جنگ حماسی

سفر یک افسانه

به خاطر وجود هزاران بازیکن در این سرور، رویدادها واقعاً حماسی هستند. کنفدراسیون‌های بزرگ برای سلطه‌جویی بر جهان قیام می‌کنند و عاقبتشان چیزی جز خاکستر نیست. دشمنی بین هم‌پیمانان با گذشت ماه‌ها بروز می‌کند، و از آن طرف پس‌رفت‌ها و خیانت‌ها مدام باعث تغییر مسیر حرکت تاریخ می‌شود. هر دور جدیدی از بازی مملو از شگفتی‌های مختلف است. از طرفی، طولانی بودن آن فرصت مناسب را در اختیارتان می‌گذارد که راهبرد پخته‌ و کارآمدی را طرح کنید. استقامت خود را در برابر شدیدترین دشواری‌ها نشان دهید و جایگاهتان را در تخت پادشاهی بدست آورید.

آغازهای متهورانه

اولین روستایتان را برپا کنید. به همسایگان حمله کنید و از منابعشان استفاده نمایید تا شهری پررونق و ارتشی خطرناک بسازید. لازم نیست متواضع رفتار کنید.

کنترل‌تان را حفظ کنید

دوستانتان را در نزدیک خود و دشمنان را دور از خود نگه دارید. به طور مرتب محیط پیرامون‌تان را کنترل کنید تا از هرگونه خطر و تهدید جلوگیری نمایید. با افرادی که ارزش اعتماد دارند یک گروه هم‌پیمان تشکیل دهید.

عضلاتتان را پرورش دهید

قلمروتان را گسترش دهید و یک نیروگاه منطقه‌ای بسازید. همه موتورها را بکار بیاندازید تا ارتشی قدرتمند و توانا در تسخیر دست‌ساخته‌ها ایجاد کنید.