Spelregels

De spelregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden & Condities. Je kunt deze Algemene Voorwaarden & Condities ook consulteren in het geval van een ban of als je wilt controleren wat wel of niet is toegestaan, vooral sectie §11.

Een poging om de spelregels te omzeilen of een andere speler er toe proberen te zetten de spelregels te overtreden, zal worden behandeld als een overtreding en wordt dienovereenkomstig gestraft. Alle spelregels blijven nog steeds van toepassing op spelers die hun account willen verwijderen of spelers die in het proces van het verwijderen van hun account zitten.

§ 1. Account

 • §1.1 Elke speler mag maar een account per speelwereld bezitten en bespelen. 
   
 • §1.2 De accounteigenaar is de persoon wiens e-mailadres is verbonden aan het account. Als je het bijbehorende e-mailadres wilt wijzigen, kun je dit doen in jouw account (Profiel -> Account) met behulp van de optie "E-mailadres wijzigen". In gevallen van gerede twijfel, mag de speler gevraagd worden een e-mail naar Support te sturen vanaf het geregistreerde e-mailadres van het account om zo te controleren dat de speler de accounteigenaar is. Medewerkers van Travian: Legends zullen nooit naar jouw wachtwoord vragen.
   
 • § 1.3Het delen van wachtwoorden is niet toegestaan, behalve in het geval van "dual accounts". "Dualaccounts" zijn accounts die door twee of meer spelers bespeeld worden. Dit is toegestaan zolang geen van de spelers nog een eigen of ander account bespeeld op dezelfde speelwereld. Als een speler van het ene account naar het andere wil overstappen, moet het eigendom van het eerste account worden overgedragen en het wachtwoord worden gewijzigd VOORDAT toegang tot het nieuwe account wordt verleend.

  Als de speler het huidige account wil verlaten en een nieuw account wil aanmaken, moet het verwijderen van de oude account worden gestart en moet de speler contact opnemen met de Customer Service om deze wijziging te melden.In al deze gevallen mag de speler geen toegang krijgen tot het oude account nadat er toegang verschaft is tot het nieuwe account. Accounts die verbonden zijn via de "sitter-functie" of die vanaf dezelfde computer worden afgespeeld, mogen niet hetzelfde wachtwoord delen.

  Travian Games GmbH vergoedt de accounteigenaar geen schade die aangericht is door iemand die het wachtwoord tot het account gekregen heeft.
   
 • §1.4 Een inactieve avatar wordt niet eerder dan zeven dagen na de laatste login verwijderd.
   
 • §1.5 Aanbrenging - In het geval van misbruik van het aanbrengsysteem (bijv. maken van meerdere accounts en overtreden van §1.1),  worden zowel de aanbrenger als de aangebrachte speler verantwoordelijk worden gesteld en bestraft.
   
 • § 1.6 Misbruik van het betalings- en bansysteem kan leiden tot verwijdering van het account zonder dat daartegen in beroep kan worden gegaan.

§ 2. Sitten van een account

 • § 2.1Elke speler kan zelf sitters instellen die voor het account mogen zorgen. Om een account te kunnen sitten, moet de sitter gebruik maken van de ingame sittersfunctie. Het accountwachtwoord mag niet aan de sitter worden gegeven.Misbruik van sitterrechten is verboden.
   
 • § 2.2Travian Games GmbH vergoedt de accounteigenaar geen schade die aangericht is door een sitter. De accounteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen van zijn sitters op zijn account. Wanneer een sitter de regels van de Algemene Voorwaarden & Condities van Travian: Legends overtreedt, zullen zowel het eigen als het sitter account worden bestraft.

