Spilleregler

Spillereglerne er en del af Betingelser & Vilkår. I tilfælde af en spærring, eller for at se hvad der er tilladt og hvad der ikke er, bør du også læse  Betingelser & Vilkår, særligt §11.

Et forsøg på at omgå spillereglerne, vil blive betragtet som et brud på spillereglerne og straffes som sådan. Alle spilleregler gælder også for spillere, der ønsker at slette deres konto, eller er i færd med at slette deres konto.

 • § 1. Konto
  • § 1.1 Hver spiller må kun eje og spille én konto pr. spilverden. En konto skal altid spilles til sin egen fordel. Konti der udelukkende eksisterer til andre kontis fordel, kan blive spærret permanent.
  • § 1.2 Ejeren af en konto er den person hvis e-mailadresse kontoen er tilknyttet. Hvis du vil ændre den tilknyttede e-mailadresse, kan du gøre dette på din konto (Profil -> Konto) under funktionen "Skift e-mailadresse". I tilfælde af rimelig tvivl, kan spilleren blive bedt om at sende en e-mail til Support fra den tilknyttede e-mailadresse, for at bekræfte at spilleren er kontoejeren. Medlemmer af Travian: Legends-teamet vil aldrig bede om din adgangskode.
  • § 1.3 Deling af en kontos adgangskode, er ikke tilladt medmindre der er tale om en "dualkonto". En "dualkonto" er en konto der spilles af to eller flere spillere. Dette er tilladt, så længe ingen af de involverede spillere ejer eller spiller en anden konto på den samme spilverden. Hvis en spiller ønsker at flytte fra en konto til en anden, skal ejerskabet af den første konto først overføres og adgangskoden ændres, eller kontoen skal slettes INDEN der gives adgang til den nye konto, eller oprettes en ny konto.

   Konti der er forbundet via "sitterfunktionen" eller som spilles fra samme computer, må ikke have samme adgangskode. Travian Games GmbH giver ikke kompensation til en kontoejer, for skader påført kontoen af nogen der har fået kontoens adgangskode.
  • § 1.4 Hvis en konto er inaktiv, bliver den ikke slettet tidligere end syv dage efter det seneste login.
  • § 1.5 Indbyd en ven - Hvis systemet til indbydelse af venner misbruges (såsom ved at oprette adskillige konti i strid med §1.1), kan både den indbudte og indbyderen blive holdt ansvarlige og straffet.

 • § 2. Sitning og brug af samme computer
  • § 2.1 Hver spiller kan have to sittere, der kan holde øje med kontoen. Sittere skal spille kontoen de sitter til dens egen fordel. Misbrug af denne funktion kan straffes. Sitteren for en konto, skal sitte kontoen ved at bruge sitterfunktionen i spillet. Kontoens adgangskode må ikke udleveres til en sitter.

   Travian Games GmbH tilbyder ikke kompensation for skader påført af en sitter. Kontoejeren er fuldt ansvarlig for handlinger udført af sittere på en konto. Hvis en sitter overtræder spillereglerne eller Betingelser & Vilkår i Travian: Legends, kan både kontoejeren og sitteren blive straffet.

 • § 3. Brug af eksterne programmer

 • Travian: Legends skal spilles fra en umodificeret, almindelig internetbrowser. Brug af scripts og/eller bots til at automatisere handlinger på kontoen, eller efterligne guldfunktioner er ikke tilladt.

 • § 4. Programfejl

 • Fejl i spillet må ikke misbruges til en kontos fordel og bør anmeldes til support-teamet. Misbrug af enhver fejl kan straffes.

 • § 5. Køb og salg af en konto

 • Køb eller salg af en konto, råstoffer, tropper, landsbyer, guld, sølv eller tjenester fra tredjeparter er ikke tilladt. Konti må ikke gives væk mod betaling af penge.

 • §6. Netiquette
  • § 6.1 Spillere skal altid kommunikere på en høflig måde.
  • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavne og andet indhold kan redigeres af Multihunter uden varsel. Alliancer med upassende navne og/eller indhold i deres profil, offentlige forum og andre offentlige områder kan slettes uden varsel.
  • § 6.3 Det følgende er strengt forbudt: Groft, ærekrænkende, sexistisk, racistisk eller blasfemisk sprog; fjendtlig adfærd mod enhver religion, race, nation, aldersgruppe, seksuel orientering eller ethvert køn; trusler i det virkelige liv; at udgive sig for ansatte ved Travian: Legends eller officielle positioner indenfor virksomheden.
  • § 6.4 Spillet skal holdes fri for politik fra den virkelige verden
  • § 6.5 Opslag og visning af materiale der er upassende for mindreårige er forbudt.
  • § 6.6 Beskeder i spillet må kun offentliggøres efter samtykke fra begge parter. Offentliggørelse af beskeder eller e-mails til eller fra medarbejdere ved Travian: Legends er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse.
  • § 6.7 Reklamer af enhver art er ikke tilladt.

 • §7. Straf
  • §7.1 I tilfælde af en overtrædelse af spillereglerne eller Betingelser & Vilkår, vil kontoen blive spærret og kan genåbnes med en straf der modsvarer overtrædelsen af spillereglerne. Upassende kontonavne kan ændres. Alle tab som følge af en spærring, herunder "Pluskonto" og guld, vil ikke blive erstattet af Travian Games GmbH. Alle spilleres behandles ens, uanset deres guldforbrug.
  • § 7.2 En spærring må kun diskuteres med multihunter gennem beskeder i spillet eller med community manageren (admin@travian.dk), hvis en spiller er utilfreds med multihunters afgørelse. Spærringer, sletninger og deres konsekvenser må ikke diskuteres offentligt. Travian: Legends-teamet videregiver ikke informationer om spærringer til andre personer end de involverede.
  • § 7.3 Multikonti på speedservere og multikonti med et indbyggertal lavere end 100 kan slettes uden forudgående spærring/advarsel.

 • § 8. Klausul vedr. ændring af regler
  • § 8.1 Travian Games GmbH forbeholder sig retten til at ændre spillereglerne til hver en tid
  • § 8.2 Hvis dele af spillereglerne bliver ineffektive eller forældede, vil gyldigheden af de resterende spilleregler ikke være påvirket heraf. Travian Games GmbH vil erstatte ineffektive spilleregler med nye spilleregler så hurtigt som muligt.