Játékszabályok

A játékszabályok az Általános szerződési feltételek részét képezik. Ha letiltást kapsz, vagy csak tudni szeretnéd, mit szabad, és mit nem, akkor olvasd el az Általános szerződési feltételeket, különös tekintettel a 6.§ bekezdésre.

 Ha megpróbálod kikerülni a játékszabályokat, vagy játékosokat buzdítasz erre, az a játékszabályok megsértésének számít, és ennek megfelelően büntetjük. Az összes játékszabály vonatkozik azokra a játékosokra is, akik törölni szeretnék a fiókjukat, illetve akiknek a fióktörlése folyamatban van.

1. § Fiók

 • 1.1.a § Minden egyes játékos játékvilágonként egy fiókot birtokolhat, és csak ezzel játszhat.
   
 • 1.1.b § A fiókkal mindig a saját vagy a szövetség javára kell játszani. Az ugyanazon klánon vagy szövetségen kívüli fiókok hasznát szolgáló fiókokat véglegesen kitiltjuk. A javukra létező fiókokból előnyre szert tevő fiókokat szigorúan megbüntethetjük.
   
 • 1.2 § A fiók tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail-címe a fiókhoz van társítva. Ha szeretnéd módosítani a társított e-mail-címet, megteheted a fiókodban (Profil -> Fiók), az „E-mail-cím módosítása” pontban- Indokolt esetben szükség lehet arra, hogy a játékos írjon egy e-mailt az ügyfélszolgálat számára a fiók regisztrált címéről a tulajdonosi jogosultságok ellenőrzése érdekében. A Travian: Legends stábja sosem fogja megkérdezni a jelszavadat.
   
 • 1.3 § A fiók jelszavainak megosztása nem engedélyezett, kivéve a „társjátékos fiókokat”. A „társjátékos fiókok” azok a fiókok, melyekkel két vagy több játékos játszik. Ez engedélyezett mindaddig, amíg egyik bevont játékos sem rendelkezik vagy játszik másik fiókkal ugyanabban a játékvilágban. Ha egy játékos szeretne egyik fiókról egy másikra váltani, át kell adnia az első fiók tulajdonjogát, és meg kell változtatnia a jelszavát MIELŐTT hozzáférést kapna az új fiókhoz.

   Ha a játékos el szeretné hagyni az aktuális fiókot, és újat szeretne létrehozni, akkor el kell indítania a régi fiók törlését, és a változásokról értesítenie kell az ügyfélszolgálatunkat. Ilyen esetekben a játékosnak nem szabad hozzáférnie a régi fiókhoz az új fiók elérése után. A „helyettesítő funkcióval” összekapcsolt, illetve a közös számítógépen használt fiókok lehetőleg ne ugyanazt a jelszót használják.

   A Travian Games GmbH nem kompenzálja a fióktulajdonost azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy valaki megszerezte a szóban forgó fiók jelszavát.

   
 • 1.4 § Inaktív fiókot nem törlünk az utolsó belépést követő hét napon belül.
   
 • 1.5 § Ajánlások – az ajánlói rendszer kijátszása (például több fiók létrehozása és ezáltal az 1.1 § megsértése) esetén mind az ajánló, mind az ajánlottak felelősségre vonhatók és büntethetők.
   
 • 1.6 § A fizetési és kitiltási rendszerekkel való visszaélés fellebbezés nélküli fióktörléshez vezethet.
   
 • 1.7 § Szankcionálható a játék megjelenésével való olyan visszaélés, amelyet az Ügyfélszolgálat mások játékélményét megzavarónak talál.
   
 • 1.8 § A “Különleges” ajánlatok, például a Gold Indulócsomag, ki vannak zárva az Aranyküldésből. Ez a rendelkezés az ÁSZF 2.6. pontjának helyébe lép.

2. § Fiókhelyettesítés

 • 2.1 § Minden játékos megadhat helyetteseket, akik kezelhetik a fiókot. A fiók helyettesének a játékba integrált fiókhelyettesi funkcióval kell betöltenie a feladatát. A fiók jelszavát nem szabad átadni a helyettesnek. A felhasználóhelyettesi jogokkal való visszaélés tilos.
   
 • § 2.2 § A Travian Games GmbH nem ajánl fel kártalanítást a helyettes okozta károkért. A fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a fiók helyetteseinek tevékenységéért. Ha a helyettes megsérti a Travian: Legends Általános szerződési feltételeit, mind a fiók tulajdonosa, mind a helyettes büntethető.
   

3. § Külső alkalmazások használata

A Travian: Legends csak hagyományos, nem módosított böngészőben játszható. Tilos a parancssorok és/vagy botok használata a műveletek automatizálásához vagy a prémium funkciók használatához.

