Правила на играта

Правилата на играта са част от Общите условия. В случай на блокиране или за да проверите какво е позволено и какво не е, трябва да се запознаете и с Общите условия, по-специално раздел §6.

 Опитът за заобикаляне на правилата на играта или насърчаването на друг играч да наруши правилата на играта ще бъде сметнат за нарушение и ще бъдете наказани подобаващо. Всички правила на играта важат за играчи, които искат да изтрият акаунта си или са в процес на изтриване.

§ 1. Акаунт

 • § 1.1.a Всеки играч може да притежава и играе само с един акаунт на игрови свят.
   
 • § 1.1.b С даден акаунт винаги трябва да се играе или в негова полза, или в полза на неговата конфедерация. На акаунтите, които съществуват в полза на акаунт извън същия клан или конфедерация, може да бъде наложена окончателна забрана и да бъдат изтрити. Акаунти, които се облагодетелстват от акаунти, които съществуват за тяхна полза, могат да бъдат строго наказани.
   
 • § 1.2 Собственикът на акаунт е човекът, чиито имейл адрес е свързан с акаунта. Ако искате да смените свързания с акаунта имейл адрес, може да го направите в своя акаунт („Профил“ -> „Акаунт“), като използвате опцията „Промяна на имейл адреса“. В случай на основателно съмнение играчът може да бъде помолен да напише имейл до Отдела за поддръжка от имейла, с който е регистриран акаунтът, за да потвърди, че той е собственикът на акаунта. Никой член на екипа на Travian: Legends няма да ви попита за паролата ви.
   
 • § 1.3 Споделянето на паролите на акаунт с други е непозволено освен в случай на „дуо акаунти“. „Дуо акаунти“ са акаунти, играни от двама или повече играчи. Това е позволено, при положение че нито един от играчите не притежава и не играе с друг акаунт в същия игрови свят. Ако един играч иска да се премести от един акаунт в друг, собствеността на първия акаунт трябва да бъде прехвърлена и паролата да бъде сменена, ПРЕДИ да е предоставен достъп до новия акаунт.

   Ако играчът желае да напусне текущия акаунт и да създаде нов, изтриването на стария акаунт трябва да започне и играчът трябва да се свърже с Екипа за обслужване на клиенти, за да уведоми за тази промяна. Във всеки от тези случаи играчът не трябва да има достъп до стария акаунт след приемане на новия. Акаунти, свързани чрез „функцията ситър“ или играни от един и същи компютър, не може да имат еднаква парола.

  Travian Games GmbH не компенсира собственици на акаунти за щети, нанесени на акаунта от лице, което е получило паролата за този акаунт.

   
 • § 1.4 Ако е неактивен, акаунтът ще бъде изтрит не по-рано от седем дни след последното влизане.
   
 • § 1.5 Препоръки – Ако се злоупотреби със системата за препоръки (например създаване на няколко акаунта в нарушение на §1.1) както препоръчаните, така и препоръчащият играч могат да бъдат държани отговорни и наказани.
   
 • § 1.6 Злоупотребата със системите за плащания и блокиране може да доведе до изтриване на акаунта без обжалване.
   
 • § 1.7 Злоупотребата с дизайна на играта, която се смята за нарушаване на игровото изживяване на другите от клиентската поддръжка, може да бъде санкционирана.
   
 • § 1.8 „Специални“ оферти, като Стартовия пакет със злато, са изключени от Трансфера на злато. Тази клауза заменя 2.6 от Общите условия.

§ 2. Наблюдаване на акаунт от ситъри

 • § 2.1 Всеки играч може да зададе ситъри, които да се грижат за акаунта. Ситърите на акаунта трябва да влизат в акаунта чрез функцията в играта. Паролата на акаунта не трябва да бъде давана на ситъра. Злоупотребата с права на ситъри е забранена.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH не компенсира щети, нанесени от ситър. Собственикът на акаунта носи пълна отговорност за действията на играчите в неактивно състояние в своя акаунт. Ако играч в неактивно състояние наруши правилата или Общите условия на Travian: Legends, той и собственикът на акаунта могат да понесат санкции.
   

§ 3. Употреба на външни програми

Travian: Legends трябва да бъде играна посредством немодифициран, стандартен уеб браузър. Употребата на скриптове и/или ботове за автоматични действия на акаунта или имитиращи премиум функции са забранени.

