Spillregler

Spillreglene er del av de allmenne betingelsene. Om du er utestengt eller ønsker å se hva som er lov og ikke lov bør du også lese de alminnelige reglene og betingelsene, især §11.

Forsøk på å omgå reglene vil bli tolket som brudd på spillreglene og behandles deretter. Spillreglene gjelder også for spillere som ønsker å slette kontoen sin eller er i ferd med å slette kontoen sin.

 • § 1. Konto
  • § 1.1 Hver spiller har kun lov å eie og spille på én konto per spillverden. En konto skal alltid spilles til egen fordel. Kontoer som finnes kun til fordel for andre kontoer kan bli permanent utestengt.
  • § 1.2 Eieren av e-postadressen tilknyttet kontoen er også eieren av kontoen. Om du ønsker å endre tilknyttet e-postadresse kan du gjøre dette på kontoen din (Profil -> Konto) og benytte "Bytt e-postadresse". Ved rimelig tvil kan spilleren bli spurt om å sende en e-post til support fra den registrerte adressen for å bekrefte eierskapet. Teamet bak Travian: Legends vil aldri spørre etter passordet ditt.
  • § 1.3 Det er ikke tillatt å gi ut passordet til en konto. Unntak gis for flerspillerkontoer ("dual"). Flerspillerkontoer er kontoer som spilles av to eller flere spillere. Dette er tillatt så lenge ingen av de involverte spillerne spiller på eller eier en annen konto på samme spillverden. Om en spiller ønsker å flytte fra én konto til en annen må eierskapet til den første kontoen først overføres og passordet endres eller kontoen slettes FØR en kan få tilgang til den nye kontoen, eller lage ny konto.

   Kontoer forbundet med sitterfunksjonen eller som spilles fra samme enhet har ikke lov å ha samme passord. Travian Games GmbH gir ingen erstatning til kontoeier for skader forårsaket på kontoen av noen som har fått passord til kontoen.
  • § 1.4 Ved inaktivitet vil en konto slettes tidligst syv dager etter siste innlogging.
  • § 1.5 Invitasjoner - Ved misbruk av invitasjonssystemet (som for eksempel ved å lage flere kontoer og bryte §1.1) kan både den inviterte og den som inviterte bli holdt ansvarlig og straffet.

 • § 2. Sittere og bruk av samme enhet
  • § 2.1 Hver spiller kan sette opp to sittere som passer på kontoen. Sittere må spille til kontoens beste på kontoen de er sitter for. Misbruk av denne funksjonen er straffbart. Sitteren til en konto må benytte sitterfunksjonen i spillet for å sitte på kontoen. Passordet til kontoen skal ikke gis til sitteren.

   Travian Games GmbH tilbyr ingen erstatning for skader utført av en sitter. Kontoeieren er fullt og helt ansvarlig for alle handlinger utført på kontoen sin av eventuelle sittere. Om en sitter bryter med spillreglene eller de alminnelige reglene og betingelsene til Travian: Legends kan både kontoeier og sitteren bli straffet.

 • § 3. Bruk av eksterne program

 • Travian: Legends skal spilles på en umodifisert, standard nettleser. Det er forbudt å bruke bot og/eller script for å automatisere handlinger på kontoen eller etterligne premiumfunksjoner.

 • § 4. Programfeil

 • Det er ikke tillatt å bruke feil i spillet til å oppnå fordeler. Feil i spillet skal rapporteres til supportteamet. Misbruk av enhver feil er straffbart.

 • § 5. Salg/kjøp av konto

 • Det er ikke tillatt å selge eller kjøpe en konto, ressurser, tropper, landsbyer, gull, sølv eller tjenester fra en tredjepart. Kontoer kan ikke gis bort mot penger.

 • §6. Nettikette
  • § 6.1 Spillere skal alltid kommunisere høflig.
  • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavn eller annet innhold kan bli endret av multihunter uten forvarsel. Allianser med upassende navn og/eller innhold i profilen, offentlig forum eller andre offentlige områder kan bli slettes når de oppdages.
  • § 6.3 Følgende oppførsel er strengt forbudt: Fornærmelser, sjikanering, rasisme eller banning; å snakke nedsettende om religion, rase, nasjon/nasjonalitet, kjønn, alder eller seksuell legning; trusler om handlinger i det virkelige liv; utgi seg for å være del av teamet bak Travian: Legends eller andre offisielle stillinger i firmaet.
  • § 6.4 Spillet skal holdes fritt for politikk fra den virkelige verden.
  • § 6.5 Det er forbudt å poste eller vise materiale som er upassende for mindreårige.
  • § 6.6 Meldinger fra spillet kan bare offentliggjøres dersom begge parter godkjenner det. Det er ikke tillatt å offentliggjøre meldinger eller e-poster til/fra teamet bak Travian: Legends med mindre det er gitt eksplisitt tillatelse.
  • § 6.7 Enhver form for reklame er forbudt.

 • §7. Straff
  • § 7.1 Ved brudd på spillreglene eller de alminnelige reglene og betingelsene vil en konto bli stengt ute og kan frigis mot en straff i henhold til regelbruddet. Upassende kontonavn kan bli endret. Travian Games GmbH gir ingen erstatning for eventuelle tap under utestengelsen, inklusiv "Pluskonto" og gull. Alle spillere håndteres likt, uavhengig av gullstatus.
  • § 7.2 En utestengelse skal kun diskuteres med multihunter via meldinger i spillet eller med community manager (admin@travian.no) dersom spilleren er misfornøyd med multihunters avgjørelse. Utestengelser, slettinger og eventuelle tilhørende konsekvenser skal ikke diskuteres offentlig. Teamet bak Travian: Legends gir ikke ut informasjon om en utestengelse til andre personer enn personen(e) som er involvert.
  • § 7.3 Multikontoer på speed-spillverdener og multikontoer som har færre enn 100 innbyggere kan bli slettet uten utestengelse/forvarsel.

 • § 8. Regelendringer og korrigeringsklausul
  • § 8.1 Travian Games GmbH reserverer seg retten til å endre disse reglene når som helst.
  • § 8.2 Dersom individuelle reguleringer av disse reglene skulle vises å være virkningsløse, påvirker ikke det gyldigheten til de gjenværende reguleringene av disse reglene. Travian Games GmbH forplikter seg til å erstatte ineffektive reguleringer med nye reguleringer så fort som mulig.