Spēles noteikumi

Spēles noteikumi ir noteikumu un nosacījumu daļa. Ja tavs konts ir bloķēts vai vēlies uzzināt, kas ir un kas nav atļauts, ieskaties arī noteikumos un nosacījumos, jo īpaši 11. punktā.

Mēģinājums apiet spēles noteikumus vai iedrošināt citus spēlētājus pārkāpt spēles noteikumus tiks uzskatīts par spēles noteikumu pārkāpumu un attiecīgi sodīts. Visi spēles noteikumi turpina attiekties uz spēlētājiem, kuri vēlas dzēst savu kontu vai ir sava konta dzēšanas procesā.

1. Konts

 • 1.1. Katrs spēlētājs katrā spēles pasaulē drīkst izveidot un spēlēt tikai ar vienu kontu. 
   
 • 1.2. Par konta īpašnieku tiek uzskatīta persona, kura e-pasta adrese ir piesaistīta kontam. Ja vēlies mainīt piesaistīto e-pasta adresi, to var izdarīt konta iestatījumos (Profils -> Konts), izmantojot iespēju “Mainīt e-pasta adresi”. Pamatotu aizdomu gadījumā spēlētājs var tikt lūgts nosūtīt e-pastu atbalsta dienestam, izmantojot kontam piesaistīto e-pasta adresi, lai tā pārliecinātos, ka spēlētājs ir konta īpašnieks. Travian: Legends personāls nekad nelūgs atklāt konta paroli.
   
 • 1.3. Konta paroles koplietošana nav atļauta, izņemot “duālu kontu” gadījumus. “Duāli konti” ir konti, kurus izmanto divi vai vairāk spēlētāju. Tos ir atļauts izmantot, ja nevienam no šiem spēlētājiem nepieder un viņi nespēlē citu kontu tajā pašā spēles pasaulē. Ja spēlētājs vēlas izmantot citu kontu līdzšinējā vietā, vispirms ir jāatdod īpašumtiesības uz sākotnējo kontu un jānomaina parole, un tikai PĒC TAM var izmantot jauno kontu.

  Ja spēlētājs vēlas neizmantot pašreizējo kontu un izveidot jaunu kontu, ir jāuzsāk iepriekšējā konta dzēšana un spēlētājam ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu, informējot par šīm izmaiņām. Jebkurā gadījumā spēlētājs nedrīkst piekļūt vecajam kontam, kad jau ir piekļuvis jaunajam kontam. Konti, kas ir savienoti, izmantojot "spēlētāja uzrauga funkciju", vai tiek spēlēti no viena datora, nevar būt ar vienādu paroli.

  Travian Games GmbH neatlīdzinās konta īpašniekam nekādus zaudējumus, ko kontam ir radījusi persona, kura ir ieguvusi konta paroli.
   
 • 1.4. Neaktīvs konts tiek dzēsts ne agrāk kā septiņas dienas pēc pēdējās pieteikšanās.
   
 • 1.5. Ielūgumi — ja ielūgumu sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota (piemēram, izveidojot vairākus kontus un tādējādi pārkāpjot 1.1. punkta nosacījumus), gan ielūguma izmantotājus, gan ielūdzēju var atzīt par vainīgu un sodīt.
   
 • 1.6. Maksājumu un bloķēšanas sistēmu ļaunprātīga izmantošana var novest pie konta dzēšanas bez pārsūdzības iespējām.

2. Konta uzraudzība

 • 2.1. Katrs spēlētājs var nozīmēt uzraugus, kas pieskata viņa kontu. Konta uzraugam pieskatīšanas nolūkos ir jāizmanto spēlē iebūvētā uzraudzīšanas funkcija. Nav atļauts nodot uzraugam konta paroli. Ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot spēlētāja uzraudzības funkciju.
   
 • Travian Games GmbH neatlīdzina spēlētāja uzraugam nodarītos zaudējumus. Konta īpašnieks ir pilnīgi atbildīgs par visām sava konta uzraugu un spēlētāju darbībām. Ja uzraugs pārkāpj noteikumus vai spēles Travian: Legends noteikumus un nosacījumus, gan konta īpašnieks, gan uzraugs var tikt sodīts.

3. Ārējo programmu izmantošana

Travian: Legends ir jāspēlē, izmantojot nemodificētu, parastu tīmekļa pārlūkprogrammu. Skriptu un/vai botu izmantošana, lai automatizētu darbības vai atdarinātu maksas funkcijas, ir aizliegta.

