Spillregler

Spillreglene er del av vilkårene og betingelsene. Om du er utestengt eller ønsker å se hva som er lov og ikke lov bør du også lese vilkårene og betingelsene, særskilt §6.


Et forsøk på å omgå spillereglene, for å oppfordre en annen spiller til å bryte spillereglene eller for å få en fordel ved hjelp av regelbrudd, vil bli behandlet som en overtredelse og straffet således i henhold til overtredelsen og etter skjønn av Travian: Legends-teamet. Alle spillregler gjelder fortsatt for spillere som ønsker å slette lobby-kontoen eller avataren sin eller som har startet prosessen med å slette lobby-kontoen eller avataren sin. 

§ 1. Avatar

 • § 1.1.a Hver spiller har kun lov til å eie og spille med én avatar per spillverden. 

 • § 1.1.b En avatar må alltid spilles med til fordel for kontoen eller konføderasjonen. Avatarer som eksisterer til fordel for en annen avatar, utenfor den samme alliansen eller konføderasjonen, kan bli permanent utestengt og slettet. Avatarer som har fordeler fra avatarer som eksisterte til deres fordel kan bli omfattende straffet. 

  Slik ikke-tillatt adferd inkluderer, men er ikke begrenset til; følgende handlinger: 

  • Private farming - å raide avatarer utenfor raiderens konføderasjon som frivillig lar seg raide av en spesifikk spiller eller flere spiller fra konføderasjonen. Dette påvirker ikke ordinær farming, hvor inaktive spiller blir plyndret av flere konføderasjoner. 

  • Å bygge landsbyer med kun den hensikt å la de bli erobret av andre spillere utenfor egen konføderasjon. 

 • § 1.2 Eieren av en lobby-konto og en avatar er personen som eier e-postadressen tilknyttet lobby-kontoen.  Ved rimelig tvil kan spilleren bli bedt om å sende en e-post til support fra den registrerte adressen til lobby-kontoen for å bekrefte at spilleren eier lobby-kontoen. Teamet bak Travian: Legends vil aldri spørre etter passordet ditt. 
   
 • § 1.3.a Deling av passordet til lobby-kontoen er ikke tillatt, dette gjelder også for "dualer" - når avataren spilles av to eller flere spiller. Dual må legges til i lobbyen for spesifikke Spillverden, og de må logge på sin egen Lobby Konto for å få tilgang til avataren de ble tildelt som en Dual. 

  Travian Games GmbH kompenserer ikke eieren av en lobby-konto for skader påført lobby-kontoen eller avataren deres hvis noen har fått tilgang til passordet deres. 
   
 • § 1.3.b Hvis en spiller ønsker å flytte fra en avatar og over til en annen, eller opprette en ny, må den gamle avataren først slettes før det gis tilgang til den nye avataren eller den nye avataren blir opprettet. 
   
 • § 1.4 Ved inaktivitet vil en avatar automatisk bli slettet tidligst syv dager etter forrige innlogging. 
   
 • § 1.5 Invitasjoner - I tilfeller hvor invitasjonssystemet misbrukes (ved f.eks. å opprette flere avatarer som bryter med §1.1), vil både den som inviterer og den inviterte bli holdt ansvarlig og straffet for det. 
   
 • § 1.6 Misbruk av betalings- og utestengelsessystemer kan føre til sletting av avatarer uten muligheten til å anke eller klage på avgjørelsen. 
   
 • § 1.7 Misbruk av spillets design, i den grad det i henhold til kundeservice er ansett som forstyrrende for spillopplevelsen til andre spillere, kan straffes. 
   
 • § 1.8 “Spesial”-tilbud, som gullstartpakker, er ekskludert fra gulloverføring. Denne bestemmelsen overgår 2.6 i bruksvilkårene.

§ 2. Å sitte en avatar

 • § 2.1 Hver spiller kan sette opp sittere som kan passe på avataren deres. Sitteren til en avatar må sitte avataren ved å bruke sittefunksjonen for avatarer i spillet. Passordet til lobby-kontoen skal ikke bli delt med en sitter. Misbruk av rettighetene til sitting er forbudt.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH tilbyr ingen erstatning for skader utført av en sitter. Eieren av lobby-kontoen er selv ansvarlig for handlingene til sitteren av kontoen deres. Hvis en sitter bryter vilkårene og betingelsene for Travian: Legends, vil både eieren av lobby-kontoen og sitteren bli straffet for det.

§ 3. Bruk av eksterne program

Travian: Legends skal spilles på en ordinær og umodifisert nettleser. Bruken av skript og/eller bots til å automatisere handlingene til avateren eller gjenskape premiumfunksjoner er forbudt. 

