Pravidla hry

Tato pravidla jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do části §6.

 Pokus o obcházení pravidel nebo navádění jiného hráče k porušení pravidel hry budou považovány za porušování pravidel hry a podle toho budou také potrestány. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

§1. Účet

 • §1.1.a Každý hráč může vlastnit a hrát pouze jeden účet na jednom herním světě.
   
 • §1.1.b Účet musí být vždy hrán pro svůj vlastní prospěch nebo pro prospěch své konfederace. Účty, které existují pro prospěch účtů mimo stejnou alianci či konfederaci, můžou být trvale zablokovány a smazány. Účty, které profitují z účtů existujících pro jejich prospěch, můžou být potrestány.
   
 • §1.2 Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami v nastavení svého účtu (Profil -> Účet) použitím možnosti „Změnit e-mailovou adresu“. V případě pochybností o vlastníkovi účtu může být hráč požádán o zaslání e-mailu na support z registrační e-mailové adresy účtu, aby bylo možné ověřit, že hráč je majitelem účtu. Žádný člen teamu Travian: Legends se vás nikdy nebude ptát na heslo k účtu.
   
 • §1.3 Předání hesla jinému hráči není povoleno, s výjimkou tzv. „dual účtu“. Dual účty jsou účty hrané dvěma a více hráči. Jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a nehrají jiný účet na stejném herním světě. Pokud se hráč chce přesunout z jednoho účtu na druhý, musí být původní účet převeden na jiného hráče a heslo změněno PŘED získáním přístupu na nový účet.

   Pokud chce hráč opustit stávající účet a vytvořit si nový, musí být započato mazání původního účtu a hráč musí kontaktovat zákaznický servis a informovat je o této změně.Ve všech těchto případech se hráč nesmí přihlásit na starý účet, pokud už se přihlásil na nový účet.Účty, které jsou propojené zastupováním nebo hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo.

   Společnost Travian Games GmbH nebude kompenzovat majitele účtu za žádné škody na účtu způsobené někým, kdo získal heslo k účtu.

   
 • §1.4 Neaktivní účty můžou být smazány nejdříve po 7 dnech od posledního přihlášení.
   
 • §1.5 Referenční odkazy – v případě zneužití referenčního systému (např. vytvořením více účtů, což je porušením §1.1) můžou být potrestány účty pozvaného i zvoucího hráče.
   
 • §1.6 Zneužití systému plateb a banů může vést ke smazání účtu bez práva na odvolání.
   
 • §1.7 Zneužití  designu hry, které je zákaznickým servisem považované za rušivé pro herní zážitek ostatních, může být potrestáno.
   
 • §1.8 „Speciální nabídky“, jako např. Zlatý startovní balíček, jsou vyloučeny z převodu zlatých. Toto ustanovení nahrazuje bod 2.6 VOP.

§2. Zastupování účtu

 • §2.1 Každý hráč má právo určit zástupce, kteří mohou spravovat jeho účet v době nepřítomnosti. Zástupce účtu musí zastupovat účet prostřednictvím funkce zastupování účtu. Majitel účtu nesmí předat heslo k účtu zástupci.Zneužití práv zástupce je zakázáno.
   
 • §2.2 Společnost Travian Games GmbH nebude kompenzovat majitele účtu za škody způsobené zástupcem. Majitel účtu je plně zodpovědný za akce provedené na jeho účtu zástupcem. V případě, že zástupce poruší pravidla hry nebo Všeobecné obchodní podmínky Travian: Legends, může být potrestán majitel účtu i zástupce.
   

§3. Využití externích programů

Hra Travian: Legends se smí hrát pouze v běžném a nijak nemodifikovaném webovém prohlížeči. Používání robotů nebo skriptů, které automatizují hru či napodobují prémiové funkce, je zakázané.

