Spelregels

De spelregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden & Condities. Je kunt deze Algemene Voorwaarden & Condities ook consulteren in het geval van een ban of als je wilt controleren wat wel of niet is toegestaan, vooral sectie §11.

Een poging om de spelregels te omzeilen zal worden behandeld als een overtreding en wordt dienovereenkomstig gestraft. Alle spelregels blijven nog steeds van toepassing op spelers die hun account willen verwijderen of spelers die in het proces van het verwijderen van hun account zitten.

 • § 1. Account
  • §1.1 Elke speler mag maar een account per speelwereld bezitten en bespelen. Een account moet altijd bespeeld worden ten voordele van het account. Accounts die enkel bestaan in het belang van andere accounts mogen permanent gebannen worden.
  • §1.2 De accounteigenaar is de persoon wiens e-mailadres is verbonden aan het account. Als je het e-mailadres wilt veranderen, kan je dit op jouw account doen (Profiel -> Account) onder de optie "Verander e-mailadres". In gevallen van gerede twijfel, mag de speler gevraagd worden een e-mail naar Support te sturen vanaf het geregistreerde e-mailadres van het account om zo te controleren dat de speler de accounteigenaar is. Medewerkers van Travian: Legends zullen nooit naar jouw wachtwoord vragen.
  • §1.3 Het doorgeven van het accountwachtwoord aan anderen is niet toegestaan, behalve in het geval van "dualaccounts". "Dualaccounts" zijn accounts die door twee of meer spelers bespeeld worden. Dit is toegestaan zolang geen van de spelers nog een eigen of ander account bespeeld op dezelfde speelwereld. Wanneer een speler wenst over te stappen naar een ander account moet eerst het accounteigenaarschap worden overgedragen en het wachtwoord veranderd worden voordat toegang tot het nieuwe account is toegestaan of een nieuw account mag worden gemaakt.

   Accounts die verbonden zijn via de "sitterfunctie" of vanaf dezelfde computer worden bespeeld, mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben. Travian Games GmbH geeft geen enkele compensatie aan accounteigenaren voor de schade gemaakt aan het account door iemand die het wachtwoord van het account heeft ontvangen.
  • §1.4 Een inactieve avatar wordt niet eerder dan zeven dagen na de laatste login verwijderd.
  • §1.5 Aanbrenging - In het geval van misbruik van het aanbrengsysteem (bijv. maken van meerdere accounts en overtreden van §1.1),  worden zowel de aanbrenger als de aangebrachte speler verantwoordelijk worden gesteld en bestraft.

 • §2. Sitterschap en gebruik van zelfde PC
  • §2.1 Elke speler kan twee sitters instellen die op zijn account mogen spelen. Sitters moeten het account dat zij sitten volledig ten gunste van het account bespelen. Misbruik van deze functies is strafbaar. Om een account te kunnen sitten, moet de sitter gebruik maken van de ingame sittersfunctie. Het accountwachtwoord mag niet aan de sitter worden gegeven.

   Travian Games GmbH geeft geen compensatie voor schade veroorzaakt door een sitter. De accounteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen van zijn sitters op zijn account. Wanneer een sitter de regels van de Algemene Voorwaarden & Condities van Travian: Legends overtreedt, zullen zowel het eigen als het sitter account worden bestraft.

 • §3. Gebruik van externe programma's

 • Travian: Legends moet bespeeld worden via een niet aangepaste, conventionele browser. Het gebruik van scripts en/of bots voor geautomatiseerde handelingen op het account of om premiumfuncties na te bootsen, is niet toegestaan.

 • §4. Programma fouten

 • Fouten in het spel mogen niet misbruikt worden ten voordele van het account en moeten direct aan het suppportteam worden medegedeeld. Misbruik van fouten is strafbaar.

 • §5. (Ver)kopen van een account

 • Het verkopen of kopen van een account, grondstoffen, troepen, dorpen, Goud, zilver of diensten van derde partijen is verboden. Accounts mogen niet weggegeven worden in ruil voor geld.

 • §6. Nettiquette
  • §6.1 Spelers moeten altijd op een beleefde manier communiceren.
  • §6.2 Ongepaste profielen, dorpsnamen of andere inhoud mogen zonder waarschuwing vooraf door de multihunters worden aangepast. Allianties met ongepaste namen en/of inhoud in hun profiel, publiek forum en elk ander openbaar gedeelte mogen verwijderd worden.
  • §6.3 De volgende gedragingen zijn ten strengste verboden: Beledigende, seksistische, racistische of grove taal; negatief gedrag ten opzichte van elke religie, ras, natie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid; real-life bedreigingen; nadoen/immiteren Travian: Legends personeel of officiële functies binnen het bedrijf.
  • §6.4 Het spel dient vrij te blijven van real-life politiek.
  • §6.5 Het plaatsen en tonen van materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen is verboden.
  • §6.6 Berichten mogen ingame alleen gepubliceerd worden wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Het openbaar maken van e-mails van of naar Travian: Legends crew is verboden, tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven.
  • §6.7 Advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.

 • §7. Straffen
  • §7.1 In geval van overtreding van de regels conform de Algemene Voorwaarden & Condities zal een account gebannen worden en pas weer vrijgegeven worden na bestraffing conform de begane overtreding. Niet geschikte accountnamen mogen veranderd worden. Eventuele verliezen ten tijde van de ban, waaronder "Plus Accounts" en Goud zullen niet worden vergoed door Travian Games GmbH. Iedere speler wordt gelijk behandeld, ongeacht hun Goud status.
  • §7.2 Een ban mag alleen via een ingame bericht met de multihunters besproken worden of wanneer een speler het niet eens is met de beslissing van een multihunter (via admin@travian.nl) met de community manager. Bans, verwijderingen en de gevolgen hiervan mogen niet publiekelijk besproken worden. Het Travian: Legends team geeft geen informatie over bans aan andere spelers dan uitsluitend de betrokken spelers.
  • §7.3 Multiaccounts op de speedserver met een populatie lager dan 100 mogen zonder opgaaf van reden, ban/waarschuwing worden verwijderd.

 • §8. Wijzigingen van de regels en correctie clausule
  • §8.1 Travian Games GmbH behoudt zich het recht voor de regels te allen tijde te mogen veranderen.
  • §8.2 Wanneer individuele bepalingen van de spelregels ineffectief of nietig worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Travian Games GmbH verbindt zich ertoe ineffectieve regelgeving zo snel mogelijk met nieuwe regelgeving te vervangen.