Spilleregler

Spillereglerne er en del af Betingelser & Vilkår. I tilfælde af en spærring, eller for at se hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt, bør du også læse Betingelser & Vilkår, særligt sektionen §6.

 Et forsøg på at omgå spillereglerne, eller at opfordre en anden spiller til at bryde spillereglerne, vil blive betragtet som et brud på spillereglerne og straffes som sådan. Alle spilleregler gælder også for spillere, der ønsker at slette deres konto, eller er i færd med at slette deres konto.

§ 1. Konto

 • § 1.1.a Hver spiller må kun eje og spille én konto pr. spilverden.
   
 • § 1.1.b En konto skal altid spilles til sin egen fordel eller sit forbunds fordel. Konti, der eksisterer til fordel for en konto udenfor samme alliance eller forbund, kan blive spærret permanent og slettet. Konti, der drager fordel af konti der eksisterede til fordel for dem, kan blive straffet hårdt.
   
 • § 1.2 Ejeren af en konto er den person hvis e-mailadresse kontoen er tilknyttet. Hvis du ønsker at ændre den tilknyttede e-mailadresse, kan du gøre dette på din konto (Profil -> Konto) under funktionen "Skift e-mailadresse". I tilfælde af rimelig tvivl, kan spilleren blive bedt om at sende en e-mail til Support fra den tilknyttede e-mailadresse, for at bekræfte at spilleren er kontoejeren. Medlemmer af Travian: Legends-teamet vil aldrig bede om din adgangskode.
   
 • § 1.3 Deling af en kontos adgangskode er ikke tilladt, medmindre der er tale om en "dualkonto". En "dualkonto" er en konto der spilles af to eller flere spillere. Dette er tilladt, så længe ingen af de involverede spillere ejer eller spiller en anden konto på den samme spilverden. Hvis en spiller ønsker at flytte fra en konto til en anden, skal ejerskabet af den første konto overføres og adgangskoden ændres, INDEN der gives adgang til den nye konto.

   Hvis spilleren ønsker at forlade den nuværende konto og oprette en ny, skal sletningen af den gamle konto være startet og spilleren skal kontakte kundeservice og oplyse om denne ændring. I alle disse tilfælde, må spilleren ikke tilgå den gamle konto efter at have tilgået den nye konto første gang. Konti der er forbundet via "sitterfunktionen", eller som spilles fra samme computer, må ikke have samme adgangskode.

   Travian Games GmbH kompenserer ikke en kontoejer for skader påført kontoen af nogen der har fået fat i kontoens adgangskode.

   
 • § 1.4 Hvis en konto er inaktiv, bliver den ikke slettet tidligere end syv dage efter det seneste login.
   
 • § 1.5 Indbyd en ven - Hvis systemet til indbydelse af venner misbruges (såsom ved at oprette adskillige konti i strid med §1.1), kan både den indbudte og indbyderen blive holdt ansvarlige og straffet.
   
 • § 1.6 Misbrug af betalings- og spærringssystemerne kan medføre kontosletning uden mulighed for appel.
   
 • § 1.7 Misbrug af spildesignet, som kundeservice betragter som forstyrrende for andres spiloplevelse, kan straffes.
   
 • § 1.8 “Specials”-tilbud, såsom guld-startpakken, er udelukket fra guldoverførslen. Denne bestemmelse erstatter 2.6 i Vilkår & Betingelser.

§ 2. Sitning af en konto

 • § 2.1 Hver spiller kan tilføje sittere, der må holde øje med kontoen. Sitteren for en konto, skal sitte kontoen ved at bruge sitterfunktionen i spillet. Kontoens adgangskode må ikke udleveres til en sitter. Misbrug af sitterrettigheder er forbudt.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH tilbyder ikke kompensation for skader påført af en sitter. Kontoejeren er fuldt ansvarlig for handlinger udført af sittere på en konto. Hvis en sitter overtræder spillereglerne eller Betingelser & Vilkår i Travian: Legends, kan både kontoejeren og sitteren blive straffet.
   

