Spelregels

De spelregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden & Condities. In geval van een ban of om na te gaan wat is toegestaan en wat niet, dien je ook de Algemene Voorwaarden te raadplegen, met name sectie §6.

 Een poging om de spelregels te omzeilen of een andere speler er toe proberen te zetten de spelregels te overtreden, zal worden behandeld als een overtreding en wordt dienovereenkomstig gestraft. Alle spelregels blijven nog steeds van toepassing op spelers die hun account willen verwijderen of spelers die in het proces van het verwijderen van hun account zitten.

§ 1. Account

 • § 1.1.a Elke speler mag slechts één account per speelwereld bezitten en bespelen.
   
 • § 1.1.b Een account moet altijd in zijn voordeel of dat van zijn confederatie gespeeld worden. Accounts die bestaan ten gunste van een account buiten dezelfde alliantie of confederatie kunnen permanent worden verbannen en verwijderd. Accounts die profiteren van accounts die ten behoeve van hun voordeel bestaan, kunnen zwaar worden gestraft.
   
 • § 1.2 De accounteigenaar is de persoon wiens e-mailadres aan het account is gekoppeld. Als je het bijbehorende e-mailadres wilt wijzigen, kun je dit doen in jouw account (Profiel -> Account) met behulp van de optie "E-mailadres wijzigen". In gevallen van gerede twijfel, mag de speler gevraagd worden een e-mail naar Support te sturen vanaf het geregistreerde e-mailadres van het account om zo te controleren dat de speler de accounteigenaar is. Medewerkers van Travian: Legends zullen nooit naar jouw wachtwoord vragen.
   
 • § 1.3 Het delen van wachtwoorden voor accounts is niet toegestaan, behalve in het geval van "dual accounts". "Dualaccounts" zijn accounts die door twee of meer spelers bespeeld worden. Dit is toegestaan zolang geen van de spelers nog een eigen of ander account bespeeld op dezelfde speelwereld. Als een speler van het ene account naar het andere wil overstappen, moet het eigendom van het eerste account worden overgedragen en het wachtwoord worden gewijzigd VOORDAT toegang tot het nieuwe account wordt verleend.

   Als de speler het huidige account wil verlaten en een nieuw account wil aanmaken, moet het verwijderen van de oude account worden gestart en moet de speler contact opnemen met de Customer Service om deze wijziging te melden. In geen van deze gevallen mag de speler het oude account openen nadat hij het nieuwe account heeft geopend. Accounts die via de "sitter-functie" zijn verbonden of vanaf dezelfde computer worden gespeeld, mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben.

   Travian Games GmbH vergoedt de accounteigenaar geen schade die aangericht is door iemand die het wachtwoord tot het account gekregen heeft.

   
 • § 1.4 Indien een account inactief is, wordt deze ten vroegste zeven dagen na de laatste login verwijderd.
   
 • § 1.5 Aanbrengingen - Als het aanbrengingssysteem wordt misbruikt (zoals door het aanmaken van meerdere accounts in strijd met §1.1), kunnen zowel de aangebrachte spelers als de aanbrenger verantwoordelijk gesteld en gestraft worden.
   
 • § 1.6 Misbruik van het betalings- en bansysteem kan leiden tot verwijdering van het account zonder dat daartegen in beroep kan worden gegaan.
   
 • § 1.7 Misbruik van het spelontwerp dat door Customer Support als storend voor de spelervaring van anderen wordt beschouwd, kan worden bestraft.
   
 • § 1.8 "Speciale aanbiedingen" zoals het Goud Startpakket zijn uitgesloten van goudtransfers. Deze bepaling vervangt 2.6 van de AV. 

§ 2. Sitten van een account

 • § 2.1 Elke speler kan een sitter aanwijzen die het account mag waarnemen. Om een account te kunnen sitten, moet de sitter gebruik maken van de ingame sittersfunctie. Het accountwachtwoord mag niet aan de sitter worden gegeven.Misbruik van sitterrechten is verboden.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH vergoedt de accounteigenaar geen schade die aangericht is door een sitter. De accounteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen van zijn sitters op zijn account. Wanneer een sitter de regels van de Algemene Voorwaarden & Condities van Travian: Legends overtreedt, zullen zowel het eigen als het sitter account worden bestraft.
   

