Travian: Legends pils fona mākoņi

Spēles noteikumi

Spēles noteikumi ir noteikumu un nosacījumu daļa. Ja tavs konts ir bloķēts vai vēlies uzzināt, kas ir un kas nav atļauts, ieskaties arī noteikumos un nosacījumos, jo īpaši 6. punktā.


Mēģinājums apiet spēles noteikumus, mudināt citu spēlētāju pārkāpt spēles noteikumus vai gūt priekšrocības no noteikumu pārkāpuma tiks uzskatīts par pārkāpumu un attiecīgi sodīts proporcionāli pārkāpumam un Travian: Legends komandas ieskatiem. Visi spēles noteikumi turpina attiekties uz spēlētājiem, kuri vēlas dzēst savu Lobija kontu vai avatāru vai ir sava Lobija konta vai avatāra dzēšanas procesā.

1. Avatārs

 • 1.1.a Katrs spēlētājs vienā spēles pasaulē drīkst izveidot un spēlēt tikai ar vienu avatāru. 

 • 1.1.b. Avatāru drīkst izmantot tikai savām vai savas konfederācijas vajadzībām. Avatāri, kas tiek izmantoti tādu avatāru vajadzībām, kuri neietilpst tajā pašā aliansē vai konfederācijā, var tikt neatgriezeniski bloķēti un dzēsti. Ja avatārs gūst labumu no avatāriem, kuru pastāvēšanas mērķis ir sniegt labumu šim avatāram, tas var tikt smagi sodīts. 

  Aizliegtās darbības cita starpā var būt šādas: 

  • Privātā fermošana — avatāru sirošana ārpus sirotāja konfederācijas, kas ļauj sevi sirot konkrētam spēlētājam vai vairākiem spēlētājiem no konfederācijas. Tas neietekmē parasto fermošanu, kurā neaktīvos spēlētājus siro vairākas konfederācijas. 

  • Ciemu celtniecība, lai tos iekarotu citi spēlētāji ārpus savas konfederācijas. 

 • 1.2. Par Lobija konta un avatāra īpašnieku tiek uzskatīta persona, kura e-pasta adrese ir piesaistīta Lobija kontam.  Pamatotu aizdomu gadījumā spēlētājs var tikt lūgts nosūtīt e-pastu atbalsta dienestam, izmantojot Lobija kontam piesaistīto e-pasta adresi, lai tā pārliecinātos, ka spēlētājs ir Lobija konta īpašnieks. Travian: Legends personāls nekad nelūgs atklāt konta paroli. 
   
 • 1.3.a Lobija konta paroli ir aizliegts koplietot, tostarp "duāļu" gadījumā, kad ar avatāru spēlē divi vai vairāki spēlētāji. Duāļi ir jāpievieno Lobijā noteiktām spēles pasaulēm, un viņiem ir jāpiesakās savā Lobija kontā, lai piekļūtu avatāram, kas viņiem tika piešķirts kā duālis. 

  Travian Games GmbH neatlīdzinās Lobija konta īpašniekam nekādus zaudējumus, ko Lobija kontam ir radījusi persona, kura ir ieguvusi konta paroli. 
   
 • 1.3.b Ja spēlētājs vēlas pāriet no viena avatāra uz citu vai izveidot jaunu, vecais avatārs ir jāizdzēš, pirms tiek piešķirta piekļuve jaunajam avatāram vai tiek izveidots jaunais avatārs. 
   
 • 1.4. Neaktīvs avatārs tiek dzēsts automātiski, ne agrāk kā septiņas dienas pēc pēdējās pieteikšanās reizes. 
   
 • 1.5. Ielūgumi — ja ielūgumu sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota (piemēram, izveidojot vairākus avatārus un tādējādi pārkāpjot 1.1. punkta nosacījumus), gan ielūguma izmantotājus, gan ielūdzēju var atzīt par vainīgu un sodīt. 
   
 • 1.6. Maksājumu un bloķēšanas sistēmu ļaunprātīga izmantošana var novest pie konta dzēšanas bez pārsūdzības iespējām. 
   
 • 1.7. Spēles sistēmas ļaunprātīga izmantošana, kura klientu apkalpošanas dienesta ieskatos traucē izbaudīt spēli citām personām, var tikt sodīta. 
   
 • 1.8. Zelta pārsūtīšanas iespēja neattiecas uz “īpašiem” piedāvājumiem, piemēram, zelta starta paku. Šis noteikums prevalē pār noteikumu un nosacījumu 2.6. punktu.

2. Avatāra uzraudzība

 • 2.1. Katrs spēlētājs var nozīmēt spēlētāja uzraugus, kas pieskata viņa avatāru. Avatāra spēlētāja uzraugam uzraudzības nolūkos ir jāizmanto spēlē iebūvētā avatāru uzraudzīšanas funkcija. Lobija konta paroli nedrīkst nodot spēlētāja uzraugam. Ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot spēlētāja uzrauga funkciju.
   
 • Travian Games GmbH neatlīdzina spēlētāja uzraugam nodarītos zaudējumus. Lobija konta īpašnieks ir pilnīgi atbildīgs par visām sava avatāra spēlētāju uzraugu darbībām. Ja spēlētāja uzraugs pārkāpj noteikumus vai spēles Travian: Legends noteikumus un nosacījumus, gan Lobija konta īpašnieks, gan spēlētāja uzraugs var tikt sodīts.

3. Ārējo programmu izmantošana

Travian: Legends ir jāspēlē, izmantojot nemodificētu, parastu tīmekļa pārlūkprogrammu. Skriptu un/vai botu izmantošana, lai automatizētu darbības vai atdarinātu maksas funkcijas, ir aizliegta. 

