Spillregler

Spillreglene er del av de allmenne betingelsene. Om du er utestengt eller ønsker å se hva som er lov og ikke lov bør du også lese de alminnelige reglene og betingelsene, især §11.

Forsøk på å omgå reglene eller oppfordring av andre spillere til å bryte spillreglene vil bli tolket som brudd på spillreglene og behandles deretter. Spillreglene gjelder også for spillere som ønsker å slette kontoen sin eller er i ferd med å slette kontoen sin.

§ 1. Konto

 • § 1.1 Hver spiller har kun lov å eie og spille på én konto per spillverden. 
   
 • § 1.2 Eieren av e-postadressen tilknyttet kontoen er også eieren av kontoen. Om du ønsker å endre tilknyttet e-postadresse kan du gjøre dette på kontoen din (Profil -> Konto) og benytte "Bytt e-postadresse". Ved rimelig tvil kan spilleren bli spurt om å sende en e-post til support fra den registrerte adressen for å bekrefte eierskapet. Teamet bak Travian: Legends vil aldri spørre etter passordet ditt.
   
 • § 1.3 Det er ikke tillatt å gi ut passordet til en konto. Unntak gis for flerspillerkontoer ("dual"). Flerspillerkontoer er kontoer som spilles av to eller flere spillere. Dette er tillatt så lenge ingen av de involverte spillerne spiller på eller eier en annen konto på samme spillverden. Om en spiller ønsker å flytte fra én konto til en annen, må eierskapet til den første kontoen overføres og passordet endres FØR en kan få tilgang til den nye kontoen.

  Om spilleren ønsker å forlate den gjeldende kontoen og opprette en ny en, må slettingen av den gamle kontoen bli startet og spilleren må ta kontakt med kundeservice for å notifisere dem om denne endringen. I slike tilfeller må spillere ikke prøve å bruke den gamle kontoen etter at de har tatt i bruk den nye kontoen. Kontoer som er knyttet sammen via "sitter-funksjonen" eller som spilles via den samme datamaskinen, kan ikke bruke det samme passordet.

  Travian Games GmbH gir ingen erstatning til kontoeier for skader forårsaket på kontoen av noen som har fått tilgang til passord til kontoen.
   
 • § 1.4 Ved inaktivitet vil en konto slettes tidligst syv dager etter siste innlogging.
   
 • § 1.5 Invitasjoner - Ved misbruk av invitasjonssystemet (som for eksempel ved å lage flere kontoer og bryte §1.1) kan både den inviterte og den som inviterte bli holdt ansvarlig og straffet.
   
 • § 1.6 Misbruk av betalingsmetoder og utestengelsessystemer kan medføre at kontoen blir slettet uten at du får muligheten til å anke avgjørelsen.

§ 2. Sitting av konto

 • § 2.1 Hver spiller kan sette opp sittere som passer på kontoen. Sitteren til en konto må benytte sitterfunksjonen i spillet for å sitte på kontoen. Passordet til kontoen skal ikke gis til sitteren. Misbruk av sitter-rettigheter er forbudt.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH tilbyr ingen erstatning for skader utført av en sitter. Kontoeieren er fullt og helt ansvarlig for alle handlinger utført på kontoen sin av eventuelle sittere. Om en sitter bryter med spillreglene eller de alminnelige reglene og betingelsene til Travian: Legends kan både kontoeier og sitteren bli straffet.