Korlátozás nélkül idetartoznak az alábbi műveletek:

 • Más fiókok automatikus kirablása (és az automatikus támadásindítás)
 • Kalandok automatikus indítása
 • Nyersanyagmezők és épületek automatikus építése és fejlesztése a falvakban
 • A térkép automatikus átvizsgálása
 • Más játékosok statisztikáinak automatikus átvizsgálása
 • Nyersanyagok automatikus küldése más fiókok részére
 • Csapatok automatikus kiképzése
 • Automatikus ajánlattétel árverésen szereplő tételekre
 • Ünnepség automatikis indítása
 • Saját falvak átvizsgálása annak érdekében, hogy a falvak nyersanyagadatai és más információi egyetlen helyen megtekinthetők legyenek
 • Bármely más automatikus művelet, amelyet harmadik fél által üzemeltetett szoftver végez
   

A Travian Games fenntartja a jogot, hogy büntesse azokat a játékosokat, akik szkript vagy bot segítségével véglegesen vagy ideiglenesen automatizálnak műveleteket, miközben aktív a játékvilág.

4. § Programhibák

A játékban levő hibákkal nem szabad visszaélni a fiók hasznára, és jelenteni kell őket a támogató csapat felé. A hibákkal való visszaélés büntethető.

5. § Játéktartalom értékesítése/vásárlása

A fiók, nyersanyagok, falvak, arany, ezüst és harmadik fél által nyújtott szolgáltatások értékesítése vagy eladása tilos. A játéktartalmak pénz ellenében való eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatok is tilosak. A fiókok nem adhatók át pénz ellenében.

6. § Netikett

 • 6.1 § A játékosoknak mindig udvariasan kell kommunikálniuk.
   
 • 6.2 § A nem helyénvaló profil- és faluneveket, illetve más tartalmakat az Ügyfélszolgálat figyelmeztetés nélkül szerkesztheti. A nem helyénvaló névvel rendelkező és/vagy ilyen tartalmat a profiljukban, nyilvános fórumban és más nyilvános helyen megjelenítő klánok azonnal törölhetők.
   
 • 6.3 § A következő magatartás szigorúan tilos: sértő, gyalázó, szexista, rasszista vagy közönséges nyelvezet; ellenséges viselkedés bármilyen vallással, fajjal, nemzettel, nemmel, korcsoporttal vagy szexuális orientációval szemben; fenyegetés a való világban; a Travian: Legends munkatársainak vagy a vállalat tisztviselőjének nevében történő fellépés.
   
 • 6.4 § A játék legyen mentes a való világbeli politikától és vallásoktól.
   
 • 6.5 § A kiskorúak számára nem megfelelő anyagok küldése és megjelenítése tilos.
   
 • 6.6 § A játékbeli üzenetek kiadása csak mindkét fél hozzájárulásával engedélyezett. A Travian: Legends munkatársai által vagy nekik küldött üzenetek vagy e-mailek kiadása tilos, kivéve, ha ehhez kifejezetten hozzájárultak.
   
 • 6.7 § Egyetlen hirdetéstípus sem engedélyezett.
   
 • 6.8 § Szankcionálható az olyan nem megfelelő tartalom, amelyet az Ügyfélszolgálat mások játékélményét megzavarónak talál.
   

7. § Büntetések

 • 7.1 § A játékszabályok vagy az Általános szerződési feltételek megsértése esetén a fiókot kitiltjuk, és a tiltás feloldásakor büntetést kaphat az elkövetett szabálysértéstől függően. A nem megfelelő fióknevek módosulhatnak. A kitiltás időtartama során elszenvedett vesztéseket, beleértve a „Plus fiókokat” és az aranyat, a Travian Games GmbH nem téríti meg. Minden játékost egyenlően kezelünk, függetlenül az aranyuk mennyiségétől.
   
 • 7.2 § A letiltásokkal kapcsolatosan kizárólag az Ügyfélszolgálati portálon keresztül lehet konzultálni az Ügyfélszolgálati csapattal.

  A tiltást és a büntetést a Szabályvégrehajtó csoport egyik tagja szabja ki. Panasz esetén a Szabályvégrehajtási csoport másik tagja fogja felülvizsgálni a tiltást és a büntetést. A döntésük végleges.

  A játékosok elfogadják, hogy a Travian: Legends csapata nem hozhatja nyilvánosságra a jogsértések felderítésére használt mechanizmusokat, mivel ezeket ki lehet játszani.

  A kitiltásokat, törléseket és ezek következményeit nyilvánosan nem vitatjuk meg. A Travian: Legends csapata az érintett személye(ke)n kívül senkinek nem ad információt a kitiltásról.
   
 • 7.3 § A gyors kiszolgálókon lévő, illetve a 100-nál kisebb népességű multifiókokat kitiltás/figyelmeztetés nélkül törölhetjük.


8. § Szabályváltozások és -javítások cikkelye

 • 8.1 § A Travian Games GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat bármikor módosítsa.
   
 • 8.2 § A játékszabályok egyedi rendelkezéseinek hatályon kívül kerülése vagy semmissé válása esetén a megmaradó rendelkezések érvényessége változatlan. A Travian Games GmbH kötelezi magát arra, hogy a hatályon kívül kerülő rendelkezéseket a lehető leggyorsabban új rendelkezésekre cseréli.
   
 • 8.3 § E dokumentum angol és bármilyen más nyelvű változata közötti eltérés vagy ellentmondás esetén az angol változat érvényes.