Darbības cita starpā var būt šādas:

 • Automātiska citu avatāru sirošana (un automātiska uzbrukuma viļņu sūtīšana) 
 • Automātiska piedzīvojumu sākšana 
 • Automātiska resursu lauku un ciema ēku celšana un uzlabošana 
 • Automātiska kartes skenēšana 
 • Automātiska citu spēlētāju statistikas skenēšana 
 • Automātiska resursu stumšana citiem avatāriem 
 • Automātiska kareivju apmācīšana 
 • Automātiska solīšana uz priekšmetiem izsolēs 
 • Automātiska svinību uzsākšana 
 • Savu ciemu skenēšana, lai vienkopus attēlotu ciema resursus un informāciju 
 • Jebkādas citas automatizētas darbības, kuras veic trešās puses programmatūra 
   

Travian Games patur tiesības sodīt spēlētājus, kas darbību automatizēšanai izmanto skriptus vai botus, uz nenoteiktu vai noteiktu laiku, kamēr spēles pasaule ir aktīva. 

4. Programmas kļūdas

Kļūdas spēlē nedrīkst ļaunprātīgi izmantot avatāra labā, un par tām ir jāpaziņo atbalsta dienestam. Kļūdu ļaunprātīga izmantošana arī ir sodāma. 

5. Spēles satura pārdošana/pirkšana

Pakalpojumu, lobija konta, avatāra, resursu, vienību, ciemu, zelta, sudraba pārdošana trešajām personām un pirkšana no tām ir aizliegta. Ir aizliegti arī piedāvājumi pārdot vai pirkt spēles saturu par naudu.  Lobija kontus nedrīkst atdot apmaiņā pret naudu. 

6. Tīkla etiķete

 • 6.1. Spēlētāju komunikācijai vienmēr ir jābūt pieklājīgai.
   
 • 6.2. Nepiedienīgus profilus, ciemu nosaukumus un jebkādu citu saturu klientu apkalpošanas dienests var rediģēt bez brīdinājuma. Alianses ar nepiedienīgiem nosaukumiem un/vai saturu to profilā, publiskajā forumā un jebkurā citā publiskā vietā var tikt nekavējoties dzēstas.
   
 • 6.3. Šāda rīcība ir stingri aizliegta: aizskaroša, apmelojoša vai ķengājoša valoda un seksisma vai rasisma izpausmes; nelabvēlīga izturēšanās pret kādu reliģiju, rasi, tautību, dzimumu, vecuma grupu vai seksuālo orientāciju; draudi reālajā dzīvē; izlikšanās par Travian: Legends darbinieku vai uzņēmuma amatpersonu.
   
 • 6.4. Spēlē nedrīkst iesaistīt reālās pasaules politiku un reliģiju.
   
 • 6.5. Nepilngadīgajiem nepiemērotu materiālu publicēšana un attēlošana ir aizliegta.
   
 • 6.6. Spēles ietvaros sūtītos ziņojumus drīkst publicēt tikai ar abu pušu piekrišanu. Travian: Kingdoms darbiniekiem nosūtīto un no viņiem saņemto ziņojumu vai e-pasta vēstuļu publicēšana ir aizliegta, ja vien nav dota skaidri izteikta piekrišana.
   
 • 6.7. Nav atļautas jebkāda veida reklāmas.
   
 • 6.8. Jebkāds neatbilstīgs saturs, kas klientu apkalpošanas dienesta ieskatos traucē izbaudīt spēli citām personām, var tikt sodīts.

7.  Sodi

 • 7.1. Ja tiek pārkāpti spēles noteikumi vai noteikumi un nosacījumi, avatārs tiek bloķēts, un tas var tikt atbloķēts, tikai piemērojot sodu atbilstīgi veiktajam pārkāpumam. Nepiedienīgi Lobija konta un avatāra nosaukumi var tikt mainīti. Travian Games GmbH neatlīdzina nekādus bloķēšanas laikā gūtos zaudējumus, tostarp "Travian Plus" un zeltu. Pret visiem spēlētājiem ir vienāda attieksme neatkarīgi no viņu zelta statusa.
   
 • 7.2. Bloķēšanu drīkst apspriest tikai ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot klientu apkalpošanas portālu.
   

  Bloķēšanu un sodu piešķiršanu izpilda viens komandas Rule Enforcement Team dalībnieks. Sūdzību gadījumā bloķēšanu un sodu izskatīs cits komandas Rule Enforcement Team dalībnieks. Viņu lēmums ir galīgs.

  Spēlētāji piekrīt, ka Travian: Legends komanda nedrīkst atklāt pārkāpumu identificēšanai izmantotos mehānismus, jo šādi mehānismi var tikt apieti.

  Nav atļauts publiski apspriest bloķēšanu, dzēšanu un tā sekas. Travian: Legends komanda neatklāj informāciju par bloķēšanu personām, kas nav saistītas ar konkrēto gadījumu.


8. Noteikumu izmaiņas un grozījumu atruna

 • 8.1.  Travian Games GmbH patur tiesības jebkurā laikā grozīt noteikumus.
   
 • 8.2. Ja atsevišķi spēles noteikumu punkti kļūst neefektīvi vai zaudē spēku, tas neietekmē pārējos noteikumu punktus. Travian Games GmbH apņemas pēc iespējas ātrāk aizstāt neefektīvus noteikumu punktus ar jauniem.
   
 • 8.3. Ja starp šī dokumenta tekstu angļu valodā un jebkuru tulkojumu citā valodā ir neatbilstības vai atšķirības, par prevalējošo tiek uzskatīts teksts angļu valodā.

 

Detalizētākus skaidrojumus par dažiem spēles noteikumiem var atrast Biežāk uzdotajos jautājumos par spēles noteikumiem