Pravidla hry

Tato pravidla jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §6.


Pokus o obcházení pravidel, navádění jiného hráče k porušení pravidel hry nebo snaha získat výhodu z porušení pravidel budou považovány za porušení pravidel a budou potrestány úměrně k porušení pravidel podle uvážení týmu Travian: Legends. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat svůj účet v lobby nebo postavu, nebo už jsou v procesu mazání svého účtu v lobby nebo postavy. 

§1. Postava

 • §1.1.a Každý hráč může vlastnit a hrát pouze jednu postavu na jednom herním světě. 

 • §1.1.b Postava musí být vždy hrána pro svůj vlastní prospěch nebo pro prospěch své konfederace. Postavy, které existují pro prospěch postav mimo stejnou alianci či konfederaci, můžou být trvale zablokovány a smazány. Postavy, které profitují z postav existujících pro jejich prospěch, můžou být potrestány. 

  Nepovolené chování zahrnuje (ale není omezeno na) následující akce: 

  • Soukromé farmení – loupení postav mimo konfederaci loupežníka, které umožňují loupeže vybraného hráče nebo více hráčů z konfederace. To nemá vliv na obvyklé farmení, kdy jsou neaktivní hráči napadáni více konfederacemi. 

  • Budování vesnic za účelem jejich dobytí jinými hráči mimo vlastní konfederaci. 

 • §1.2 Majitelem účtu v lobby a postavy je ten, komu patří e-mail, na který je účet v lobby registrován.  V případě pochybností může být hráč požádán o zaslání e-mailu na podporu z registrační e-mailové adresy účtu v lobby, aby bylo možné ověřit, že hráč je majitelem účtu v lobby. Žádný člen týmu Travian: Legends se vás nikdy nebude ptát na heslo k účtu. 
 • §1.3.a Sdílení hesla k účtu v lobby není povoleno, a to ani v případě „dualů“, kdy jednu postavu hrají dva nebo více hráčů. Dualové musí být přidáni v lobby pro konkrétní herní světy a musí se přihlásit ke svému vlastnímu účtu v lobby, aby získali přístup k postavě, k níž byli přiřazeni jako dual. 

  Společnost Travian Games GmbH nebude kompenzovat majitele účtu v lobby za žádné škody na účtu v lobby nebo na postavě způsobené někým, kdo získal heslo. 
   
 • §1.3.b Pokud si hráč přeje přejít z jedné postavy na druhou, nebo si vytvořit novou, musí být stará postava smazána předtím, než je udělen přístup k nové postavě nebo je nová postava vytvořena. 
   
 • §1.4 Neaktivní postavy můžou být automaticky smazány nejdříve po 7 dnech od posledního přihlášení. 
   
 • §1.5 Referenční odkazy – v případě zneužití referenčního systému (např. vytvořením více postav, což je porušením §1.1) můžou být potrestány účty pozvaného i zvoucího hráče. 
   
 • §1.6 Zneužití systému plateb a banů může vést ke smazání postavy bez práva na odvolání. 
   
 • §1.7 Zneužití designu hry, které je zákaznickým servisem považované za rušivé pro herní zážitek ostatních, může být potrestáno. 
   
 • §1.8 „Speciální nabídky“, jako např. Zlatý startovní balíček, jsou vyloučeny z převodu zlatých. Tímto ustanovením se nahrazuje bod 2.6 VOP.

§2. Zastupování postavy

 • §2.1 Každý hráč má právo určit zástupce, kteří mohou spravovat jeho postavu. Zástupce postavy musí zastupovat postavu prostřednictvím herní funkce zastupování postavy. Majitel postavy nesmí předat zástupci heslo k účtu v lobby. Zneužití práv zástupce je zakázáno.
   
 • §2.2 Společnost Travian Games GmbH nebude kompenzovat majitele účtu za škody způsobené zástupcem. Majitel účtu v lobby je plně zodpovědný za akce provedené na jeho postavě jakýmkoli zástupcem. V případě, že zástupce poruší pravidla hry nebo Všeobecné obchodní podmínky Travian: Legends, může být potrestán majitel postavy i zástupce.

§3. Využití externích programů

Hra Travian: Legends se smí hrát pouze v běžném a nijak nemodifikovaném webovém prohlížeči. Používání robotů nebo skriptů, které automatizují akce postav či napodobují prémiové funkce, je zakázané. 

