Zasady gry

Poniższe zasady gry są częścią Ogólnych Zasad i Warunków. W przypadku blokady lub aby dowiedzieć się, co jest dozwolone, a co nie, należy sprawdzić także Ogólne Zasady i Warunki, szczególnie sekcję §11.

 Próba ominięcia zasad gry lub namawianie innych graczy do łamania ich będą traktowane jak naruszenie i odpowiednio karane. Wszystkie zasady gry odnoszą się bez wyjątku do wszystkich graczy, także tych, którzy mają zamiar skasować bądź właśnie kasują swoje konta.

§1. Konto

 • §1.1 Każdy gracz może posiadać i grać na jednym koncie na każdym świecie gry.
   
 • §1.1.b Granie na koncie w grze musi mieć zawsze na celu korzyść dla tego konta lub jego koalicji. Konta, które istnieją dla korzyści innych kont spoza tego samego sojuszu lub koalicji mogą zostać permanentnie zablokowane lub skasowane. Konta, które czerpią korzyści z kont, które istniały dla ich korzyści, mogą zostać surowo ukarane.
   
 • §1.2 Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do konta. Adres przypisany do konta można zmienić na koncie (Opcje > Konto) przy pomocy opcji "zmień adres mailowy". W razie uzasadnionych wątpliwości, gracz może zostać poproszony o napisanie e-maila do Supportu z adresu przypisanego do konta, aby potwierdzić, że jest właścicielem tego konta. Członkowie zespołu Travian: Legends nigdy nie proszą o podanie hasła.
   
 • §1.3 Przekazywanie hasła innym graczom jest niedozwolone, za wyjątkiem "współgraczy". "Współgracze" to osoby grające wspólnie na jednym koncie. Jest to dozwolone tylko, jeśli żadna z tych osób nie ma, ani nie gra na żadnym innym koncie na tym samym świecie gry. Jeśli gracz chce przenieść się z jednego konta na drugie, musi NAJPIERW przekazać swoje stare konto, musi też zostać zmienione na nim hasło. Dopiero po tym gracz może otrzymać dostęp do nowego konta.

  Jeśli gracz chce opuścić obecne konto i założyć nowe, musi włączyć kasację starego konta i skontaktować się z Obsługą Klienta informując o tej zmianie. W żadnym z tych przypadków gracz nie może logować się na stare konto po uzyskaniu dostępu do nowego konta. Konta połączone przez funkcję "zastępstwa" lub takie, które są obsługiwane z tego samego komputera, nie mogą mieć ustawionego takiego samego hasła.

  Travian Games GmbH nie rekompensuje właścicielowi konta żadnych szkód wyrządzonych przez osobę, która zdobyła hasło do konta.

   
 • §1.4 Nieaktywne konta zostaną skasowane nie wcześniej niż po 7 dniach od ostatniego logowania.
   
 • §1.5 Zaproszenia - jeśli system zaproszeń do gry zostanie nadużyty (np. przez utworzenie kilku kont w sposób łamiący §1.1), zarówno osoby zaproszone, jak i zapraszający mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ukarani.
   
 • § 1.6 Używanie systemów płatności i blokad niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do skasowania konta bez odwołania.
   
 • §1.7 Nadużycie mechaniki gry, które jest ocenione przez Obsługę Klienta jako szkodliwe dla gry innych graczy, może zostać ukarane.
   
 • §1.8 “Oferty specjalne”, takie jak Złoty Pakiet Startowy, są wyłączone z możliwości przeniesienia Złotych Monet. Ten zapis jest nadrzędny wobec 2.6 OZiW.

§2. Zastępstwo

 • §2.1 Każdy gracz może wyznaczyć zastępców, którzy będą zajmować się jego kontem. Zastępca konta jest zobowiązany opiekować się kontem, używając opcji zastępowania w grze. Nie wolno podać zastępcy hasła do konta. Nadużywanie uprawnień zastępcy jest zabronione.
   
 • §2.2 Travian Games GmbH nie rekompensuje strat spowodowanych przez zastępcę. Właściciel konta jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania zastępców i graczy na swoim koncie. Jeśli zastępca naruszy zasady gry lub zasady i warunki Traviana: Legends, zarówno właściciel jak i zastępca mogą zostać ukarani.
   

§3. Użycie zewnętrznych programów

W Traviana: Legends należy grać przy pomocy typowej i niezmodyfikowanej przeglądarki internetowej. Użycie skryptów lub botów do automatyzowania akcji na koncie lub podrobienia funkcji premium jest zabronione.