Tās cita starpā var būt šādas darbības:

 • Automātiska citu kontu sirošana (un automātiska uzbrukuma viļņu sūtīšana)
 • Automātiska piedzīvojumu sākšana
 • Automātiska resursu lauku un ciema ēku celšana un uzlabošana
 • Automātiska kartes skenēšana
 • Automātiska citu spēlētāju statistikas skenēšana
 • Automātiska resursu stumšana citiem kontiem
 • Automātiska kareivju apmācīšana
 • Automātiska solīšana uz priekšmetiem izsolēs
 • Automātiska svinību uzsākšana
 • Savu ciemu skenēšana, lai vienkopus attēlotu ciema resursus un informāciju
 • Jebkādas citas automatizētas darbības, kuras veic trešās puses programmatūra
   

Travian Games patur tiesības sodīt spēlētājus, kas darbību automatizēšanai izmanto skriptus vai botus, uz nenoteiktu vai noteiktu laiku, kamēr spēles pasaule ir aktīva.

4. Programmas kļūdas

Kļūdas spēlē nedrīkst ļaunprātīgi izmantot konta labā, un par tām ir jāpaziņo atbalsta dienestam. Kļūdu ļaunprātīga izmantošana ir sodāma.

5. Spēles satura pārdošana/iegāde

Konta, resursu, vienību, ciemu, zelta, sudraba vai pakalpojumu pārdošana trešajām personām un pirkšana no tām ir aizliegta. Ir aizliegti arī piedāvājumi pārdot vai pirkt spēles saturu par naudu.  Kontus nedrīkst atdot apmaiņā pret naudu.

6. Tīkla etiķete

 • 6.1. Spēlētāju komunikācijai vienmēr ir jābūt pieklājīgai.
   
 • 6.2. Nepiedienīgus profilus, ciemu nosaukumus un jebkādu citu saturu klientu apkalpošanas dienests var rediģēt bez brīdinājuma. Alianses ar nepiedienīgiem nosaukumiem un/vai saturu to profilā, publiskajā forumā un jebkurā citā publiskā vietā var tikt nekavējoties dzēstas.
   
 • 6.3. Šāda rīcība ir stingri aizliegta: aizskaroša, apmelojoša vai ķengājoša valoda un seksisma vai rasisma izpausmes; nelabvēlīga izturēšanās pret kādu reliģiju, rasi, tautību, dzimumu, vecuma grupu vai seksuālo orientāciju; draudi reālajā dzīvē; izlikšanās par Travian: Legends darbinieku vai uzņēmuma amatpersonu.
   
 • 6.4. Spēlē nedrīkst iesaistīt reālās pasaules politiku.
   
 • 6.5. Nepilngadīgajiem nepiemērotu materiālu publicēšana un attēlošana ir aizliegta.
   
 • 6.6. Spēles ietvaros sūtītos ziņojumus drīkst publicēt tikai ar abu pušu piekrišanu. Travian: Kingdoms darbiniekiem nosūtīto un no viņiem saņemto ziņojumu vai e-pasta vēstuļu publicēšana ir aizliegta, ja vien nav dota skaidri izteikta piekrišana.
   
 • 6.7. Nav atļautas jebkāda veida reklāmas.
   

7.  Sodi

 • 7.1. Ja tiek pārkāpti spēles noteikumi vai vispārīgie noteikumi un nosacījumi, konts tiek bloķēts, un tas var tikt atbloķēts, tikai piemērojot sodu atbilstīgi veiktajam pārkāpumam. Nepiedienīgi konta nosaukumi var tikt mainīti. Travian Games GmbH neatlīdzina nekādus bloķēšanas laikā gūtos zaudējumus, tostarp Plus kontus un zeltu. Pret visiem spēlētājiem ir vienāda attieksme neatkarīgi no viņu zelta statusa.
   
 • 7.2. Bloķēšanu drīkst apspriest tikai ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot klientu apkalpošanas portālu. Nav atļauts publiski apspriest bloķēšanu, dzēšanu un tā sekas. Travian: Legends komanda neatklāj informāciju par bloķēšanu personām, kas nav saistītas ar konkrēto gadījumu.
   
 • 7.3. Multikonti ātrajā serverī un multikonti, kuros ir mazāk par 100 iedzīvotājiem, var tikt dzēsti bez bloķēšanas un/vai brīdinājuma.


8. Noteikumu izmaiņas un grozījumu atruna

 • 8.1.  Travian Games GmbH patur tiesības jebkurā laikā grozīt noteikumus.
   
 • 8.2. Ja atsevišķi spēles noteikumu punkti kļūst neefektīvi vai zaudē spēku, tas neietekmē pārējos noteikumu punktus. Travian Games GmbH apņemas pēc iespējas ātrāk aizstāt neefektīvus punktus ar jauniem.
   
 • 8.3. Ja starp šī dokumenta tekstu angļu valodā un jebkuru tulkojumu citā valodā ir neatbilstības vai atšķirības, par prevalējošo tiek uzskatīts teksts angļu valodā.