§ 3. Bruk av eksterne program

Travian: Legends skal spilles på en ordinær og umodifisert nettleser. Det er forbudt å bruke bot og/eller script for å automatisere handlinger på kontoen eller etterligne premiumfunksjoner.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende handlinger:

 • Automatisk plyndring av andre kontoer (og automatisk sending av angrepspuljer)
 • Automatisk starting av eventyr
 • Automatisk bygging og oppgradering av ressursfelt og bygninger i landsbyer
 • Automatisk skanning av kartet
 • Automatisk skanning av statistikken til andre spillere
 • Automatisk flytting av ressurser til andre kontoer
 • Automatisk trening av tropper
 • Automatisk plassering av bud på auksjoner
 • Automatisk starting av fester
 • Skanning av egne landsbyer for å vise landsbyressurser og informasjon på ett og samme sted
 • Andre automatisk handlinger utført av tredjepartsprogramvare
   

Travian Games forbeholder seg rettigheten til å straffe spillere som bruker et skript eller en bot til å automatisere handlinger i en konsekvent eller tidsbegrenset periode mens spillverdenen er aktiv.

§ 4. Programfeil

Det er ikke tillatt å bruke feil i spillet til å oppnå fordeler. Feil i spillet skal rapporteres til supportteamet. Misbruk av enhver feil er straffbart.

§ 5. Salg/Kjøp av spillinnhold

Det er ikke tillatt å selge eller kjøpe en konto, ressurser, tropper, landsbyer, gull, sølv eller tjenester fra en tredjepart. Det er ikke lov å kjøpe eller selge spillinnhold for penger.  Kontoer kan ikke gis bort mot penger.

§6. Nettikette

 • § 6.1 Spillere skal alltid kommunisere høflig.
   
 • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavn eller annet innhold kan bli endret av kundeservice uten forvarsel. Allianser med upassende navn og/eller innhold i profilen, offentlig forum eller andre offentlige områder kan bli slettes når de oppdages.
   
 • § 6.3 Følgende oppførsel er strengt forbudt: Fornærmelser, sjikanering, rasisme eller banning; å snakke nedsettende om religion, rase, nasjon/nasjonalitet, kjønn, alder eller seksuell legning; trusler om handlinger i det virkelige liv; utgi seg for å være del av teamet bak Travian: Legends eller andre offisielle stillinger i firmaet.
   
 • § 6.4 Spillet skal holdes fritt for politikk fra den virkelige verden.
   
 • § 6.5 Det er forbudt å poste eller vise materiale som er upassende for mindreårige.
   
 • § 6.6 Meldinger fra spillet kan bare offentliggjøres dersom begge parter godkjenner det. Det er ikke tillatt å offentliggjøre meldinger eller e-poster til/fra teamet bak Travian: Legends med mindre det er gitt eksplisitt tillatelse.
   
 • § 6.7 Enhver form for reklame er forbudt.
   

§7. Straff

 • § 7.1 Ved brudd på spillreglene eller de alminnelige reglene og betingelsene vil en konto bli stengt ute og kan frigis mot en straff i henhold til regelbruddet. Upassende kontonavn kan bli endret. Travian Games GmbH gir ingen erstatning for eventuelle tap under utestengelsen, inklusiv "Pluskonto" og gull. Alle spillere håndteres likt, uavhengig av gullstatus.
   
 • § 7.2 En utestengelse kan kun bli diskutert med kundeservice via kundeservice-portalen. Utestengelser, slettinger og eventuelle tilhørende konsekvenser skal ikke diskuteres offentlig. Teamet bak Travian: Legends gir ikke ut informasjon om en utestengelse til andre individer enn de som er involvert.
   
 • § 7.3 Multikontoer på speed-servere og multikontoer som har færre enn 100 innbyggere kan bli slettet uten utestengelse/forvarsel.


§ 8. Regelendringer og korrigeringsklausul

 • § 8.1 Travian Games GmbH reserverer seg retten til å endre disse reglene når som helst.
   
 • § 8.2 Dersom individuelle reguleringer av disse reglene skulle vises å være virkningsløse, påvirker ikke det gyldigheten til de gjenværende reguleringene av disse reglene. Travian Games GmbH forplikter seg til å erstatte ineffektive reguleringer med nye reguleringer så fort som mulig.
   
 • § 8.3 I tilfeller hvor det oppstår uoverensstemmelser eller avvik mellom den engelske utgaven og andre språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske versjonen være den gjeldende.