Κανόνες παιχνιδιού

Οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση αποκλεισμού (ban) ή προκειμένου να ελέγξετε τι επιτρέπεται και τι όχι, θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τους  Όρους και τις Προϋποθέσεις, ιδιαίτερα την ενότητα §11.

Τυχόν απόπειρα να παρακαμφθούν οι κανόνες του παιχνιδιού θα αντιμετωπιστεί ως παραβίασή τους και θα επισύρει τις ανάλογες ποινές. Όλοι οι κανόνες και κανονισμοί του παιχνιδιού εξακολουθούν να ισχύουν και για τους παίκτες που είτε επιθυμούν να διαγράψουν το λογαριασμό τους είτε βρίσκονται ήδη σε φάση διαγραφής του.

 • § 1. Λογαριασμός
  • § 1.1 Κάθε παίκτης μπορεί να κατέχει και να παίζει μόνο έναν λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού. Κάθε λογαριασμός πρέπει να παίζεται προς όφελος του παίκτη στον οποίον αντιστοιχεί. Λογαριασμοί που υφίστανται αποκλειστικά προς όφελος τρίτων, ενδέχεται να αποκλειστούν μόνιμα.
  • § 1.2 Ως κάτοχος του λογαριασμού θεωρείται το άτομο του οποίου η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (email) αντιστοιχεί στο λογαριασμό αυτόν. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που έχει συσχετιστεί, μπορείτε να το κάνετε αυτό από το λογαριασμό σας (Προφίλ -> Λογαριασμός), στην επιλογή "αλλαγή διεύθυνσης email". Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, ενδέχεται να ζητηθεί από τον παίκτη να αποστείλει προς το τμήμα υποστήριξης ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από τη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί για το λογαριασμό, προκειμένου να επαληθευτεί ότι ο κάτοχος του λογαριασμού είναι όντως ο εν λόγω παίκτης. Ποτέ δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασής σας από κάποιο μέλος του προσωπικού του Travian: Legends.
  • § 1.3 Ο διαμοιρασμός κωδικών πρόσβασης λογαριασμών δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση των "διμερών λογαριασμών". "Διμερών λογαριασμοί" είναι οι λογαριασμοί μέσω των οποίων παίζουν δύο ή περισσότεροι παίκτες. Αυτό επιτρέπεται, αρκεί κανένας από αυτούς τους παίκτες να μην κατέχει ή να μην παίζει μέσω άλλου λογαριασμού στον ίδιο κόσμο παιχνιδιού. Εάν ένας παίκτες επιθυμεί μετάβαση από έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλον, πρώτα θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση του πρώτου λογαριασμού, καθώς και αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, ή, εναλλακτικά, διαγραφή του λογαριασμού, ΠΡΟΤΟΥ παραχωρηθεί πρόσβαση στο νέο λογαριασμό ή δημιουργηθεί νέος.

   Οι λογαριασμοί που συνδέονται μέσω της λειτουργίας "αναπληρωτή παίκτη" ή παίζονται από τον ίδιο υπολογιστή δεν μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης. Η Travian Games GmbH δεν καθίσταται υπόλογη ούτε υπόχρεη αποζημίωσης οποιουδήποτε κατόχου λογαριασμού για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία ενδεχομένως προκύπτει ως απόρροια της λήψης του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού από κάποιο άλλο άτομο.
  • § 1.4 Ένας ανενεργός λογαριασμός θα διαγραφεί μετά την πάροδο επτά, τουλάχιστον, ημερών από την τελευταία σύνδεση.
  • § 1.5 Συστάσεις - Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κατάχρηση του συστήματος σύστασης/παραπομπής νέων παικτών (λ.χ. μέσω δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών κατά παράβαση του §1.1), τόσο ο παίκτης που έκανε τη σύσταση/παραπομπή όσο και οι συστημένοι παίκτες ενδέχεται να καταστούν υπόλογοι και να τιμωρηθούν αναλόγως.

 • § 2. Αναπλήρωση παίκτη και χρήση του ίδιου υπολογιστή
  • § 2.1 Κάθε παίκτης μπορεί να ορίσει έως και δύο αναπληρωτές χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το λογαριασμό του. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να παίζουν μέσω του λογαριασμού για τον οποίο εκτελούν χρέη αναπληρωτών αποσκοπώντας στο πλήρες όφελος του εν λόγω λογαριασμού στο παιχνίδι. Τυχόν κατάχρηση ή κακή χρήση της λειτουργίας αυτής επισύρει ποινές. Ο αναπληρωτής ενός λογαριασμού πρέπει να εκτελεί χρέη αναπληρωτή μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας εντός του παιχνιδιού. Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού δεν πρέπει να μεταβιβαστεί σε κάποιον αναπληρωτή.

   Η Travian Games GmbH δεν θα παρέχει αποζημίωση για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προέκυψαν ως απόρροια της χρήσης κάποιου λογαριασμού από κάποιον αναπληρωτή χρήστη. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ενέργειες αναπληρωτών που χρησιμοποιούν το λογαριασμό του. Σε περίπτωση που κάποιος αναπληρωτής παραβιάσει τους κανόνες ή τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Travian: Legends, τόσο ο κάτοχος του λογαριασμού όσο και ο αναπληρωτής υπόκεινται σε ενδεχόμενες ποινές.

