Travian: Legends - Παρασκήνιο κάστρου με σύννεφα

Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση αποκλεισμού (ban) ή προκειμένου να ελέγξετε τι επιτρέπεται και τι όχι, θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τους Όροι και Προϋποθέσεις, ιδιαίτερα την ενότητα §6.


Η απόπειρα παράκαμψης των κανόνων του παιχνιδιού, η ενθάρρυνση άλλου παίκτη να παραβιάσει τους κανόνες του παιχνιδιού ή η απόκτηση πλεονεκτήματος από μια παραβίαση κανόνα θα αντιμετωπίζεται ως παραβίαση και θα τιμωρείται ανάλογα με την παραβίαση και κατά την κρίση της ομάδας του Travian: Legends. Όλοι οι κανόνες και κανονισμοί του παιχνιδιού εξακολουθούν να ισχύουν και για τους παίκτες που είτε επιθυμούν να διαγράψουν τον Λόμπι λογαριασμό τους είτε βρίσκονται ήδη σε φάση διαγραφής του Λόμπι λογαριασμού του ή του άβατάρ τους. 

§ 1. Άβαταρ

 • § 1.1α Κάθε παίκτης μπορεί να κατέχει και να παίζει μόνο έναν λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού. 

 • § 1.1.β Κάθε άβαταρ πρέπει να παίζεται προς όφελος του παίκτη ή της συνομοσπονδίας όπου αντιστοιχεί. Άβαταρ που υφίστανται προς όφελος κάποιου άβαταρ εκτός της ίδιας συμμαχίας ή συνομοσπονδίας, ενδέχεται να αποκλειστούν και να διαγραφούν οριστικά. Άβαταρ που επωφελούνται από άβαταρς που υπήρχαν προς όφελός τους ενδέχεται να τιμωρούνται αυστηρά. 

  Η ανεπίτρεπτη συμπεριφορά περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τις ακόλουθες ενέργειες: 

  • Παράβαση χρήσης ιδιωτικών φαρμών - Επιδρομές σε άβαταρ έξω από το συνομοσπονδία του επιδρομέα που επιτρέπουν στους εαυτούς τους να δεχθούν επιδρομές από ένα συγκεκριμένο παίκτης ή πολλαπλούς παίκτες από την συνομοσπονδία. Αυτό δεν επηρεάζει τη συνήθη χρήση επιδρομή σε φάρμες για απόκτηση υλών, όπου οι ανενεργοί παίκτες δέχονται επιδρομές από πολλούς συνομοσπονδίες. 

  • Κτίσιμο χωριών με σκοπό την κατάκτησή τους από άλλες παίκτες εκτός της συνομοσπονδίας τους. 

 • § 1.2 Ως κάτοχος ενός Λόμπι λογαριασμού και άβαταρ θεωρείται το άτομο του οποίου η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (email) αντιστοιχεί στο Λόμπι λογαριασμό αυτόν.  Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, ενδέχεται να ζητηθεί από τον παίκτη να αποστείλει προς το τμήμα Υποστήριξης ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από τη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί για το Λόμπι λογαριασμό, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο κάτοχος του Λόμπι λογαριασμού είναι όντως ο εν λόγω παίκτης. Ποτέ δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασής σας από κάποιο μέλος του προσωπικού του Travian: Legends. 
   
 • § 1.3.α Η κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασης στον Λόμπι λογαριασμό δεν επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης των «διπλών λογαριασμών» - όταν το άβαταρ παίζεται από δύο ή περισσότερους παίκτες. Οι διπλοί λογαριασμοί πρέπει να προστεθούν στο Λόμπι για συγκεκριμένους κόσμου παιχνιδιού και πρέπει να συνδεθούν στον δικό τους Λόμπι λογαριασμό για να αποκτήσουν πρόσβαση στο άβαταρ στο οποίο ορίστηκε ως διπλός. 

  Η Travian Games GmbH δεν καθίσταται υπόλογη ούτε υπόχρεη αποζημίωσης οποιουδήποτε κατόχου Λόμπι λογαριασμού για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία ενδεχομένως προκύπτει ως απόρροια της απόκτησης του κωδικού πρόσβασης του Λόμπι λογαριασμού ή άβαταρ από κάποιο άλλο άτομο. 
   
 • § 1.3.β Αν ένας παίκτης επιθυμεί να μετακινηθεί από ένα άβαταρ σε ένα άλλο ή να δημιουργήσει ένα νέο άβαταρ, τότε το παλιό άβαταρ πρέπει να διαγραφεί πριν χορηγηθεί πρόσβαση στο νέο άβαταρ ή δημιουργηθεί το νέο άβαταρ. 
   
 • § 1.4 Αν είναι ανενεργό, ένα άβαταρ θα διαγραφεί μετά την πάροδο επτά, τουλάχιστον, ημερών από την τελευταία σύνδεση. 
   
