Travian: Legends slotsbaggrund skyer

Spilleregler

Spillereglerne er en del af Betingelser & Vilkår. I tilfælde af en spærring, eller for at se hvad der er tilladt og hvad der ikke er, bør du også læse Betingelser & Vilkår, særligt §6.


Et forsøg på at omgå spillereglerne, at opfordre en anden spiller til at overtræde spillereglerne eller at få en fordel ud af en regelovertrædelse, vil blive betragtet som et brud på spillereglerne og straffes i overensstemmelse hermed i forhold til overtrædelsen og efter Travian: Legends-teamets skøn. Alle spilleregler gælder også for spillere, der ønsker at slette deres lobby-konto eller avatar, eller er i færd med at slette deres lobby-konto eller avatar. 

§ 1. Avatar

 • § 1.1.a Hver spiller må kun eje og spille én avatar pr. spilverden.  

 • § 1.1.b En avatar skal altid spilles til sin egen fordel eller sit forbunds fordel. Avatarer, der eksisterer til fordel for en avatar udenfor samme alliance eller forbund, kan blive spærret permanent og slettet. Avatarer, der drager fordel af avaterer, der eksisterer til fordel for dem, kan blive straffet hårdt. 

  Adfærd, der ikke er tilladt, inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende handlinger: 

  • Privat farming - plyndring af avatarer udenfor plyndrerens forbund, som lader sig plyndre af en specifik spiller eller af flere spillere fra forbundet. Dette påvirker ikke den sædvanlige farming, hvor inaktive spillere bliver angrebet af flere forbund. 

  • At bygge landsbyer med det formål at de erobres af andre spillere udenfor deres eget forbund.

 • § 1.2 Ejeren af en lobby-konto og en avatar er den person, hvis e-mailadresse lobby-kontoen er tilknyttet.  I tilfælde af rimelig tvivl, kan spilleren blive bedt om at sende en e-mail til support fra den e-mailadresse, der er tilknyttet til lobby-kontoen, for at bekræfte at spilleren er ejer af lobby-kontoen. Medlemmer af Travian: Legends-teamet vil aldrig bede om din adgangskode. 
   
 • § 1.3.a Det er ikke tilladt at dele adgangskoden til en lobby-konto, heller ikke i tilfælde af "duals" - når avataren spilles af to eller flere spillere. Duals skal tilføjes i lobbyen for enkelte spilverdener, og de skal logge ind på deres egen lobby- konto for at få adgang til den avatar, de er blevet tilknyttet som dual. 

  Travian Games GmbH kompenserer ikke en lobby-kontoejer for skader påført lobby-kontoen eller avatererne af nogen, der har fået fat i adgangskoden. 
   
 • § 1.3.b Hvis en spiller ønsker at flytte fra en avatar til en anden eller oprette en ny, skal den gamle avatar slettes, før der gives adgang til den nye avatar, eller den nye avatar oprettes. 
   
 • § 1.4 Hvis en avater er inaktiv, bliver den slettet automatisk ikke tidligere end syv dage efter det seneste login. 
   
 • § 1.5 Indbyd en ven - Hvis systemet til indbydelse af venner misbruges (såsom ved at oprette adskillige avatarer i strid med §1.1), kan både den indbudte og indbyderen blive holdt ansvarlige og straffet. 
   
 • § 1.6 Misbrug af betalings- og spærringssystemerne kan medføre avatarsletning uden mulighed for appel. 
   
 • § 1.7 Misbrug af spildesignet, som kundeservice betragter som forstyrrende for andres spiloplevelse, kan straffes. 
   
 • § 1.8 “Specials”-tilbud, såsom guld-startpakken, er udelukket fra guldoverførslen. Denne bestemmelse erstatter 2.6 i Vilkår & Betingelser.

§ 2. At sitte en avatar

 • § 2.1 Hver spiller kan tilføje sittere, der må holde øje med avataren. Sitteren for en avatar skal sitte avataren ved at bruge avatar-sitterfunktionen i spillet. Lobby-kontoens adgangskode må ikke udleveres til en sitter. Misbrug af sitterrettigheder er forbudt.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH tilbyder ikke kompensation for skader påført af en sitter. Lobby-kontoens ejer er fuldt ansvarlig for handlinger udført af sittere på en avatar. Hvis en sitter overtræder spillereglerne eller Betingelser & Vilkår i Travian: Legends, kan både lobby-kontoens ejer og sitteren blive straffet.

