Žaidimo taisyklės

Žaidimo taisyklės yra nuostatų ir sąlygų dalis. Jei jūsų paskyra buvo užblokuota arba, jei norite pasitikrinti, kas leidžiama, o kas – ne, taip pat pasižiūrėkite Sąlygas, ypač §6 skirsnį.

Bandymas apeiti žaidimo taisykles arba kito žaidėjo skatinimas pažeisti žaidimo taisykles bus laikomas pažeidimu ir atitinkamai nubaustas. Visos žaidimo taisyklės vis dar galioja žaidėjams, norintiems šalinti savo paskyras, arba žaidėjams, kurie pradėjo paskyros šalinimo procesą.

§ 1. Paskyra

 • § 1.1.a Kiekvienas žaidėjas viename žaidimo serveryje gali turėti tik vieną paskyrą ir joje žaisti.
   
 • § 1.1.b Paskyrą visada būtina naudoti jos pačios arba sąjungos naudai. Paskyros, kurios egzistuoja tam, kad būtų žaidžiama kitų paskyrų naudai už aljanso ar sąjungos ribų, gali būti blokuojamos visam laikui ir panaikintos. Paskyros, kurios gavo naudos iš paskyrų, kurios egzistavo jų naudai, gali būti stipriai baudžiamos.
   
 • § 1.2 Paskyros savininkas yra asmuo, kurio el. pašto adresas susietas su ta paskyra. Jeigu norite pakeisti susietą el. pašto adresą, galite tai padaryti savo paskyroje (Galimybės -> Vartotojas), pasirinkę „El. pašto adreso pakeitimas“. Kilus pagrįstai abejonei, žaidėjo gali būti paprašyta iš paskyroje registruoto el. pašto adreso atsiųsti pranešimą pagalbos tarnybai, siekiant patikrinti, ar žaidėjas yra el. pašto adreso savininkas. Joks „Travian: Legends“ darbuotojas niekada neprašys jūsų slaptažodžio.
   
 • § 1.3 Perduoti savo slaptažodį kitiems draudžiama, išskyrus dvigubų paskyrų atvejus. Dvigubos paskyros – tai tokios paskyros, iš kurių žaidžia du ar daugiau žaidėjų. Tai leistina, jeigu nė vienas iš žaidėjų neturi kitos žaidimo paskyros arba nežaidžia iš jokios kitos paskyros tame pačiame žaidimo serveryje. Jeigu žaidėjas pageidauja pereiti iš vienos paskyros į kitą, PRIEŠ suteikiant prieigą prie kitos paskyros, pirmiausia reikia perduoti pirmosios paskyros nuosavybę ir pakeisti slaptažodį.

  Jei žaidėjas nori išeiti iš dabartinės paskyros ir susikurti naują, turi būti pradėtas senosios paskyros pašalinimas, o žaidėjas turi susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi ir pranešti apie šį pasikeitimą. Bet kuriuo iš šitų atvejų, žaidėjas neturėtų prisijungti prie senos paskyros po to, kai prisijungė prie naujos. Paskyros, susietos naudojant pavaduotojo funkciją, arba kuriose žaidžiama iš to paties kompiuterio, negali turėti vienodo slaptažodžio.

  „Travian Games GmbH“ paskyros savininkui nekompensuoja jokios žalos, kuri atsirado dėl asmens, gavusio paskyros slaptažodį.

   
 • § 1.4 Neaktyvi paskyra pašalinama ne anksčiau nei septynios dienos po paskutinio prisijungimo dienos.
   
 • §1.5. Kvietimai prisijungti. Jeigu kvietimų prisijungti sistema yra piktnaudžiaujama (pavyzdžiui, sukuriant keletą paskyrų ir pažeidžiant 1.1 punktą), ir pakviestasis, ir kvietėjas gali užsitraukti atsakomybę ir būti nubausti.
   
 • § 1.6 Piktnaudžiavimas mokėjimo ir blokavimo sistemomis gali būti baudžiamas paskyros panaikinimu be apeliacijos.
   
 • § 1.7Piktnaudžiavimas žaidimo dizainu, kuris Klientų aptarnavimo laikomas trukdančiu kitų asmenų žaidimo patirtį, gali būti baudžiamas.
   
 • § 1.8 „Specialūs“ pasiūlymai, tokie kaip Auksinių pradžios paketas, nėra įtraukti į auksinių perkėlimą. Šis pataisymas pakeičia Sąlygų 2.6 punktą.

§ 2. Paskyros pavadavimas

 • § 2.1 Kiekvienas žaidėjas gali nustatyti pavaduotojus, kurie gali prižiūrėti paskyrą. Paskyros pavaduotojas privalo prižiūrėti paskyrą naudodamasis žaidime esančia pavadavimo funkcija. Paskyros slaptažodžio pavaduotojui perduoti negalima. Piktnaudžiavimas pavadavimo teisėmis yra draudžiamas.
   
 • § 2.2 „Travian Games GmbH“ nekompensuoja žalos, kurią padarė pavaduotojas. Paskyros savininkas yra visiškai atsakingas už bet kokius pavaduotojų veiksmus jų paskyroje. Jeigu pavaduotojas pažeistų „Travian: Legends“ taisykles arba bendrąsias sąlygas, gali būti nubaustas paskyros savininkas ir pavaduotojas.
   

§3. Išorinių programų naudojimas

„Travian: Legends“ žaidžiamas naudojant nemodifikuotą, įprastą naršyklę. Draudžiama naudoti kodus ar botus veiksmams paskyroje automatizuoti ar imituoti papildomas funkcijas.

