Pelin Säännöt

Pelin säännöt ovat osa Yleisiä käyttöehtoja. Tilin jäädytystilanteissa, tai tarkistaaksesi mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä, sinun tulisi tarkistaa myös Yleiset käyttöehdot, ja erityisesti niiden osio §11.

Sääntöjenkiertoyritykset tulkitaan pelin sääntöjen rikkomuksiksi, ja niistä rangaistaan asianmukaisesti. Kaikki pelin säännöt koskevat myös pelaajia jotka haluavat poistaa tilinsä, tai jotka ovat jo aloittaneet tilinsä poiston.

 • § 1. Tili
  • § 1.1 Jokainen pelaaja voi omistaa ja pelata vain yhtä tiliä per pelimaailma. Tiliä on pelattava sen omaksi eduksi. Tilit, jotka ovat olemassa vain muiden tilien hyödyksi, voidaan jäädyttää pysyvästi.
  • § 1.2 Tilin omistaa se henkilö, jonka sähköpostiosoite on kytketty tiliin. Jos haluat vaihtaa tiliin kytkettyä sähköpostiosoitetta, voit tehdä niin tililläsi (Profiili -> Tili) käyttämällä kohtaa "Vaihda sähköpostiosoite". Perustellun epäilyksen tapauksessa pelaajaa voidaan pyytää kirjoittamaan sähköposti tuelle, tilille rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta, tilin omistuksen vahvistamiseksi. Travian: Legends -tiimin jäsenet eivät koskaa kysy tilisi salasanaa.
  • § 1.3 Tilin salasanan jakaminen ei ole sallittua, muutoin kuin "dual-tilien" tapauksessa. "Dual-tilit" ovat tilejä, joita pelaa kaksi tai useampi pelaaja. Tämä sallitaan, kunhan yksikään tilillä pelaavista pelaajista ei omista tai pelaa toista tiliä samassa pelimaailmassa. Jos pelaaja haluaa siityä tililtä toiselle, on ensimmäisen tilin omistus ensin siirrettävä ja salasana vaihdettava, tai tili on tuhottava, ENNEN KUIN kirjautumistiedot uudelle tilille annetaan tai tili luodaan.

   Tileillä, jotka ovat "vahti"-yhteydessä, tai joita pelataan samalta tietokoneelta, ei tule olla samaa salasanaa. Travian Games ei anna kompensaatiota tilin omistajalle mistään vahingoista mitä tilille koituu sellaisen henkilön tekemänä, jolle salasana on annettu.
  • § 1.4 Ei-aktiivinen tili poistetaan pelistä aikaisintaan 7 päivän kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.
  • § 1.5 Peliin kutsutut - tapauksessa jossa kavereiden kutsumisjärjestelmää käytetään väärin (esimerkiksi luomalla useita tilejä säännön §1.1 vastaisesti), sekä kutsuttuja että kutsujaa voidaan pitää vastuussa ja rangaista.

 • § 2. Vahdit ja saman tietokoneen käyttö
  • § 2.1 Jokainen pelaaja voi asettaa kaksi vahtia, jotka voivat pitää tilistä huolta. Vahtien on pelattava tiliä jota he vahtivat, sen eduksi. Vahtitoiminnon väärinkäyttö on rangaistavaa. Tilin vahdin on vahdittava tiliä käyttäen pelin sisäistä vahtitoimintoa. Tilin salasanaa ei tule antaa vahdille.

   Travian Games GmbH ei tarjoa kompensaatiota vahingoista, jotka syntyvät vahdin tekeminä. Tilin omistaja on vastuussa jokaisen vahdin tekemisistä tilillään. Jos vahti rikkoo pelin sääntöjä tai Travian: Legendsin Yleisiä käyttöehtoja, sekä tilin omistajaa että vahtia voidaan rangaista.

 • § 3. Ulkopuolisten ohjelmien käyttö

 • Travian: Legendsiä on pelattava käyttäen muokkaamatonta, tavallista selainta. Skriptien ja/tai robottien käyttäminen toimintojen automatisoimiseksi tai premium-ominaisuuksien simuloimiseksi tilillä on kiellettyä.

