Játékszabályok

A játékszabályok az Általános szerződési feltételek részét képezik. Ha letiltást kapsz, vagy csak tudni szeretnéd, mit szabad, és mit nem, akkor olvasd el az Általános szerződési feltételeket, különös tekintettel a 11. bekezdésre.

Ha megpróbálod kikerülni a játékszabályokat, vagy játékosokat buzdítasz erre, az a játékszabályok megsértésének számít, és ennek megfelelően büntetjük. Az összes játékszabály vonatkozik azokra a játékosokra is, akik törölni szeretnék a fiókjukat, illetve akiknek a fióktörlése folyamatban van.

1. § Fiók

 • 1.1 § Minden egyes játékos játékvilágonként egy fiókot birtokolhat, és csak ezzel játszhat. 
   
 • 1.2 § A fiók tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail címe a fiókhoz van társítva. Ha szeretnéd módosítani a társított e-mail-címet, megteheted a fiókodban (Profil -> Fiók), az „E-mail-cím módosítása” pontban- Indokolt esetben szükség lehet arra, hogy a játékos írjon egy e-mailt az ügyfélszolgálat számára a fiók regisztrált címéről a tulajdonosi jogosultságok ellenőrzése érdekében. A Travian: Legends stábja sosem fogja megkérdezni a jelszavadat.
   
 • § 1.3 A fiókjelszavak megosztása tilos, kivéve a „kettős fiókok” esetében. A „társjátékos fiókok” azok a fiókok, melyekkel két vagy több játékos játszik. Ez engedélyezett mindaddig, amíg egyik bevont játékos sem rendelkezik vagy játszik másik fiókkal ugyanabban a játékvilágban. Ha egy játékos szeretne egyik fiókról egy másikra váltani, át kell adnia az első fiók tulajdonjogát, és meg kell változtatnia a jelszavát MIELŐTT hozzáférést kapna az új fiókhoz.

  Ha a játékos el szeretné hagyni az aktuális fiókot, és újat szeretne létrehozni, akkor el kell indítania a régi fiók törlését, és a változásokról értesítenie kell az ügyfélszolgálatunkat. Bármelyik fenti esetben a játékosnak nem szabad belépnie a régi fiókba, ha egyszer már belépett az újba. Azok a fiókok, amelyek a felhasználóhelyettesítés funkcióval vannak összekapcsolva, vagy amelyeket ugyanarról a számítógépről használják, nem oszthatják meg egymással a jelszót.

  A Travian Games GmbH nem kompenzálja a fióktulajdonost azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy valaki megszerezte a szóban forgó fiók jelszavát.
   
 • 1.4 § Inaktív fiókot nem törlünk az utolsó belépést követő hét napon belül.
   
 • 1.5 § Ajánlások – az ajánlói rendszer kijátszása (például több fiók létrehozása és ezáltal az 1.1 § megsértése) esetén mind az ajánló, mind az ajánlottak felelősségre vonhatók és büntethetők.
   
 • § 1.6 A fizetési és kitiltási rendszerekkel való visszaélés fióktörléshez vezethet fellebbezési lehetőség nélkül.

§ 2. Fiókhelyettesítés

 • § 2.1 Minden játékos megadhat felhasználóhelyetteseket, akik kezelhetik a fiókot. A fiók helyettesének a játékba integrált fiókhelyettesi funkcióval kell betöltenie a feladatát. A fiók jelszavát nem szabad átadni a helyettesnek. A felhasználóhelyettesi jogokkal való visszaélés tilos.
   
 • § 2.2  A Travian Games GmbH nem ajánl fel kártalanítást a helyettes okozta károkért. A fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a fiók helyetteseinek tevékenységéért. Ha a helyettes megsérti a Travian: Legends Általános szerződési feltételeit, mind a fiók tulajdonosa, mind a helyettes büntethető.

3. § Külső alkalmazások használata

A Travian: Legends csak hagyományos, nem módosított böngészőben játszható. Tilos a parancssorok és/vagy botok használata a műveletek automatizálásához vagy a prémium funkciók használatához.