 • § 3. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων

 • Το Travian: Legends πρέπει να παίζεται μέσω ενός μη τροποποιημένου, συμβατικού προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browser). Απαγορεύεται η χρήση κώδικα δέσμης ενεργειών (script) ή bot που αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση κάποιων ενεργειών εκ μέρους του λογαριασμού ή στην απόπειρα προσομοίωσης δυνατοτήτων και λειτουργιών που προορίζονται αποκλειστικά για λογαριασμούς premium.

 • § 4. Σφάλματα προγράμματος

 • Οποιαδήποτε κατάχρηση ή εκμετάλλευση τυχόν σφαλμάτων που υπάρχουν στο παιχνίδι προς όφελος κάποιου λογαριασμού απαγορεύεται και επισύρει ποινές. Τυχόν σφάλματα του παιχνιδιού θα πρέπει να αναφέρονται στην ομάδα υποστήριξης.

 • § 5. Πώληση/αγορά λογαριασμού

 • Η πώληση ή η αγορά λογαριασμού, πόρων, μονάδων, χωριών, Χρυσού, ασημιού ή υπηρεσιών από τρίτους απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση λογαριασμών έναντι χρηματικού αντιτίμου.

 • §6. Πρωτόκολλο διαδικτυακής συμπεριφοράς
  • § 6.1 Οι παίκτες πρέπει να επικοινωνούν πάντοτε με ευγενικό τρόπο.
  • § 6.2 Χυδαία ή ακατάλληλα προφίλ, ονόματα χωριών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, μπορούν να αλλάζονται από τους χρήστες multihunter, χωρίς προειδοποίηση. Οι συμμαχίες με χυδαία ή ακατάλληλα ονόματα ή/και περιεχόμενο στο προφίλ τους, στο δημόσιο φόρουμ και άλλους δημόσιους χώρους ενδέχεται να διαγράφονται επιτόπου.
  • § 6.3 Απαγορεύεται αυστηρώς η ακόλουθη συμπεριφορά: Βάναυση, συκοφαντική, σεξιστική, ρατσιστική ή χυδαία συμπεριφορά, η απρεπής ή εχθρική συμπεριφορά προς οποιαδήποτε θρησκεία, φυλή, έθνος, γένος, ηλικιακή ομάδα ή σεξουαλικό προσανατολισμό, πραγματικές απειλές κατά της ζωής κάποιου, πλαστοπροσωπία προσωπικού του Travian: Legends ή αξιωματούχων της εταιρείας.
  • § 6.4 Στο παιχνίδι δεν πρέπει να υπεισέρχονται στοιχεία που αφορούν το χώρο της πραγματικής πολιτικής.
  • § 6.5 Η δημοσίευση και προβολή υλικού ακατάλληλου για ανηλίκους απαγορεύεται.
  • § 6.6 Τα μηνύματα εντός του παιχνιδιού επιτρέπεται να δημοσιεύονται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης και των δύο συμμετεχόντων. Η δημοσίευση μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ή προς το προσωπικό του Travian: Legends απαγορεύεται, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση.
  • § 6.7 Απαγορεύονται οι διαφημίσεις κάθε είδους.

 • §7. Ποινές
  • §7.1 Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του παιχνιδιού, ο λογαριασμός θα αποκλείεται (ban) και η κατάστασή του θα αναστέλλεται κατόπιν επιβολής ποινής ανάλογης με το παράπτωμα. Τυχόν ακατάλληλα ονόματα λογαριασμού ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τυχόν απώλειες κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού/της αποβολής, συμπεριλαμβανομένων των "Λογαριασμών Plus" και Χρυσού, δεν θα αποζημιώνονται από την Travian Games GmbH.  Όλοι οι παίκτες θα έχουν ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάστασης του Χρυσού τους.
  • § 7.2 Περιπτώσεις αποκλεισμού μπορούν να συζητούνται μόνο με χρήστες σε ρόλο multihunter μέσω μηνυμάτων εντός του παιχνιδιού ή με τον διαχειριστή της κοινότητας (admin@travian.gr), εάν κάποιος παίκτης δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση κάποιου multihunter. Οι αποκλεισμοί, οι διαγραφές και οι συνέπειές τους δεν θα συζητούνται δημόσια. Η ομάδα του Travian: Legends δεν πρόκειται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με ενέργειες αποκλεισμού σε οποιονδήποτε άλλον πέραν του ατόμου ή των ατόμων που ενέχονται.
  • § 7.3 Οι πολλαπλοί λογαριασμοί στον διακομιστή υψηλής ταχύτητας, καθώς και όσοι διαθέτουν πληθυσμό μικρότερο από 100 μπορούν να διαγραφούν χωρίς αποκλεισμό/προειδοποίηση.

 • § 8. Ρήτρα περί αλλαγών και διορθώσεων κανόνων
  • § 8.1 Η Travian Games GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή.
  • § 8.2 Εάν κάποιες μεμονωμένες διατάξεις των κανόνων του παιχνιδιού είναι ατελέσφορες ή κενές νοήματος, η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Η Travian Games GmbH αναλαμβάνει την ευθύνη της αντικατάστασης των ατελέσφορων διατάξεων με νέες, το συντομότερο δυνατό.