background image

לוחמה כבירה

מסע מהאגדות

עם עוד אלפי שחקנים בשרת, המאורעות באמת אדירים. קונפדרציות מפוארות עולות לשליטה עולמית ואז הופכות לאפר ואבק. הסכסוכים בין הבריתות מתפרסים על פני חודשים, בזמן שחשיפות דרמטיות ובגידות משנות את פני ההיסטוריה. כל מחזור חדש עמוס בהפתעות. בו בזמן, אורך הימים נותן לך הזדמנות לעצב אסטרטגיה מעמיקה. הוכח את עצמך אל מול היריבים החזקים ביותר והרווח את מקומך בכס המלוכה.

type

התחלות נועזות

הקם את הכפר הראשון שלך. בזוז את השכנים שלך והשתמש במשאבים שלהם כדי לבנות עיר משגשגת וצבא מאיים. אין צורך להיות צנוע.

type

תישאר בשליטה

שמור את חבריך קרובים ואת האויבים שלך בתחתית. סרוק בקביעות את הסביבה שלך והשמד כל איום. יסד ברית עם אנשים הראויים לאמונך.

type

נפח את השרירים שלך

הרחב את הטריטוריה שלך ובנה מעצמה אזורית. הפעל את כל המנועים כדי ליצור צבא עצום שיוכל לכבוש אוצר.