To zahrnuje (ale není omezeno na) následující akce:

 • Automatické loupení ostatních účtů a automatické posílání vln útoků
 • Automatické posílání hrdiny na dobrodružné výpravy
 • Automatické stavění a rozšiřování surovinových polí a budov
 • Automatické skenování mapy
 • Automatické skenování statistik ostatních hráčů
 • Automatické posílání surovin na jiné účty
 • Automatický výcvik jednotek
 • Automatické přihazování v aukcích
 • Automatické spouštění slavností
 • Špehování vlastních vesnic k zobrazení informací o vesnici a surovinách na jednom místě
 • Jakékoli další automatické akce prováděné softwarem třetích stran
   

Společnost Travian Games si vyhrazuje právo k dočasnému nebo trvalému potrestání hráčů, kteří využívají scripty nebo boty na automatizaci akcí, na aktivních herních světech.

§4. Chyby v programu

Chyby ve hře nesmí být zneužity k vlastnímu prospěchu a měly by být nahlášeny support teamu. Zneužití chyby ve hře může být potrestáno.
 

§5. Prodej a nákup herního obsahu

Nákup a prodej účtu, surovin, jednotek, vesnic, zlatých, nebo stříbrných je zakázaný. Nabízení nákupu nebo prodeje herního obsahu za peníze je také zakázáno.Účty nesmí být prodány za peníze.

§6. Netiketa

 • §6.1 Hráči musí vždy komunikovat slušně.
   
 • §6.2 Nevhodné profily, názvy vesnic a další obsah můžou být bez varování změněny zákaznickým servisem. Aliance s nevhodným názvem, profilem, veřejným fórem nebo dalšími veřejnými prostory můžou být bez varování smazány.
   
 • §6.3 Následující chování je přísně zakázáno: urážlivé, hanobící, sexistické, rasistické nebo vulgární vyjadřování; hanobení náboženství, rasy, národa, pohlaví, věku nebo sexuální orientace; vyhrožování v reálném životě; vydávání se za člena Travian: Legends teamu nebo za osobu oficiálně spojenou s Travian Games.
   
 • §6.4 Ve hře není dovoleno odkazovat na politiku reálného světa a náboženství.
   
 • §6.5 Šíření materiálů nevhodných pro nezletilé je zakázáno.
   
 • §6.6 Zprávy ze hry můžou být zveřejněny jen se souhlasem obou stran. Zveřejňování zpráv či e-mailů pro nebo od Travian: Legends teamu je možné jen po obdržení předchozího souhlasu.
   
 • §6.7 Reklama jakéhokoli druhu je zakázaná.
   
 • §6.8 Jakýkoli nevhodný obsah, který je zákaznickým servisem považovaný za rušivý pro herní zážitek ostatních, může být potrestán.
   

§7. Tresty

 • §7.1 V případě porušení pravidel hry nebo Všeobecných obchodních podmínek bude účet zablokován a může být odblokován s trestem odpovídajícím porušení pravidel. Nevhodná jména účtů můžou být změněna. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo běžící Plus účet ani za jiné ztráty v době blokace účtu. Hráči používající zlaté a/nebo Plus účet nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel.
   
 • § 7.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze se zákaznickým servisem prostřednictvím portálu zákaznického servisu.

  Bany a tresty jsou udělovány jedním členem týmu vymáhání pravidel. V případě stížnosti bude ban a trest přezkoumán jiným členem týmu vymáhání pravidel. Jejich rozhodnutí je konečné.

  Hráči akceptují, že Travian: Legends tým nemůže prozradit mechanismy využívané pro detekci porušení pravidel hry, protože tyto mechanismy by bylo možné obejít.

  Je zakázáno řešit blokace účtu, mazání účtu a jejich následky na veřejných místech. Travian: Legends team nesděluje informace o blokovaných účtech jiným osobám než těm, kterých se to týká.
   
 • §7.3 Multiúčty na speed serveru a multiúčty s populací menší než 100 můžou být smazány okamžitě a bez varování.


§8. Změny pravidel a závěrečná ustanovení

 • §8.1 Společnost Travian Games GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.
   
 • §8.2 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Společnost Travian Games GmbH se zavazuje neplatná pravidla nahradit platnými jak nejdříve to bude možné.
   
 • §8.3 V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi anglickou verzí a kteroukoli jinou jazykovou verzí tohoto vydání pravidel je závazná anglická verze.