Mängureeglid

Mängureeglid moodustavad ühe osa tingimustest. Konto keelustamise korral või kontrollimaks, mis on lubatud ja mis mitte, peaksite lugema tingimusi, eriti §6.

 Katseid mängureeglitest mööda hiilida või julgustada teisi seda tegema, käsitletakse rikkumisena ja seda karistatakse vastavalt. Kõik mängureeglid kehtivad ka mängijatele, kes tahavad oma kontot kustutada või kes on juba oma konto kustuma pannud.

§ 1. Konto

 • § 1.1.a Iga mängija võib ühes mängumaailmas omada mängimiseks ainult ühte kontot.
   
 • § 1.1.b Kontol peab alati mängima konto või liidu kasu eesmärgil. Kontod, mis eksisteerivad teiste kontode kasu eesmärgil, mis on väljaspool liitu või liitlasi, võidakse püsivalt mängust eemaldada. Kontosid, mis saavad kasu kontodelt, mis eksisteerisid, et neid toetada, võidakse rangelt karistada.
   
 • § 1.2 Konto omanikuks on isik, kelle meiliaadress on kontoga seotud. Kui soovid meiliaadressi vahetada, saad teha seda oma kontol (Valikud->Konto) "muuda meiliaadressi" valiku alt. Põhjendatud kahtluse korral võidakse küsida kinnitust e-maili teel, et veenduda kontol mängiva isiku samasuses. Mitte ükski Travian: Legends meeskonna liige ei küsi sinult konto parooli.
   
 • § 1.3 Salasõna edasi andmine teistele on keelatud, välja arvatud "dual kontode" korral. "Dual kontod" on kontod, millel mängivad kaks või enam mängijat. See on lubatud senikaua, kui ükski neist ei ole seotud oma isikliku või mõne teise mängija kontoga samas mängumaailmas. Kui mängija soovib ühelt kontol teisele liikuda, siis eelnevalt peab olema edasi antud konto omanikuõigus meiliaadressi vahetusega ja salasõna peab olema muudetud ENNE, kui antakse ligipääs uuele kontole või kui uus konto luuakse.

   Kui mängija soovib hüljata praeguse konto ja uue luua, siis vana konto kustumine peab olema algatatud ja klienditoega peab olema ühendust võetud selle muudatuse osas. Ühegi neist juhtudest ei tohi mängija ligi pääseda vanale kontole, kui uuele kontole on juba ligipääs olemas. Kontodel, mis on omavahel seotud läbi asendusfunktsiooni või mida mängitakse ühe ja sama arvuti tagant, ei tohi olla sama parool.

  Travian Games GmbH ei kompenseeri konto omanikule teise isiku poolt kontole tehtud kahju, kui teine isik on omandanud konto parooli.

   
 • § 1.4 Mitteaktiivsed kontod kustutatakse kõige varem 7 päeva pärast viimast sisselogimist.
   
 • § 1.5 Mängija kutsumine mängu - kui seda süsteemi kasutatakse ära (luuakse mitmeid kontosid, rikkudes seega §1.1), siis on nii kutsuja kui ka kutsutav vastutavad ning karistatavad.
   
 • § 1.6 Maksete ja keelusüsteemide ärakasutamine võib viia konto kustutamiseni ilma edasikaebamise võimaluseta.
   
 • § 1.7 Mängu disaini kuritarvitamist, mida klienditugi peab teiste mängukogemust rikkuvaks, saab karistada.
   
 • § 1.8 “Erilised” pakkumised nagu kulla stardipakett ei ole ülekantavad. See klausel ületab mõistete ja tingimuste punkti 2.6.

§ 2. Konto asendamine

 • § 2.1 Iga mängija saab anda õigused asendajatele konto eest hoolitsemiseks. Konto asendaja peab selleks kasutama mängusisest asendusfunktsiooni. Asendajale ei tohi jagada konto salasõna. Asendusõiguse kuritarvitamine on keelatud.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ei kompenseeri asendaja poolt tehtud kahju. Konto omanik on täiel määral vastutav asendajate ja teiste mängijate tegevuse eest kontol. Kui asendaja rikub Travian: Legends mängureegleid või tingimusi, siis nii konto omanik kui ka asendaja võivad saada karistuse.
   

§ 3. Väliste programmide kasutamine

Travian: Legendsit tuleb mängida kohandamata tavapärase internetibrauseriga. Keelatud on kasutada skripte ja/või botte, mis tegutsevad kontol automaatselt või annavad juurde Plus lisade võimalusi.

