Pravidla hry

Tato pravidla jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §11.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel hry a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

 • §1. Účet
  • §1.1 Každý hráč může vlastnit a hrát pouze jeden účet na jednom herním světě. Účet musí být vždy odehráván ve svůj vlastní prospěch. Účty, které existují výhradně pro prospěch jiných účtů, můžou být trvale zablokovány.
  • §1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami v nastavení svého účtu (Profil -> Účet) použitím možnosti „Změnit e-mailovou adresu“. V případě pochybností o vlastníkovi účtu může být hráč požádán o zaslání e-mailu na support z registrační e-mailové adresy účtu, aby bylo možné ověřit, že hráč je majitelem účtu. Žádný člen teamu Travian: Legends se vás nikdy nebude ptát na heslo k účtu.
  • §1.3 Předání hesla jinému hráči není povoleno, s výjimkou tzv. „dual účtu“. Dual účty jsou účty hrané dvěma a více hráči. Jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a nehrají jiný účet na stejném herním světě. Pokud se hráč chce přesunout z jednoho účtu na druhý, musí být původní účet převeden na jiného hráče a heslo změněno, nebo musí být účet smazán PŘED získáním přístupu na nový účet nebo vytvořením nového účtu.

   Účty, které jsou propojené zastupováním nebo hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo. Travian Games GmbH nebudou kompenzovat majitele účtu za žádné škody na účtu způsobené někým, kdo dostal heslo k účtu.
  • §1.4 Neaktivní účty můžou být smazány nejdříve po 7 dnech od posledního přihlášení.
  • §1.5 Referenční odkazy - v případě zneužití referenčního systému (např. vytvořením více účtů, což je porušením §1.1) můžou být potrestány účty pozvaného i zvoucího hráče.

 • §2. Zastupování a používání stejného počítače
  • §2.1 Každý hráč má právo určit 2 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti. Zástupci musí hrát účet, který zastupují, ve prospěch majitele účtu. Zneužití této funkce může být trestáno. Zástupce účtu musí zastupovat účet prostřednictvím funkce zastupování účtu. Majitel účtu nesmí předat heslo k účtu zástupci.

   Travian Games GmbH nebudou kompenzovat majitele účtu za škody způsobené zástupcem. Majitel účtu je plně zodpovědný za akce provedené na jeho účtu zástupcem. V případě, že zástupce poruší pravidla hry nebo Všeobecné obchodní podmínky Travian: Legends, může být potrestán majitel účtu i zástupce.

 • §3. Využití externích programů

 • Hra Travian: Legends se smí hrát pouze v běžném a nijak nemodifikovaném webovém prohlížeči. Používání robotů nebo skriptů, které automatizují hru či napodobují prémiové funkce, je zakázané.

 • §4. Chyby v programu

 • Chyby ve hře nesmí být zneužity k vlastnímu prospěchu a měly by být nahlášeny support teamu. Zneužití chyby ve hře může být potrestáno.

 • §5. Prodej/nákup účtu

 • Nákup a prodej účtu, surovin, jednotek, vesnic, zlatých, stříbrných nebo služeb od třetích stran je zakázaný. Účty nesmí být prodány za peníze.

 • §6. Netiketa
  • §6.1 Hráči musí vždy komunikovat slušně.
  • §6.2 Nevhodné profily, názvy vesnic a další obsah můžou být bez varování změněny multihunterem. Aliance s nevhodným názvem, profilem, veřejným fórem nebo dalšími veřejnými prostory můžou být bez varování smazány.
  • §6.3 Následující chování je přísně zakázáno: urážlivé, hanobící, sexistické, rasistické nebo vulgární vyjadřování; hanobení náboženství, rasy, národa, pohlaví, věku nebo sexuální orientace; vyhrožování v reálném životě; vydávání se za člena Travian: Legends teamu nebo za osobu oficiálně spojenou s Travian Games.
  • §6.4 Ve hře není dovoleno odkazovat na politiku reálného světa.
  • §6.5 Šíření materiálů nevhodných pro nezletilé je zakázáno.
  • §6.6 Zprávy ze hry můžou být zveřejněny jen se souhlasem obou stran. Zveřejňování zpráv či e-mailů pro nebo od Travian: Legends teamu je možné jen po obdržení předchozího souhlasu.
  • §6.7 Reklama jakéhokoli druhu je zakázaná.

 • §7. Tresty
  • §7.1 V případě porušení pravidel hry nebo Všeobecných obchodních podmínek bude účet zablokován a může být odblokován s trestem odpovídajícím porušení pravidel. Nevhodná jména účtů můžou být změněna. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo běžící Plus účet ani za jiné ztráty v době blokace účtu. Hráči používající zlaté a/nebo Plus účet nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel.
  • §7.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze s multihunterem prostřednictvím zpráv ve hře nebo v případě nesouhlasu s rozhodnutím multihuntera s community managerem (admin@travian.cz). Je zakázáno řešit blokace účtu, mazání účtu a jejich následky na veřejných místech. Travian: Legends team nesděluje informace o banech jiným osobám než majiteli účtu.
  • §7.3 Multiúčty na speed serveru a multiúčty s populací menší než 100 můžou být smazány okamžitě a bez varování.

 • §8. Změny pravidel a závěrečná ustanovení
  • §8.1 Travian Games GmbH si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla hry.
  • §8.2 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Travian Games GmbH se zavazují neplatná pravidla nahradit platnými jak nejdříve to bude možné.