Mängureeglid

Mängureeglid moodustavad ühe osa tingimustest. Konto keelustamise korral või kontrollimaks, mis on lubatud ja mis mitte, peaksite lugema tingimusi, eriti §11.

Katseid mängureeglitest mööda hiilida käsitletakse mängureeglite rikkumisena ja seda karistatakse vastavalt. Kõik mängureeglid kehtivad ka mängijatele, kes tahavad oma kontot kustutada või kes on juba oma konto kustuma pannud.

 • § 1. Konto
  • § 1.1 Iga mängija võib ühes mängumaailmas omada mängimiseks ainult ühte kontot. Kontol tuleb alati mängida selle konto huvides. Kontod, mis eksisteerivad ainult teiste kontode kasu eesmärgil, võidakse püsivalt mängust eemaldada.
  • § 1.2 Konto omanikuks on isik, kelle meiliaadress on kontoga seotud. Kui soovid meiliaadressi vahetada, saad teha seda oma kontol (Valikud->Konto) "muuda meiliaadressi" valiku alt. Põhjendatud kahtluse korral võidakse küsida kinnitust e-maili teel, et veenduda kontol mängiva isiku samasuses. Mitte ükski Travian: Legends meeskonna liige ei küsi sinult konto parooli.
  • § 1.3 Salasõna edasi andmine teistele on keelatud, välja arvatud "dual kontode" korral. "Dual kontod" on kontod, millel mängivad kaks või enam mängijat. See on lubatud senikaua, kui ükski neist ei ole seotud oma isikliku või mõne teise mängija kontoga samas mängumaailmas. Kui mängija soovib oma kontot edasi anda teisele mängijale, siis eelnevalt peab olema edasi antud konto omanikuõigus meiliaadressi vahetusega ja salasõna peab olema muudetud või konto peab olema kustunud enne, kui antakse ligipääs uuele kontole või kui uus konto luuakse.

   Kontodel, mis on omavahel seotud läbi asendusfunktsiooni või mida mängitakse ühe ja sama arvuti tagant, ei tohi olla sama parool. Travian Games GmbH ei kompenseeri konto omanikule teise isiku poolt kontole tehtud kahju, kui teisele isikule on antud konto parool.
  • § 1.4 Mitteaktiivsed kontod kustutatakse kõige varem 7 päeva pärast viimast sisselogimist.
  • § 1.5 Mängija kutsumine mängu - kui seda süsteemi kasutatakse ära (luuakse mitmeid kontosid, rikkudes seega §1.1), siis on nii kutsuja kui ka kutsutav vastutavad ning karistatavad.

 • § 2. Asendamine ja sama arvuti kasutamine
  • § 2.1 Iga mängija saab anda õigused kahele asendajale konto eest hoolitsemiseks. Asendajad peavad mängima täielikult asendatava konto huvides. Selle võimaluse kuritarvitamine on karistatav. Konto asendaja peab selleks kasutama mängusisest asendusfunktsiooni. Asendajale ei tohi jagada konto salasõna.

   Travian Games GmbH ei kompenseeri asendaja poolt tehtud kahju. Konto omanik on täiel määral vastutav asendajate ja teiste mängijate tegevuse eest kontol. Kui asendaja rikub Travian: Legends mängureegleid või tingimusi, siis nii konto omanik kui ka asendaja võivad saada karistuse.

 • § 3. Väliste programmide kasutamine

 • Travian: Legendsit tuleb mängida kohandamata tavapärase internetibrauseriga. Keelatud on kasutada skripte ja/või botte, mis tegutsevad kontol automaatselt või annavad juurde Plus lisade võimalusi.

 • § 4. Programmivead

 • Programmivigu ei tohi konto huvides ära kasutada ja neist tuleb teavitada toe meeskonda. Vigade ärakasutamine on karistatav.

 • § 5. Konto ostmine/müümine

 • Konto, varude, üksuste, külade, kulla, hõbeda ja teenuste ostmine kolmandatelt osapooltelt on keelatud. Kontosid ei tohi raha eest ära anda.

 • §6. Netikett
  • § 6.1 Mängijad peavad alati suhtlema viisakas toonis
  • § 6.2 Multihunteritel on õigus ilma eelneva hoiatuseta muuta kohatuid profiile, külanimesid või muud sisu. Kohatute nimede ja/või sisuga liidud, avalikud foorumid või mõni muu avalik ala võidakse koheselt kustutada.
  • § 6.3 Järgnev käitumine on rangelt keelatud: solvava, laimava, seksistliku, rassistliku või vulgaarse keele kasutamine. Usu, rassi, soo, vanuserühma, seksuaalse suunitluse halvustamine, päris elu ähvardused, Travian: Legendsi töötaja või ametnikuna esinemine.
  • § 6.4 Mäng tuleb hoida päris maailma poliitikast vaba.
  • § 6.5 Keelatud on alaealistele mittesobiliku materjali postitamine ja edastamine.
  • § 6.6 Mängusisene sõnumite avalik esitamine vajab mõlema poole nõusolekut. Keelatud on avaldada kirjavahetust Traviani: Legendsi meeskonnaga, kui ei ole antud vastavat nõusolekut.
  • § 6.7 Igasugune reklaamimine on keelatud.

 • §7. Karistused
  • §7.1 Kui mängureegleid või tingimusi on rikutud, eemaldatakse konto mängust ning vabastatakse ainult koos karistusega, mis on vastavuses rikkumisega. Sobimatud kontonimed võidakse muuta. Travian Games GmbH ei kompenseeri mängukeelu ajal kaotatud kulda ja/või Plus kontot. Kõik mängijad on võrdsed sõltumata nende kullakasutusest.
  • § 7.2 Mängukeelu teemal võib ainult suhelda multihunteritega mängusiseste sõnumitega või community manageriga (admin@travian.co.ee), kui mängija ei nõustu multihunteri otsusega. Keelud, kustutamised ja muud tagajärjed ei kuulu avalikku arutellu. Travian: Legends meeskond ei avalda keeldudega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele.
  • § 7.3 Speed serveri multikontod ja multikontod populatsiooniga alla 100 võidakse kustutada koheselt ilma keelu ja hoiatuseta.

 • § 8. Mängureeglite muutmine ja paranduste klausel
  • § 8.1 Travian Games GmbH jätab endale õiguse muuta mängureegleid igal ajal.
  • § 8.2 Kui mängureeglite mingi osa muutub kehtetuks, siis ülejäänud reeglite kehtivust see ei muuda. Travian Games GmbH kohustub asendama kehtetud juhised uutega nii kiiresti kui võimalik.