חותם

אחראי על האתר הזה:

Travian Games GmbH
Moosacher Str. 70
80809  מינכן
גרמניה 

mail@traviangames.com

תחום שיפוט
:בית המשפט מחוז מינכן, HRB 173511
מספר מזהה מע"מ: DE 246258085
דירקטורים מנהלים:Jörg Strathaus, Frederik Hammes
טלפון:‎004989/32 49 15 93 8 (לא תמיכה במשחק)
פקס: ‎004989/32 49 15 97 3 (לתמיכה פלוס בלבד)

תמיכה:
צור קשר 

הממונה על הגנת הנוער:
עו"ד ד"ר Andreas Lober
Schulte Riesenkampff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

youthprotection@traviangames.com

הממונה על הגנת המידע:

Philipp Heindorff

privacy@traviangames.com

נא לא לשכוח לכלול את שם המשתמש ואת שרת המשחק עבורו אתם מבקשים תמיכה.

כל הזכויות על הטקסט, גרפיקה וקודי המקור מוחזקים על ידי Travian Games GmbH.


Travian היא סימן מסחרי רשום של Travian Games GmbH.

נציבות האיחוד האירופי יצרה פלטפורמה ליישוב סכסוכים מקוונים (פלטפורמת ODR) בין סוחרים לצרכנים. פלטפורמת ODR זו זמינה דרך הקישור הבא: https://ec.europa.eu/consumers/odr. אנחנו לא מחויבים ובעת הזו לא נשתתף בפלטפורמות אלטרנטיביות לפתרון סכסוכים או מחלוקות.