Žaidimo taisyklės

Žaidimo taisyklės yra nuostatų ir sąlygų dalis. Blokavimo atveju ar norėdami sužinoti, kas leidžiama ir kas draudžiama, turėtumėte skaityti  nuostatas ir sąlygas, ypač jų 11 straipsnį.

Mėginimas apeiti žaidimo taisykles laikomas pažeidimu ir už tai atitinkamai baudžiama. Visos žaidimo taisyklės vis dar galioja žaidėjams, norintiems šalinti savo paskyras, arba žaidėjams, kurie pradėjo paskyros šalinimo procesą.

 • § 1. Paskyra
  • § 1.1 Kiekvienas žaidėjas viename žaidimo serveryje gali turėti tik vieną paskyrą ir joje žaisti. Iš savo paskyros visada turi būti žaidžiama savo naudai. Paskyros, kurios egzistuoja tik tam, kad būtų žaidžiama kitų paskyrų naudai, gali būti blokuojamos visam laikui.
  • § 1.2 Paskyros savininkas yra asmuo, kurio el. pašto adresas susietas su ta paskyra. Jeigu norite pakeisti susietą el. pašto adresą, galite tai padaryti savo paskyroje (Profilis -> Paskyra), pasirinkę „keisti el. pašto adresą“. Kilus pagrįstai abejonei, žaidėjo gali būti paprašyta iš paskyroje registruoto el. pašto adreso atsiųsti pranešimą pagalbos tarnybai, siekiant patikrinti, ar žaidėjas yra el. pašto adreso savininkas. Joks „Travian: Legends“ darbuotojas niekada neprašys jūsų slaptažodžio.
  • § 1.3 Perduoti savo slaptažodį kitiems draudžiama, išskyrus dvigubų paskyrų atvejus. Dvigubos paskyros – tai tokios paskyros, iš kurių žaidžia du ar daugiau žaidėjų. Tai leistina, jeigu nė vienas iš žaidėjų tame pačiame žaidimo serveryje neturi žaidimo paskyros ir iš jos nežaidžia. Jeigu žaidėjas pageidauja pereiti iš vienos paskyros į kitą, PRIEŠ suteikiant prieigą prie kitos paskyros arba sukuriant naują paskyrą, pirmiausia reikia perduoti pirmosios paskyros nuosavybę ir pakeisti slaptažodį arba tą paskyrą pašalinti.

   Paskyros, susietos naudojant pavaduotojo funkciją, arba kuriose žaidžiama iš to paties kompiuterio, negali turėti vienodo slaptažodžio. „Travian Games GmbH“ paskyros savininkui nekompensuoja jokios žalos, kuri atsirado dėl asmens, gavusio paskyros slaptažodį.
  • § 1.4 Neaktyvi paskyra pašalinama ne anksčiau nei septynios dienos po paskutinio prisijungimo dienos.
  • §1.5.  Kvietimai prisijungti. Jeigu kvietimų prisijungti sistema yra piktnaudžiaujama (pavyzdžiui, sukuriant keletą paskyrų ir pažeidžiant 1.1 punktą), ir pakviestasis, ir kvietėjas gali užsitraukti atsakomybę ir būti nubausti.

 • §2. Pavadavimas ir to paties kompiuterio naudojimas
  • § 2.1 Kiekvienas žaidėjas gali nustatyti du pavaduotojus, kurie gali prižiūrėti paskyrą. Pavaduotojai turi žaisti paskyros, kurią pavaduoja, naudai. Už piktnaudžiavimą šia funkcija baudžiama. Paskyros pavaduotojas privalo prižiūrėti paskyrą naudodamasis žaidime esančia pavadavimo funkcija. Paskyros slaptažodžio pavaduotojui perduoti negalima.

   „Travian Games GmbH“ nekompensuoja žalos, kurią padarė pavaduotojas. Paskyros savininkas yra visiškai atsakingas už bet kokius pavaduotojų ir žaidėjų veiksmus jų paskyroje. Jeigu pavaduotojas pažeistų „Travian: Legends“ taisykles arba bendrąsias sąlygas, gali būti nubaustas paskyros savininkas ir pavaduotojas.