§3. Gebruik van externe programma's

Travian: Legends moet bespeeld worden via een niet aangepaste, conventionele browser. Het gebruik van scripts en/of bots voor geautomatiseerde handelingen op het account of om premiumfuncties na te bootsen, is niet toegestaan.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende acties:

 • Het automatisch overvallen van andere accounts (en het automatisch versturen van aanvalsgolven)
 • Automatisch avonturen starten
 • Het automatisch bouwen en uitbreiden van grondstoffenvelden en gebouwen in dorpen.
 • Automatisch scannen van de kaart
 • Het automatisch scannen van de statistieken van andere spelers
 • Automatisch doorschuiven van grondstoffen naar andere accounts
 • Automatisch troepen trainen
 • Automatisch bieden op veiling items
 • Automatisch feesten starten
 • Het scannen van eigen dorpen om grondstoffen en informatie op één plaats weer te geven.
 • Alle andere geautomatiseerde acties uitgevoerd door software van derden

Travian Games behoudt zich het recht voor spelers te bestraffen die een script of bot gebruiken om handelingen permanent of voor een beperkte tijd te automatiseren terwijl de spelwereld actief is.

§4. Programma fouten

Fouten in het spel mogen niet misbruikt worden ten voordele van het account en moeten direct aan het suppportteam worden medegedeeld. Misbruik van fouten is strafbaar.

§ 5. Verkoop/aankoop van spelinhoud

Het verkopen of kopen van diensten van derden zoals een account, grondstoffen, eenheden, dorpen, goud of zilver is verboden. Het aanbod om spelinhoud te verkopen of te kopen voor geld is ook verboden.Accounts mogen niet worden weggegeven in ruil voor geld.

§ 6. Netiquette

 • § 6.1 De spelers moeten altijd op een beleefde manier communiceren.
   
 • § 6.2 Ongepaste profielen, dorpsnamen of andere inhoud kunnen door de Customer Service zonder waarschuwing worden verwijderd. Allianties met ongepaste namen en/of inhoud in hun profiel, publiek forum en elk ander openbaar gedeelte mogen verwijderd worden.
   
 • §6.3 De volgende gedragingen zijn ten strengste verboden: Beledigende, seksistische, racistische of grove taal; negatief gedrag ten opzichte van elke religie, ras, natie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid; reallife bedreigingen; nadoen/imiteren Travian: Legends personeel of officiële functies binnen het bedrijf.
   
 • § 6.4 Het spel moet vrij worden gehouden van echte wereldpolitiek en religie.
   
 • § 6.5 Het plaatsen en tonen van materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen is verboden.
   
 • § 6.6 Berichten binnen het spel mogen alleen worden gepubliceerd met toestemming van beide partijen. Het openbaar maken van e-mails van of naar Travian: Legends crew is verboden, tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven.
   
 • § 6.7 Reclame van welke aard dan ook is niet toegestaan.
   
 • § 6.8 Elke ongepaste inhoud, die door de Customer Service wordt beschouwd als storend voor de spelervaring van anderen, kan worden bestraft.
   

§ 7. Straffen

 • §7.1 In het geval van een overtreding van de spelregels of de Algemene Voorwaarden zal een account worden gebannen en misschien worden vrijgegeven met straf volgens de overtreding die plaatsvond. Ongepaste accountnamen mogen worden veranderd. Eventuele verliezen ten tijde van de ban, waaronder "Plus Accounts" en Goud zullen niet worden vergoed door Travian Games GmbH. Iedere speler wordt gelijk behandeld, ongeacht hun Goud status.
   
 • § 7.2 Een ban mag alleen worden besproken met het Customer Servcie team via het Customer Service portaal.

  Een ban en straf worden gegeven door een lid van het Rule Enforcement Team. In het geval van een klacht zal een ander lid van het Rule Enforcement Team de ban en de straf herzien. Hun beslissing is definitief.

  De spelers aanvaarden dat het Travian: Legends team de mechanismen die gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen niet kan bekendmaken aangezien dergelijke mechanismen omzeild zouden kunnen worden.

  Bans, verwijderingen en de gevolgen hiervan mogen niet publiekelijk besproken worden. Het Travian: Legends team geeft geen informatie over bans aan andere personen dan de betrokkenen.
   
 • § 7.3 Multiaccounts op speed servers en multiaccounts met een populatie van minder dan 100 kunnen verwijderd worden zonder ban/waarschuwing.


§8. Wijzigingen van de regels en correctie clausule

 • § 8.1 Travian Games GmbH behoudt zich het recht voor de regels op elk moment te wijzigen.
   
 • § 8.2 Indien afzonderlijke bepalingen van de spelregels ongeldig worden of nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Travian Games GmbH verbindt zich ertoe ineffectieve regelgeving zo snel mogelijk met nieuwe regelgeving te vervangen.
   
 • § 8.3 In geval van inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en een van de andere taalversies van deze publicatie, prevaleert de Engelse taalversie.