderas, INNAN spelaren får tillgång till det nya kontot eller ett nytt konto skapas.

   Konton som är anslutna till varandra via sitterfunktionen eller spelas från samma dator får inte ha samma lösenord. Travian Games GmbH ersätter inga eventuella skador någon som har fått tillgång till kontots lösenord åsamkat kontot.
  • §1.4 Inaktiva konton kan komma att raderas tidigast sju dagar efter den senaste inloggningen.
  • §1.5 Inbjudningar - Vid missbruk av inbjudningssystemet (t.ex. genom registrering av flera konton i brott mot §1.1), kan både inbjudaren och det inbjudna kontot komma att hållas ansvariga och bestraffas.

 • §2. Sitters och användning av samma dator
  • §2.1 Varje spelare kan ange upp till två sitters som kan hjälpa till med kontot. Sitters måste spela på kontot till dess fördel. Missbruk av denna funktion är straffbar. Sittern måste få tillgång till kontot via den inbyggda sitterfunktionen. Kontots lösenord får inte ges åt sittern.

   Travian Games GmbH ersätter inga skador åsamkade av en sitter. Kontots ägare är ansvarig för alla handlingar sitters begår på kontot. Skulle en sitter bryta mot Travian: Legends regler eller de allmänna villkor, kan både kontots ägare och sittern komma att bestraffas.

 • §3. Användning av externa program

 • Travian: Legends måste spelas med en konventionell webbläsare utan modifieringar. Användning av scripts och/eller bottar för att automatisera handlingar på kontot eller efterlikna premiumfunktioner är förbjudet.

 • § 4. Programfel/buggar

 • Fel i spelet får inte utnyttjas till ett kontos fördel, utan ska istället rapporteras till Support-teamet. Att utnyttja ett sådant fel är straffbart.

 • §5. Försäljning/köp av konton

 • Det är förbjudet att sälja konton, råvaror, trupper, byar, guld, silver eller tjänster från tredje part. Konton får inte ges vidare i utbyte mot pengar.

 • §6. Netikett
  • §6.1 Spelare måste alltid kommunicera på ett hövligt sätt.
  • §6.2 Opassande profiler, bynamn eller dylikt kan ändras av Multihunter utan förvarning. Även allianser med opassande namn och/eller annat innehåll i profilen, det allmänna forumet eller andra allmänna områden kan raderas utan förvarning.
  • §6.3 Följande beteende är strängt förbjudet: Kränkande, sexistiskt eller rasistiskt språkbruk; förtal; svordomar; fientlighet gentemot en religion, ras, nation, kön, åldersgrupp eller sexuell läggning; hot i riktiga livet; att utge sig för att representera Travian: Legends.
  • §6.4 Spelet ska hållas fritt från riktig världspolitik.
  • §6.5 Att sprida eller visa material som inte är lämpligt för minderåriga är förbjudet.
  • §6.6 Meddelanden inom spelet får endast publiceras med båda parternas tillåtelse. Det är heller inte tillåtet att publicera meddelanden, inklusive e-post, till eller från Travian: Legends medarbetare utan uttryckligt tillstånd.
  • §6.7 Alla typer av annonsering är förbjudna.

 • §7. Bestraffningar
  • §7.1Konton som bryter mot reglerna eller de allmänna villkoren kommer att stängas av och kan endast låsas upp efter bestraffning i paritet med regelbrottet. Opassande kontonamn kan komma att ändras. Travian Games GmbH ersätter inga förluster, inklusive Pluskonto och guld, till följd av en avstängning. Alla spelare behandlas lika, oavsett guldstatus.
  • §7.2 En avstängning får endast diskuteras med Multihunters via spelmeddelanden, eller med Community Manager (admin@travian.se) i händelse av missnöje med Multihunters beslut. Avstängningar, raderingar och deras följder får inte diskuteras offentligt. Travian: Legends-teamet lämnar inte ut uppgifter om avstängningar åt någon annan än de inblandade.
  • §7.3 Multikonton på speedservern eller med en befolkning under 100 kan raderas utan föregående varning eller avstängning.

 • §8. Regeländringar och korrigeringsklausul
  • §8.1 Travian Games GmbH förbehåller dig rätten att ändra reglerna när som helst.
  • §8.2 Reglerna som helhet påverkas inte av enskilda bestämmelsers effektivitet eller giltighet. Travian Games GmbH kommer att ersätta ineffektiva bestämmelser så snabbt som möjligt.