Spelregels

De spelregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden & Condities. Je kunt deze Algemene Voorwaarden ook raadplegen in het geval van een verbanning of als je wilt controleren wat wel of niet is toegestaan, vooral sectie §6.


Een poging om de spelregels te omzeilen, om een andere speler aan te moedigen om de spelregels te overtreden of om voordeel te behalen uit een overtreding van de spelregels zal worden behandeld als een overtreding en dienovereenkomstig worden bestraft in verhouding tot de overtreding en naar goeddunken van het Travian: Legends team. Alle spelregels blijven nog steeds van toepassing op spelers die hun lobby-account of avatar willen verwijderen of spelers die in het proces van het verwijderen van hun lobby-account of avatar zitten.

§ 1. Avatar

 • § 1.1.a Elke speler mag slechts één avatar per speelwereld bezitten en bespelen.  

 • § 1.1.b Een avatar moet altijd in het eigen voordeel of dat van de confederatie gespeeld worden. Avatars die bestaan ten gunste van een avatar buiten dezelfde alliantie of confederatie kunnen permanent worden verbannen en verwijderd. Avatars die profiteren van avatars die ten behoeve van hun voordeel bestaan, kunnen zwaar worden gestraft. 

  Niet toegestaan gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende acties: 

  • Privéfarmen - avatars overvallen buiten het bondgenootschap van de overvaller die zichzelf laten overvallen door een specifieke speler of meerdere spelers uit het bondgenootschap. Hiermee wordt niet het gebruikelijke farmen bedoeld waarbij inactieve spelers worden overvallen door meerdere bondgenootschappen. 

  • Dorpen bouwen om veroverd te worden door andere spelers buiten hun eigen bondgenootschap. 

 • § 1.2 De eigenaar van een lobby-account en een avatar is de persoon wiens e-mailadres bij het lobby-account hoort.  In gevallen van gerede twijfel, mag de speler gevraagd worden een e-mail naar Support te sturen vanaf het geregistreerde e-mailadres van het lobby-account om zo te controleren dat de speler de eigenaar van het lobby-account is. Medewerkers van Travian: Legends zullen nooit naar jouw wachtwoord vragen. 
   
 • § 1.3.a Het wachtwoord van een Lobby-account delen is niet toegestaan, ook niet in het geval van 'duals' (waarbij de avatar door twee of meer spelers wordt gespeeld). Duals moeten worden toegevoegd in de lobby voor specifieke spelwerelden, en ze moeten inloggen op hun eigen lobby-account om toegang te krijgen tot de avatar waaraan ze als dual zijn toegewezen. 

  Travian Games GmbH vergoedt de eigenaar van een lobby-account geen schade die aan hun lobby-account of avatar aangericht is door iemand die het wachtwoord tot het lobby-account gekregen heeft. 
   
 • § 1.3.b Als een speler van de ene avatar naar de andere wil gaan of een nieuwe avatar wil maken, moet de oude avatar worden verwijderd voordat toegang wordt verleend tot de nieuwe avatar of de nieuwe avatar wordt gemaakt. 
   
 • § 1.4 Een inactieve avatar wordt niet eerder dan zeven dagen na de laatste login automatisch verwijderd. 
   
 • § 1.5 Aanbrenging - In het geval van misbruik van het aanbrengsysteem (bijv. maken van meerdere avatars en overtreden van §1.1), worden zowel de aanbrenger als de aangebrachte speler verantwoordelijk worden gesteld en bestraft. 
   
 • § 1.6 Misbruik van het betalings- en verbanningssysteem kan leiden tot verwijdering van de avatar zonder dat daartegen in beroep kan worden gegaan. 
   
 • § 1.7 Misbruik van het spelontwerp dat door Customer Support als storend voor de spelervaring van anderen wordt beschouwd, kan worden bestraft. 
   
 • § 1.8 'Speciale aanbiedingen' zoals het Goud Startpakket zijn uitgesloten van goudtransfers. Deze bepaling vervangt 2.6 van de AV.

§ 2. Een avatar sitten

 • § 2.1 Elke speler kan een sitter aanwijzen die de avatar mag waarnemen. Om een avatar te kunnen sitten, moet de sitter gebruik maken van de ingame sittersfunctie. Het wachtwoord van het lobbyaccount mag niet aan de sitter worden gegeven. Misbruik van sitterrechten is verboden.
   
 • § 2.2Travian Games GmbH vergoedt de accounteigenaar geen schade die aangericht is door een sitter. De eigenaar van het lobby-account is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen van de sitters op diens avatar. Als een sitter de regels van de Algemene Voorwaarden van Travian: Legends overtreedt, worden zowel de eigen avatar als de avatar van de sitter bestraft.

§3. Gebruik van externe programma's

Travian: Legends moet bespeeld worden via een niet aangepaste, conventionele browser. Het gebruik van scripts en/of bots voor geautomatiseerde handelingen op de avatar of om premiumfuncties na te bootsen, is niet toegestaan. 

