Játékszabályok

A játékszabályok az Általános szerződési feltételek részét képezik. Tiltás esetén, vagy ha ellenőrizni szeretnéd, hogy mi engedélyezett és mi nem, akkor nézd meg a  Az Általános szerződési feltételeket, különösen a 6. §-t.


A játékszabályok kijátszására, egy másik játékosnak a játékszabályok megszegésére való ösztönzésére vagy a szabályszegésből származó előny megszerzésére tett kísérletet szabálysértésként kezeljük, és ennek megfelelően büntetjük a szabálysértéssel arányosan a Travian: Legends csapatának belátása szerint. Minden játékszabály továbbra is érvényes azokra a játékosokra, akik törölni szeretnék az előcsarnok-fiókjukat vagy avatárjukat, vagy éppen törlik az előcsarnok- fiókjukat vagy avatárjukat.

§ 1. Avatár

 • 1.1.a § Minden játékos csak egy avatárt birtokolhat és játszathat egy játékvilágban.  

 • 1.1.b § Egy avatárt mindig a saját vagy a szövetsége javára kell játszani. Azok az avatárok, amelyek egy, az adott klánon vagy konföderáción kívüli avatár javára léteznek, véglegesen kitiltásra és törlésre kerülhetnek. Azok az avatárok, akik olyan avatárokból húznak hasznot, amelyek az ő hasznukra léteztek, szigorúan büntethetők. 

  A tiltott viselkedés többek között a következő cselekvéseket foglalja magában: 

  • Privát farmolás - a rabló szövetségén kívüli rabló avatárok, akik megengedik, hogy egy adott játékos vagy a szövetség több játékosa kirabolja őket. Ez nem érinti a szokásos gazdálkodást, ahol az inaktív játékosokat több konföderáció fosztogatja. 

  • Falvak építése azzal a céllal, hogy más játékosok a saját szövetségükön kívül meghódíthassák őket. 

 • 1.2 §Az előcsarnok-fiók és az avatár tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail címe az előcsarnok-fiókhoz kapcsolódik.  Indokolható kétség esetén a játékost megkérhetjük, hogy írjon egy e-mailt az Ügyfélszolgálatnak az előcsarnok-fiókjához regisztrált e-mail címéről, hogy igazolja, a játékos az előcsarnok-fiók tulajdonosa. A Travian: Legends stábja sosem fogja megkérdezni a jelszavadat. 
   
 • 1.3.a § Az előcsarnok-fiók jelszavának megosztása nem megengedett, beleértve a "társjátékos" esetet is - amikor az avatárt két vagy több játékos játssza A társjátékosokat az előcsarnokban kell hozzáadni az adott játékvilágokhoz, és be kell jelentkezniük a saját előcsarnok-fiókjukba, hogy hozzáférjenek ahhoz az avatárhoz, amelyhez társjátékosként hozzárendelték őket. 

  A Travian Games GmbH nem téríti meg az előcsarnok-fiók tulajdonosának az előcsarnok-fiókban vagy az avatárokban keletkezett károkat, ha valaki megszerezte a jelszót. 
   
 • 1.3.b § Ha egy játékos egyik avatárról egy másikra szeretne váltani, vagy újat szeretne létrehozni, akkor a régi avatárt törölni kell, mielőtt az új avatárhoz hozzáférést kapna, vagy az új avatár létrejönne. 
   
 • 1.4 § Ha egy avatár inaktív, akkor legkorábban az utolsó bejelentkezést követő hét nap elteltével automatikusan törlődik. 
   
 • 1.5 § Ajánlások - Abban az esetben, ha az ajánlási rendszerrel visszaélnek (például több avatár létrehozásával, ami sérti az 1.1. paragrafust), mind az ajánlók, mind az ajánló felelősségre vonható és megbüntethető. 
   
 • 1.6 § A fizetési és kitiltási rendszerrel való visszaélés az avatar törléséhez vezethet a fellebbezés lehetősége nélkül. 
   
 • 1.7 § A játékmenetével való visszaélés, amelyet zavarónak ítél meg az Ügyfélszolgálat mások játékélményére, büntetést vonhat maga után. 
   
 • 1.8 § A "különleges" ajánlatok, mint például az Arany Kezdőcsomag, ki vannak zárva az Aranyküldés köréből. Ez a rendelkezés hatályon kívül helyezi az Általános szerződései feltételek 2.6 paragrafusát.

2. § Avatár helyettesítése

 • 2.1 § Minden játékos beállíthat olyan helyetteseket, akik vigyázhatnak az avatárra. Az avatár helyettesének az avatárt a játékban található avatár helyettesítési funkcióval kell helyettesítenie. Az előcsarnok-fiók jelszavát nem szabad átadni a helyettesnek. A helyettesi jogokkal való visszaélés tilos.
   
 • § 2.2  A Travian Games GmbH nem ajánl fel kártalanítást a helyettes okozta károkért. Az előcsarnok-fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős az avatarjánál helyettesítő személyek tetteiért. Amennyiben egy helyettes megsérti a Travian: Legends szabályait vagy az Általános szerződési feltételeket, mind az előcsarnok-fiók tulajdonosa, mind a helyettes megbüntethető.

3. § Külső alkalmazások használata

A Travian: Legends csak hagyományos, nem módosított böngészőben játszható. Tilos szkriptek és/vagy botok használata az avatárral kapcsolatos műveletek automatizálására vagy prémium funkciókhoz hasonló funkciók használatára. 

