Travian: Legends Pozadina dvorca sa oblacima

Pravila igre

Pravila igre su dodatak Opštih uslova korištenja. U slučaju zabrane ili kako bi se provjerilo šta je dopušteno, a šta nije, trebali bi konsultovati uslove i odredbe, a posebno poglavlje §56.°


Pokušaj da se zaobiđu pravila igre, da se drugi igrač ohrabri da prekrši pravila igre ili da stekne prednost kršenjem pravila će se tretirati kao kršenje i kažnjavati srazmjerno kršenju i diskreciji Travian: Legends tima . Sva pravila igre se i dalje primjenjuju na igrače koji žele izbrisati svoj lobi nalog ili su u procesu brisanja lobi naloga.

§ 1. Avatar

 • §1.1a.Svaki igrač smije posjedovati i igrati na jednom avataru po serveru. 

 • § 1.1.b Avatar se može uvijek igrati za svoju korist ili korist konfederacije. Avatari koji postoje samo u korist avatara izvan istog saveza ili konfederacije mogu biti trajno zabranjeni i izbrisani. Avatari koji imaju koristi od avatara koji su postojali samo u njihovu korist mogu biti strogo kažnjeni. 

  Nedozvoljene radnje uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće radnje:

  • Privatna farme - pljačke na avatare izvan konfederacije napadača koji dozvoljavaju da budu pljačkani od strane određenog igrača ili više igrača iz konfederacije. Ovo ne utiče na uobičajenu farmu gdje neaktivne igrače napada više konfederacija. 

  • Izgradnja sela u svrhu osvajanja od strane drugih igrača izvan njihove vlastite konfederacije. 

 • §1.2 Vlasnik lobi naloga i avatara je osoba čija je e-mail adresa povezana sa računom.  U slučaju osnovane sumnje, od igrača se može tražiti da napiše e-mail Podršci sa registrirane e-mail adrese lobi naloga, kako bi potvrdili da je igrač vlasnik lobi naloga. Niti jedan član Travian: Legends osoblja nikada neće tražiti Vašu lozinku. 
   
 • § 1.3.a Dijeljenje lozinke Lobby računa nije dozvoljeno, uključujući slučaj "duali" – kada avatar igraju dva ili više igrača. Duali moraju biti dodati u Lobby za određene servere i moraju se prijaviti na svoj vlastiti Lobby račun da bi pristupili avataru kojem su dodijeljeni kao dual. 

  Travian Games GmbH ne nadoknađuje vlasniku lobi naloga za bilo kakvu štetu učinjenu na lobi nalogu ili avataru od strane osobe koja je dobila šifru računa. 
   
 • § 1.3.b Ako igrač želi da pređe sa jednog avatara na drugi ili da kreira novi, onda stari avatar mora biti obrisan prije nego što se odobri pristup novom avataru ili se kreira novi avatar. 
   
 • §1.4 Ako je neaktivan, avatar može biti izbrisan najranije sedam dana nakon zadnje prijave. 
   
 • §1.5 Pozivanje prijatelja – u slučaju da je sistem za preporuke zloupotrijebljen (npr. pravljenjem nekoliko naloga protivno pravilu §1.1), pozivalac i pozvani igrač mogu se smatrati odgovornima i biti kažnjeni. 
   
 • § 1.6 Zloupotreba sistema plaćanja i blokade može dovesti do brisanja računa bez mogućnosti žalbe. 
   
 • § 1.7 Zloupotreba dizajna igre, koju Korisnička služba smatra narušavajućom za igračko iskustvo drugih, može se sankcionirati. 
   
 • § 1.8  Ponude „Specijali" poput paketa Gold Starter Pack, isključene su iz Prijenosa zlata. Ova odredba zamjenjuje 2.6 od T&C.

§ 2. Sitanje avatara

 • § 2.1 Svaki igrač može imati dva čuvara računa koji mogu pristupiti avataru. Čuvar računa mora čuvati nalog koristeći opciju "čuvar računa" u igri. Šifra lobby računa se ne smije dati čuvaru računa. Zloupotreba opcije čuvara računa je zabranjena.
   
 • § 2.2 Travian Games GmbH ne nadoknađuje štetu prouzročenu od strane čuvara računa. Vlasnik lobby računa je u potpunosti odgovoran za sve postupke čuvara računa i igrača sa kojima igraju na avataru. Ukoliko čuvar računa krši pravila igre ili Opšte uslove korištenja igre Travian: Legends, vlasnik lobi računa i čuvar računa mogu biti kažnjeni.

§3. Upotreba eksternih programa

Travian: Legends se mora igrati korištenjem konvencionalnog i nemodificiranog pretraživača. Korištenje skripti i/ili botova za automatiziranje radnji na avataru ili imitiranje premium opcija je zabranjeno.

To uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće radnje:

 • Automatsko pljačkanje drugih računa (i automatsko slanje vezanih napada) 
 • Automatsko započinjanje avantura
 • Automatska gradnja i nadogradnja resursnih polja i zgrada u naseljima.
 • Automatsko skeniranje mape
 • Automatsko skeniranje statistika drugih igrača
 • Automatsko slanje resursa drugim računima
 • Automatska obuka vojske
 • Automatsko stavljanje ponuda za predmete na aukcijama
 • Automatsko pokretanje zabava
 • Skeniranje vlastitih sela kako bi se na jednom mjestu prikazali resursi i informacije o selu
 • Sve ostale automatizirane radnje koje provodi softver treće strane
   

Travian Games zadržava pravo kažnjavanja igrača koji koriste skriptu ili bot za automatiziranje akcija trajno ili ograničeno vrijeme dok je server aktivan. 

§4. Programske greške

Greške u igri ne smiju biti zloupotrijebljene za dobrobit računa te ih treba prijaviti Podršci. Zloupotreba bilo kakve greške je kažnjiva.

§ 5. Prodaja/kupovina sadržaja igre

Prodaja ili kupovina naloga, resursa, jedinica, sela, zlata, srebra ili usluga od trećih osoba je zabranjena. Ponuda za prodaju ili kupnju sadržaja za igru za novac također je zabranjena. Računi i avatari se ne smiju dati u zamjenu za novac.

§6. Bonton

 • §6.1 Igrači uvijek moraju komunicirati na pristojan način.
   
 • § 6.2 Neprikladne profile, imena sela ili bilo koji drugi sadržaj Služba za korisnike smije promijeniti bez upozorenja. Alijanse sa neprikladnim imenima i/ili sadržajem u njihovom profilu, javnom forumu i ostalim javnim mjestima mogu biti obrisane odmah.
   
 • §6.3 Sljedeće ponašanje strogo je zabranjeno: uvredljivo, klevetničko, seksističko, rasističko ili vulgarno izražavanje; neprijateljsko ponašanje prema bilo kojoj religiji, rasi, naciji, spolu, dobnoj skupini ili seksualnoj orijentaciji; stvarne prijetnje po život; oponašanje Travian: Legends osoblja ili službenog položaja unutar kompanije.
   
 • §6.4 U igri se ne smije spominjati politika iz stvarnog života.
   
 • §6.5 Objavljivanje i prikazivanje materijala koji nije prikladan za maloljetnike je zabranjeno.
   
 • §6.6 Poruke unutar igre mogu se objaviti samo uz pristanak obiju strana. Objavljivanje poruka ili e-maila za ili od Travian: Legends osoblja je zabranjeno, osim uz izričito odobrenje.
   
 • §6.7 Reklame bilo koje vrste su zabranjene.
   
 • § 6.8 Bilo kakav neprimjeren sadržaj, koji Korisnička služba smatra remetilačkim za igračko iskustvo drugih, može se sankcionirati.

§7. Kazne

 • §7.1 U slučajevima kršenja pravila igre ili Opštih uslova korištenja, račun će biti blokiran i može biti odblokiran uz kaznu u skladu s prekršajem koji se dogodio. Neprikladna imena računa i avatara mogu se promijeniti. Svi gubici za vrijeme blokade, uključujući "Plus nalog" i zlato neće biti nadoknađeni od strane Travian Games GmbH. Svi igrači se tretiraju jednako, bez obzira da li kupuju zlato ili ne.
   
 • § 7.2 O blokadi se može razgovarati samo s timom Službe za korisnike putemportala Službe za korisnike.
   

  Zabranu i kaznu daje jedan član Tima za provođenje pravila. U slučaju prigovora, drugi član tima za provođenje pravila razmotrit će zabranu i kaznu. Njihova odluka je konačna.

  Igrači prihvaćaju da tim Travian: Legends ne može otkriti mehanizme koji se koriste za otkrivanje kršenja jer bi se takvi mehanizmi mogli zaobići.

  Blokade, brisanja i njihove posljedice ne smiju se raspravljati javno. Travian: Legends tim ne daje informacije o blokiranim nalozima trećim osobama.


§8. Klauzula o izmjenama pravila i ispravkama

 • §8.1 Travian GamesGmbH zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku.
   
 • §8.2 Ako pojedine odredbe pravila igre postanu neefikasne ili nevažeće, valjanost preostalih propisa se ne mijenja. Travian Games GmbH obvezuje se da zamijeni neefikasne propise s novim propisima što je brže moguće.
   
 • § 8.3 U slučaju nedosljednosti ili odstupanja između engleske verzije i bilo koje druge jezične verzije ove publikacije, prevladaće verzija na engleskom jeziku.

 

Detaljnija objašnjenja određenih pravila igre mogu se naći u Često postavljana pitanja o pravilima igre