Dit omvat maar is niet beperkt tot de volgende acties:

 • Het automatisch overvallen van andere avatars (en het automatisch versturen van aanvalsgolven) 
 • Automatisch avonturen starten 
 • Automatisch grondstoffenvelden en gebouwen in dorpen bouwen en uitbreiden 
 • Automatisch scannen van de kaart 
 • Automatisch scannen van de statistieken van andere spelers 
 • Automatisch grondstoffen doorschuiven naar andere avatars 
 • Automatisch troepen trainen 
 • Automatisch bieden op veilingitems 
 • Automatisch feesten starten 
 • Eigen dorpen scannen om grondstoffen en informatie op één plaats weer te geven 
 • Alle andere geautomatiseerde handelingen die door software van derden worden uitgevoerd 
   

Travian Games behoudt zich het recht voor om spelers die een script of bot gebruiken om acties permanent of voor een beperkte tijd te automatiseren terwijl de spelwereld actief is, te bestraffen. 

§ 4. Programmafouten/bugs

Fouten, bugs of dergelijke in het spel mogen niet misbruikt worden ten voordele van de avatar en moeten direct aan het suppportteam worden medegedeeld. Misbruik van fouten of bugs is ook strafbaar. 

§ 5. Spelinhoud verkopen/kopen

Het verkopen of kopen van diensten van derden zoals een lobby-account, avatar, grondstoffen, eenheden, dorpen, goud of zilver is verboden. Het aanbod om spelinhoud te verkopen of te kopen voor geld is ook verboden.  Lobby-accounts en avatars mogen niet weggegeven worden in ruil voor geld. 

§6. Nettiquette

 • §6.1 Spelers moeten altijd op een beleefde manier communiceren.
   
 • § 6.2Ongepaste profielen, dorpsnamen of andere inhoud kunnen zonder waarschuwing door de Customer Service worden bewerkt. Allianties met ongepaste namen en/of inhoud in hun profiel, publiek forum en elk ander openbaar gedeelte mogen verwijderd worden.
   
 • §6.3 De volgende gedragingen zijn ten strengste verboden: Beledigende, seksistische, racistische of grove taal; negatief gedrag ten opzichte van elke religie, ras, natie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid; real-life bedreigingen; nadoen/immiteren Travian: Legends personeel of officiële functies binnen het bedrijf.
   
 • § 6.4 Het spel moet vrij worden gehouden van politiek en religie.
   
 • §6.5 Het plaatsen en tonen van materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen is verboden.
   
 • §6.6 Berichten mogen ingame alleen gepubliceerd worden wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Het openbaar maken van e-mails van of naar Travian: Legends crew is verboden, tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven.
   
 • §6.7 Advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
   
 • § 6.8 Elke ongepaste inhoud, die door de Customer Service wordt beschouwd als storend voor de spelervaring van anderen, kan worden bestraft.

§7. Straffen

 • § 7.1 In geval van overtreding van de regels conform de Algemene Voorwaarden & Condities zal een avatar verbannen worden en pas weer vrijgegeven worden na bestraffing conform de begane overtreding. Ongepaste lobby-accountnamen kunnen veranderd worden. Eventuele verliezen ten tijde van de verbanning, waaronder 'Plus Accounts' en Goud, worden niet vergoed door Travian Games GmbH. Iedere speler wordt gelijk behandeld, ongeacht hun Goud status.
   
 • S§ 7.2Een ban kan alleen via de Customer Service.
   

  Een verbanning en straf wordt toegepast door een lid van het Rule Enforcement Team. In het geval van een klacht wordt de verbanning en de straf herzien door een ander lid van het Rule Enforcement Team. Hun beslissing is definitief.

  De spelers aanvaarden dat het Travian: Legends team de mechanismen die gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen niet kan bekendmaken aangezien dergelijke mechanismen omzeild zouden kunnen worden.

  Bans, verwijderingen en de gevolgen hiervan mogen niet publiekelijk besproken worden. Het Travian: Legends team geeft geen informatie over bans aan andere spelers dan uitsluitend de betrokken spelers.


§8. Wijzigingen van de regels en correctie clausule

 • §8.1 Travian Games GmbH behoudt zich het recht voor de regels te allen tijde te mogen veranderen.
   
 • §8.2 Wanneer individuele bepalingen van de spelregels ineffectief of nietig worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Travian Games GmbH verbindt zich ertoe ineffectieve regelgeving zo snel mogelijk met nieuwe regelgeving te vervangen.
   
 • § 8.3 In geval van inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie van deze publicatie en een versie in een andere taal, prevaleert de Engelstalige versie.

 

Meer gedetailleerde uitleg over bepaalde spelregels kun je vinden in de Spelregels FAQ