Többek között idetartoznak az alábbi műveletek:

 • Más avatárok automatikus kirablása (és automatikus támadási hullámok küldése) 
 • Kalandok automatikus indítása 
 • A falvak nyersanyagmezőinek és épületeinek automatikus építése és korszerűsítése 
 • A térkép automatikus beolvasása 
 • Más játékosok statisztikáinak automatikus beolvasása 
 • Nyersanyagok automatikus továbbítása más avatárok számára 
 • A csapatok automatikus kiképzése 
 • Automatikus licitálás az aukciós tételekre 
 • Az ünnepségek automatikus elindítása 
 • Saját falvak átvilágítása a falubeli nyersanyagok és információk egy helyen történő megjelenítéséhez 
 • Bármilyen más, harmadik fél által készített szoftver által végzett automatizált művelet 
   

A Travian Games fenntartja magának a jogot, hogy megbüntesse azokat a játékosokat, akik scriptet vagy botot használnak a cselekvések automatizálására folyamatosan vagy korlátozott ideig, amíg a játékvilág aktív. 

4. § Programhibák / bugok

A játékban előforduló hibák, bugok vagy hasonlók nem használhatók fel egy avatár javára, és ezeket jelenteni kell az ügyfélszolgálatnak. Bármilyen hibával vagy buggal való visszaélés szintén büntetendő. 

5. § Játéktartalom eladása/vásárlása

Harmadik féltől származó szolgáltatások, előcsarnok-fiók, avatár, nyersanyagok, egységek, falvak, arany vagy ezüst eladása vagy vásárlása tilos. A játéktartalmak pénz ellenében való eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatok is tilosak.  Az előcsarnok-fiókok és avatárok nem adhatók tovább pénzért cserébe. 

6. § Netikett

 • 6.1 § A játékosoknak mindig udvariasan kell kommunikálniuk.
   
 • 6.2 § A nem helyénvaló profil- és faluneveket, illetve más tartalmakat az ügyfélszolgálat figyelmeztetés nélkül szerkesztheti. A nem helyénvaló névvel rendelkező és/vagy ilyen tartalmat a profiljukban, nyilvános fórumban és más nyilvános helyen megjelenítő klánok azonnal törölhetők.
   
 • 6.3 § A következő magatartás szigorúan tilos: sértő, gyalázó, szexista, rasszista vagy közönséges nyelvezet; ellenséges viselkedés bármilyen vallással, fajjal, nemzettel, nemmel, korcsoporttal vagy szexuális orientációval szemben; fenyegetés a való világban; a Travian: Legends munkatársainak vagy a vállalat tisztviselőjének nevében történő fellépés.
   
 • 6.4 § A játéknak mentesnek kell maradnia a valós világ politikájától és vallásaitól.
   
 • 6.5 § A kiskorúak számára nem megfelelő anyagok küldése és megjelenítése tilos.
   
 • 6.6 § A játékbeli üzenetek kiadása csak mindkét fél hozzájárulásával engedélyezett. A Travian: Legends munkatársai által vagy nekik küldött üzenetek vagy e-mailek kiadása tilos, kivéve, ha ehhez kifejezetten hozzájárultak.
   
 • 6.7 § Egyetlen hirdetéstípus sem engedélyezett.
   
 • 6.8 § Bármilyen nem megfelelő tartalom, amely az ügyfélszolgálat szerint zavarja mások játékélményét, büntetést vonhat maga után.

7. § Büntetések

 • 7.1 § A játékszabályok vagy az Általános szerződési feltételek megsértése esetén az avatár ki lesz tiltva, és az elkövetett jogsértésnek megfelelő büntetéssel szabadulhat fel. A nem megfelelő előcsarnok-fiók és avatár nevek megváltoztathatók. Az eltiltás ideje alatt elszenvedett veszteségeket, beleértve a "Travian Plus"-t és az aranyat is, a Travian Games GmbH nem téríti vissza. Minden játékost egyenlően kezelünk, függetlenül az aranyuk mennyiségétől.
   
 • § 7.2 A letiltásokkal kapcsolatosan kizárólag az Ügyfélszolgálati portálon keresztül lehet konzultálni az ügyfélszolgálati csapattal.
   

  Az eltiltást és a büntetést a Szabály-végrehajtási csapat egyik tagja szabja ki. Panasz esetén az eltiltást és a büntetést a Szabály-végrehajtási csapat egy másik tagja fogja felülvizsgálni. A döntésük végleges.

  A játékosok elfogadják, hogy a Travian: Legends csapata nem hozhatja nyilvánosságra a jogsértések felderítésére használt mechanizmusokat, mivel ezeket ki lehet játszani.

  A kitiltásokat, törléseket és ezek következményeit nyilvánosan nem vitatjuk meg. A Travian: Legends csapata az érintett személye(ke)n kívül senkinek nem ad információt a kitiltásról.


8. § Szabályváltozások és -javítások cikkelye

 • 8.1 § A Travian Games GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat bármikor módosítsa.
   
 • 8.2 § A játékszabályok egyedi rendelkezéseinek hatályon kívül kerülése vagy semmissé válása esetén a megmaradó rendelkezések érvényessége változatlan. A Travian Games GmbH kötelezi magát arra, hogy a hatályon kívül kerülő rendelkezéseket a lehető leggyorsabban új rendelkezésekre cseréli.
   
 • 8.3 § Az angol nyelvű változat és e kiadvány bármely más nyelvi változata közötti ellentmondás vagy eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

 

Egyes játékszabályok részletesebb magyarázata megtalálható a Játékszabályok GYIK-ben