Sokongan - Dapatkan jawapan dan bantuan

Travian menjawab

Untuk maklumat lanjut, anda boleh menyemak sari pati mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan Travian ini. Maklumat yang meluas mengenai permainan, puak, jenis tentera, bangunan taktik dan banyak lagi!

Masih mempunyai soalan yang tidak dijawab?

Anda boleh menggunakan borang berikut untuk menghantar persoalan anda ke bahagian Sokongan. Sila ambil masa menjawab soalan yang diberikan, dengan ini kami boleh menyelesaikan permintaan anda secepat mungkin. Sila maklum bahawa tanpa alamat e-mel yang sah, persoalan anda tidak akan diproses.

Sekiranya anda terlupa dunia permainan yang anda daftar, anda tidak perlu menghubungi bahagian Sokongan. Anda boleh mendapatkan bantuan dengan pantas dan mudah di halaman Saya terlupa dunia permainan saya.Hubungi Sokongan