Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση αποκλεισμού (ban) ή για να ελέγξετε τι επιτρέπεται και τι όχι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις, ιδιαίτερα την ενότητα §6.

 Τυχόν απόπειρα να παρακαμφθούν οι κανόνες του παιχνιδιού ή προτροπή άλλου παίκτη να παραβιάσει τους κανόνες του παιχνιδιού θα αντιμετωπιστεί ως παραβίασή τους και θα επισύρει τις ανάλογες ποινές. Όλοι οι κανόνες και κανονισμοί του παιχνιδιού εξακολουθούν να ισχύουν και για τους παίκτες που είτε επιθυμούν να διαγράψουν το λογαριασμό τους είτε βρίσκονται ήδη σε φάση διαγραφής του.

§ 1. Λογαριασμός

 • § 1.1.α Κάθε παίκτης μπορεί να κατέχει και να παίζει μόνο έναν λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού.
   
 • § 1.1.β Ένας λογαριασμός πρέπει πάντα να παίζεται προς όφελός του ή για όφελος της συνομοσπονδίας του. Οι λογαριασμοί που λειτουργούν προς όφελος ενός λογαριασμού εκτός της ίδιας συμμαχίας ή συνομοσπονδίας μπορούν να αποκλειστούν και να διαγραφούν οριστικά. Οι λογαριασμοί που εκμεταλλεύονται λογαριασμούς που λειτουργούν προς όφελός τους μπορούν να τιμωρηθούν σοβαρά.
   
 • § 1.2 Ως κάτοχος του λογαριασμού θεωρείται το άτομο του οποίου η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (email) αντιστοιχεί στον λογαριασμό αυτόν. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί, μπορείτε να το κάνετε από το λογαριασμό σας (Προφίλ -> Λογαριασμός), στην επιλογή "Αλλαγή διεύθυνσης email". Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, ενδέχεται να ζητηθεί από τον παίκτη να αποστείλει προς το τμήμα υποστήριξης ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από τη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί για το λογαριασμό, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο κάτοχος του λογαριασμού είναι όντως ο εν λόγω παίκτης. Ποτέ δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασής σας από κάποιο μέλος του προσωπικού του Travian: Legends.
   
 • § 1.3 Ο διαμοιρασμός κωδικών πρόσβασης λογαριασμών δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση των "διμερών (dual) λογαριασμών". "Διμερείς (dual) λογαριασμοί" είναι οι λογαριασμοί μέσω των οποίων παίζουν δύο ή περισσότεροι παίκτες. Αυτό επιτρέπεται, αρκεί κανένας από αυτούς τους παίκτες να μην κατέχει ή να μην παίζει μέσω άλλου λογαριασμού στον ίδιο κόσμο παιχνιδιού. Εάν ένας παίκτης επιθυμεί μετάβαση από έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλον, πρώτα θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση του πρώτου λογαριασμού, καθώς και αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, ΠΡΟΤΟΥ παραχωρηθεί πρόσβαση στον νέο λογαριασμό.

   Αν ο παίκτης επιθυμεί τα αφήσει τον τρέχων λογαριασμό και να δημιουργήσεις νέο, η διαδικασία διαγραφής τους παλιού λογαριασμού πρέπει να ξεκινήσεις και ο παίκτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών να ενημερώσει για την αλλαγή αυτή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο παίκτης δεν πρέπει να συνδεθεί στον παλιό λογαριασμό μετά τη σύνδεσή του στον νέο λογαριασμό. Λογαριασμοί που συνδέονται μέσω της λειτουργίας αναπληρωτή (sitter) παίκτη ή παίζονται από τον ίδιο υπολογιστή δεν πρέπει να μοιράζονται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

   Η Travian Games GmbH δεν καθίσταται υπόλογη ούτε υπόχρεη αποζημίωσης οποιουδήποτε κατόχου λογαριασμού για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία ενδεχομένως προκύπτει ως απόρροια της απόκτησης του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού από κάποιο άλλο άτομο.

   
 • § 1.4 Ένας ανενεργός λογαριασμός θα διαγραφεί μετά την πάροδο επτά, τουλάχιστον, ημερών από την τελευταία σύνδεση.
   
 • § 1.5 Συστάσεις - Εάν προκύψει κατάχρηση του συστήματος σύστασης/παραπομπής (λ.χ. μέσω δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών κατά παράβαση του §1.1), τόσο ο παίκτης που έκανε τη σύσταση/παραπομπή όσο και οι συστημένοι παίκτες ενδέχεται να καταστούν υπόλογοι και να τιμωρηθούν αναλόγως.
   
