Sokongan - Dapatkan jawapan dan bantuan

Travian menjawab

Untuk maklumat lanjut, anda boleh menyemak sari pati mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan Travian ini. Maklumat yang meluas mengenai permainan, puak, jenis tentera, bangunan taktik dan banyak lagi!

Ciri-ciri utama

Topik yang paling banyak ditanya

Masih mempunyai soalan yang tidak dijawab?

Sekiranya anda terlupa game world yang anda daftar, anda tidak perlu menghubungi bahagian Sokongan. Anda boleh mendapatkan bantuan dengan pantas dan mudah di halaman Saya terlupa game world saya.

Untuk menghubungi Sokongan kami secara terus, sila pergi ke bahagian Sokongan dunia permainan anda.