Pelin Säännöt

Pelin säännöt ovat osa Yleisiä käyttöehtoja. Tilin jäädytystilanteissa, tai tarkistaaksesi mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä, sinun tulisi tarkistaa myös Yleiset käyttöehdot, ja erityisesti niiden osio §11.

Sääntöjenkiertoyritykset sekä muiden pelaajien rohkaiseminen sääntöjen rikkomiseen tulkitaan pelin sääntöjen rikkomuksiksi, ja niistä rangaistaan asianmukaisesti. Kaikki pelin säännöt koskevat myös pelaajia jotka haluavat poistaa tilinsä, tai jotka ovat jo aloittaneet tilinsä poiston.

§ 1. Tili

 • § 1.1 Jokainen pelaaja voi omistaa ja pelata vain yhtä tiliä per pelimaailma. 
   
 • § 1.2 Tilin omistaa se henkilö, jonka sähköpostiosoite on kytketty tiliin. Jos toivot tiliin kytketyn sähköpostiosoitteen vaihtamista, voit tehdä sen tililläsi (Asetukset -> Tili) käyttämällä kohtaa "Vaihda sähköpostiosoite". Perustellun epäilyksen tapauksessa pelaajaa voidaan pyytää kirjoittamaan sähköposti tuelle, tilille rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta, tilin omistuksen vahvistamiseksi. Travian: Legends -tiimin jäsenet eivät koskaa kysy tilisi salasanaa.
   
 • § 1.3 Tilin salasanan jakaminen ei ole sallittua, muutoin kuin "dual-tilien" tapauksessa. "Dual-tilit" ovat tilejä, joita pelaa kaksi tai useampi pelaaja. Tämä sallitaan, kunhan yksikään tilillä pelaavista pelaajista ei omista tai pelaa toista tiliä samassa pelimaailmassa. Jos pelaaja haluaa siityä tililtä toiselle, on ensimmäisen tilin omistus siirrettävä ja salasana vaihdettava, ENNEN KUIN kirjautumistiedot uudelle tilille annetaan.

  Jos pelaaja haluaa poistua nykyiseltä tililtä ja luoda uuden, on vanhan tilin poisto oltava aloitettu ja lisäksi pelaajan on otettava yhteyttä Asiakaspalveluun tästä muutoksesta. Kaikissa tapauksissa pelaajan tulee pidättyä kirjautumasta vanhalle tililleen sen jälkeen kun hän on kirjautunut uudelle tilille. Tilit, jotka ovat kylävahtiominaisuuden yhdistämiä, tai joita pelataan samalta tietokoneelta, eivät saa käyttää samaa salasanaa.

  Travian Games ei anna kompensaatiota tilin omistajalle mistään vahingoista, joita tilille koituu salasanan käsiinsä hankkineen henkilön tekemänä.
   
 • § 1.4 Ei-aktiivinen tili poistetaan pelistä aikaisintaan 7 päivän kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.
   
 • § 1.5 Peliin kutsutut - tapauksessa jossa kavereiden kutsumisjärjestelmää käytetään väärin (esimerkiksi luomalla useita tilejä säännön §1.1 vastaisesti), sekä kutsuttuja että kutsujaa voidaan pitää vastuussa ja rangaista.
   
 • § 1.6 Maksujärjestelmän ja jäädytysjärjestelmän väärinkäyttö saattaa johtaa tilin poistamiseen ilman valitusoikeutta.

§ 2. Tilin vahtiminen kylävahtiominaisuudella

 • § 2.1 Jokainen pelaaja voi asettaa kaksi vahtia, jotka voivat pitää tilistä huolta. Tilin vahdin on vahdittava tiliä käyttäen pelin sisäistä vahtitoimintoa. Tilin salasanaa ei tule antaa vahdille. Kylävahtioikeuksien väärinkäyttö on kielletty.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ei tarjoa kompensaatiota vahingoista, jotka syntyvät vahdin tekeminä. Tilin omistaja on vastuussa jokaisen vahdin tekemisistä tilillään. Jos vahti rikkoo pelin sääntöjä tai Travian: Legendsin Yleisiä käyttöehtoja, sekä tilin omistajaa että vahtia voidaan rangaista.

§ 3. Ulkopuolisten ohjelmien käyttö

Travian: Legendsiä on pelattava käyttäen tavallista ja muokkaamatonta selainta. Skriptien ja/tai robottien käyttäminen toimintojen automatisoimiseksi tai premium-ominaisuuksien simuloimiseksi tilillä on kiellettyä.

Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, seuraaviin toimintoihin:

 • Muiden tilien ryöstäminen automaattisesti (ja hyökkäysaaltojen automaattinen lähettäminen)
 • Seikkailujen tekeminen automaattisesti
 • Kylien resurssikenttien ja rakennusten rakentaminen ja parantaminen automaattisesti
 • Kartan automaattinen selaaminen/tutkiminen
 • Muiden pelaajien tilastojen automaattinen selaaminen/tutkiminen
 • Muiden tilien automaattinen tukeminen resursseilla
 • Joukkojen automaattinen kouluttaminen
 • Huutokauppatarjousten automaattinen asettaminen
 • Juhlien automaattinen aloittaminen
 • Omien kylien automaattinen selaaminen/tutkiminen resurssitietojen ja muiden tietojen keräämiseksi
 • Kaikki muut automaattiset toiminnot, jotka suorittaa kolmannen osapuolen ohjelma
   

Travian Games pidättää itsellään oikeuden rangaista pelaajia, jotka käyttävät skriptejä tai botteja toimintojen automatisoimiseksi pysyvästi tai väliaikaisesti pelimaailman ollessa käynnissä.

§ 4. Virheet ohjelmassa

Pelin virheitä ei tule väärinkäyttää tilin eduksi, ja ne kannattaa raportoida tukitiimille. Minkä tahansa pelissä olevan virheen väärinkäyttö on rangaistavaa.

§ 5. Pelin elementtien myynti / ostaminen

Tilin, resurssien, yksikköjen, kylien, Kullan, hopean tai palvelusten myyminen ja ostaminen kolmansilta osapuolilta on kiellettyä. Pelin sisällön tarjoaminen myyntiin tai ostoon rahaa vastaan on niinikään kielletty.  Tilejä ei saa luovuttaa rahaa vastaan.

§6. Netiketti

 • § 6.1 Pelaajien on aina keskusteltava kohteliaasti.
   
 • § 6.2 Asiaankuulumattomia profiileja, kylien nimiä ja sankareiden nimiä voidaan muokata Asiakaspalvelun toimesta ilman varoitusta. Liittoumia joilla on asiaankuulumaton nimi ja/tai sisältöä profiilissaan, julkisella foorumilla tai muissa julkisissa paikoissa, voidaan poistaa havaittaessa.
   
 • § 6.3 Seuraavat kielletään jyrkästi: loukkaava, halventava, seksistinen, rasistinen ja kiroileva kielenkäyttö; vihamielinen suhtautuminen uskontoa, ihmisryhmää, kansallisuutta, sukupuolta, ikäryhmää tai seksuaalista suuntautumista kohtaan; tosielämän uhkailu; Travian: Legends -tiimin jäsenten imitointi, Travian: Legendsin virallisten virkojen imitointi.
   
 • § 6.4 Peli on pidettävä vapaana tosimaailman politiikasta.
   
 • § 6.5 Alaikäisille sopimattoman sisällön julkaisu ja näyttäminen on kielletty.
   
 • § 6.6 Pelin sisäisiä viestejä saa julkaista vain molempien osapuolten suostumuksella. Travian: Legends -tiimin kirjoittamia tai heille lähetettyjä viestejä tai sähköposteja ei tule julkaista ilman erillistä hyväksyntää.
   
 • § 6.7 Kaikenlainen mainostaminen on kiellettyä.
   

§7. Rangaistukset

 • § 7.1 Mikäli sääntöjä tai Yleisiä käyttöehtoja on rikottu, tili jäädytetään ja se voidaan vapauttaa rikkomuksesta riippuvan rangaistuksen kanssa. Asiaankuulumattomat tilien nimet saatetaan vaihtaa. Mitään jäädytyksen aikaisia menetyksiä, mukaanlukien Plus-tilin ja Kullan menetykset, ei korvata Travian Games GmbH:n toimesta. Jokaista pelaajaa kohdellaan tasapuolisesti, Kulta-statuksesta riippumatta.
   
 • § 7.2 Jäädytyksestä voi keskustella Asiakaspalvelun kanssa vain käyttäen Asiakaspalveluportaalia. Jäädytyksistä, poistamisista ja niiden seurauksista ei tule keskustella julkisesti. Travian: Legends -tiimi ei anna tietoja pelaajien jäädytyksistä muille kuin tapaukseen liittyville henkilöille.
   
 • § 7.3 Multi-tilit pikapalvelimilla ja multi-tilit joiden asukasmäärä on alle 100, voidaan poistaa ilman jäädytystä tai varoitusta.


§ 8. Sääntöjen muutokset ja korjauslauseke

 • § 8.1 Travian Games GmbH pidättää oikeuden vaihtaa sääntöjä milloin tahansa.
   
 • § 8.2 Jos yksittäinen sääntökohta on pätemätön tai mitätön, sillä ei ole vaikutusta jäljellä olevien sääntöjen pätevyyteen. Travian Games GmbH pyrkii korvaamaan epäpätevän sääntökohdan niin pian kuin mahdollista.
   
 • § 8.3 Mikäli sääntöjen käännösversion ja englanninkielisen version välillä on ristiriita tai poikkeama, englanninkielinen versio kumoaa paikallisen käännösversion.