Travian: Legends – Фон на замък с облаци

Правила на играта

Правилата на играта са част от Общите условия. В случай на блокиране или за да проверите какво е позволено и какво – не, трябва да се запознаете с Общите условия, по-специално раздел §6.


Опитът да се заобиколят правилата на играта, да се насърчи друг играч да наруши правилата на играта или да се спечели предимство от нарушаване на правило ще се разглежда като нарушение и съответно се наказва в зависимост от нарушението и по преценка на екипа на Travian: Legends. Всички правила на играта важат за играчи, които искат да изтрият своя акаунт за фоайето или аватара си или предстои да изтрият своя акаунт за фоайето или аватар. 

§ 1. Аватар

 • § 1.1.a Всеки играч може да притежава и играе само с един аватар на игрови свят.  

 • § 1.1.b Даден аватар винаги трябва да се играе или в негова полза, или в полза на неговата конфедерация. Аватари, съществуващи с цел облагодетелстване на аватар извън същия клан или конфедерация, могат да бъдат забранени и изтрити за постоянно. Аватари, които се облагодетелстват от аватари, които съществуват за тяхна полза, могат да бъдат строго наказани. 

  Непозволеното поведение включва, но не се ограничава до следните действия: 

  • Частен фарминг – набези на аватари извън конфедерацията на нападателя, които позволяват да претърпят набези от конкретен играч или няколко играча от конфедерацията. Това не засяга обичайния фарминг, при който неактивните играчи претърпяват набези от множество конфедерации. 

  • Строеж на градове с цел да бъдат завладени от други играчи извън собствената им конфедерация. 

 • § 1.2 Собственик на акаунта за фоайето и аватар е човекът, чиито имейл адрес е свързан с акаунта за фоайето.  В случай на основателно съмнение играчът може да бъде помолен да напише имейл до отдела за поддръжка от имейла, с който е регистриран акаунтът за фоайето, за да се потвърди, че играчът той е собственикът на акаунта за фоайето. Никой член на екипа на Travian: Legends няма да ви попита за паролата ви. 
   
 • § 1.3.a Споделянето на паролата на акаунта на Lobby не е разрешено, включително в случай на „двойници“ – когато с аватара се играе от двама или повече играчи. Във фоайето трябва да се добавят двойници за конкретни игрови светове и те трябва да се впишат в собствения си акаунт за фоайето, за да имат достъп до аватара, на който са назначени като двойник. 

  Travian Games GmbH не компенсира собствениците на акаунти за фоайето за щети, нанесени на акаунта за фоайето или аватарите от лице, което се е сдобило с паролата. 
   
 • § 1.3.б Ако играч желае да се премести от един аватар на друг или да създаде нов, тогава старият аватар трябва да се изтрие, преди да се предостави достъп до новия аватар или да се създаде новият аватар. 
   
 • § 1.4 Ако е неактивен, аватарът ще бъде изтрит не по-рано от седем дни след последното влизане. 
   
 • § 1.5 Препоръчване на играчи – В случай на злоупотреби със системата за препоръчване на играчи (например създаването на няколко аватара в нарушение на §1.1) и поканеният, и поканилият играч могат да понесат санкции. 
   
 • § 1.6 Злоупотребата със системите за плащания и блокиране може да доведе до изтриване на аватар без възможност за обжалване. 
   
 • § 1.7 Злоупотребата с дизайна на играта, която се счита от клиентската поддръжка за нарушаване на игровото изживяване на другите, може да доведе до наказания. 
   
 • § 1.8 „Специални“ оферти, като Стартовия пакет със злато, са изключени от Трансфера на злато. Тази клауза заменя 2.6 от Общите условия.

§ 2. Наглеждане на аватар

 • § 2.1 Всеки играч може да настрои ситъри, които могат да се грижат за аватара. Ситърът на аватара трябва да наглежда аватара, като използва функцията за наглеждане на аватара в играта. Паролата на акаунта за фоайето не трябва да бъде давана на ситър. Злоупотребата с правата на ситър е забранена.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH не компенсира щети, нанесени от ситър. Собственикът на акаунта за фоайето носи пълна отговорност за действията на ситърите относно неговия аватар. Ако ситър наруши правилата или Общите условия на Travian: Legends, той и собственикът на акаунта за фоайето могат да бъдат наказани.

§ 3. Употреба на външни програми

Travian: Legends трябва да бъде играна посредством немодифициран, стандартен уеб браузър. Употребата на скриптове и/или ботове за автоматични действия на аватара или имитиращи премиум функции е забранена. 