To zahrnuje (ale není omezeno na) následující akce:

 • Automatické loupení ostatních postav a automatické posílání vln útoků 
 • Automatické posílání hrdiny na dobrodružné výpravy 
 • Automatické stavění a rozšiřování surovinových polí a budov 
 • Automatické skenování mapy 
 • Automatické skenování statistik ostatních hráčů 
 • Automatické posílání surovin na jiné postavy 
 • Automatický výcvik jednotek 
 • Automatické přihazování v aukcích předmětů 
 • Automatické spouštění slavností 
 • Skenování vlastních vesnic k zobrazení informací o vesnici a surovinách na jednom místě 
 • Jakékoli další automatické akce prováděné softwarem třetích stran 
   

Společnost Travian Games si vyhrazuje právo k dočasnému nebo trvalému potrestání hráčů, kteří využívají scripty nebo boty na automatizaci akcí, na aktivních herních světech. 

§4. Chyby v programu a bugy

Chyby ve hře a bugy nesmí být zneužity k prospěchu postavy a měly by být nahlášeny týmu zákaznické podpory. Zneužití chyby ve hře nebo bugu může být potrestáno. 

§5. Prodej a nákup herního obsahu

Nákup a prodej účtu v lobby, postavy, surovin, jednotek, vesnic, zlatých, stříbrných nebo služeb od třetích stran je zakázaný. Nabízení nákupu nebo prodeje herního obsahu za peníze je také zakázáno.  Účty v lobby a postavy nesmí být prodány za peníze. 

§6. Netiketa

 • §6.1 Hráči musí vždy komunikovat slušně.
   
 • §6.2 Nevhodné profily, názvy vesnic a další obsah můžou být bez varování změněny zákaznickým servisem. Aliance s nevhodným názvem, profilem, veřejným fórem nebo dalšími veřejnými prostory můžou být bez varování smazány.
   
 • §6.3 Následující chování je přísně zakázáno: urážlivé, hanobící, sexistické, rasistické nebo vulgární vyjadřování; hanobení náboženství, rasy, národa, pohlaví, věku nebo sexuální orientace; vyhrožování v reálném životě; vydávání se za člena Travian: Legends teamu nebo za osobu oficiálně spojenou s Travian Games.
   
 • §6.4 Ve hře není dovoleno odkazovat na politiku reálného světa a náboženství.
   
 • §6.5 Šíření materiálů nevhodných pro nezletilé je zakázáno.
   
 • §6.6 Zprávy ze hry můžou být zveřejněny jen se souhlasem obou stran. Zveřejňování zpráv či e-mailů pro nebo od Travian: Legends týmu je možné jen po obdržení předchozího souhlasu.
 • §6.7 Reklama jakéhokoli druhu je zakázaná.
   
 • §6.8 Jakýkoli nevhodný obsah, který je zákaznickým servisem považovaný za rušivý pro herní zážitek ostatních, může být potrestán.

§7. Tresty

 • §7.1 V případě porušení pravidel hry nebo Všeobecných obchodních podmínek bude postava zablokována a může být odblokována s trestem odpovídajícím porušení pravidel. Nevhodná jména účtů v lobby a postav můžou být změněna. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo běžící „Travian Plus“ ani za jiné ztráty v době blokace účtu. S každým hráčem se zachází stejně, bez ohledu na jeho využívání zlatých.
   
 • §7.2 Řešit herní prohřešky je možné pouze se zákaznickým servisem prostřednictvím portálu zákaznického servisu.
   

  Ban a trest je udělen jedním členem týmu pro vymáhání pravidel (Rule Enforcement Team). V případě stížnosti bude ban a trest přezkoumán jiným členem týmu pro vymáhání pravidel. Jejich rozhodnutí je konečné.

  Hráči akceptují, že Travian: Legends tým nemůže prozradit mechanismy využívané pro detekci porušení pravidel hry, protože tyto mechanismy by bylo možné obejít.

  Je zakázáno řešit blokace účtu, mazání účtu a jejich následky na veřejných místech. Travian: Legends tým nesděluje informace o banech jiným osobám než majiteli účtu.


§8. Změny pravidel a závěrečná ustanovení

 • §8.1 Travian Games GmbH si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla hry.
   
 • §8.2 Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Společnost Travian Games GmbH se zavazuje neplatná pravidla nahradit platnými jak nejdříve to bude možné.
   
 • §8.3 V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi anglickou verzí a kteroukoli jinou jazykovou verzí tohoto vydání pravidel je závazná anglická verze.

 

Podrobnější vysvětlení některých herních pravidel najdete v článku Časté dotazy k pravidlům hry