§ 3. Brug af eksterne programmer

Travian: Legends skal spilles fra en almindelig og umodificeret internetbrowser. Brug af scripts og/eller bots til at automatisere handlinger på avataren, eller efterligne guldfunktioner er ikke tilladt.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende handlinger:

 • Plyndre andre avatarer automatisk (og afsende angrebsbølger automatisk) 
 • Starte eventyr automatisk 
 • Bygge og opgradere råstoffelter og bygninger i landsbyer automatisk 
 • Scanne kortet automatisk 
 • Scanne andre spilleres statistik automatisk 
 • Sende råstoffer til andre avatarer automatisk 
 • Træne tropper automatisk 
 • Placere bud for genstande på auktioner automatisk 
 • Starte fester automatisk 
 • Scanne egne landsbyer for at vise landsbyers råstoffer og oplysninger på et sted 
 • Enhver anden automatiseret handling, der udføres af tredjeparts-software 
   

Travian Games forbeholder sig retten til at straffe spillere, som bruger et script eller en bot til at automatisere handlinger permanent eller i en begrænset periode, mens spilverdenen er aktiv. 

§ 4. Programfejl

Fejl eller lignende i spillet må ikke misbruges til en avatars fordel og bør meddeles til support-teamet. Misbrug af enhver fejl kan også straffes. 

§ 5. Salg/køb af spilindhold

Køb eller salg af ydelser fra tredjeparter, en lobby-konto, en avatar, råstoffer, tropper, landsbyer, guld eller sølv, er ikke tilladt. Tilbud om at købe eller sælge spilindhold for penge er også forbudt.  Lobby-konti og avatarer må ikke gives væk mod betaling af penge. 

§6. Netiquette

 • § 6.1 Spillere skal altid kommunikere på en høflig måde.
   
 • § 6.2 Upassende profiler, landsbynavne og andet indhold kan redigeres af kundeservice uden varsel. Alliancer med upassende navne og/eller indhold i deres profil, offentlige forum og andre offentlige områder kan slettes uden varsel.
   
 • § 6.3 Det følgende er strengt forbudt: Groft, ærekrænkende, sexistisk, racistisk eller blasfemisk sprog; fjendtlig adfærd mod enhver religion, race, nation, aldersgruppe, seksuel orientering eller ethvert køn; trusler i det virkelige liv; at udgive sig for ansatte ved Travian: Legends eller officielle positioner indenfor virksomheden.
   
 • § 6.4 Spillet skal holdes fri for den virkelige verdens politik og religion.
   
 • § 6.5 Opslag og visning af materiale der er upassende for mindreårige er forbudt.
   
 • § 6.6 Beskeder i spillet må kun offentliggøres efter samtykke fra begge parter. Offentliggørelse af beskeder eller e-mails til eller fra medarbejdere ved Travian: Legends er forbudt, medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse.
   
 • § 6.7 Reklamer af enhver art er ikke tilladt.
   
 • § 6.8 Upassende indhold, som kundeservice betragter som forstyrrende for andres spiloplevelse, kan straffes.

§7. Straf

 • §7.1 I tilfælde af en overtrædelse af spillereglerne eller Betingelser & Vilkår, vil avataren blive spærret og kan genåbnes med en straf, der modsvarer overtrædelsen af spillereglerne. Upassende lobby-kontonavne og avatarnavne kan blive ændret. Alle tab som følge af en spærring, herunder "Travian Plus" og guld, vil ikke blive erstattet af Travian Games GmbH. Alle spilleres behandles ens, uanset deres guldforbrug.
   
 • § 7.2 En spærring kan kun diskuteres med kundeservice-teamet via kundeservice-portalen.
   

  En spærring og en straf tildeles af et medlem af Rule Enforcement-teamet. I tilfælde af en klage, vil spærringen og straffen blive revurderet af et andet medlem af Rule Enforcemement-teamet. Deres beslutning er endelig.

  Spillerne accepterer at Travian: Legends-teamet ikke kan afsløre de mekanismer, der bruges til at opdage regelbrud, da sådanne mekanismer kunne omgås.

  Spærringer, sletninger og deres konsekvenser må ikke diskuteres offentligt. Travian: Legends-teamet videregiver ikke informationer om spærringer til andre personer end de involverede.


§ 8. Klausul vedr. ændring af regler

 • § 8.1 Travian Games GmbH forbeholder sig retten til at ændre spillereglerne til hver en tid
   
 • § 8.2 Hvis dele af spillereglerne bliver ineffektive eller forældede, vil gyldigheden af de resterende spilleregler ikke være påvirket heraf. Travian Games GmbH vil erstatte ineffektive spilleregler med nye spilleregler så hurtigt som muligt.
   
 • § 8.3 I tilfælde af uoverensstemmelse eller betydningsforskel mellem den engelske version og enhver anden sproglig version af denne udgivelse, er den engelske sprogversion den gyldige.

 

Mere detaljerede forklaringer af visse spilleregler kan findes i FAQ om spilleregler