Това включва, но не се ограничава до следните действия:

 • Автоматични набези на други аватари (и автоматично изпращане на вълни за атака) 
 • Автоматично стартиране на приключения 
 • Автоматично изграждане и надграждане на ресурсни полета и сгради в градовете 
 • Автоматично сканиране на картата 
 • Автоматично сканиране на статистиката на други играчи 
 • Автоматично изпращане на ресурси към други аватари 
 • Автоматично обучение на войски 
 • Автоматично наддаване на търгове за предмети 
 • Автоматично започване на празненства 
 • Сканиране на собствени градове за показване на ресурси и информация за град на едно място 
 • Всички други автоматизирани действия, извършвани от софтуер на трети страни 
   

Travian Games си запазва правото да санкционира играчите, които използват скрипт или бот, за да автоматизират действия за постоянно или за ограничен период от време, докато игровият свят е активен. 

§ 4. Програмни грешки/бъгове

Грешки или бъгове, или подобни в играта не бива да бъдат експлоатирани с цел облагодетелстване на аватара и трябва да бъдат докладвани на екипа по поддръжката. Злоупотребата с всякакви грешки или бъгове е наказуема. 

§ 5. Продажба/закупуване на съдържание за играта

Продажбата или покупката услуги от трети страни, акаунт за фоайето, аватар, ресурси, единици, градове, злато или сребро е забранено. Предложението за продажба или закупуване на игрово съдържание срещу пари също е забранено.  Акаунти за фоайето и аватари не могат да бъдат предоставяни срещу пари. 

§6. Нетикет

 • § 6.1 Играчите винаги трябва да общуват учтиво.
   
 • § 6.2 Неподходящи профили, имена на градове или всякакво друго съдържание може да бъде редактирано от Екипа за обслужване на клиенти без предупреждение. Алианси с неподходящи имена и/или съдържание в профилите, публичният форум или всякакви други публични зони могат да бъдат изтривани веднага.
   
 • § 6.3 Следното поведение е строго забранено: обиден, опозоряващ, сексистки, расистки или нецензурен език; враждебно поведение срещу която и да е религия, раса, нация, пол, възрастова група или сексуална ориентация; заплахи, свързани с реалния живот; представянето за член на екипа на Travian: Legends или лице с официална длъжност в компанията.
   
 • § 6.4 Играта не е място за обсъждане на политика и религия от реалния свят.
   
 • § 6.5 Публикуването и показването на материал, неподходящ за малолетни, е забранено.
   
 • § 6.6 Съобщения в играта могат да бъдат публикувани само със съгласието на двете страни. Публикуването на съобщения или имейли от или с екипа Travian: Legends е забранено, освен ако не ви е дадено изрично разрешение
   
 • § 6.7 Рекламите от всякакъв вид са забранени.
   
 • § 6.8 Всякакво неподходящо съдържание, което се счита от поддръжката за клиенти за нарушаване на игровото изживяване на другите, може да доведе до наказания.

§7. Наказания

 • §7.1 В случай на нарушение на правилата на играта или Общите условия аватарът ще бъде забранен и може да бъде получи наказания, съизмерими с извършеното нарушение. Неподходящи имена на акаунти за фоайето и аватари е възможно да бъдат сменени. Всякакви загуби по време на забраната, включително „Travian Plus“ и злато, няма да бъдат възстановявани от Travian Games GmbH. Всеки играч бива третиран равно, без значение от техният Златен статус.
   
 • § 7.2 Забраната може да бъде обсъждана само с Екипа за обслужване на клиенти чрез Портала за обслужване на клиенти.
   

  Забрана и наказание се дава от член на екипа за прилагане на правилата. В случай на оплакване друг член на екипа за прилагане на правилата ще прегледа забраната и наказанието. Неговото решение е окончателно.

  Играчите приемат, че екипът на Travian: Legends не може да разкрие механизмите, използвани за откриване на нарушения, тъй като такива механизми могат да бъдат заобиколени.

  Блокирания, изтривания и последствията от тях не могат да се обсъждат публично. Екипът на Travian: Legends не разкрива информация относно блокирането на други играчи освен пряко включените в случая.


§ 8. Клауза за промяна на правилата и корекции

 • § 8.1 Travian Games GmbH си запазва правото да променя правилата по всяко време.
   
 • § 8.2 Ако отделни регламенти от правилата на играта станат неефективни или недействителни, валидноста на останалите регламенти няма да бъде засегната. Travian Games GmbH се ангажира да заменя неефективните регламенти с нови такива възможно най-бързо.
   
 • § 8.3 В случай на несъответствие или противоречие между английската версия и която и да е от другите езикови версии на тази публикация версията на английски език има предимство.

 

По-подробни обяснения на някои правила на играта могат да бъдат намерени вЧЗВ за правилата на играта