 • § 1.6 Τυχόν κατάχρηση των συστημάτων διεκπεραίωσης πληρωμών, καθώς και εκείνων αποκλεισμού χρηστών μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή λογαριασμού, χωρίς επανεξέταση.
   
 • § 1.7 Τυχόν κατάχρηση του σχεδιασμού του παιχνιδιού, η οποία θεωρείται από την Εξυπηρέτηση Πελατών ως αιτία αναστάτωσης για τους άλλους παίκτες στο παιχνίδι, ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις.
   
 • § 1.8 Οι ειδικές προσφορές ("Specials"), όπως το Gold Starter Pack, εξαιρούνται από τη Μεταβίβαση Χρυσού. Αυτή η διάταξη αντικαθιστά τη 2.6 των Όρων και Προϋποθέσεων.

§ 2. Χρήση λειτουργίας αναπληρωτή παίκτη ("sitter") ενός λογαριασμού

 • § 2.1 Κάθε παίκτης μπορεί να ορίσει αναπληρωτές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον λογαριασμό του. Ο αναπληρωτής ενός λογαριασμού πρέπει να εκτελεί χρέη αναπληρωτή μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας εντός του παιχνιδιού. Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού δεν πρέπει να μεταβιβαστεί σε κάποιον αναπληρωτή. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών απαγορεύεται.
   
 • § 2.2 Η Travian Games GmbH δεν θα παρέχει αποζημίωση για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προέκυψαν ως απόρροια της χρήσης κάποιου λογαριασμού από κάποιον αναπληρωτή. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειες των αναπληρωτών που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του. Σε περίπτωση που κάποιος αναπληρωτής παραβιάσει τους κανόνες ή τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Travian: Legends, τόσο ο κάτοχος του λογαριασμού όσο και ο αναπληρωτής υπόκεινται σε ενδεχόμενες ποινές.
   

§ 3. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων

Το Travian: Legends πρέπει να παίζεται μέσω ενός συμβατικού, μη τροποποιημένου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browser). Απαγορεύεται η χρήση κώδικα δέσμης ενεργειών (script) ή bot που αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση κάποιων ενεργειών εκ μέρους του λογαριασμού ή στην απόπειρα προσομοίωσης δυνατοτήτων και λειτουργιών που προορίζονται αποκλειστικά για λογαριασμούς premium.

Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Πραγματοποίηση επιδρομών σε άλλους λογαριασμούς αυτόματα (και αυτόματη αποστολή κυμάτων επιθέσεων)
 • Αυτόματη έναρξη περιπετειών
 • Αυτόματο χτίσιμο και αναβάθμιση  περιοχών πρώτων υλών και κτιρίων στα χωριά
 • Αυτόματη σάρωση του χάρτη
 • Αυτόματη σάρωση των στατιστικών άλλων παικτών
 • Αυτόματη προώθηση πρώτων υλών σε άλλους λογαριασμούς
 • Αυτόματη εκπαίδευση στρατευμάτων
 • Αυτόματη τοποθέτηση προσφορών στις δημοπρασίες για αντικείμενα
 • Αυτόματη εκκίνηση εορτασμών
 • Σάρωση των δικών σας χωριών για την προβολή των πρώτων υλών του χωριού και πληροφόρηση σε ένα μέρος.
 • Κάθε άλλη αυτοματοποιημένη λειτουργία που εκτελείται από λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Η Travian Games διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στους παίκτες που χρησιμοποιούν script ή bot για αυτοματοποίηση ενεργειών, μόνιμα ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενόσω ο κόσμος παιχνιδιού είναι ενεργός.

§ 4. Σφάλματα προγράμματος

Οποιαδήποτε κατάχρηση ή εκμετάλλευση τυχόν σφαλμάτων που υπάρχουν στο παιχνίδι προς όφελος κάποιου λογαριασμού απαγορεύεται και επισύρει ποινές. Τυχόν σφάλματα του παιχνιδιού θα πρέπει να αναφέρονται στην ομάδα υποστήριξης.

§ 5. Πώληση/Αγορά περιεχομένου παιχνιδιού

Η πώληση ή η αγορά υπηρεσιών από τρίτους, όπως πώληση ή αγορά λογαριασμού, πόρων, μονάδων, χωριών, Χρυσού ή ασημιού, απαγορεύεται. Η προσφορά για πώληση ή αγορά του περιεχομένου του παιχνιδιού για χρήματα επίσης απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση λογαριασμών έναντι χρηματικού αντιτίμου.

§6. Πρωτόκολλο διαδικτυακής συμπεριφοράς

 • § 6.1 Οι παίκτες πρέπει να επικοινωνούν πάντοτε με ευγενικό τρόπο.
   
