Pravila igre

Pravila igre su dodatak Opštih uslova korištenja. Trebali biste se upoznati sa ovim pravilima kako biste znali šta je dozvoljeno a šta nije, posebno u slučaju ako je Vaš nalog blokiran. Također biste trebali pročitati Opšte uslove korištenja, posebno poglavlje §11.

Svaki pokušaj zaobilaženja pravila igre će se tretirati kao kršenje pravila igre i kažnjavati u skladu s tim. Sva pravila igre se i dalje primjenjuju na igrače koji žele izbrisati svoj nalog ili su u procesu brisanja naloga.

 • §1. Nalog
  • §1.1 Svaki igrač smije posjedovati i igrati na jednom nalogu po serveru. Nalog se uvijek mora igrati za vlastitu korist. Nalozi koji postoje samo za korist drugih naloga mogu biti trajno blokirani.
  • §1.2 Vlasnik naloga je osoba čija je e-mail adresa povezana sa nalogom. Ako želite promijeniti e-mail adresu, možete to učiniti na Vašem nalogu (Opcije->Nalog) pod opcijom "Promjena e-mail adrese". U slučaju osnovane sumnje, od igrača se može tražiti da napiše e-mail Podršci sa registrirane e-mail adrese naloga, kako bi potvrdili da je igrač vlasnik naloga. Niti jedan član Travian: Legends osoblja nikada neće tražiti Vašu lozinku.
  • §1.3 Davanje lozinke naloga drugim igračima je zabranjeno osim u slučaju "dual naloga". "Dual nalozi" su nalozi na kojima igraju dva ili više igrača. To je dopušteno sve dok niko od uključenih igrača ne posjeduje niti igra na drugom nalogu na istom serveru. Ako igrač želi preći sa jednog naloga na drugi, onda (ako je primjenjivo) vlasništvo prvog naloga mora biti prenešeno i lozinka promijenjena ili nalog obrisan PRIJE nego što je pristup novom nalogu odobren ili je novi nalog napravljen.

   Nalozi koji su povezani opcijom "čuvar naloga" ili se igraju s istog kompjutera ne smiju imati istu lozinku. Travian Games GmbH ne nadoknađuje vlasniku naloga za bilo kakvu štetu učinjenu na nalogu od strane osobe koja je dobila lozinku naloga.
  • §1.4 Ako je neaktivan, nalog može biti izbrisan najranije sedam dana nakon zadnje prijave.
  • §1.5 Pozivanje prijatelja – u slučaju da je sistem za preporuke zloupotrijebljen (npr. pravljenjem nekoliko naloga protivno pravilu §1.1), pozivalac i pozvani igrač mogu se smatrati odgovornima i biti kažnjeni.

 • §2. Čuvanje naloga i korištenje istog kompjutera
  • § 2.1 Svaki igrač može imati dva čuvara naloga koji mogu pristupiti nalogu. Čuvari naloga moraju igrati u punu korist naloga koji čuvaju. Zloupotreba ove opcije je kažnjiva. Čuvar naloga mora čuvati nalog koristeći opciju "čuvar naloga" u igri. Lozinka naloga se ne smije dati čuvaru naloga.

   Travian Games GmbH ne nadoknađuje štetu prouzročenu od strane čuvara naloga. Vlasnik naloga je u potpunosti odgovoran za sve postupke čuvara naloga i igrača sa kojima igraju na nalogu. Ukoliko čuvar naloga krši pravila igre ili Opšte uslove korištenja igre Travian: Legends, vlasnik naloga i čuvar naloga mogu biti kažnjeni.

 • §3. Upotreba eksternih programa

 • Travian: Legends se smije igrati samo preko neizmijenjenog standardnog internetskog pretraživača. Korištenje skripti i/ili botova za automatiziranje radnji na nalogu ili imitiranje premium opcija je zabranjeno.

 • §4. Programske greške

 • Greške u igri ne smiju biti zloupotrijebljene za dobrobit naloga te ih treba prijaviti Podršci. Zloupotreba bilo kakve greške je kažnjiva.

 • §5. Prodaja/kupovina naloga

 • Prodaja ili kupovina naloga, resursa, jedinica, sela, zlata, srebra ili usluga od trećih osoba je zabranjena. Nalozi se ne smiju dati u zamjenu za novac.

 • §6. Bonton
  • §6.1 Igrači uvijek moraju komunicirati na pristojan način.
  • §6.2 Neprikladne profile, imena sela ili bilo koji drugi sadržaj Multihunter smije promijeniti bez upozorenja. Alijanse sa neprikladnim imenima i/ili sadržajem u njihovom profilu, javnom forumu i ostalim javnim mjestima mogu biti obrisane odmah.
  • §6.3 Sljedeće ponašanje strogo je zabranjeno: uvredljivo, klevetničko, seksističko, rasističko ili vulgarno izražavanje; neprijateljsko ponašanje prema bilo kojoj religiji, rasi, naciji, spolu, dobnoj skupini ili seksualnoj orijentaciji; stvarne prijetnje po život; oponašanje Travian: Legends osoblja ili službenog položaja unutar kompanije.
  • §6.4 U igri se ne smije spominjati politika iz stvarnog života.
  • §6.5 Objavljivanje i prikazivanje materijala koji nije prikladan za maloljetnike je zabranjeno.
  • §6.6 Poruke unutar igre mogu se objaviti samo uz pristanak obiju strana. Objavljivanje poruka ili e-maila za ili od Travian: Legends osoblja je zabranjeno, osim uz izričito odobrenje.
  • §6.7 Reklame bilo koje vrste su zabranjene.

 • §7. Kazne
  • §7.1 U slučajevima kršenja pravila igre ili Opštih uslova korištenja, nalog će biti blokiran i može biti odblokiran uz kaznu u skladu s prekršajem koji se dogodio. Neprikladna imena naloga mogu se promijeniti. Svi gubici za vrijeme blokade, uključujući "Plus nalog" i zlato neće biti nadoknađeni od strane Travian Games GmbH. Svi igrači se tretiraju jednako, bez obzira da li kupuju zlato ili ne.
  • §7.2 O blokadi naloga se može razgovarati samo sa Multihunter-om putem poruka u igri ili Menadžerom zajednice putem e-maila admin@travian.ba ukoliko je igrač nezadovoljan odlukom Multihunter-a. Blokade, brisanja i njihove posljedice ne smiju se raspravljati javno. Travian: Legends tim ne daje informacije o blokiranim nalozima trećim osobama.
  • §7.3 Višestruki nalozi na brzom serveru i/ili nalozi sa populacijom nižom od 100 stanovnika mogu biti obrisani bez blokade/upozorenja.

 • §8. Klauzula o izmjenama pravila i ispravkama
  • §8.1 Travian GamesGmbH zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku.
  • §8.2 Ako pojedine odredbe pravila igre postanu neefikasne ili nevažeće, valjanost preostalih propisa se ne mijenja. Travian Games GmbH obvezuje se da zamijeni neefikasne propise s novim propisima što je brže moguće.