Korlátozás nélkül idetartoznak az alábbi műveletek:

 • Más fiókok automatikus kirablása (és az automatikus támadásindítás)
 • Kalandok automatikus indítása
 • Nyersanyagmezők és épületek automatikus építése és fejlesztése a falvakban
 • A térkép automatikus átvizsgálása
 • Más játékosok statisztikáinak automatikus átvizsgálása
 • Nyersanyagok automatikus küldése más fiókok részére
 • Csapatok automatikus kiképzése
 • Automatikus ajánlattétel árverésen szereplő tételekre
 • Ünnepség automatikis indítása
 • Saját falvak átvizsgálása annak érdekében, hogy a falvak nyersanyagadatai és más információi egyetlen helyen megtekinthetők legyenek
 • Bármely más automatikus művelet, amelyet harmadik fél által üzemeltetett szoftver végez
   

A Travian Games fenntartja a jogot, hogy büntesse azokat a játékosokat, akik szkript vagy bot segítségével véglegesen vagy ideiglenesen automatizálnak műveleteket, miközben aktív a játékvilág.

4. § Programhibák

A játékban levő hibákkal nem szabad visszaélni a fiók hasznára, és jelenteni kell őket a támogató csapat felé. A hibákkal való visszaélés büntethető.

§ 5. Játéktartalom értékesítése/vásárlása

A fiók, nyersanyagok, falvak, arany, ezüst és harmadik fél által nyújtott szolgáltatások értékesítése vagy eladása tilos. A játéktartalmak pénz ellenében való eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatok is tilosak.  A fiókok adhatók át pénz ellenében.

6. § Netikett

 • 6.1 § A játékosoknak mindig udvariasan kell kommunikálniuk.
   
 • 6.2 § A nem helyénvaló profil- és faluneveket, illetve más tartalmakat az ügyfélszolgálat figyelmeztetés nélkül szerkesztheti. A nem helyénvaló névvel rendelkező és/vagy ilyen tartalmat a profiljukban, nyilvános fórumban és más nyilvános helyen megjelenítő klánok azonnal törölhetők.
   
 • 6.3 § A következő magatartás szigorúan tilos: sértő, gyalázó, szexista, rasszista vagy közönséges nyelvezet; ellenséges viselkedés bármilyen vallással, fajjal, nemzettel, nemmel, korcsoporttal vagy szexuális orientációval szemben; fenyegetés a való világban; a Travian: Legends munkatársainak vagy a vállalat tisztviselőjének nevében történő fellépés.
   
 • 6.4 § A játék legyen mentes a való világbeli politikától.
   
 • 6.5 § A kiskorúak számára nem megfelelő anyagok küldése és megjelenítése tilos.
   
 • 6.6 § A játékbeli üzenetek kiadása csak mindkét fél hozzájárulásával engedélyezett. A Travian: Legends munkatársai által vagy nekik küldött üzenetek vagy e-mailek kiadása tilos, kivéve, ha ehhez kifejezetten hozzájárultak.
   
 • 6.7 § Egyetlen hirdetéstípus sem engedélyezett.
   

7. § Büntetések

 • 7.1 § A játékszabályok vagy az Általános szerződési feltételek megsértése esetén a fiókot letiltjuk, és a tiltás feloldásakor büntetést kaphat az elkövetett szabálysértéstől függően. A nem helyénvaló fiókneveket megváltoztathatjuk. A kitiltás időtartama során elszenvedett vesztéseket, beleértve a „Plus fiókokat” és az aranyat, a Travian Games GmbH nem téríti meg. Minden játékost egyenlően kezelünk, függetlenül az aranyuk mennyiségétől.
   
 • § 7.2 A letiltásokkal kapcsolatosan kizárólag az Ügyfélszolgálati portálon keresztül k lehet konzultálni az ügyfélszolgálati csapattal. A kitiltásokat, törléseket és ezek következményeit nyilvánosan nem vitatjuk meg. A Travian: Legends csapata az érintett személye(ke)n kívül senkinek nem ad információt a kitiltásról.
   
 • 7.3 § A gyors kiszolgálókon lévő, illetve a 100-nál kisebb népességű multifiókokat kitiltás/figyelmeztetés nélkül törölhetjük.


8. § Szabályváltozások és -javítások cikkelye

 • 8.1 § A Travian Games GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat bármikor módosítsa.
   
 • 8.2 § A játékszabályok egyedi rendelkezéseinek hatályon kívül kerülése vagy semmissé válása esetén a megmaradó rendelkezések érvényessége változatlan. A Travian Games GmbH kötelezi magát arra, hogy a hatályon kívül kerülő rendelkezéseket a lehető leggyorsabban új rendelkezésekre cseréli.
   
 • § 8.3 E dokumentum angol és bármilyen más nyelvű változata közötti eltérés vagy ellentmondás esetén az angol változat érvényes.