Zasady gry

Poniższe zasady gry są częścią Ogólnych Zasad i Warunków. W przypadkach spornych lub, aby dowiedzieć się, co jest dozwolone, a co nie, należy sprawdzić także Ogólne Zasady i Warunki, szczególnie sekcję §11.

Próba ominięcia zasad gry będzie traktowana jak ich złamanie i odpowiednio karana. Wszystkie zasady gry odnoszą się bez wyjątku do wszystkich graczy, także tych, którzy mają zamiar skasować bądź właśnie kasują swoje konta.

 • §1. Konto
  • §1.1 Każdy gracz może posiadać i grać na jednym koncie na każdym świecie gry. Konto musi być obsługiwane dla jego korzyści. Konta, które istnieją wyłącznie dla korzyści innych kont mogą zostać zablokowane na stałe.
  • §1.2 Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do konta. Adres przypisany do konta można zmienić na koncie (Opcje > Konto) przy pomocy opcji "zmień adres mailowy". W razie uzasadnionych wątpliwości, gracz może zostać poproszony o napisanie e-maila do Supportu z adresu przypisanego do konta, aby potwierdzić, że jest właścicielem tego konta. Członkowie zespołu Travian: Legends nigdy nie proszą o podanie hasła.
  • § 1.3 Przekazywanie hasła innym graczom jest niedozwolone, za wyjątkiem "współgraczy". "Współgracze" to osoby grające wspólnie na jednym koncie. Jest to dozwolone tylko, jeśli żadna z tych osób nie ma, ani nie gra na żadnym innym koncie na tym samym świecie gry. Jeśli gracz chce przenieść się z jednego konta na drugie, musi NAJPIERW przekazać swoje stare konto, musi też zostać zmienione na nim hasło. Dopiero po tym gracz może otrzymać dostęp do nowego konta lub założyć nowe konto.

   Konta powiązane przez funkcję zastępowania lub obsługiwane z tego samego komputera nie mogą mieć tego samego hasła. Travian Games GmbH nie rekompensuje właścicielowi konta żadnych szkód wyrządzonych przez osobę, która otrzymała hasło do konta.
  • §1.4 Nieaktywne konta zostaną skasowane nie wcześniej niż po 7 dniach od ostatniego logowania.
  • §1.5 Zaproszenia - jeśli system zaproszeń do gry zostanie nadużyty (np. przez utworzenie kilku kont w sposób łamiący §1.1), zarówno osoby zaproszone, jak i zapraszający mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ukarani.

 • §2. Zastępstwo i używanie tego samego komputera
  • §2.1 Każdy gracz może wyznaczyć dwóch zastępców, którzy będą zajmować się jego kontem. Zastępcy muszą działać na korzyść zastępowanego konta. Nadużycie tej funkcji jest karalne. Zastępca konta jest zobowiązany opiekować się kontem, używając opcji zastępowania w grze. Nie wolno podać zastępcy hasła do konta.

   Travian Games GmbH nie rekompensuje strat spowodowanych przez zastępcę. Właściciel konta jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania zastępców i graczy na swoim koncie. Jeśli zastępca naruszy zasady gry lub zasady i warunki Traviana: Legends, zarówno właściciel jak i zastępca mogą zostać ukarani.

 • §3. Użycie zewnętrznych programów

 • W Traviana: Legends należy grać przy pomocy niezmodyfikowanej, typowej przeglądarki internetowej. Użycie skryptów lub botów do automatyzowania akcji na koncie lub podrobienia funkcji premium jest zabronione.

 • 4. Błędy w grze

 • Nie można wykorzystywać błędów w grze dla korzyści konta i należy je zgłosić do zespołu gry. Wykorzystywanie błędów jest karalne.

 • §5. Sprzedaż/kupno konta

 • Sprzedaż lub kupno konta, surowców, jednostek, osad, Złotych Monet, Srebra osobom trzecim / od osób trzecich jest zabroniona. Nie można oddawać kont w zamian za pieniądze.

 • §6. Netykieta
  • §6.1 Gracze muszą zawsze komunikować się w sposób uprzejmy i kulturalny.
  • §6.2 Niewłaściwe profile, nazwy osad oraz jakakolwiek inna treść w grze mogą zostać zmienione przez multihunterów bez ostrzeżenia. Sojusze z niewłaściwymi nazwami lub zawartością na profilu, publicznym forum lub innym publicznym miejscu w grze mogą zostać skasowane natychmiastowo.
  • §6.3 Następujące działania są surowo zabronione: treści obelżywe, obraźliwe, seksistowskie, rasistowskie oraz wulgarne; zachowanie wrogie wobec dowolnej religii, rasie, narodowości, płci, grupie wiekowej, orientacji seksualnej; groźby dotyczące świata rzeczywistego; podszywanie się pod członków zespołu Travian: Legends lub oficjalne stanowiska w firmie.
  • §6.4 Gra ma pozostać wolna od polityki.
  • §6.5 Umieszczanie i wyświetlanie materiałów niewłaściwych dla nieletnich jest zabronione.
  • §6.6 Wiadomości z gry mogą zostać publikowane wyłącznie za zgodą obu stron. Publikowanie wiadomości lub e-maili od zespołu Travian: Legends jest zabronione, chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone.
  • §6.7 Zabronione są jakiekolwiek reklamy.

 • §7. Kary
  • §7.1 W przypadku naruszenia zasad gry lub zasad i warunków, konto zostanie zablokowane i może zostać odblokowane tylko po nałożeniu kary odpowiedniej do danego naruszenia. Niewłaściwa nazwa konta może zostać zmieniona. Straty wynikłe z blokady, w tym dotyczące "konta Plus" i Złotych Monet nie zostaną rekompensowane przez Travian Games GmbH. Wszyscy gracze są traktowani tak samo, niezależnie od ich statusu Złotych Monet.
  • §7.2 Blokadę konta można omawiać wyłącznie z multihunterami przy pomocy wiadomości w grze lub z community managerami (na adres e-mail admin@travian.pl), jeśli gracz jest niezadowolony z decyzji multihuntera. Blokady, kasacji konta i ich konsekwencji nie należy publicznie omawiać. Zespół Traviana: Legends nie udziela informacji na temat blokad innym osobom niż osoby, których one dotyczą.
  • §7.3 Multikonta na serwerach speed lub o populacji poniżej 100 mogą zostać skasowane bez blokady/ostrzeżenia.

 • 8. Zmiany zasad gry
  • §8.1 Travian Games GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w dowolnym terminie.
  • §8.2 Jeśli któraś z zasad stanie się nieskuteczna lub nieważna, ważność pozostałych zasad się nie zmienia. Travian Games GmbH będzie dążyć do zastąpienia nieważnych zasad nowymi najszybciej, jak to będzie możliwe.