 • § 6.2 Χυδαία ή ακατάλληλα προφίλ, ονόματα χωριών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, μπορούν να αλλάζονται από την Εξυπηρέτηση Πελατών χωρίς προειδοποίηση. Οι συμμαχίες με χυδαία ή ακατάλληλα ονόματα ή/και περιεχόμενο στο προφίλ τους, στο δημόσιο φόρουμ και άλλους δημόσιους χώρους ενδέχεται να διαγράφονται επιτόπου.
   
 • § 6.3 Απαγορεύεται αυστηρώς η ακόλουθη συμπεριφορά: Βάναυση, συκοφαντική, σεξιστική, ρατσιστική ή χυδαία συμπεριφορά, η απρεπής ή εχθρική συμπεριφορά προς οποιαδήποτε θρησκεία, φυλή, έθνος, γένος, ηλικιακή ομάδα ή σεξουαλικό προσανατολισμό, πραγματικές απειλές κατά της ζωής κάποιου, πλαστοπροσωπία προσωπικού του Travian: Legends ή αξιωματούχων της εταιρείας.
   
 • § 6.4 Στο παιχνίδι δεν πρέπει να υπεισέρχονται στοιχεία που αφορούν το χώρο της πραγματικής πολιτικής.
   
 • § 6.5 Η δημοσίευση και προβολή υλικού ακατάλληλου για ανηλίκους απαγορεύεται.
   
 • § 6.6 Τα μηνύματα εντός του παιχνιδιού επιτρέπεται να δημοσιεύονται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης και των δύο συμμετεχόντων. Η δημοσίευση μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ή προς το προσωπικό του Travian: Legends απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση.
   
 • § 6.7 Απαγορεύονται οι διαφημίσεις κάθε είδους.
   
 • § 6.8 Τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο θεωρείται από την Εξυπηρέτηση Πελατών ως αιτία αναστάτωσης για τους άλλους παίκτες στο παιχνίδι, ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις.
   

§ 7. Ποινές

 • §7.1 Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παιχνιδιού, ο λογαριασμός θα αποκλείεται (ban) και η κατάστασή του ίσως θα αναστέλλεται κατόπιν επιβολής ποινής ανάλογης με το παράπτωμα. Τα ακατάλληλα ονόματα λογαριασμών ενδέχεται να αλλαχθούν. Τυχόν απώλειες κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού/της αποβολής, συμπεριλαμβανομένων των "Λογαριασμών Plus" και Χρυσού, δεν θα αποζημιώνονται από την Travian Games GmbH. Όλοι οι παίκτες θα έχουν ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάστασης του Χρυσού τους.
   
 • § 7.2 Ένας αποκλεισμός (ban) μπορεί να συζητηθεί μόνο με την ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της πύλης Εξυπηρέτησης Πελατών.

  Αποκλεισμός (ban) και ποινή επιβάλλονται από ένα μέλος της Ομάδας Επιβολής Κανόνων. Σε περίπτωση παραπόνου, κάποιο άλλο μέλος της Ομάδας Επιβολής Κανόνων θα αξιολογήσει τον αποκλεισμό (ban) και την ποινή. Η απόφασή του θα είναι οριστική.

  Οι παίκτες αποδέχονται το γεγονός ότι η ομάδα του Travian: Legends δεν μπορεί να αποκαλύψει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των παραβιάσεων, επειδή τέτοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να παρακαμφθούν.

  Οι αποκλεισμοί, οι διαγραφές και οι συνέπειές τους δεν θα συζητούνται δημόσια. Η ομάδα του Travian: Legends δεν πρόκειται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με ενέργειες αποκλεισμού σε οποιονδήποτε άλλον πέραν του ατόμου ή των ατόμων που ενέχονται.
   
 • § 7.3 Οι πολλαπλοί λογαριασμοί στους διακομιστές υψηλής ταχύτητας, καθώς και όσοι διαθέτουν πληθυσμό μικρότερο από 100, μπορεί να διαγραφούν χωρίς αποκλεισμό (ban)/προειδοποίηση.


§ 8. Ρήτρα περί αλλαγών και διορθώσεων κανόνων

 • § 8.1 Η Travian Games GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή.
   
 • § 8.2 Εάν κάποιες μεμονωμένες διατάξεις των κανόνων του παιχνιδιού είναι ατελέσφορες ή κενές νοήματος, η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Η Travian Games GmbH αναλαμβάνει την ευθύνη της αντικατάστασης των ατελέσφορων διατάξεων με νέες, το συντομότερο δυνατό.
   
 • § 8.3 Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης αυτής της δημοσίευσης, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.