 • §3. Išorinių programų naudojimas

 • „Travian: Legends“ žaidžiamas naudojant nemodifikuotą, įprastą naršyklę. Draudžiama naudoti neleistinas programines priemones veiksmams paskyroje automatizuoti ir imituoti papildomas funkcijas.

 • §4. Programos klaidos

 • Žaidime atsiradusiomis klaidomis negalima piktnaudžiauti paskyros naudai ir apie jas reikia pranešti pagalbos tarnybai. Už piktnaudžiavimą bet kokiomis klaidomis baudžiama.

 • §5. Paskyrų pardavimas ir pirkimas

 • Draudžiama parduoti arba pirkti paskyrą, resursus, dalinius, gyvenvietes, auksinius, sidabrinius arba paslaugas iš trečiųjų šalių. Paskyros negalima atiduoti mainais už pinigus.

 • §6. Tinklo etiketas
  • § 6.1  Žaidėjai privalo visada bendrauti mandagiai.
  • § 6.2 Netinkamus profilius, gyvenviečių pavadinimus ar bet kokį kitą turinį serverių prižiūrėtojai (Multihunter) gali taisyti be įspėjimo. Aljansai su netinkamais pavadinimais ir (arba) turiniu savo paskyroje, viešame forume ir kitose viešose vietose šalinami.
  • § 6.3 Griežtai draudžiama: piktybiškai, šmeižikiškai, diskriminuojant lytį ar rasę arba šventvagiškai kalbėti; vartoti keiksmažodžius; neigiamai elgtis religijos, rasės, tautos, lyties, amžiaus grupės ar lytinės orientacijos atžvilgiu; grasinti realiame gyvenime; apsimesti „Travian: Legends“ darbuotoju arba oficialias pareigas įmonėje einančiu asmeniu.
  • § 6.4 Žaidime neturėtų būti realaus pasaulio politikos.
  • § 6.5 Draudžiama publikuoti ir rodyti nepilnamečiams netinkamą medžiagą.
  • § 6.6 Pranešimus žaidime galima viešinti tik abiem pusėms sutinkant. Draudžiama viešinti pranešimus arba el. laiškus, skirtus „Travian: Legends“ personalui arba gautus iš jų, nebent gautas aiškus sutikimas.
  • § 6.7  Neleistina jokios rūšies reklama.

 • §7. Nuobaudos
  • §7.1 Pažeidus taisykles arba nuostatas ir sąlygas, paskyra užblokuojama ir gali būti skiriama bauda, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį. Netinkami paskyrų pavadinimai gali būti pakeisti. „Travian Games GmbH“ neatlygins už jokius blokavimo laikotarpiu patirtus nuostolius, įskaitant paskyras „Plus“ ir auksinius. Su visais žaidėjais elgiamasi vienodai, neatsižvelgiant į jų turimų auksinių skaičių.
  • § 7.2 Blokavimą galima aptarti tik su serverių prižiūrėtojais (Multihunter) vidinėje žaidimo pranešimų siuntimo sistemoje arba su bendruomenių vadovais (admin@travian.lt), jeigu žaidėjas nepatenkintas serverių prižiūrėtojų sprendimu. Apie paskyrų blokavimą, šalinimą ir pasekmes neleistina kalbėti viešai. „Travian: Legends“ komanda neatskleidžia informacijos apie blokavimą kitam (-iems) asmeniui (asmenims), išskyrus susijusį (-ius) asmenį (-is).
  • § 7.3 Keletas paskyrų sparčiajame serveryje ir keletas paskyrų su mažiau negu 100 gyventojų gali būti šalinamos be baudimo ir (arba) įspėjimo.

 • §8. Taisyklių pakeitimai ir pataisų skirsnis
  • § 8.1 „Travian Games GmbH“ pasilieka teisę keisti taisykles bet kuriuo metu.
  • § 8.2 Jeigu taisyklių pavienė taisyklė taptų nebegaliojanti arba būtų panaikinta, kitų taisyklių tai nepaveiks. „Travian Games GmbH“ įsipareigoja pakeisti neveiksmingas taisykles naujomis kuo skubiau.