Obejmuje to między innymi następujące działania:

 • Automatyczne wysyłanie grabieży na inne konta (oraz wysyłanie automatycznie fal ataków)
 • Automatyczne podejmowanie wyzwań
 • Automatyczne budowanie i rozbudowywanie pól surowców i budynków w osadach
 • Automatyczne skanowanie mapy
 • Automatyczne skanowanie statystyk innych graczy
 • Automatyczne wysyłanie surowców do innych kont
 • Automatyczne szkolenie wojsk
 • Automatyczne ustawianie ofert na aukcjach przedmiotów
 • Automatyczne rozpoczynanie świąt
 • Skanowanie własnych osad w celu wyświetlania surowców osady i informacji w jednym miejscu
 • Jakiekolwiek inne automatyczne działania dokonywane przez oprogramowanie innych autorów
   

Travian Games rezerwuje sobie prawo do karania graczy, którzy korzystają ze skryptu lub bota do automatyzowania działań przez cały czas lub w krótkim okresie gdy świat gry jest aktywny.

§4. Błędy w grze

Nie można wykorzystywać błędów w grze dla korzyści konta i należy je zgłosić do zespołu gry. Wykorzystywanie błędów jest karalne.

§5. Sprzedaż/kupno zawartości w grze

Sprzedaż lub kupno usług od osób trzecich takich jak konta, surowce, jednostki, osad, Złotych Monet, Srebra jest zabroniona. Oferowanie sprzedaży lub kupna zawartości gry za pieniądze jest także zabronione.Nie można oddawać kont w zamian za pieniądze.

§6. Netykieta

 • §6.1 Gracze muszą zawsze komunikować się w sposób uprzejmy i kulturalny.
   
 • §6.2 Niewłaściwe profile, nazwy osad oraz jakakolwiek inna treść w grze mogą zostać zmienione przez Obsługę Klienta bez ostrzeżenia. Sojusze z niewłaściwymi nazwami lub zawartością na profilu, publicznym forum lub innym publicznym miejscu w grze mogą zostać skasowane natychmiastowo.
   
 • §6.3 Następujące działania są surowo zabronione: treści obelżywe, obraźliwe, seksistowskie, rasistowskie oraz wulgarne; zachowanie wrogie wobec dowolnej religii, rasie, narodowości, płci, grupie wiekowej, orientacji seksualnej; groźby dotyczące świata rzeczywistego; podszywanie się pod członków zespołu Travian: Legends lub oficjalne stanowiska w firmie.
   
 • §6.4 Gra ma pozostać wolna od polityki i religii.
   
 • §6.5 Umieszczanie i wyświetlanie materiałów niewłaściwych dla nieletnich jest zabronione.
   
 • §6.6 Wiadomości z gry mogą zostać publikowane wyłącznie za zgodą obu stron. Publikowanie wiadomości lub e-maili od zespołu Travian: Legends jest zabronione, chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone.
   
 • §6.7 Zabronione są jakiekolwiek reklamy.
   
 • §6.8 Wszelkie niewłaściwe treści, które są ocenione przez Obsługę Klienta jako szkodliwe dla gry innych graczy, może zostać ukarane.
   

§7. Kary

 • §7.1 W przypadku naruszenia zasad gry lub zasad i warunków, konto zostanie zablokowane i może zostać odblokowane tylko po nałożeniu kary odpowiedniej do danego naruszenia. Niewłaściwe nazwy kont mogą zostać zmienione. Straty wynikłe z blokady, w tym dotyczące "konta Plus" i Złotych Monet nie zostaną rekompensowane przez Travian Games GmbH. Wszyscy gracze są traktowani tak samo, niezależnie od ich statusu Złotych Monet.
   
 • §7.2 Blokadę konta można omawiać wyłącznie z zespołem Obsługi Klienta przy pomocy portalu Obsługi Klienta.

  Blokada i kara są nakładane przez jednego z członków Zespołu ds. Przestrzegania Zasad. W razie skargi inny członek Zespołu ds. Przestrzegania Zasad sprawdzi nałożoną blokadę i karę. Jego decyzja jest ostateczna.

  Gracze zgadzają się, że zespół Traviana: Legends nie może zdradzić szczegółów na temat mechanizmów wykrywania naruszeń, jako że mogłoby to doprowadzić do ich obchodzenia.

  Blokady, kasacji konta i ich konsekwencji nie należy publicznie omawiać. Zespół Traviana: Legends nie udziela informacji na temat blokad innym osobom niż osoby, których one dotyczą.
   
 • §7.3 Multikonta na serwerach speed lub o populacji poniżej 100 mogą zostać skasowane bez blokady/ostrzeżenia.


§8. Zmiany zasad gry

 • §8.1 Travian Games GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w dowolnym terminie.
   
 • §8.2 Jeśli któraś z zasad stanie się nieskuteczna lub nieważna, ważność pozostałych zasad się nie zmienia. Travian Games GmbH będzie dążyć do zastąpienia nieważnych zasad nowymi najszybciej, jak to będzie możliwe.
   
 • §8.3  W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją angielską, a dowolną inną wersją językową niniejszej publikacji, wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.