Játékszabályok

A játékszabályok az Általános szerződési feltételek részét képezik. Kitiltás esetén, illetve annak ellenőrzéséhez, hogy mit szabad és mit nem, olvasd el az Általános szerződési feltételeket is, különös tekintettel a 11. bekezdésre.

A játékszabályok megkerülésére történő próbálkozás a játékszabályok megsértésének számít, és ennek megfelelően büntetjük. Az összes játékszabály vonatkozik azokra a játékosokra is, akik törölni szeretnék a fiókjukat, illetve akiknek a fióktörlése folyamatban van.

 • 1. § Fiók
  • 1.1 § Minden egyes játékos játékvilágonként egy fiókot birtokolhat, és csak ezzel játszhat. A fiókkal mindig a saját hasznára kell játszania. A kizárólag más fiókok hasznára szolgáló fiókokat véglegesen kitiltjuk.
  • 1.2 § A fiók tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail címe a fiókhoz van társítva. Ha szeretnéd módosítani a társított e-mail címet, megteheted a fiókodban (Profil -> Fiók), az „E-mail cím módosítása” beállítással. Indokolt esetben szükség lehet arra, hogy a játékos írjon egy e-mailt az ügyfélszolgálat számára a fiók regisztrált címéről a tulajdonosi jogosultságok ellenőrzése érdekében. A Travian: Legends stábja sosem fogja megkérdezni a jelszavadat.
  • 1.3 § A fiók jelszavának megosztása nem engedélyezett, kivéve a „társjátékos fiókokat”. A „társjátékos fiókok” azok a fiókok, melyekkel két vagy több játékos játszik. Ez engedélyezett mindaddig, amíg egyik bevont játékos sem rendelkezik vagy játszik másik fiókkal ugyanabban a játékvilágban. Ha egy játékos szeretne egyik fiókról egy másikra váltani, át kell adnia az első fiók tulajdonjogát, meg kell változtatnia a jelszavát, illetve törölnie kell a fiókot, MIELŐTT hozzáférést kapna az új fiókhoz, illetve az új fiók létrejönne.

   A „helyettesítő funkcióval” összekapcsolt, illetve a közös számítógépen használt fiókok lehetőleg ne ugyanazt a jelszót használják. A Travian Games GmbH nem kártalanítja a fiók tulajdonosát a fiókot ért olyan kár miatt, melyet egy olyan személy okozott, aki megkapta a fiók jelszavát.
  • 1.4 § Inaktív fiókot nem törlünk az utolsó belépést követő hét napon belül.
  • 1.5 § Ajánlások – az ajánlói rendszer kijátszása (például több fiók létrehozása és ezáltal az 1.1 § megsértése) esetén mind az ajánló, mind az ajánlottak felelősségre vonhatók és büntethetők.

 • 2. § Helyettesítés és közös számítógép használata
  • 2.1 § Minden egyes játékos legfeljebb két helyettest állíthat be, aki a fiókot kezeli. A helyetteseknek a fiók érdekeit figyelembe véve kell játszaniuk. A funkcióval történő visszaélés büntethető. A fiók helyettesének a játékba integrált fiókhelyettesi funkcióval kell betöltenie a feladatát. A fiók jelszavát nem szabad átadni a helyettesnek.

   A Travian Games GmbH nem ajánl fel kártalanítást a helyettes okozta károkért. A fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a fiók helyetteseinek tevékenységéért. Ha a helyettes megsérti a Travian: Legends Általános szerződési feltételeit, mind a fiók tulajdonosa, mind a helyettes büntethető.

 • 3. § Külső alkalmazások használata

 • A Travian: Legends játékot módosítatlan, hagyományos böngészővel kell játszani. Tilos a parancssorok és/vagy botok használata a műveletek automatizálásához vagy a prémium funkciók használatához.

 • 4. § Programhibák

 • A játékban levő hibákkal nem szabad visszaélni a fiók hasznára, és jelenteni kell őket a támogató csapat felé. A hibákkal való visszaélés büntethető.

 • 5. § Fiók értékesítése/megvásárlása

 • A fiók, nyersanyagok, falvak, arany, ezüst és harmadik fél által nyújtott szolgáltatások értékesítése vagy eladása tilos. A fiókok pénz fejében történő továbbadása nem engedélyezett.

 • 6. § Netikett
  • 6.1 § A játékosoknak mindig udvariasan kell kommunikálniuk.
  • 6.2 § A nem helyénvaló profil- és faluneveket, illetve más tartalmakat a multivadászok figyelmeztetés nélkül szerkeszthetik. A nem helyénvaló névvel rendelkező és/vagy ilyen tartalmat a profiljukban, nyilvános fórumban és más nyilvános helyen megjelenítő klánok azonnal törölhetők.
  • 6.3 § A következő magatartás szigorúan tilos: sértő, gyalázó, szexista, rasszista vagy közönséges nyelvezet; ellenséges viselkedés bármilyen vallással, fajjal, nemzettel, nemmel, korcsoporttal vagy szexuális orientációval szemben; fenyegetés a való világban; a Travian: Legends munkatársainak vagy a vállalat tisztviselőjének nevében történő fellépés.
  • 6.4 § A játék legyen mentes a való világbeli politikától.
  • 6.5 § A kiskorúak számára nem megfelelő anyagok küldése és megjelenítése tilos.
  • 6.6 § A játékbeli üzenetek kiadása csak mindkét fél hozzájárulásával engedélyezett. A Travian: Legends munkatársai által vagy nekik küldött üzenetek vagy e-mailek kiadása tilos, kivéve, ha ehhez kifejezetten hozzájárultak.
  • 6.7 § Egyetlen hirdetéstípus sem engedélyezett.

 • 7. § Büntetések
  • 7.1 § A játékszabályok vagy az Általános szerződési feltételek megsértése esetén a fiókot kitiltjuk, és a tiltás feloldásakor büntetést kaphat az elkövetett szabálysértéstől függően. A nem helyénvaló fiókneveket megváltoztathatjuk. A kitiltás időtartama során elszenvedett vesztéseket, beleértve a „Plus fiókokat” és az aranyat, a Travian Games GmbH nem téríti meg. Minden játékost egyenlően kezelünk, függetlenül az aranyuk mennyiségétől.
  • 7.2 § A kitiltást csak akkor lehet megvitatni a multivadászokkal a játékbeli üzeneteken keresztül, illetve a közösségi vezetővel (admin@travian.hu), ha a játékos nem ért egyet a multivadász döntésével. A kitiltásokat, törléseket és ezek következményeit nyilvánosan nem vitatjuk meg. A Travian: Legends csapata az érintett személye(ke)n kívül senkinek nem ad információt a kitiltásról.
  • 7.3 § A gyors kiszolgálón levő, illetve a 100-nál kisebb népességű multifiókokat felfüggesztés/figyelmeztetés nélkül törölhetjük.

 • 8. § Szabályváltozások és -javítások cikkelye
  • 8.1 § A Travian Games GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat bármikor módosítsa.
  • 8.2 § A játékszabályok egyedi rendelkezéseinek hatályon kívül kerülése vagy semmissé válása esetén a megmaradó rendelkezések érvényessége változatlan. A Travian Games GmbH kötelezi magát arra, hogy a hatályon kívül kerülő rendelkezéseket a lehető leggyorsabban új rendelkezésekre cseréli.