See sisaldab järgnevaid tegevusi, kuid ei ole nendega piiratud:

 • Teiste kontode automaatne rüüstamine (ja rünnaklainete saatmine automaatselt)
 • Automaatne seikluste alustamine
 • Automaatne varuväljade ja hoonete ehitamine
 • Automaatne kaardi kontrollimine
 • Automaatne teiste mängijate statistika kontrollimine
 • Automaatne varude saatmine teisele kontole
 • Automaatne sõdurite treenimine
 • Automaatne panuste tegemine oksjonil
 • Automaatne pidustuste alustamine
 • Enda külade kontrollimine, et kuvada varude informatsioon ühes kohas
 • Kõik muud automaatsed tegevused, mida teostab kolmanda osapoole tarkvara

Travian Games jätab endale õiguse karistada mängijaid, kes kasutavad kontol automaatselt tegutsevaid botte ja skripte, püsivalt või lühiajaliselt mängumaailma kestmise ajal.

§ 4. Programmivead

Programmivigu ei tohi konto huvides ära kasutada ja neist tuleb teavitada toe meeskonda. Vigade ärakasutamine on karistatav.

§ 5. Mängusisu müümine ja ostmine

Konto, varude, üksuste, külade, kulla, hõbeda ja teenuste ostmine kolmandatelt osapooltelt on keelatud. Keelatud on müüa või osta mängus sisalduvat. Kontosid ei tohi raha eest ära anda.

§ 6. Netikett

 • § 6.1 Mängijad peavad alati suhtlema viisakas toonis.
   
 • § 6.2 Klienditoel on õigus ilma eelneva hoiatuseta muuta kohatuid profiile, külanimesid või muud sisu. Kohatute nimede ja/või sisuga liidud, avalikud foorumid või mõni muu avalik ala võidakse koheselt kustutada.
   
 • § 6.3 Järgnev käitumine on rangelt keelatud: solvava, laimava, seksistliku, rassistliku või vulgaarse keele kasutamine. Usu, rassi, soo, vanuserühma, seksuaalse suunitluse halvustamine, päris elu ähvardused, Travian: Legendsi töötaja või ametnikuna esinemine.
   
 • § 6.4 Mäng tuleb hoida päris maailma poliitikast vaba.
   
 • § 6.5 Keelatud on alaealistele mittesobiliku materjali postitamine ja edastamine.
   
 • § 6.6 Mängusisene sõnumite avalik esitamine vajab mõlema poole nõusolekut. Keelatud on avaldada kirjavahetust Traviani: Legendsi meeskonnaga, kui ei ole antud vastavat nõusolekut.
   
 • § 6.7 Igasugune reklaamimine on keelatud.
   
 • § 6.8 Iga mittesobiliku sisu, mida klienditugi peab teiste mängukogemust rikkuvaks, saab keelata.
   

§7. Karistused

 • §7.1 Kui mängureegleid või tingimusi on rikutud, eemaldatakse konto mängust ning vabastatakse ainult koos karistusega, mis on vastavuses rikkumisega. Ebasobivad konto nimed muudetakse. Travian Games GmbH ei kompenseeri mängukeelu ajal kaotatud kulda ja/või Plus kontot. Kõik mängijad on võrdsed sõltumata nende kullakasutusest.
   
 • § 7.2 Mängukeeldu võib arutada ainult klienditoega läbi klienditoe portaali.

  Keeld ja karistus on antud ühe Rule Enforcement Teami liikme poolt. Kaebuse korral vaatab teine Rule Enforcement Teami liige keelu ja karistuse üle. Nende otsus on lõplik.

  Mängijad nõustuvad, et Travian: Legendsi meeskond ei saa avaldada mehanisme, mida kasutatakse rikkumiste tuvastamisel, sest siis on neist võimalik mööda hiilida.

  Keelud, kustutamised ja muud tagajärjed ei kuulu avalikku arutellu. Travian: Legends meeskond ei avalda keeldudega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele.
   
 • § 7.3 Kiirserveri multikontod ja multikontod populatsiooniga alla 100 võidakse kustutada koheselt ilma keelu ja hoiatuseta.


§ 8. Mängureeglite muutmine ja paranduste klausel

 • § 8.1 Travian Games GmbH jätab endale õiguse muuta mängureegleid igal ajal.
   
 • § 8.2 Kui mängureeglite mingi osa muutub kehtetuks, siis ülejäänud reeglite kehtivust see ei muuda. Travian Games GmbH kohustub asendama kehtetud juhised uutega nii kiiresti kui võimalik.
   
 • § 8.3 Juhul kui ingliskeelse ja mõne muu keelse versiooni vahel on erisusi või lahknevusi, siis ingliskeelne versioon on õige.