Į tai įeina, bet nėra apribota, šie veiksmai:

 • Automatinis kitų paskyrų reidinimas (ir automatinis puolimo bangų siuntimas)
 • Automatinis nuotykių pradėjimas
 • Automatinis resursų laukų ir pastatų statymas
 • Automatinis žemėlapio skenavimas
 • Automatinis kitų žaidėjų statistikos skenavimas
 • Automatinis resursų siuntimas kitoms paskyroms
 • Automatinis karių ruošimas
 • Automatinis dalyvavimas aukcionuose
 • Automatinis švenčių pradėjimas
 • Savo gyvenviečių skenavimas, kad gyvenvietės resursai ir informacija būtų rodoma toje pačioje vietoje
 • Bet kurie kiti automatizuoti veiksmai, vykdomi trečių šalių programinės įrangos

„Travian Games“ pasilieka teisę bausti žaidėjus, kurie naudoja kodus arba botus automatizuoti veiksmams, visam laikui arba ribotam laikui kol serveris yra aktyvus.

§4. Programos klaidos

Žaidime atsiradusiomis klaidomis negalima piktnaudžiauti paskyros naudai ir apie jas reikia pranešti pagalbos tarnybai. Už piktnaudžiavimą bet kokiomis klaidomis baudžiama.

§ 5. Žaidimo turinio pirkimas/pardavimas

Draudžiama parduoti arba pirkti paslaugas iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, paskyrą, resursus, dalinius, gyvenvietes, auksinius, ar sidabrinius. Pasiūlymas pirkti arba parduoti žaidimo turinį už pinigus taip pat yra uždraustas. Paskyros negalima atiduoti mainais už pinigus.

§ 6. Etiketas internete

 • § 6.1 Žaidėjai privalo visada bendrauti mandagiai.
   
 • § 6.2 Netinkamus profilius, gyvenviečių pavadinimus ar bet kokį kitą turinį klientų aptarnavimo komanda gali taisyti be įspėjimo. Aljansai su netinkamais pavadinimais ir (arba) turiniu savo paskyroje, viešame forume ir kitose viešose vietose šalinami.
   
 • § 6.3 Griežtai draudžiama: piktybiškai, šmeižikiškai, diskriminuojant lytį ar rasę arba šventvagiškai kalbėti; vartoti keiksmažodžius; neigiamai elgtis religijos, rasės, tautos, lyties, amžiaus grupės ar lytinės orientacijos atžvilgiu; grasinti realiame gyvenime; apsimesti „Travian: Legends“ darbuotoju arba oficialias pareigas įmonėje einančiu asmeniu.
 • § 6.4 Žaidime neturėtų būti realaus pasaulio politikos ir religijos.
   
 • § 6.5 Draudžiama publikuoti ir rodyti nepilnamečiams netinkamą medžiagą.
   
 • § 6.6 Pranešimus žaidime galima viešinti tik abiem pusėms sutinkant. Draudžiama viešinti pranešimus arba el. laiškus, skirtus „Travian: Legends“ personalui arba gautus iš jų, nebent gautas aiškus sutikimas.
   
 • § 6.7 Neleistina jokios rūšies reklama.
   
 • § 1.7 Netinkamas turinys, kuris Klientų aptarnavimo laikomas trukdančiu kitų asmenų žaidimo patritį, gali būti baudžiamas.
   

§7. Nuobaudos

 • §7.1 Pažeidus taisykles arba Sąlygas, paskyra užblokuojama ir gali būti skiriama bauda, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį. Netinkami paskyrų vardai gali būti pakeisti. „Travian Games GmbH“ neatlygins už jokius blokavimo laikotarpiu patirtus nuostolius, įskaitant paskyras „Plus“ ir auksinius. Su visais žaidėjais elgiamasi vienodai, neatsižvelgiant į jų turimų auksinių skaičių.
   
 • § 7.2 Užblokavimas gali būti aptariamas tik su Klientų aptarnavimo komanda per Klientų aptarnavimo portalą.

  Užblokavimą ir bausmę suteikia vienas iš Taisyklių priežiūros komandos narių.  Skundo atveju, kitas Taisyklių priežiūros komandos narys peržiūrės bausmę ir užblokavimą. Jų sprendimas yra galutinis.

  Žaidėjai sutinka, kad „Travian: Legends“ komanda negali atskleisti mechanizmų, naudojamų nustatyti pažeidimus, kadangi tokiu atveju juos būtų galima apeiti.

  Apie paskyrų blokavimą, šalinimą ir pasekmes neleistina kalbėti viešai. „Travian: Legends“ komanda neatskleidžia informacijos apie blokavimą kitiems asmenims, išskyrus susijusius asmenis.
   
 • § 7.3 Keletas paskyrų greitajame serveryje ir keletas paskyrų su mažiau negu 100 gyventojų gali būti šalinamos be baudimo ir (arba) įspėjimo.


§8. Taisyklių pakeitimai ir pataisų skirsnis

 • § 8.1 „Travian Games GmbH“ pasilieka teisę keisti taisykles bet kuriuo metu.
   
 • § 8.2 Jeigu taisyklių pavienė taisyklė taptų nebegaliojanti arba būtų panaikinta, kitų taisyklių tai nepaveiks. „Travian Games GmbH“ įsipareigoja pakeisti neveiksmingas taisykles naujomis kuo skubiau.
   
 • § 8.3 Atsiradus nesuderinamumui ar neatitikimui tarp šios publikacijos versijų anglų ir kuria nors kita kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.