§ 3. Brug af eksterne programmer

Travian: Legends skal spilles fra en almindelig og umodificeret internetbrowser. Brug af scripts og/eller bots til at automatisere handlinger på kontoen, eller efterligne guldfunktioner er ikke tilladt.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende handlinger:

 • Plyndre andre konti automatisk (og afsende angrebsbølger automatisk)
 • Starte eventyr automatisk
 • Bygge og opgradere råstoffelter og bygninger i landsbyer automatisk
 • Scanne kortet automatisk
 • Scanne andre spilleres statistik automatisk
 • Sende råstoffer til andre konti automatisk
 • Træne tropper automatisk
 • Placere bud for genstande på auktioner automatisk
 • Starte fester automatisk
 • Scanne egne landsbyer for at vise landsbyers råstoffer og oplysninger på et sted
 • Enhver anden automatiseret handling, der udføres af en tredjeparts-software

Travian Games forbeholder sig retten til at straffe spillere, som bruger et script eller en bot til at automatisere handlinger permanent eller i en begrænset periode, mens spilverdenen er aktiv.

§ 4. Programfejl

Fejl i spillet må ikke misbruges til en kontos fordel og bør anmeldes til support-teamet. Misbrug af enhver fejl kan straffes.

§ 5. Salg/Køb af spilindhold

Køb eller salg af ydelser fra tredjeparter, såsom en konto, råstoffer, tropper, landsbyer, guld eller sølv, er ikke tilladt. Tilbud om at købe eller sælge spilindhold for penge er også forbudt. Konti må ikke bortgives i bytte for penge.

§ 6. Netiquette

 • § 6.1 Spillerne skal altid kommunikere på en høflig måde.
   
 • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavne og andet indhold kan redigeres af kundeservice uden varsel. Alliancer med upassende navne og/eller indhold i deres profil, offentlige forum og andre offentlige områder kan slettes uden varsel.
   
 • § 6.3 Det følgende er strengt forbudt: Groft, ærekrænkende, sexistisk, racistisk eller blasfemisk sprog; fjendtlig adfærd mod enhver religion, race, nation, aldersgruppe, seksuel orientering eller ethvert køn; trusler i det virkelige liv; at udgive sig for at være ansat ved Travian: Legends eller besidde en officiel position indenfor virksomheden.
   
 • § 6.4 Spillet skal holdes fri for den virkelige verdens politik og religion.
   
 • § 6.5 Opslag og visning af materiale, der er upassende for mindreårige, er forbudt.
   
 • § 6.6 Beskeder i spillet må kun offentliggøres efter samtykke fra begge parter. Offentliggørelse af beskeder eller e-mails til eller fra medarbejdere ved Travian: Legends er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse.
   
 • § 6.7 Reklamer af enhver art er ikke tilladt.
   
 • § 6.8 Upassende indhold, som kundeservice betragter som forstyrrende for andres spiloplevelse, kan straffes.
   

§ 7. Straf

 • §7.1 I tilfælde af en overtrædelse af spillereglerne eller Betingelser & Vilkår, vil kontoen blive spærret og kan genåbnes med en straf der modsvarer overtrædelsen af spillereglerne. Upassende kontonavne kan blive ændret. Alle tab som følge af en spærring, herunder "Pluskonto" og guld, vil ikke blive erstattet af Travian Games GmbH. Alle spilleres behandles ens, uanset deres guldforbrug.
   
 • § 7.2 En spærring kan kun diskuteres med kundeservice-teamet via Kundeserviceportalen.

  En spærring og en straf tildeles af et medlem af Rule Enforcement-teamet. I tilfælde af en klage, vil et andet medlem af Rule Enforcemement-teamet revurdere spærringen og straffen. Deres beslutning er endelig.

  Spillerne accepterer at Travian: Legends-teamet ikke kan afsløre de mekanismer, der bruges til at opdage regelbrud, da sådanne mekanismer kunne omgås.

  Spærringer, sletninger og deres konsekvenser må ikke diskuteres offentligt. Travian: Legends-teamet videregiver ikke informationer om spærringer til andre individer end dem, der er involveret.
   
 • § 7.3 Multi-konti på speedservere og multi-konti med et indbyggertal lavere end 100 kan slettes uden forudgående spærring/advarsel.


§ 8. Klausul vedr. ændring af regler

 • § 8.1 Travian Games GmbH forbeholder sig retten til at ændre spillereglerne til hver en tid.
   
 • § 8.2 Hvis dele af spillereglerne bliver ineffektive eller forældede, vil gyldigheden af de resterende spilleregler ikke være påvirket heraf. Travian Games GmbH vil erstatte ineffektive spilleregler med nye spilleregler så hurtigt som muligt.
   
 • § 8.3 I tilfælde af uoverensstemmelse eller betydningsforskel mellem den engelske version og enhver anden sproglig version af denne udgivelse, er den engelske sprogversion den gyldige.