 • §1.5 Συστάσεις - Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κατάχρηση του συστήματος σύστασης/παραπομπής νέων παικτών (λ.χ. μέσω δημιουργίας πολλαπλών άβαταρς κατά παράβαση του §1.1), τόσο ο παίκτης που έκανε τη σύσταση/παραπομπή όσο και οι συστημένοι παίκτες ενδέχεται να καταστούν υπόλογοι και να τιμωρηθούν αναλόγως. 
   
 • § 1.6 Τυχόν κατάχρηση των συστημάτων διεκπεραίωσης πληρωμών, καθώς και εκείνων αποκλεισμού χρηστών μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του άβαταρ, χωρίς την πιθανότητα επανεξέτασης. 
   
 • § 1.7 Τυχόν κατάχρηση του σχεδιασμού του παιχνιδιού, η οποία θεωρείται από την Εξυπηρέτηση Πελατών ως αιτία αναστάτωσης για τους άλλους παίκτες στο παιχνίδι, ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις. 
   
 • § 1.8 Οι ειδικές προσφορές ("Specials"), όπως το Gold Starter Pack, εξαιρούνται από τη Μεταβίβαση Χρυσού. Αυτή η διάταξη αντικαθιστά τη 2.6 των Όρων και Προϋποθέσεων.

§ 2. Αναπλήρωση (sitting) σε άβαταρ

 • § 2.1 Κάθε παίκτης μπορεί να ορίσει αναπληρωτές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το άβατάρ του. Ο αναπληρωτής ενός άβαταρ πρέπει να εκτελεί χρέη αναπληρωτή μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας εντός του παιχνιδιού. Ο κωδικός πρόσβασης του λόμπι λογαριασμού δεν πρέπει να μεταβιβαστεί σε κάποιον αναπληρωτή. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών απαγορεύεται.
   
 • § 2.2 Η Travian Games GmbH δεν θα παρέχει αποζημίωση για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προέκυψαν ως απόρροια της χρήσης κάποιου λογαριασμού από κάποιον αναπληρωτή. Ο κάτοχος του Λόμπι λογαριασμού είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειες αναπληρωτών που χρησιμοποιούν το άβατάρ του. Σε περίπτωση που κάποιος αναπληρωτής παραβιάσει τους κανόνες ή τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Travian: Legends, τόσο ο κάτοχος του Λόμπι λογαριασμού όσο και ο αναπληρωτής υπόκεινται σε ενδεχόμενες ποινές.

§ 3. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων

Το Travian: Legends πρέπει να παίζεται μέσω ενός συμβατικού, μη τροποποιημένου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browser). Απαγορεύεται η χρήση κώδικα δέσμης ενεργειών (script) ή bot που αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση κάποιων ενεργειών εκ μέρους του λογαριασμού ή στην απόπειρα προσομοίωσης δυνατοτήτων και λειτουργιών που προορίζονται αποκλειστικά για λογαριασμούς premium. 

Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται μόνο, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Πραγματοποίηση επιδρομών σε άλλα άβαταρς αυτόματα (και αυτόματη αποστολή κυμάτων επιθέσεων) 
 • Αυτόματη έναρξη περιπετειών 
 • Αυτόματο χτίσιμο και αναβάθμιση περιοχών πρώτης ύλης και κτιρίων στα χωριά 
 • Αυτόματη σάρωση του χάρτη 
 • Αυτόματη σάρωση των στατιστικών άλλων παικτών 
 • Αυτόματη προώθηση πρώτων υλών σε άλλα άβαταρς 
 • Αυτόματη εκπαίδευση στρατευμάτων 
 • Αυτόματη τοποθέτηση προσφορών στις δημοπρασίες για αντικείμενα 
 • Αυτόματη εκκίνηση εορτασμών 
 • Σάρωση των δικών σας χωριών για την προβολή των πρώτων υλών του χωριού και πληροφόρηση σε ένα μέρος. 
 • Κάθε άλλη αυτοματοποιημένη λειτουργία που εκτελείται από λογισμικό τρίτου κατασκευαστή 
   

Η Travian Games διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στους παίκτες που χρησιμοποιούν script ή bot για αυτοματοποίηση ενεργειών, μόνιμα ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενόσω ο κόσμος παιχνιδιού είναι ενεργός. 

§ 4. Σφάλματα προγράμματος / λάθη

Οποιαδήποτε κατάχρηση ή εκμετάλλευση τυχόν σφαλμάτων που υπάρχουν στο παιχνίδι προς όφελος κάποιου άβαταρ απαγορεύεται και επισύρει ποινές. Η κατάχρηση ενός λάθους ή σφάματος επίσης επισύρει ποινές. 

