Pravila igre

Pravila igre su dodatak Opštih uslova korištenja. U slučaju blokade ili kako bi provjerili šta je dopušteno a šta nije, također se trebate konsultovati s Opštim uslovima korištenja, posebno poglavljem §6.

Pokušaj zaobilaženja pravila igre ili ohrabrivanje drugog igrača da krši pravila igre tretiraće se kao prekršaj i kažnjavati u skladu s tim. Sva pravila igre se i dalje primjenjuju na igrače koji žele izbrisati svoj nalog ili su u procesu brisanja naloga.

§1. Nalog

 • §1.1.a Svaki igrač smije posjedovati i  igrati na jednom nalogu po serveru.
 • § 1.1.b Račun se uvijek mora igrati u njegovu korist ili u korist njegove konfederacije. Računi koji postoje u korist računa izvan istog saveza ili konfederacije mogu biti trajno zabranjeni i izbrisani. Računi koji imaju koristi od računa koji su postojali u njihovu korist mogu biti strogo kažnjeni.
   
 • §1.2 Vlasnik naloga je osoba čija je e-mail adresa povezana sa nalogom. Ako želite promijeniti e-mail adresu, možete to učiniti na Vašem nalogu (Profil -> Nalog) pod opcijom "Promjena e-mail adrese". U slučaju osnovane sumnje, od igrača se može tražiti da napiše e-mail Službi za klijente sa registrirane e-mail adrese naloga, kako bi potvrdili da je igrač vlasnik naloga. Niti jedan član Travian: Legends osoblja nikada neće tražiti Vašu lozinku.
 • §1.3 Davanje lozinke naloga drugim igračima je zabranjeno osim u slučaju "dual naloga". "Dual nalozi" su nalozi na kojima igraju dva ili više igrača. To je dopušteno sve dok niko od uključenih igrača ne posjeduje niti igra na drugom nalogu na istom serveru. Ako igrač želi prijeći s jednog naloga na drugi, vlasništvo prvog naloga mora biti prenešeno i lozinka promijenjena PRIJE nego što je pristup novom nalogu odobren.

  Ako igrač želi napustiti trenutni nalog i otvoriti novi, potrebno je započeti brisanje starog naloga i igrač mora kontaktirati Službu za korisnike i obavijestiti ih o ovoj promjeni. U bilo kojem od tih slučajeva, igrač ne bi trebao pristupiti starom računu nakon pristupanja novom računu. Nalozi koji su povezani opcijom "čuvar naloga" ili se igraju s istog kompjutera ne smiju imati istu lozinku.

  Travian Games GmbH ne nadoknađuje vlasniku naloga za bilo kakvu štetu učinjenu na nalogu od strane osobe koja je dobila lozinku naloga.

 • §1.4 Ako je neaktivan, nalog može biti izbrisan najranije sedam dana nakon zadnje prijave.
 • §1.5 Pozivanje prijatelja – u slučaju da je sistem za preporuke zloupotrijebljen (npr. pravljenjem nekoliko naloga protivno pravilu §1.1), pozivalac i pozvani igrač mogu se smatrati odgovornima i biti kažnjeni.
 • § 1.6 Zloupotreba sistema plaćanja i blokade može dovesti do brisanja naloga bez mogućnosti žalbe.
   
 • § 1.7 Zlouporaba dizajna igre, koju Korisnička služba smatra remetilačkom za igraće iskustvo drugih, može se kazniti.

§ 2. Čuvanje naloga

 • § 2.1 Svaki igrač može imati čuvara naloga koji mogu paziti na nalog. Čuvar naloga mora čuvati nalog koristeći opciju "čuvar naloga" u igri. Lozinka naloga se ne smije dati čuvaru naloga. Zloupotreba opcije čuvara naloga je zabranjena.
 • § 2.2 Travian Games GmbH ne nadoknađuje štetu prouzročenu od strane čuvara naloga. Vlasnik naloga je u potpunosti odgovoran za sve postupke čuvara naloga i igrača sa kojima igraju na nalogu. Ukoliko čuvar naloga krši pravila igre ili Opšte uslove korištenja igre Travian: Legends, vlasnik naloga i čuvar naloga mogu biti kažnjeni.

§3. Upotreba eksternih programa

Travian: Legends se mora igrati korištenjem konvencionalnog i nemodificiranog pretraživača. Korištenje skripti i/ili botova za automatiziranje radnji na nalogu ili imitiranje premium opcija je zabranjeno.

To uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće radnje:

 • Automatsko pljačkanje drugih naloga (i automatsko slanje vezanih napada)
 • Automatsko započinjanje avantura
 • Automatska gradnja i nadogradnja polja resursa i zgrada u naseljima.
 • Automatsko skeniranje mape
 • Automatsko skeniranje statistika drugih igrača
 • Automatsko slanje resursa drugim nalozima
 • Automatska obuka vojske
 • Automatsko stavljanje ponuda za predmete na aukcijama
 • Automatsko pokretanje proslava
 • Skeniranje vlastitih sela kako bi se na jednom mjestu prikazali resursi i informacije o selu
 • Sve ostale automatizirane radnje koje provodi softver treće strane

Travian Games zadržava pravo kažnjavanja igrača koji koriste skriptu ili bot za automatiziranje akcija trajno ili ograničeno vrijeme dok je server aktivan.

§ 4. Programske greške

Greške u igri ne smiju biti zloupotrijebljene za dobrobit naloga, te ih treba prijaviti timu za Službu korisnicima. Zloupotreba bilo kakve greške je kažnjiva.

§ 5. Prodaja/kupovina sadržaja igre

Prodaja ili kupovina naloga, resursa, jedinica, sela, zlata, srebra ili usluga od trećih osoba je zabranjena. Ponuda za prodaju ili kupnju sadržaja za igru za novac također je zabranjena. Nalozi se ne smiju dati u zamjenu za novac.

§6. Bonton

 • §6.1 Igrači uvijek moraju komunicirati na pristojan način.
 • § 6.2 Neprikladne profile, imena sela ili bilo koji drugi sadržaj Služba za korisnike smije promijeniti bez upozorenja. Alijanse sa neprikladnim imenima i/ili sadržajem u njihovom profilu, javnom forumu i ostalim javnim mjestima mogu biti obrisane odmah.
 • §6.3 Sljedeće ponašanje strogo je zabranjeno: uvredljivo, klevetničko, seksističko, rasističko ili vulgarno izražavanje; neprijateljsko ponašanje prema bilo kojoj religiji, rasi, naciji, spolu, dobnoj skupini ili seksualnoj orijentaciji; stvarne prijetnje po život; oponašanje Travian: Legends osoblja ili službenog položaja unutar kompanije.
 • §6.4 U igri se ne smije spominjati politika iz stvarnog života.
 • §6.5 Objavljivanje i prikazivanje materijala koji nije prikladan za maloljetnike je zabranjeno.
 • §6.6 Poruke unutar igre mogu se objaviti samo uz pristanak obiju strana. Objavljivanje poruka ili e-maila za ili od Travian: Legends osoblja je zabranjeno, osim uz izričito odobrenje.
 • §6.7 Reklame bilo koje vrste su zabranjene.
 • § 6.8 Zlouporaba dizajna igre, koju Korisnička služba smatra remetilačkom za igraće iskustvo drugih, može se sankcionirati.

§ 7. Kazne

 • § 7.1 U slučajevima kršenja pravila igre ili Opštih uslova korištenja, nalog će biti blokiran i može biti odblokiran uz kaznu u skladu s prekršajem koji se dogodio. Neprikladna imena naloga mogu se promijeniti. Svi gubici za vrijeme blokade, uključujući "Plus nalog" i zlato neće biti nadoknađeni od strane Travian Games GmbH. Svi igrači se tretiraju jednako, bez obzira da li kupuju zlato ili ne.
 • § 7.2 O blokadi se može razgovarati samo s timom Službe za korisnike putemportala Službe zakorisnike .

  Zabranu i kaznu daje jedan član Tima za provođenje pravila. U slučaju prigovora, drugi član tima za provođenje pravila razmotrit će zabranu i kaznu. Njihova odluka je konačna.

  Igrači prihvaćaju da tim Travian: Legends ne može otkriti mehanizme koji se koriste za otkrivanje kršenja jer bi se takvi mehanizmi mogli zaobići.

  Blokade, brisanja i njihove posljedice ne smiju se raspravljati javno. Travian: Legends tim ne daje informacije o blokiranim nalozima pojedincima osim onima koji su uključeni.
 • § 7.3 Višestruki nalozi  na brzim serverima i/ili nalozi s populacijom nižom od 100 stanovnika mogu biti obrisani bez blokade/upozorenja.


§8. Klauzula o izmjenama pravila i ispravkama

 • §8.1 Travian GamesGmbH zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku.
 • §8.2 Ako pojedine odredbe pravila igre postanu neefikasne ili nevažeće, valjanost preostalih propisa se ne mijenja. Travian Games GmbH obvezuje se da zamijeni neefikasne propise s novim propisima što je brže moguće.
 • § 8.3 U slučaju nedosljednosti ili odstupanja između engleske verzije i bilo koje druge jezične verzije ove publikacije, prevladaće verzija na engleskom jeziku.