Това включва, без ограничение, следните действия:

 • Автоматични набези на други акаунти (и автоматично изпращане на вълни за атака)
 • Автоматично стартиране на приключения
 • Автоматично изграждане и надграждане на ресурсни полета и сгради в градовете
 • Автоматично сканиране на картата
 • Автоматично сканиране на статистиката на други играчи
 • Автоматично изпращане на ресурси към други акаунти
 • Автоматично обучение на войски
 • Автоматично наддаване на търгове за предмети
 • Автоматично започване на празненства
 • Сканиране на собствени градове за показване на ресурси и информация за град на едно място
 • Всички други автоматизирани действия, извършвани от софтуер на трети страни

Travian Games си запазва правото да санкционира играчите, които използват скрипт или бот, за да автоматизират действията, за постоянно или за ограничен период от време, докато игровият свят е активен.
 

§ 4. Програмни грешки

Грешки в играта не трябва да бъдат експлоатирани с цел облагодетелстване на акаунта и трябва да бъдат докладвани на екипа по поддръжката. Злоупотребата с всякакви грешки е наказуема.
 

§ 5. Продажба/закупуване на игрово съдържание

Услугите от трети страни за продажба или покупка на акаунт, ресурси, единици, села, Злато или сребро е забранено. Предложението за продажба или закупуване на игрово съдържание срещу пари също е забранено. Акаунтите не може да бъдат давани срещу пари.
 

§6. Нетикет

 • § 6.1 Играчите винаги трябва да общуват учтиво.
   
 • § 6.2 Неподходящи профили, имена на градове или всякакво друго съдържание може да бъде редактирано от Екипа за обслужване на клиенти без предупреждение. Алианси с неподходящи имена и/или съдържание в профилите, публичният форум или всякакви други публични зони могат да бъдат изтривани веднага.
   
 • § 6.3 Следното поведение е строго забранено: обиден, опозоряващ, сексистки, расистки или нецензурен език; враждебно поведение срещу която и да е религия, раса, нация, пол, възрастова група или сексуална ориентация; заплахи, свързани с реалния живот; представянето за член на екипа на Travian: Legends или лице с официална длъжност в компанията.
   
 • § 6.4 Играта трябва да бъде свободна от политика от реалния свят и религия.
   
 • § 6.5 Публикуването и показването на материал, неподходящ за малолетни, е забранено.
   
 • § 6.6 Съобщения в играта могат да бъдат публикувани само със съгласието на двете страни. Публикуването на съобщения или имейли от или с екипа на Travian: Legends е забранено, освен ако не ви е дадено изрично разрешение
   
 • § 6.7 Реклами от всякакъв вид не са позволени.
   
 • § 6.8 Неподходящо съдържание, което се смята за нарушаване на игровото изживяване на другите от поддръжката за клиенти, може да бъде санкционирано.
   

§7. Наказания

 • §7.1 В случай на нарушение на правилата на играта или Общите условия акаунтът ще бъде блокиран и може да бъде освободен със санкции, съизмерими с извършеното нарушение. Неподходящи имена на акаунти може да се променят. Всякакви загуби по време на заключване, включително „Плюс акаунт“ и Злато няма да бъдат възстановявани от Travian Games GmbH. Всеки играч бива третиран равноправно, без значение от техният Златен статус.
   
 • § 7.2 Забраната може да бъде обсъждана само с Екипа за обслужване на клиенти чрез Портала за обслужване на клиенти.

  Забрана и наказание се дават от член на Екипа за прилагане на правилата. В случай на оплакване друг член на Екипа за прилагане на правилата ще преразгледа забраната и наказанието. Неговото решение е окончателно.

  Играчите приемат, че екипът на Travian: Legends не може да разкрие механизмите, използвани за откриване на нарушения, тъй като такива механизми могат да бъдат заобиколени.

  Банове, изтривания и последствията от тях не могат да се обсъждат публично. Екипът на Travian: Legends не разкрива информация относно забрани на други лица освен пряко включените в случая.
   
 • § 7.3 Множествени акаунти на бързи сървъри и множествени акаунти с популация, по-ниска от 100, може да бъдат изтривани без забрана/предупреждение.


§ 8. Клауза за промяна на правилата и корекции

 • § 8.1 Travian Games GmbH си запазва правото да променя правилата по всяко време.
   
 • § 8.2 Ако отделни регламенти от правилата на играта станат неефективни или недействителни, валидността на останалите регламенти няма да бъде засегната. Travian Games GmbH се ангажира да заменя неефективните регламенти с нови такива възможно най-бързо.
   
 • § 8.3 В случай на несъответствие или противоречие между английската версия и която и да е от другите езикови версии на тази публикация версията на английски език има предимство.