§ 5. Πώληση/αγορά περιεχομένου παιχνιδιών

Απαγορεύεται η πώληση ή η αγορά υπηρεσιών από τρίτους, Λόμπι λογαριασμού, άβαταρ, υλών, μονάδων, χωριών, Χρυσού ή ασημιού. Η προσφορά για πώληση ή αγορά του περιεχομένου του παιχνιδιού για χρήματα επίσης απαγορεύεται.  Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση Λόμπιλογαριασμών έναντι χρηματικού αντιτίμου. 

§6. Πρωτόκολλο διαδικτυακής συμπεριφοράς

 • § 6.1 Οι παίκτες πρέπει να επικοινωνούν πάντοτε με ευγενικό τρόπο.
   
 • § 6.2 Χυδαία ή ακατάλληλα προφίλ, ονόματα χωριών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, μπορούν να αλλάζονται από την Εξυπηρέτηση Πελατών χωρίς προειδοποίηση. Οι συμμαχίες με χυδαία ή ακατάλληλα ονόματα ή/και περιεχόμενο στο προφίλ τους, στο δημόσιο φόρουμ και άλλους δημόσιους χώρους ενδέχεται να διαγράφονται επιτόπου.
   
 • § 6.3 Απαγορεύεται αυστηρώς η ακόλουθη συμπεριφορά: Βάναυση, συκοφαντική, σεξιστική, ρατσιστική ή χυδαία συμπεριφορά, η απρεπής ή εχθρική συμπεριφορά προς οποιαδήποτε θρησκεία, φυλή, έθνος, γένος, ηλικιακή ομάδα ή σεξουαλικό προσανατολισμό, πραγματικές απειλές κατά της ζωής κάποιου, πλαστοπροσωπία προσωπικού του Travian: Legends ή αξιωματούχων της εταιρείας.
   
 • § 6.4 Στο παιχνίδι δεν πρέπει να υπεισέρχονται στοιχεία που αφορούν το χώρο πολιτικής του πραγματικού κόσμου και της θρησκείας.
   
 • § 6.5 Η δημοσίευση και προβολή υλικού ακατάλληλου για ανηλίκους απαγορεύεται.
   
 • § 6.6 Τα μηνύματα εντός του παιχνιδιού επιτρέπεται να δημοσιεύονται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης και των δύο συμμετεχόντων. Η δημοσίευση μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ή προς το προσωπικό του Travian: Legends απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση.
   
 • § 6.7 Απαγορεύονται οι διαφημίσεις κάθε είδους.
   
 • § 6.8 Τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο θεωρείται από την Εξυπηρέτηση Πελατών ως αιτία αναστάτωσης για τους άλλους παίκτες στο παιχνίδι, ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις.

§7. Ποινές

 • §7.1 Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του παιχνιδιού, το άβαταρ θα αποκλείεται (ban) και η κατάστασή του θα αναστέλλεται κατόπιν επιβολής ποινής ανάλογης με το παράπτωμα. Τυχόν ακατάλληλα ονόματα Λόμπι λογαριασμού και άβαταρ ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τυχόν απώλειες κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού/της αποβολής, συμπεριλαμβανομένων των "Travian Plus" και Χρυσού, δεν θα αποζημιώνονται από την Travian Games GmbH.  Όλοι οι παίκτες θα έχουν ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάστασης του Χρυσού τους.
   
 • § 7.2 Ένας αποκλεισμός μπορεί να συζητησθεί με την ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της πύλης Εξυπηρέτησης Πελατών.
   

  Αποκλεισμός (ban) και ποινή επιβάλλονται από ένα μέλος της Ομάδας Επιβολής Κανόνων. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο αποκλεισμός (ban) και η τιμωρία θα επανεξεταστούν από άλλο μέλος της Ομάδας Επιβολής Κανόνων. Η απόφασή του θα είναι οριστική.

  Οι παίκτες αποδέχονται το γεγονός ότι η ομάδα του Travian: Legends δεν μπορεί να αποκαλύψει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των παραβιάσεων, επειδή τέτοιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να παρακαμφθούν.

  Οι αποκλεισμοί, οι διαγραφές και οι συνέπειές τους δεν θα συζητούνται δημόσια. Η ομάδα του Travian: Legends δεν πρόκειται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με ενέργειες αποκλεισμού σε οποιονδήποτε άλλον πέραν του ατόμου ή των ατόμων που ενέχονται.


§ 8. Ρήτρα περί αλλαγών και διορθώσεων κανόνων

 • § 8.1 Η Travian Games GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή.
   
 • § 8.2 Εάν κάποιες μεμονωμένες διατάξεις των κανόνων του παιχνιδιού είναι ατελέσφορες ή κενές νοήματος, η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Η Travian Games GmbH αναλαμβάνει την ευθύνη της αντικατάστασης των ατελέσφορων διατάξεων με νέες, το συντομότερο δυνατό.
   
 • § 8.3 Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης αυτής της δημοσίευσης, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

 

Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις για ορισμένους κανόνες παιχνιδιού μπορούν να βρεθούν στο FAQ των κανόνων παιχνιδιού