 • § 4. Virheet ohjelmassa

 • Pelin virheitä ei tule väärinkäyttää tilin eduksi, ja ne kannattaa raportoida tukitiimille. Minkä tahansa pelissä olevan virheen väärinkäyttö on rangaistavaa.

 • § 5. Tilin myyminen ja ostaminen

 • Tilin, resurssien, yksikköjen, kylien, Kullan, hopean tai palvelusten myyminen ja ostaminen kolmansilta osapuolilta on kiellettyä. Tilejä ei tule luovuttaa rahaa vastaan.

 • §6. Netiketti
  • § 6.1 Pelaajien on aina keskusteltava kohteliaasti.
  • § 6.2 Asiaankuulumattomia profiileja, kylien nimiä ja sankareiden nimiä voidaan muokata ilman varoitusta. Liittoumia joilla on asiaankuulumaton nimi ja/tai sisältöä profiilissaan, julkisella foorumilla tai muissa julkisissa paikoissa, voidaan poistaa havaittaessa.
  • § 6.3 Seuraavat kielletään jyrkästi: loukkaava, halventava, seksistinen, rasistinen ja kiroileva kielenkäyttö; vihamielinen suhtautuminen uskontoa, ihmisryhmää, kansallisuutta, sukupuolta, ikäryhmää tai seksuaalista suuntautumista kohtaan; tosielämän uhkailu; Travian: Legends -tiimin jäsenten imitointi, Travian: Legendsin virallisten virkojen imitointi.
  • § 6.4 Peli on pidettävä vapaana tosimaailman politiikasta.
  • § 6.5 Alaikäisille sopimattoman sisällön julkaisu ja näyttäminen on kielletty.
  • § 6.6 Pelin sisäisiä viestejä saa julkaista vain molempien osapuolten suostumuksella. Travian: Legends -tiimin kirjoittamia tai heille lähetettyjä viestejä tai sähköposteja ei tule julkaista ilman erillistä hyväksyntää.
  • § 6.7 Kaikenlainen mainostaminen on kiellettyä.

 • §7. Rangaistukset
  • §7.1 Mikäli sääntöjä tai Yleisiä käyttöehtoja on rikottu, tili jäädytetään ja se voidaan vapauttaa rikkomuksesta riippuvan rangaistuksen kanssa. Asiaankuulumattomat tilien nimet saatetaan vaihtaa. Mitään jäädytyksen aikaisia menetyksiä, mukaanlukien Plus-tilin ja Kullan menetykset, ei korvata Travian Games GmbH:n toimesta. Jokaista pelaajaa kohdellaan tasapuolisesti, Kulta-statuksesta riippumatta.
  • § 7.2 Tilin jäädytyksestä voidaan keskustella multihuntereiden kanssa vain pelin sisäisellä viestinnällä, tai Community Managerin kanssa sähköpostitse (admin@travian.fi) mikäli pelaaja on tyytymätön multihunterin tekemään ratkaisuun. Jäädytyksistä, poistamisista ja niiden seurauksista ei tule keskustella julkisesti. Travian: Legends -tiimi ei anna tietoja pelaajien jäädytyksistä muille kuin tapaukseen liittyville henkilöille.
  • § 7.3 Multi-tilit pikapalvelimilla ja multi-tilit joiden asukasmäärä on alle 100, voidaan poistaa ilman jäädytystä tai varoitusta.

 • § 8. Sääntöjen muuttaminen ja korjauslauseke
  • § 8.1 Travian Games GmbH pidättää oikeuden vaihtaa sääntöjä milloin tahansa.
  • § 8.2 Jos yksittäinen sääntökohta on pätemätön tai mitätön, sillä ei ole vaikutusta jäljellä olevien sääntöjen pätevyyteen. Travian Games GmbH pyrkii korvaamaan epäpätevän sääntökohdan niin pian kuin mahdollista.