§3. Gebruik van externe programma's

Travian: Legends moet bespeeld worden via een niet aangepaste, conventionele browser. Het gebruik van scripts en/of bots voor geautomatiseerde handelingen op het account of om premiumfuncties na te bootsen, is niet toegestaan.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende acties:

 • Het automatisch overvallen van andere accounts (en het automatisch versturen van aanvalsgolven)
 • Automatisch avonturen starten
 • Het automatisch bouwen en uitbreiden van grondstoffenvelden en gebouwen in dorpen.
 • Automatisch scannen van de kaart
 • Het automatisch scannen van de statistieken van andere spelers
 • Automatisch doorschuiven van grondstoffen naar andere accounts
 • Automatisch troepen trainen
 • Automatisch bieden op veiling items
 • Automatisch feesten starten
 • Het scannen van eigen dorpen om grondstoffen en informatie op één plaats weer te geven.
 • Alle andere geautomatiseerde handelingen die door software van derden worden uitgevoerd

Travian Games behoudt zich het recht voor om spelers die een script of bot gebruiken om acties permanent of voor een beperkte tijd te automatiseren terwijl de spelwereld actief is, te bestraffen.

§4. Programma fouten

Fouten in het spel mogen niet misbruikt worden ten voordele van het account en moeten direct aan het suppportteam worden medegedeeld. Misbruik van fouten is strafbaar.

§ 5. Verkoop/aankoop van spelinhoud

Het verkopen of kopen van een account, grondstoffen, troepen, dorpen, Goud, zilver of diensten van derde partijen is verboden. Het aanbod om spelinhoud te verkopen of te kopen voor geld is ook verboden.Accounts mogen niet worden weggegeven in ruil voor geld.

§6. Nettiquette

 • §6.1 Spelers moeten altijd op een beleefde manier communiceren.
   
 • § 6.2Ongepaste profielen, dorpsnamen of andere inhoud kunnen zonder waarschuwing door de Customer Service worden bewerkt. Allianties met ongepaste namen en/of inhoud in hun profiel, publiek forum en elk ander openbaar gedeelte mogen verwijderd worden.
   
 • §6.3 De volgende gedragingen zijn ten strengste verboden: Beledigende, seksistische, racistische of grove taal; negatief gedrag ten opzichte van elke religie, ras, natie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid; real-life bedreigingen; nadoen/immiteren Travian: Legends personeel of officiële functies binnen het bedrijf.
   
 • §6.4 Het spel dient vrij te blijven van real-life politiek.
   
 • §6.5 Het plaatsen en tonen van materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen is verboden.
   
 • §6.6 Berichten mogen ingame alleen gepubliceerd worden wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Het openbaar maken van e-mails van of naar Travian: Legends crew is verboden, tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven.
   
 • §6.7 Advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
   

§7. Straffen

 • § 7.1In het geval van een overtreding van de spelregels of de algemene voorwaarden, zal een account worden gebannen en kan een account worden vrijgegeven met een straf, afhankelijk van de overtreding die zich heeft voorgedaan. Niet geschikte accountnamen mogen veranderd worden. Eventuele verliezen ten tijde van de ban, waaronder "Plus Accounts" en Goud zullen niet worden vergoed door Travian Games GmbH. Iedere speler wordt gelijk behandeld, ongeacht hun Goud status.
   
 • S§ 7.2Een ban kan alleen via de Customer Service. Bans, verwijderingen en de gevolgen hiervan mogen niet publiekelijk besproken worden. Het Travian: Legends team geeft geen informatie over bans aan andere personen dan de betrokkenen.
   
 • §7.3 Multiaccounts op de speedserver en multiaccounts met een populatie lager dan 100 mogen, zonder opgaaf van reden, ban/waarschuwing, worden verwijderd.


§8. Wijzigingen van de regels en correctie clausule

 • §8.1 Travian Games GmbH behoudt zich het recht voor de regels te allen tijde te mogen veranderen.
   
 • §8.2 Wanneer individuele bepalingen van de spelregels ineffectief of nietig worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Travian Games GmbH verbindt zich ertoe ineffectieve regelgeving zo snel mogelijk met nieuwe regelgeving te vervangen.
   
 • § 8.3 In het geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Engelse versie en één van de andere taalversies van deze publicatie, heeft de Engelse versie voorrang.