Правила на играта

Правилата на играта са част от Общите условия. В случай на бан или за да проверите какво е позволено и какво – не, трябва да се запознаете с  Общите условия, по-специално Раздел §11.

Опит за заобикалянето на правилата на играта ще бъде сметнат за нарушение на същите и ще бъдете наказани подобаващо. Всички правила на играта важат за играчи, които искат да изтрият акаунта си или са в процес на изтриване.

 • § 1. Акаунт
  • § 1.1 Всеки играч може да притежава и играе само с един акаунт на сървър. Акаунта трябва да бъде игран винаги в интерес на облагодетелстването му. Акаунти съществуващи само с цел облагодетелстване на други акаунти могат да бъдат заключени за постоянно.
  • § 1.2 Собственик на акаунта е човекът, чиито имейл адрес е свързан с акаунта. Ако искате да смените свързания с акаунта имейл адрес, можете да го направите във вашият акаунт („Профил“ -> „Акаунт“), като използвате опцията „Промяна на имейл адреса“. В случай на основателно съмнение играчът може да бъде помолен да напише имейл до Отдела за поддръжка от имейла, с който е регистриран акаунтът, за да потвърди че той е собственикът на акаунта. Никой член на екипа на Travian: Legends няма да ви попита за паролата ви.
  • § 1.3 Споделянето на паролата на акаунта с други е непозволено освен в случай на „двойни акаунти“. "Дуо акаунти" са акаунти играни от двама или повече играчи. Това е позволено стига нито един от играчите да не играе с друг акаунт на същият сървър. Ако един играч иска да се премести от един акаунт в друг, собствеността на първият акаунт трябва да бъде прехвърлена преди това и паролата да бъде сменена или акаунта да бъде изтрит, ПРЕДИ да има достъп до новият акаунт или да направи такъв.

   Акаунти, свързани посредством „функция за неактивно състояние“ или играни от един и същи компютър, не може да имат еднаква парола. Travian Games GmbH не компенсира собственици на акаунти за щети, нанесени на акаунта от човек, който е получил паролата за този акаунт.
  • § 1.4 Ако е неактивен, акаунтът ще бъде изтрит не по-рано от седем дни след последното влизане в него.
  • § 1.5 Препоръчване на играчи – В случай на злоупотреби със системата за препоръчване на играчи (например създаването на няколко акаунта в нарушение на §1.1) и поканеният, и поканилият играч могат да понесат санкции.

 • § 2. Неактивно състояние и използване на един и същ компютър
  • § 2.1 Всеки играч може да определи до двама играчи в неактивно състояние, които да се грижат за акаунта. Ситърите трябва да играят акаунта в неговият най-добър интерес. Злоупотребата с тази функция е наказуема. Ситърите на акаунта трябва да влизат в акаунта чрез функцията в играта. Паролата на акаунта не трябва да бъде давана на ситъра.

   Travian Games GmbH не компенсира щети, нанесени от играч в неактивно състояние. Собственикът на акаунта носи пълна отговорност за действията на играчите в неактивно състояние в своя акаунт. Ако играч в неактивно състояние наруши правилата или Общите условия на Travian: Legends, той и собственикът на акаунта могат да понесат санкции.

 • § 3. Употреба на външни програми

 • Travian: Legends трябва да бъде играна посредством немодифициран, стандартен уеб браузър. Употребата на скриптове и/или ботове за автоматични действия на акаунта или имитиращи премиум функции за забранени.

 • § 4. Програмни грешки

 • Грешки в играта не бива да бъдат експлоатирани с цел облагодетелстване на акаунта и трябва да бъдат докладвани на екипа по поддръжката. Злоупотребата с всякакви грешки е наказуема.

 • § 5. Продажба/покупка на акаунт

 • Продажбата или покупката на акаунт, ресурси, единици, села, Злато, сребро или услуги от трети страни е забранено. Акаунти не могат да бъдат давани срещу пари.

 • §6. Нетикет
  • § 6.1 Играчите винаги трябва да общуват учтиво.
  • § 6.2 Неподходящи профили, имена на села или всякакво друго съдържание могат да бъдат редактирани от мултихънтърите без предупреждение. Алианси с неподходящи имена и/или съдържание в профилите, публичният форум или всякакви други публични зони могат да бъдат изтривани веднага.
  • § 6.3 Следното поведение е строго забранено: обиден, опозоряващ, сексистки, расистки или нецензурен език; враждебно поведение срещу която и да е религия, раса, нация, пол, възрастова група или сексуална ориентация; заплахи, свързани с реалния живот; представянето за член на екипа на Travian: Legends или лице с официална длъжност в компанията.
  • § 6.4 Играта трябва да бъде свободна от политика от реалния свят.
  • § 6.5 Публикуването и показването на материал, неподходящ за малолетни, е забранено.
  • § 6.6 Съобщения в играта могат да бъдат публикувани само със съгласието на двете страни. Публикуването на съобщения или имейли от или с екипа Travian: Legends е забранено, освен ако не ви е дадено изрично разрешение
  • § 6.7 Рекламите от всякакъв вид са забранени.

 • §7. Наказания
  • §7.1 В случай на нарушение на правилата на играта или Общите условия акаунтът ще бъде заключен и може да бъде освободен със санкции, съизмерими с извършеното нарушение. Неподходящи имена на акаунтите могат да бъдат сменени. Всякакви загуби по време на заключване, включително "Плюс акаунт" и Злато няма да бъдат възстановявани от Travian Games GmbH. Всеки играч бива третиран равно, без значение от техният Златен статус.
  • § 7.2 Бан може да бъде дискутиран с мултихънтърите чрез съобщения в играта или с мениджъра на общността (admin@travian.bg), ако играчът е несъгласен с решението на мултихънтъра. Банове, изтривания и последствията от тях не могат да се обсъждат публично. Екипът на Travian: Legends не разкрива информация относно банове на други играчи освен пряко включените в случая.
  • § 7.3 Множествени акаунти на бързи сървъри и множествени акаунти с популация, по-ниска от 100, могат да бъдат изтривани без бан/предупреждение.

 • § 8. Клауза за промяна на правилата и корекции
  • § 8.1 Travian Games GmbH си запазва правото да променя правилата по всяко време.
  • § 8.2 Ако отделни регламенти от правилата на играта станат неефективни или недействителни, валидноста на останалите регламенти няма да бъде засегната. Travian Games GmbH се ангажира да заменя неефективните регламенти с нови такива възможно най-бързо.