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende handlinger:

 • Automatisk plynding av andre avatarer (og sending av automatiserte angrepsbølger) 
 • Automatisk starting av eventyr 
 • Automatisk bygging og oppgradering av ressursfelter og bygninger i landsbyer 
 • Automatisk skanning av kartet 
 • Automatisk skanning av andre spilleres statistikk 
 • Automatisk flytting av ressurser til andre avatarer 
 • Automatisk trening av tropper 
 • Automatisk budgivning på gjenstander i auksjoner 
 • Automatisk start av feiringer 
 • Skanning av egne landsbyer for å vise landsbyressurser og informasjon samlet på ett sted 
 • Andre automatiserte handlinger utført av tredjepartsprogramvare 
   

Travian Games forbeholder seg retten til å straffe spillere som bruker skript eller botter til å automatisere handlinger permanent eller i en begrenset periode mens spillverdenen er aktiv. 

§ 4. Programfeil

Feil og svakheter i programmet skal ikke misbrukes til en avatars fordel og må rapporteres til support. Misbruk av slike feil kan også straffes. 

§ 5. Salg/kjøp av spillinnhold

Salg elle rkjøp av tjenester fra tredjeparter, en lobby-konto, en avatar, ressurser, enheter, landsbyer ,gull eller sølv er forbudt. Det er ikke lov å kjøpe eller selge spillinnhold for penger.  Lobby-kontoer og avatarer kan ikke bli gitt bort i bytte mot penger. 

§6. Nettikette

 • § 6.1 Spillere skal alltid kommunisere høflig.
   
 • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavn eller annet innhold kan bli endret av kundeservice uten forvarsel. Allianser med upassende navn og/eller innhold i profilen, offentlig forum eller andre offentlige områder kan bli slettes når de oppdages.
   
 • § 6.3 Følgende oppførsel er strengt forbudt: Fornærmelser, sjikanering, rasisme eller banning; å snakke nedsettende om religion, rase, nasjon/nasjonalitet, kjønn, alder eller seksuell legning; trusler om handlinger i det virkelige liv; utgi seg for å være del av teamet bak Travian: Legends eller andre offisielle stillinger i firmaet.
   
 • § 6.4 Spillet må holdes fritt for politikk og religion fra virkeligheten.
   
 • § 6.5 Det er forbudt å poste eller vise materiale som er upassende for mindreårige.
   
 • § 6.6 Meldinger fra spillet kan bare offentliggjøres dersom begge parter godkjenner det. Det er ikke tillatt å offentliggjøre meldinger eller e-poster til/fra teamet bak Travian: Legends med mindre det er gitt eksplisitt tillatelse.
   
 • § 6.7 Enhver form for reklame er forbudt.
   
 • § 6.8 Alt upassende innhold, som av kundeservice blir ansett som forstyrrende for spillopplevelsen til andre, kan føre til straff.

§7. Straff

 • §7.1 I tilfeller hvor spillets regler eller vilkårene og betingelsene brytes, kan en avatar utestenges og frigjøres i henhold til en straff basert på hendelsen som har oppstått. Upassende navn på lobby-kontoer og avatarer må bli endret. Tap som oppstår under utestengelser, som f.eks "Travian Plus" og gull vil ikke bli refudnert av Travian Games GmbH. Alle spillere håndteres likt, uavhengig av gullstatus.
   
 • § 7.2 En utestengelse kan kun bli diskutert med kundeservice via kundeservice-portalen.
   

  En utestengelse og straff tildeles av noen fra vårt team for opprettholdelse av reglene. Ved klager, kan utestengelsen og straffen bli evaluert av et annet medlem fra vårt team for opprettholdelse av reglene. Avgjørelsen deres vil være endelig.

  Spilleren godtar at teamet bak Travian: Legends ikke kan dele detaljer om systemene for hvordan de oppdager juks, da slike systemer kan bli omgått.

  Utestengelser, slettinger og eventuelle tilhørende konsekvenser skal ikke diskuteres offentlig. Teamet bak Travian: Legends gir ikke ut informasjon om en utestengelse til andre personer enn personen(e) som er involvert.


§ 8. Regelendringer og korrigeringsklausul

 • § 8.1 Travian Games GmbH reserverer seg retten til å endre disse reglene når som helst.
   
 • § 8.2 Dersom individuelle reguleringer av disse reglene skulle vises å være virkningsløse, påvirker ikke det gyldigheten til de gjenværende reguleringene av disse reglene. Travian Games GmbH forplikter seg til å erstatte ineffektive reguleringer med nye reguleringer så fort som mulig.
   
 • § 8.3 I tilfeller hvor ting ikke er konsekvent eller avvikende mellom den engelske versjonen og alle andre språkvarianter av denne teksten, vil det være den engelske utgaven som prioriteres.

 

Mer detaljerte forklaringer av enkelte spillregler finner du i våre ofte stilte spørsmål om spillreglene