Spelregler

Spelreglerna utgör en del av de allmänna villkoren. I händelse av avstängning eller för att kontrollera vad som är tillåtet och inte, läs även de allmänna villkoren, särskilt §11.

Att försöka kringgå spelreglerna eller uppmundra andra spelare att bryta mot reglerna ses som ett regelbrott, och kommer att behandlas därefter. Alla spelregler gäller även för spelare som vill eller håller på att radera sitt konto.

§1. Konto

 • §1.1 Varje spelare får endast äga och spela på ett konto per spelvärld. 
   
 • §1.2 Personen vars e-postadress kopplats till kontot anses vara kontots ägare. Vill du ändra den e-postadress som är kopplad till kontot kan du göra det under Profil -> Konto genom att välja "Ändra e-postadress". Spelare kan ombes att skicka ett meddelande till Support från den kopplade e-postadressen, i händelse av oklarhet kring vem som är kontots ägare. Ingen som representerar Travian: Legends kommer någonsin att be dig om ditt lösenord.
   
 • §1.3 Det är inte tillåtet att avslöja sitt kontolösenord för någon annan, förutom om det rör sig om ett "partnerkonto". "Partnerkonton" är konton som spelas av två eller fler spelare. Detta är tillåtet, så länge ingen av aktuella spelarna äger eller spelar på ett annat konto i samma spelvärld. Vill en spelare byta från ett konto till ett annat måste ägarskapet av och lösenordet till det första kontot ändras INNAN spelaren får tillgång till det nya kontot.

  Vill spelaren lämna sitt nuvarande konto och skapa ett nytt måste spelaren påbörja raderingen av det gamla kontot och kontakta Support om ändringen. I båda fallen får spelaren inte logga in på det gamla kontot efter att ha loggat in på det nya. Konton som har varandra som sitter eller spelas från samma dator får inte ha samma lösenord.

  Travian Games GmbH ersätter inga eventuella skador någon som har fått tillgång till kontots lösenord åsamkat kontot.
   
 • §1.4 Inaktiva konton kan komma att raderas tidigast sju dagar efter den senaste inloggningen.
   
 • §1.5 Inbjudningar - Vid missbruk av inbjudningssystemet (t.ex. genom registrering av flera konton i brott mot §1.1), kan både inbjudaren och det inbjudna kontot komma att hållas ansvariga och bestraffas.
   
 • §1.6 Missbruk av betalnings- och avstängningssystemet kan leda till omedelbar radering av kontot utan möjlighet till överprövning.

§2. Sitterfunktionen

 • §2.1 Varje spelare kan ange två sitters som kan hjälpa till på kontot. Sittern måste få tillgång till kontot via den inbyggda sitterfunktionen. Kontots lösenord får inte ges åt sittern.Det är inte tillåtet att missbruka sitterrättigheterna.
   
 • §2.2 Travian Games GmbH ersätter inga skador åsamkade av en sitter. Kontots ägare är ansvarig för alla handlingar sitters begår på kontot. Skulle en sitter bryta mot Travian: Legends regler eller de allmänna villkor, kan både kontots ägare och sittern komma att bestraffas.

§3. Användning av externa program

Travian: Legends måste spelas med en konventionell webbläsare utan modifieringar. Användning av scripts och/eller bottar för att automatisera handlingar på kontot eller efterlikna premiumfunktioner är förbjudet.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande åtgärder:

 • Plundra andra konton eller sända anfallsvågor automatiskt
 • Påbörja äventyr automatiskt
 • Bygga och uppgradera råvarufält och byggnader automatiskt
 • Automatisk sökning på kartan
 • Automatisk sökning i statistiken
 • Sända råvaror till andra konton automatiskt
 • Träna trupper automatiskt
 • Lägga bud på auktioner automatiskt
 • Starta fester automatiskt
 • Skanna egna byar för att visa råvaror och information om byar på en plats
 • Alla andra automatiserade åtgärder som utförs av mjukvara från tredje part

Travian Games förbehåller sig rätten att bestraffa spelare som använder skript eller bottar för att permanent eller tillfälligt automatisera åtgärder i spelet medan spelvärlden är aktiv.

§ 4. Programfel/buggar

Fel i spelet får inte utnyttjas till ett kontos fördel, utan ska istället rapporteras till Support-teamet. Att utnyttja ett sådant fel är straffbart.

§ 5. Köp/försäljning av spelinnehåll

Det är förbjudet att sälja konton, råvaror, trupper, byar, guld, silver eller tjänster från tredje part. Det är även förbjudet att erbjuda försäljning eller köp av spelinnehåll för riktiga pengar.Konton får inte ges vidare i utbyte mot pengar.

§6. Netikett

 • §6.1 Spelare måste alltid kommunicera på ett hövligt sätt.
   
 • §6.2 Opassande profiler, bynamn eller dylikt kan ändras av Support utan förvarning. Även allianser med opassande namn och/eller annat innehåll i profilen, det allmänna forumet eller andra allmänna områden kan raderas utan förvarning.
   
 • §6.3 Följande beteende är strängt förbjudet: Kränkande, sexistiskt eller rasistiskt språkbruk; förtal; svordomar; fientlighet gentemot en religion, ras, nation, kön, åldersgrupp eller sexuell läggning; hot i riktiga livet; att utge sig för att representera Travian: Legends.
   
 • §6.4 Spelet ska hållas fritt från riktig världspolitik.
   
 • §6.5 Att sprida eller visa material som inte är lämpligt för minderåriga är förbjudet.
   
 • §6.6 Meddelanden inom spelet får endast publiceras med båda parternas tillåtelse. Det är heller inte tillåtet att publicera meddelanden, inklusive e-post, till eller från Travian: Legends medarbetare utan uttryckligt tillstånd.
   
 • §6.7 Alla typer av annonsering är förbjudna.
   

§7. Bestraffningar

 • §7.1 Konton som bryter mot reglerna eller de allmänna villkoren kommer att stängas av och kan endast låsas upp efter bestraffning i paritet med regelbrottet. Opassande kontonamn kan komma att ändras. Travian Games GmbH ersätter inga förluster, inklusive Pluskonto och guld, till följd av en avstängning. Alla spelare behandlas lika, oavsett guldstatus.
   
 • §7.2 Avstängningar får endast diskuteras med Supportteamet via Supportportalen. Avstängningar, raderingar och deras följder får inte diskuteras offentligt. Travian: Legends-teamet lämnar inte ut uppgifter om avstängningar åt någon annan än de inblandade.
   
 • §7.3 Multikonton på speedservrar eller med en befolkning under 100 kan raderas utan föregående varning eller avstängning.


§8. Regeländringar och korrigeringsklausul

 • §8.1 Travian Games GmbH förbehåller dig rätten att ändra reglerna när som helst.
   
 • §8.2 Reglerna som helhet påverkas inte av enskilda bestämmelsers effektivitet eller giltighet. Travian Games GmbH kommer att ersätta ineffektiva bestämmelser så snabbt som möjligt.
   
 • § 8.3 Skulle det råda skillnader mellan den engelska versionen och översatta versioner av detta dokument är det den engelska versionen som gäller.